Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Cercetarea de marketing și SIM | Marketing Research and MIS

Cursul Cercetarea de marketing și SIM le prezintă cursanților noțiunea, scopul și semnificația cercetărilor de marketing, atât pe piața națională, cât și pe cea internațională. În vremurile în care consumatorii sunt abordați abia după ce organizația este bine informată despre ei și despre nevoile lor, în loc de abordarea precedentă, când consumatorilor li se impunea oferta de bunuri și servicii, cercetările despre ei trebuie făcute corect. 

Ei au devenit centrul fiecărei organizații, iar obiectivul lor a fost reorientat de-a lungul timpului, de la obținerea unui câștig într-un timp scurt spre obținerea de consumatori mulțumiți și loiali, care duc la succesul organizației pe termen lung. În acest curs se abordează în detaliu toate etapele procesului de cercetare de marketing, cu accent pe întrebări-cheie legate de cercetarea de piață, consumatori și concurență.

De asemenea, se vor obține informații despre cercetarea de marketing internațională, sursele de date și informații despre cercetarea de marketing internațională, precum și despre relația sa cu sistemul informațional de marketing. 

Cursanții se vor familiariza cu caracteristicile sistemului informațional de marketing ca bază de informații pentru luarea deciziilor din diferite domenii de management al marketingului, cu accent pe rolul tehnologiilor informației în cercetările de marketing. Este important ca organizația să aibă informațiile corecte înainte, în timpul și după luarea deciziilor, precum și în timpul implementării deciziilor de marketing. Informațiile din acest curs sunt foarte importante, deoarece în societatea informațională din prezent, organizațiile care au informații mai bune, au avantaj competitiv. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, International Business și Financial Management.

Descrierea și scopul cursului Cercetarea de marketing și SIM

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu procesul de cercetare de marketing și dobândirea tuturor cunoștințelor și abilităților necesare pentru aplicarea sa cu succes în organizație. Cursul îi va învăța să înțeleagă importanța cercetărilor de marketing ca și filozofie de afacere modernă care se bazează pe cercetări pentru crearea valorii și a satisfacției consumatorilor.

Cu ajutorul informațiilor oferite de către cercetările de marketing se ajunge la creșterea nivelului standardului de consumator și a calității vieții unei societăți. Studiind marketingul sistemului informatic, se îndeplinește funcția sa de bază, respectiv luarea deciziilor. Cu un SIM bine setat într-o organizație, vor fi furnizate răspunsuri mai rapide în ceea ce privește informațiile-cheie pentru luarea deciziilor de afaceri. 

Cursanții trebuie să înțeleagă semnificația cercetării complete pe diferite piețe și semnificația sistemului informațional de marketing pentru luarea deciziilor de marketing pe diferite niveluri. Cercetările de marketing și SIM sunt peste tot în jurul nostru, sunt parte esențială din viața fiecărui individ cu care se întâlnesc direct sau indirect efectuând activitățile zilnice.

Cu ajutorul cursului, participanții vor învăța cum să le recunoască și să le interpreteze. În momentul creșterii pieței globale, depunând eforturi pentru a determina dorințele clienților, precum și tranziția de la preț la concurența non-preț, există o nevoie tot mai mare de informații în timp util și de calitate, ca sursă necesară pentru funcționarea unui organizare.

Scopul fiecărei organizații este succesul, reducând în același timp riscul afacerii. Acest lucru se poate îndeplini dacă în cadrul organizației se iau decizii corecte de marketing pe baza informațiilor concrete de marketing colectate. Pentru reducerea riscului la cel mai mic nivel, trebuie făcute cercetări de marketing complexe. În cadrul cursului vom studia modul în care organizația poate realiza toate cele menționate.  

Punctul de plecare pentru cercetarea de marketing este cercetarea pieței. Prin cercetarea pieței se obține o imagine despre consumatori, se anticipează cererile și vânzarea, precum și concurența. Fără informații de calitate, managerii de marketing sunt în situația de a folosi intuiția sau de a ghici, ceea ce în condiții de schimbări dinamice în mediu și o concurență crescută duce la eșecuri ale afacerii. 

Colectarea datelor de calitate prin cercetarea de marketing reduce riscul de afaceri cu care se confruntă organizația și permite să se urmărească schimbările din mediu, precum și de a se realiza avantajul competitiv. Rezultatele cercetării de marketing nu sunt destinate decizie de rutină, ci preluării acțiunilor strategice și tactice. Kotler menționează că SIM începe și se termină cu utilizatorii de informații, respectiv managerii de marketing recunosc nevoia de informații relevante și că informațiile trebuie colectate și analizate pentru a distribui datele obținute managerilor și pentru a-i ajuta în luarea deciziilor de afaceri bune.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce reprezintă cercetarea de marketing?

