UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Legislația resurselor umane

Domeniul managementului resurselor umane este puternic influențat și modelat de legile de stat și federale, privind ocuparea forței de muncă. Una dintre cele mai importante părți ale legislației privind resursele umane este Legea drepturilor civile. Aceste acte au făcut discriminarea angajaților ilegală pe criterii de culoare, rasă, religie, sex și naționalitate.

Unii manageri și supervizori au fost găsiți vinovați de instanță de discriminarea candidaților la angajare sau la luarea deciziilor privind promovarea, și chiar și atunci când și-au dat seama ce au făcut, nu au întreprins demersurile necesare pentru a opri aceasta. De asemenea, trebuie luată în considerare fiecare problemă prezentată a angajatului, deoarece dacă angajatorii nu s-ar ocupa de problema angajaților, aceasta ar duce la efecte negative atunci când vine vorba despre alți angajați și grupuri de lucru.

Legea îi obligă pe angajatori să monitorizeze și să documenteze corectitudinea în ceea ce privește angajarea, formarea, salariul, beneficiile și toate celelalte activități și responsabilități referitoare la managementul resurselor umane.O bună practică pentru manageri este să dezvolte politici de resurse umane care să ajute centrele lor să-și îndeplinească obligațiile legale, precum și să se ocupe de problemele de zi cu zi.

Politica și practica de resurse umane utilizate de organizație trebuie să reflecte legile și reglementările locale cu privire la fiecare problemă. Introducerea unei politici noi trebuie să fie făcută cu atenție și treptat. Nerespectarea, adăugarea sau ștergerea elementelor unei politici poate duce la o varietate de probleme.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, Marketing and Marketing Management și Sales and Sales Management.

Descrierea și scopul cursului

Domeniul  de reglementare juridică a resurselor umane din acest curs este prezentată în cinci lecții. Cursul începe prin a arăta beneficiile achiziționării unei polițe de asigurare, din răspunderea pentru practicile de angajare, explică esența drepturilor angajaților și angajatorilor, subliniază când apare vulnerabilitatea acestora și cum pot fi soluționate litigiile. Apoi, cursul prezintă schimbările în relațiile dintre angajatori și angajați, precum și cauzele acestor schimbări.

Este explicat modul în care angajatorii fac un echilibru între preocupările de afaceri și siguranța angajaților prin reglementarea evidenței angajaților, reglementarea restricțiilor privind dreptul la libertatea de exprimare, având în vedere, în mod special, creșterea utilizării tehnologiei care poate contribui la această restricție dacă este lăsată necontrolată.

Sunt explicate noțiunile de politică, proceduri și reguli în domeniul resurselor umane, precum și importanța și semnificația comunicării HR, cu accent pe dezvoltarea tehnologiilor electronice și de telecomunicații, astfel fiind accentuată și importanța și nivelul aplicării e-mailului și a teleconferinței în comunicarea cu angajații. Ca parte din prezentarea de întreținere a comunicării, sunt descrise sisteme de sugestii, unul dintre factorii foarte importanți pentru primirea feedbackului de la angajați.

Cursul se încheie cu o explicație a importanței sistemului disciplinar, ca modalitate de menținere a disciplinei în organizații. În această parte a cursului se prezintă pașii pentru implementarea sistemului disciplinar. Sunt explicate termenele de abordare pozitivă și avansată a disciplinei, precum și câteva motive pentru care managerii sunt reținuți în a aplica disciplina în rândul angajaților.

Este subliniată importanța pregătirii supervizorilor și a managerilor în domeniul implementării disciplinei. Concedierea este descrisă ca fiind ultima etapă a procedurii disciplinare în care responsabilitatea poate fi suportată de manager, pe lângă angajat, pentru că, într-o oarecare măsură, aceștia împărtășesc responsabilitatea pentru eșecuri.

Cursul prezintă diferite tipuri de practici, cazuri și soluții la problemele din discuțiile dintre angajatori și angajați. Cursul abundă de exemple, imagini și scheme ca ajutor suplimentar în asimilarea lecțiilor.

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu formele de legislație pentru resursele umane, adică modul de reglementare a drepturilor și relația dintre angajatori și angajați. Se vor familiariza cu un tip special de asigurare numită asigurare de răspundere civilă pentru practicile de angajare, vor înțelege esența acesteia și motivele tot mai importante. De asemenea, cursanții se vor familiariza cu practicile de angajare, aplicarea în cazurile de frontieră și prezentarea unor posibile soluții, treptat, cu exemple ilustrative.

