Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Management financiar - Financial Management

Rolul finanțelor în lumea afacerilor a fost întotdeauna unul semnificativ. Cel mai frecvent obiectiv al afacerii companiei este maximizarea profitului față de investiție. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna atât de ușor de realizat. Tocmai de aceea, se impune cunoașterea aspectelor managementului financiar ca unul din principalele contexte de realizare a obiectivelor de afaceri. Pe baza rapoartelor financiare și a altor informații relevante, managementul financiar creează decizii administrative, care ulterior vor fi baza creșterii și dezvoltării organizației. Funcția financiară este inclusă în numeroase activități de afaceri și în funcționarea tuturor celorlalte funcții, chiar se consideră că nu există nicio funcţie în intervalul căreia să nu existe o relaţie reciprocă cu funcţia financiară. 

În acest curs ne vom ocupa de noțiunea, semnificația și de toate aspectele relevante ale managementului financiar. Dacă aveți un interes orientat spre afacerile financiare ale companiei, utilizarea productivă a resurselor financiare disponibile, doriți să studiați piața monetară și piața de capital, documente financiare precum bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, sunteți interesat de investiție și de creșterea valorii capitalului investit, sunteți în locul potrivit.

Cursul Management financiar este conceput într-un mod interesant, cu multe exemple și calcule care vă vor ajuta să înțelegeți mai ușor materialul prezentat în opt lecții. Dacă vreți să deveniți un manager financiar de succes, să stăpâniți previziunile financiare, planificarea, administrarea, controlul și revizia financiară, atunci acest curs este alegerea potrivită pentru voi. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Entrepreneurship, International Business și Business Administration.

Descrierea și scopul cursului Management financiar

Cursul Management financiar are opt lecții. Prima abordează noțiunea și semnificația managementului financiar, precum și obiectivele financiare și sistemele financiare, pentru a-i familiariza pe cursanți cu tematica și noțiunile care îi vor însoți în continuarea cursului. A doua lecție abordează planificarea și prognoza financiară. 

Cursul prezintă exemple de bilanț contabil și cont de profit și pierdere, care sunt explicate în detaliu. A treia lecție vorbește despre regulile de finanțare și cuprinde reguli orizontale și verticale de finanțare, este efectuată analiza orizontală și verticală a dezvoltării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, și, de asemenea, sunt prezentate formule și reguli de finanțare. 

În a patra lecție vă veți familiariza cu principii de finanțare, precum: principiul securității, stabilității, lichidității, rentabilității, iar pe lângă partea teoretică, sunt date și exemple practice și formule folosite pentru calcul. În continuare se va discuta despre principiile de gestionare a costurilor, capital de lucru și mijloace financiare, precum și despre gestionarea stocurilor. 

A șasea lecție explică noțiunea de finanțare și tipurile și sursele finanțării. Aici sunt explicate detaliat toate sursele pe care le poate folosi compania pentru finanțare. Lecția a șaptea abordează sistemele de impozitare, iar o atenție deosebită este dedicată impozitului pe venitul companiei și impozitul pe valoare adăugată. Sunt explicate și avantajele și dezavantajele diferitor sisteme de impozitare. La sfârșitul cursului sunt explicate în detaliu analiza, controlul și revizia financiară. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu cele mai importante funcții ale managementului financiar în companii. După curs, participantul va avea suficiente cunoștințe pentru planificarea rapoartelor anuale. De asemenea, va dobândi cunoștințe detaliate despre reguli de finanțare și va afla de ce sunt importante, care principii în afaceri trebuie cunoscute și care este importanța lor. Scopul cursului este ca participantul să învețe și despre modalitățile de finanțare a afacerii, sisteme de impozitare, precum și bazele controlului, analizei și reviziei financiare. La final, cursantul va avea suficiente cunoștințe despre managementul financiar, pe care le va putea aplica și în practică. 

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

În ce se reflectă importanța managementului financiar?

Managementul financiar este foarte important, în special la aplicarea managementului operațional și strategic. Având în vedere că managementul financiar cuprinde toate funcțiile în companie, fiecare greșeală a managementului financiar va influența și: resursele umane, producția, vânzarea, marketingul, precum și multe alte funcții ale companiei. Cel mai mare potențial îl atinge în țările dezvoltate, iar țările aflate în tranziție abia acum au început să observe importanța managementului financiar. 

După trecerea la modelul de afaceri de piață, țările aflate în tranziție au fost nevoite să adopte tehnicile de management care se aplică în țările dezvoltate. Companiile au fost nevoite să facă schimbări radicale și să adopte principii de management, printre care și managementul financiar. Mai exact, este acceptat conceptul conform căruia o companie este instrumentul de obținere a profitului și a valorii pentru acționari. Faptul că managementul financiar este prezent în toate aspectele afacerii a contribuit la dezvoltarea rapidă a managementului financiar în țările aflate în dezvoltare. 

