UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Microeconomie

Studiul realității economice are o tradiție de peste 200 de ani. În această perioadă, economia s-a extins și s-a diferențiat de alte științe. În timpul diferențierii a apărut o ramură specială a economiei, care s-a numit mai târziu microeconomie. Conceptul de microeconomie provine din cuvintele grecești „micros” (mic) și „oikonomia” (economie), traduse ca studiul fenomenelor economice individuale, al dimensiunilor și al relațiilor care sunt legate de indivizi și companii.

După cum am menționat deja, subiectul studiului microeconomiei sunt: producătorii, companiile și consumatorii. Entitățile microeconomice participă la activitățile economice ale unei anumite țări. Microeconomia se concentrează pe observarea comportamentului consumatorilor și producătorilor, precum și a factorilor care influențează formarea prețurilor bunurilor și serviciilor pe piață. Microeconomia studiază, de asemenea, deciziile privind utilizarea anumitor resurse productive și explică de ce indivizii preferă un tip de bunuri sau servicii față de altul.

Unul dintre scopurile microeconomiei este de a analiza mecanismele pieței care stabilesc prețuri relative între bunuri și servicii și alocarea resurselor limitate. Microeconomia analizează, de asemenea, interacțiunea pieței, adică modul în care oportunitățile de pe o piață afectează oportunitățile de pe alte piețe conexe.

Acest curs va ajuta participanții să își dezvolte capacitatea de a aplica concepte microeconomice în analizarea și rezolvarea problemelor companiei. Cursanții care parcurg cu succes cursul de Microeconomie vor cunoaște relația dintre cererea și oferta de factori de producție și capital, precum și diferența dintre piața muncii în condiții de concurență completă și incompletă.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Entrepreneurship, Sales and Sales Management și Project Management.

Descrierea și scopul cursului Microeconomie

Microeconomia, ca știință, se ocupă de problemele legate de funcționarea și organizarea companiei, structura și mărimea costurilor de producție, modul în care se formează prețurile și alți factori importanți care afectează succesul companiei. Pe scurt, subiectul ei de interes este compania ca unitate economică.

Cursul de Microeconomie are un modul și cinci lecții. La începutul cursului, vom prezenta cursanților originile și conceptul de microeconomie, precum și teorii ale analizei microeconomice, cum ar fi școlile din Viena, Lausanne, Marshall și Post-Marshall. După aceea, vom spune mai multe despre oferta și cererea de factori de producție, capital, piața de capital de împrumut, precum și despre țară, ca factor de producție, și piața acesteia.

Vom prezenta ratele dobânzilor nominale și reale și legătura reciprocă dintre acestea. De asemenea, vom explica cum proprietarii de terenuri pot obține venituri în două moduri de bază. În cea de-a treia lecție, atenția este concentrată pe muncă, ca factor de producție, și pe piața acesteia.

În primul rând, conceptele de muncă și prețul acesteia sunt delimitate mai detaliat, apoi este abordată piața muncii, mai precisă în condițiile concurenței complete, iar apoi în condițiile concurenței incomplete. Când vine vorba de concurență incompletă, vom enumera și măsuri care duc la o creștere a salariilor peste nivelul de mediu, cum ar fi restrângerea ofertei de muncă, contractarea de salarii mai mari și creșterea cererii derivate de muncă.

Vom prezenta două obiective de bază ale fiecărei companii, iar acestea sunt maximizarea profiturilor și minimizarea costurilor. În ultima lecție, ne vom ocupa de optimizarea costurilor de producție și vom explica prin exemple practice modul de calculare a costurilor marginale, medii totale, medii variabile, precum și a costurilor fixe medii.

Scopul cursului de Microeconomie este familiarizarea cursanților cu conceptele de bază și esența funcționării economiei la nivel micro, adică cu funcționarea companiilor și gospodăriilor în ceea ce privește costurile de producție, formarea și distribuția profitului, luând în considerare formarea prețului în cont, producția și distribuția de servicii și produse. Cursanții care parcurg cu succes acest curs vor ști cum să calculeze corect costul de producție, precum și care sunt componentele importante în formarea prețului bunurilor sau serviciilor.

Cursul Microeconomie vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt cele mai cunoscute școli de analiză microeconomică?

Școala din Viena - reprezentanții Școlii de analiză microeconomică din Viena sunt: ​​Eugen von Bem-Bawerk (1851–1914), Karl Menger (1840–1921) și Friedrich von Wieser (1851–1926). Ei explică valoarea, adică prețul mărfurilor, din motive psihologice. Motivele psihologice reprezintă evaluarea subiectivă pe care o au consumatorii cu privire la valoarea unui anumit produs. Conform acestei teorii, determinanții valorii sunt utilitatea și raritatea.

Școala de la Lausanne - a fost numită după orașul elvețian Lausanne, unde Leon Valras (1834-1910), fondatorul acestei școli, a fost profesor universitar. De altfel, această școală se mai numește și școala echilibrului economic. Principalele caracteristici ale școlii echilibrului economic sunt crearea unui sistem de așa-numită „economie pură” și aplicarea logicii matematice. Punctul de plecare este o stare de concurență absolut liberă. Prețurile au funcția de a aduce oferta și cererea la același nivel efectiv pe o singură piață.

Școala Marshall - Alfred Marshall (1842-1924) este unul dintre cei mai cunoscuți economiști englezi ai direcției marginaliste a gândirii economice. Școala Marshall de Analiză Microeconomică a fost numită după el. Analizând originea valorii mărfurilor, Marshall conectează factorii care afectează valoarea mărfurilor din partea ofertei cu factorii care afectează valoarea mărfurilor din partea cererii.