Cursanții vor afla cum este posibilă stabilirea unei relații de muncă, ce tipuri de contracte de muncă pot fi încheiate și care sunt caracteristicile lor de bază. Vor vedea cum găsesc angajatorii un echilibru între preocupările legate de afacerea lor și respectul pentru drepturile angajaților. Vor înțelege esența politicii, procedurilor și regulilor de resurse umane și importanța acestora. Vor învăța cât de importantă este comunicarea HR și cât este de important ca această comunicare să fie bidirecțională. Cursanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu esența sistemului disciplinar și să învețe cum pot recunoaște și aplica diferite proceduri disciplinare.

Cursul Legislația resurselor umane vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care este esența legislației privind resursele umane?

Legislația resurselor umane reprezintă cadrul pentru drepturile și responsabilitățile angajaților la locul de muncă. Drepturile angajaților sunt garantate de constituție, de deciziile legale și judiciare, politicile și regulile organizațiilor, dar în același timp sunt limitate de aceste acte. Dreptul de bază al angajatorului este de a aplica disciplina, în timp ce, pe de altă parte, angajații care consideră că acțiunile întreprinse de angajatori au fost inadecvate, îi pot contesta – atât în ​​interiorul, cât și în afara organizației, făcând referire la sistemul de drept. Lupta pentru drepturile angajaților și angajatorilor se intensifică.

Drepturile legale ale angajaților sunt rezultatul unor legi specifice, adoptate de guvernele federale, de stat și locale, și garantează angajaților șanse egale de angajare, dreptul la negocieri colective, securitate etc. Drepturile contractuale se bazează pe un contract specific între angajat și angajator. Contractele se încheie atunci când raportul de muncă trebuie să fie formalizat sau reglementat.

Cum se realizează echilibrul între dreptul angajatorilor de a se asigura că angajații își fac treaba în mod corespunzător și preocupările legate de siguranță ale angajaților?

Echilibrul se stabilește prin protejarea drepturilor individuale la confidențialitate, reglementarea stocării în siguranță a înregistrărilor angajaților, precum și permițând angajaților să-și acceseze propriile fișiere. Este important să se acorde atenție dreptului la libertatea de exprimare, care este limitat doar în anumite cazuri, precum: susținerea unor atitudini contestabile ale angajaților, atunci când este necesar ca angajatorul să demonstreze că acțiunile disciplinare luate împotriva angajaților sunt justificate pentru muncă și că respectă pe deplin procedura; hărțuirea, în care represaliile împotriva celor care agită lucrurile nu sunt permise, în baza unui număr de hotărâri judecătorești. Când luăm în considerare libertatea de exprimare a persoanelor care agită lucrurile, este important să se răspundă la două întrebări cheie:

 • Când au angajații dreptul de a vorbi și de a fi protejați de represalii?
 • Când încalcă angajații un secret comercial dezvăluind informații confidențiale în afara serviciului?

Se acordă atenție și reglementării dreptului angajatorilor de a monitoriza e-mailurile și sistemele de mesagerie vocală, reglementarea modului în care angajații folosesc internetul la locul de muncă, reglementarea monitorizării și supravegherii, precum și a supravegherii video.

Importanța și aplicarea sistemului disciplinar

Sistemele disciplinare sunt folosite pentru rezolvarea problemelor disciplinare cauzate de angajații problematici, precum: absențe de la serviciu, întârzieri, productivitate slabă, alcoolism, nesupunere. Ele sunt alcătuite din măsuri disciplinare care reglementează disciplina. Motivul pentru introducerea disciplinei este îmbunătățirea performanței angajaților.

O abordare pozitivă a disciplinei se focusează pe rezolvarea problemelor și implică patru pași:

 1. consiliere,
 2. documentație scrisă,
 3. avertisment final,
 4. concediere.

Abordarea avansată a disciplinei are ca scop modificarea comportamentului necorespunzător și include:

 1. avertisment verbal,
 2. avertisment scris,
 3. suspendare,
 4. concediere.

Sistemul disciplinar poate fi văzut ca aplicarea unui comportament modificat la problema sau lipsa de productivitate a angajaților. Cea mai bună disciplină este autodisciplina – atunci când majoritatea oamenilor înțeleg ce se cere la locul de muncă și că se poate conta pe ei pentru a face treaba în mod eficient.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Legislația resurselor umane

 1. Bazele relației dintre angajați și angajatori
 2. Drepturile și relațiile angajatorilor și angajaților
 3. Echilibrarea angajatorilor între preocupările de afaceri și siguranța angajaților
 4. Politica, procedurile și regulile de HR în domeniul resurselor umane
 5. Sistem disciplinar

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te