Cercetarea de marketing se definește ca o funcție care, prin informații, conectează consumatorii, cumpărătorii și publicul cu managerii de marketing – informațiile se folosesc pentru identificarea și definirea posibilităților și problemelor de marketing. Cu ajutorul cercetărilor de marketing se rezolvă probleme de marketing concrete, focusându-se în același timp și pe decizii pe termen lung și scurt luate de către manageri. 

Datorită cercetării de marketing, managerii sunt capabili să observe slăbiciunile organizației și să mențină performanțele la nivelul planificat. În practică, acesta este deseori cazul în care companiile angajează agenții de cercetare specializate pentru a face cercetarea în locul lor. Avantajul acestui departament este profesionalismul și posibilitatea de îndeplinire a cererilor speciale. Această formă de cercetare se poate obține și în unele agenții de stat specializate în cercetările de marketing, precum și în centre universitare și școli.

Care este obiectul cercetării de marketing?

Cercetarea de marketing reprezintă un mod de bază privind căutarea șanselor noi pe piață și deseori se amestecă cu cercetarea de piață care este doar o parte din aceasta. Aduce managerilor răspunsul la întrebarea de bază - există o piață pentru produsele și serviciile companiei? Dacă există o șansă, oferta trebuie să fie în conformitate cu cererile și dorințele consumatorilor, în condiții competitive de afaceri.

Cercetarea cuprinde procedura de definire a problemelor, a obiectivului cererii, determinarea metodelor și a tehnicilor pentru colectarea datelor, determinarea cauzei și colectarea datelor, analiza și interpretarea datelor obținute și, în final, pregătirea raportului cu care se analizează rezultatele obținute și se continuă interpretarea lor. Prin raportul organizației se poate concluziona că rezultatele colectate ale cercetării de marketing vor fi și utilizate în mod adecvat.

Care sunt metodele cercetării internaționale de marketing?

În funcție de tipul de informații care trebuie colectate, există două metode de cercetare internațională: surse primare și surse secundare de informații. Sursele secundare de date sunt acele date care au fost deja colectate pentru alte scopuri.

Avantajul lor constă în costuri reduse de colectare, timpul minim necesar pentru a ajunge la acestea, iar uneori pot fi și mai precise decât sursele primare. Dezavantajele se reflectă în faptul că nu sunt colectate în primul rând pentru scopul actual, pot fi insuficient de precise și învechite. 

Sursele acestor date sunt, de obicei, în cadrul organizației interne (rapoarte de contabilitate, datele despre vânzări, buget etc.), dar pot fi și externe (date disponibile publicului, publicate în diferite rapoarte, jurnale sau publicate prin internet).

Avantajul surselor primare de date este că acestea sunt actualizate, exacte, disponibile companiei, în timp ce dezavantajele constau în costul ridicat și timpul necesar pentru colectarea acestora. Datele primare care sunt cele mai interesante pentru organizație sunt, în primul rând, caracteristicile demografice și sociologice ale consumatorilor. 

Planul și programa cursului

1. Cercetarea de marketing

 • Noțiunea și semnificația cercetării de marketing 
 • Domeniile, organizația și procedura cercetării de marketing
 • Procesul cercetării de marketing
 • Eșantionare și colectarea datelor

2. Sistemul cercetării de marketing

 • Cercetarea pieței
 • Segmentarea și alegerea pieței țintă 
 • Cercetarea și satisfacția consumatorilor 
 • Cercetarea și măsurarea cererii 
 • Cercetarea concurenței 
 • Cercetarea competitivității organizației

3. Cercetarea de marketing internațională

 • Procesul cercetării de marketing internaționale
 • Etapele procesului cercetării de marketing internaționale
 • Surse de date în cercetarea de marketing internațională
 • Baze de informații ale cercetării de marketing internaționale
 • Relația dintre cercetarea de marketing internațională și SIM
 • Cercetarea mediului de marketing internațional

4. Sisteme informaționale de marketing

 • Caracteristicile SIM
 • Implementarea SIM
 • Analiza și componentele SIM
 • Subsistemele informaționale SIM

5. Cercetarea de marketing și IT

 • Rolul tehnologiei informației în cercetarea de marketing
 • Sisteme pentru automatizarea vânzării
 • Sisteme pentru sprijinul deciziei în cercetarea de marketing
 • Data Mining

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.