Școala Post-Marshall - Post-Marshall Microeconomic Analysis se ocupă în primul rând de analiza prețurilor și de definirea factorilor care determină veniturile grupurilor sociale individuale. Subiectul cercetării sunt: ​​mecanismul cererii și ofertei, factorii care determină raportul de schimb, adică prețurile relative ale bunurilor individuale, și determinanții care determină prețurile factorilor de producție.

Ce este dobânda și care poate fi rata dobânzii?

Dobânda este suma minimă pe care un creditor ar fi făcut-o ca profit dacă și-ar fi investit capitalul în procesul de producție în loc să-l împrumute debitorului. Dobânda, ca preț al capitalului, precum și prețul oricărei alte mărfuri, este cel mai afectată de oferta de capital de împrumut și cererea pentru acesta. Când vorbim despre rata dobânzii, trebuie să facem distincția între ratele dobânzii nominale și cele reale. Rata nominală a dobânzii este rata determinată la încheierea unui contract între creditor și debitor.

Cu toate acestea, creditorul trebuie să conteze întotdeauna pe puterea de cumpărare a sumei monetare a dobânzii primite după un anumit timp pe baza ratei nominale a dobânzii, care urmează să fie redusă cu rata inflației care a fost în perioada pentru care a fost calculată rata nominală a dobânzii. Când rata inflației este dedusă din rata dobânzii nominale, se obține rata reală a dobânzii.

Ce măsuri duc la o creștere a salariilor peste nivelul de echilibru?

Restricționarea ofertei de muncă - Introducerea barierelor la imigrare, legislația privind timpul maxim de lucru, studiul îndelungat al meseriilor, limitarea admiterii de noi membri în sindicat și nepermiterea angajării membrilor care nu fac parte din sindicat sunt măsuri care duc la reducerea artificială a ofertei de muncă. Orice reducere a ofertei de muncă duce la o creștere a salariilor.

Negocierea salariilor mai mari - Prin negocieri colective, sindicatele pot obliga angajatorii să plătească mai multe salarii decât media. De asemenea, pot obliga angajatorii să stabilească o sumă minimă de chirii sub care nu pot merge.

Creșterea cererii de muncă - Salariile pot fi majorate chiar dacă anumite măsuri cresc cererea de muncă. Măsurile care cresc productivitatea muncii duc la o reducere a costurilor de producție, la o creștere a cererii pentru aceste bunuri și la o creștere a cererii de muncă derivate și, prin urmare, la o creștere a chiriilor. Salariile mărite cresc productivitatea marginală, iar productivitatea marginală mai mare crește și mai mult cererea de muncă și salariile.

Ce caracteristici se aplică cererii și ofertei de factori de producție?

Caracteristicile care sunt caracteristice doar pentru cererea și oferta de factori de producție sunt:

 • munca, terenul și capitalul ca factori de producție sunt inputuri utilizate în procesul de producție, adică reprezintă costurile totale ale firmei;
 • cererea de factori de producţie este derivată din cererea de bunuri şi servicii.

Când spunem că factorii de producție sunt inputuri utilizate în procesul de producție, ne referim la faptul că pământul, forța de muncă și capitalul (factorii de producție) sunt utilizate în procesul de producție pentru a obține output după încheierea procesului de producție, respectiv produsul sau serviciul final, datorită căruia producţie este organizată.

În funcție de cererea pentru aceste produse și servicii finale, se determină cât de mult își va procura întreprinderea factorii de producție, adică capital, pământ și muncă, iar cererea pentru aceștia este derivată, adică ea decurge din cererea de bunuri și servicii.

Ce sunt costurile variabile?

Costurile variabile (VC - Costul variabil) sunt costuri care se modifică proporțional cu modificarea volumului de producție (dacă volumul de producție crește, costurile variabile vor crește și invers). Costurile variabile sunt, de exemplu, costurile materialelor, salariile angajaților, electricitatea și altele. Dacă o firmă de încălțăminte decide să producă 600 de pantofi pe zi în loc de 500, va trebui să cheltuiască zilnic mai multă piele din care sunt fabricați pantofii (materialul), va plăti mai mult angajații pentru că trebuie să lucreze cu o oră mai mult etc.

Costurile variabile pot să crească în aceeași proporție cu volumul producției, dar nu este necesar. Dacă cresc în aceeași proporție cu volumul producției, acestea sunt costuri variabile proporționale. Dacă acestea cresc mai repede decât volumul de producție, este vorba de costuri variabile progresive, în timp ce dacă cresc mai lent decât volumul de producție, este vorba de costuri variabile degresive.

Planul și programa cursului

1. Conceptul de microeconomie

 • Conceptul de microeconomie
 • Apariția microeconomiei
 • Teorii ale analizei microeconomice

2. Cererea și oferta de factori de producție

 • Factorii pieței de producție
 • Capitalul ca factor de producție și piața sa
 • Piața de capital împrumutat
 • Țara ca factor de producție și piața sa

3. Munca ca factor de producție și piața sa

 • Munca și prețul forței de muncă
 • Piața muncii în condiții de concurență deplină
 • Piața muncii în condiții de concurență incompletă

4. Maximizarea profitului

 • Venitul marginal

5. Optimizarea costurilor de producție

 • Clasificarea costurilor de producție

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te