Cele mai importante aspecte pozitive ale managementului financiar sunt:

 • Performanțe financiare mai bune
 • Estimare mai bună a riscului 
 • Setarea obiectivelor realizabile 
 • Luarea mai bună a deciziilor 
 • Îmbunătățirea strategiei pe termen lung a companiei 
 • Îmbunătățirea comunicării cu clienții 

Care este diferența dintre bilanțul contabil și contul de profit și pierdere?

Cu un cont de profit și pierdere planificat se planifică rezultatul financiar al companiei, așa-numitul câștig net. Câștigul net planificat definește rentabilitatea în afacerea companiei, precum și factorii care păstrează și cresc activele companiei. Pe lângă asta, contribuie și la menținerea solvabilității. La elaborarea contului de profit și pierdere se analizează doar existența riscului și posibilitatea reducerii sale. Planul contului de profit și pierdere indică suma așteptată și structura rezultatului financiar al companiei pentru o anumită perioadă. Acest plan se împarte analitic pe luni și trimestrial, respectiv după tipurile de produse, teritorii de vânzare și clienți. 

Bilanțul contabil planificat indică posibilitatea companiei de a menține solvența, precum și posibilitatea de finanțare într-o perioadă de timp mai scurtă și mai lungă, adică pentru întreaga perioadă de planificare. Rezultatul bilanțului contabil planificat este prezentarea situației financiare a companiei la sfârșitul anului planificat, precum și la sfârșitul lunii, respectiv a trimestrului pentru un anumit an. 

Ce reprezintă impozitele, care sunt caracteristicile lor generale și ce tip de impozit întâlnim cel mai des?

Impozitul este cea mai nouă și cel mai des folosită formă de venit public în toate țările. 

Caracteristicile generale ale impozitului sunt:

 1. constrângere fiscală,
 2. concediu în locul despăgubirii,
 3. prestații în numerar și
 4. faptul că nu s-a stabilit în prealabil pe ce se va cheltui suma încasată.

În practică, cel mai des se folosește următorul tip de impozit:

 • impozitul pe profit,
 • impozitul pe valoare adăugată (TVA), 
 • impozitul pe vânzări, 
 • impozitul pe venitul cetățenilor, 
 • impozitul pe proprietate – care include impozitul pe proprietate în „statică”, impozitul pe moștenire și pe cadouri, impozitul pe transmiterea drepturilor absolute, impozitul pe tranzacții financiare,
 • impozitul pe utilizarea, deținerea și transportul anumitor bunuri,
 • impozitul pe venit. 

Planul și programa cursului

1. Noțiunea și semnificația managementului financiar 

 • Noțiunea de management financiar
 • Obiectul managementului financiar 
 • Obiectivele financiare ale companiei 
 • Sistemul financiar al companiei
 • Importanța managementului financiar 

2. Prognoza și planificarea financiară 

 • Noțiunea de planificare financiară 
 • Planificare financiară consolidată
 • Plan financiar anual 
 • Cont de profit și pierdere și bilanț contabil 
 • Planificarea fluxului de numerar 
 • Instrumente de control al fluxului de numerar

3. Reguli de finanțare

 • Reguli orizontale de finanțare 
 • Regula bancară de aur 
 • Regula contabilă de aur 
 • Investiții financiare pe termen lung 
 • Finanțarea investițiilor în active pe termen scurt
 • Reguli verticale de finanțare
 • Regula de finanțare 2:1
 • Regula de finanțare 1:1
 • Regula asupra relației dintre bani și sursele pe termen scurt

4. Principii de finanțare

 • Principiul securității
 • Principiul stabilității 
 • Principiul lichidității
 • Principiul solvenței
 • Principiul rentabilității
 • Principiul flexibilității
 • Principiul riscului de finanțare
 • Principiul unei imagini favorabile a finanțării
 • Principiul independenței finanțării 

5. Administrarea activelor financiare ale companiei

 • Ciclul finanțării 
 • Investiție
 • Gestionarea capitalului de lucru
 • Active circulante brute și nete
 • Gestionarea numerarului
 • Costuri de gestionare a banilor
 • Gestionarea numerarului
 • Gestionarea stocurilor
 • Stocuri optime 
 • Costurile de gestionare a stocurilor
 • Activitățile managementului financiar

6. Noțiunea și formele finanțării companiei

 • Noțiunea de finanțare
 • Tipuri de finanțare
 • Surse interne de finanțare
 • Surse externe de finanțare 

7. Tratamentul fiscal corporativ

 • Conceptul și semnificația sistemului fiscal
 • Tipuri de impozit
 • Impozit pe câștigul companiei
 • Stimulente fiscale și scutiri pentru impozitul pe profit
 • Impozit pe valoare adăugată (TVA)
 • Accize
 • Contribuții

8. Noțiunea de analiză financiară, control și revizie

 • Etapele analizei financiare
 • Sarcinile și obiectivele analizei financiare
 • Rezultat financiar 
 • Evidențe financiare 
 • Informații financiare 
 • Control și revizie financiară 
 • Control intern și extern 
 • Revizie 
 • Risc
 • Pârghie de afaceri
 • Pârghie financiară

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te