Planul și programa - International Business

Departamentul International Business este destinat tuturor celor care vor să-și dovedească şi să-şi îmbunătăţească competenţele din domeniul afacerilor pe plan internaţional sau naţional. În cadrul departamentului International Business veți asimila cunoştinţe strategice, tactice şi de operare şi veți învăţa să aplicaţi tehnici ştiinţifice de luare a unor decizii de afaceri profitabile care nu sunt influențate de incertitudinea mediului de afaceri.

Deveniți lider pe piaţa internaţională!

Ca să aflaţi mai multe despre fiecare curs, daţi clic pe linkul corespunzător.

Planul și programa:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS fond  Obligatoriu/Opţional
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Start-up / Inițierea unei afaceri 6 Opţional
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Obligatoriu
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 6 Opţional
International Business Law / Dreptul afacerilor internaționale 3 Obligatoriu
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Strategic Marketing / Marketing strategic 6 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing  6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Opţional
Branding 6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Obligatoriu
SALES    
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
EU Economy / Economia Uniunii Europene 3 Obligatoriu
Finance Management / Managementul financiar 12 Opţional
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari 6 Opţional
Financial Institutions / Instituții financiare 12 Opţional
International Finance 6 Obligatoriu
Foreign Trade / Comerț exterior 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 9 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Opţional
Securities 9 Opţional
Financial Mathematics and Business Statistic / Matematica financiară și statistica de afaceri 12 Opţional
International Economics / Economia internațională 6 Obligatoriu
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Inovation Management / Managementul inovațional 3 Opţional
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Organizational Behavior / Comportamentul organizațional 3 Opţional
Leadership 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Knowledge Management / Managementul cunoștințelor 3 Opţional
Supply Chain Management / Managementul lanțului de aprovizionare 3 Opţional
Crisis Management  3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6  Opţional
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Obligatoriu
Conflict Management 3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional
Corporate Responsibility  3 Opţional
Managing Stakeholders Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Opţional
Environmental Management 3 Opţional
International Quality Standards 3 Obligatoriu
International Management / Management internațional  6 Obligatoriu
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Reward System / Sistemul de recompensare 6 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității 6 Opţional
Organization Psychology / Psihologia organizațională 6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului  3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Opţional
MS Project  6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
International Project Management / Managementul proiectelor internaționale 3 Obligatoriu
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri 6 Opţional
E-business 6 Opţional
Management Information Systems 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 6 Obligatoriu
Public Relations in Crisis Situations / Relații publice în situații de criză 6 Opţional
Corporate Identity / Identitate corporativă 6 Opţional
Planning and Organisation of Business Events and Actions 3 Opţional
Sponsorship / Sponsorizarea 3 Opţional
Lobbying 3 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Obligatoriu
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  9 Opţional
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access 12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook 4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.