UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Dreptul afacerilor

Necesitatea definirii dreptului afacerilor a apărut din interacțiunea dintre diferite entități de afaceri. Pentru a defini cu succes și în detaliu aceste relații între entitățile de afaceri, a fost creată o disciplină relativ nouă – dreptul afacerilor. Mulți economiști, avocați și teoreticieni au încercat să definească principiile de bază ale acestei discipline.

Dezvoltarea dreptului afacerilor a început în Statele Unite ale Americii și la început nu au existat provocări care au apărut odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, globalizarea și relațiile de afaceri din ce în ce mai complexe. Una dintre părțile inseparabile ale dreptului afacerilor este etica, respectiv dilemele etice care apar în afacerile moderne. Acesta este un element foarte important atunci când vine vorba de leadership, adică de managementul de succes al companiei.

Întrucât este necesară definirea dreptului afacerilor în diferite domenii de activitate, subiectul dreptului afacerilor nu este definit în mod specific, dar poate afecta mediul juridic al afacerilor, relațiile contractuale ale entităților de afaceri și diferitele tranzacții economice. Sursele dreptului afacerilor pot fi internaționale și naționale, în timp ce cel mai important act juridic este constituția.

Dreptul afacerilor definește un număr mare de legi, contracte și legi internaționale general acceptate. Contractele colective, care reglementează drepturile individuale ale angajaților, sunt cele mai importante pentru funcționarea unei companii. Pe lângă reglementarea contractelor colective, este foarte important pentru societate și activitatea pe care o desfășoară ca dreptul afacerilor să fie legat de alte ramuri juridice.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, HR Management și Marketing and Marketing Management.

Descrierea și scopul cursului

Pentru ca orice tip de afacere să poată fi realizat cu succes este necesară cunoașterea principiilor și regulilor legale de bază definite de lege. Este necesar ca toți oamenii de afaceri să cunoască aceste reguli, indiferent de poziția pe care o au în companie sau la ce nivel ierarhic se află. La cursul Dreptul afacerilor, participanții vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu conceptul și subiectul studierii dreptului afacerilor. În lecții se studiază relațiile economice, subiectele, sursele și principiile dreptului afacerilor, precum și modul de reglementare juridică în domenii precum proprietatea intelectuală, marketingul, discriminarea și protecția datelor.

În prima lecție (Definiția dreptului afacerilor), conceptul și subiectul dreptului afacerilor vor fi explicate participanților pentru a înțelege necesitatea dezvoltării acestei discipline științifice și definirii materiei acesteia. Întrucât subiectul dreptului afacerilor este un concept larg și se împletește cu multe domenii, este foarte important să înțelegem cum sunt conectate alte ramuri juridice. În a doua lecție (Tipuri și caracteristici ale entităților economice) se vor povesti mai multe despre aplicarea dreptului afacerilor prin diverse entități economice.

În Dreptul contractelor, adică a treia lecție, vom aduce mai aproape importanța contractelor și a tuturor raporturilor juridice care decurg din acestea. Aplicarea semnificativă a dreptului afacerilor se reflectă și în marketing și advertising. Nu doar clienții de astăzi față de care companiile nu au acționat adecvat au o atitudine negativă, dar și consumatorii pot reacționa dacă companiile încalcă anumite principii etice. Despre aceasta se vor spune mai multe în a patra lecție.

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale și a afacerilor electronice, aplicarea tot mai mare a dreptului afacerilor iese în prim-plan. Diferite brevete, descoperiri și lucrări sunt protejate de drepturi industriale și de dreptul de autor, despre care se vor discuta mai multe în cea de-a cincea lecție, intitulată Importanța și protecția proprietății intelectuale. Nevoia tot mai mare de a proteja datele indivizilor este subiectul celei de-a șasea lecții. În ultima lecție este explicat conceptul de discriminare și de protecție împotriva discriminării.

Scopul cursului Dreptul afacerilor este de a permite participanților să înțeleagă termenii de bază ai dreptului afacerilor, regulile juridice și să folosească cunoștințele dobândite în afaceri și în viața de zi cu zi. În plus, scopul acestui curs este de a permite participanților să înțeleagă atât elementele teoretice, cât și cele practice ale dreptului afacerilor.

Cursul Dreptul afacerilor vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce tipuri de entități comerciale există?

Este foarte important să înțelegeți că dreptul afacerilor își are aplicarea, indiferent de ce tip de entitate comercială este. Deoarece tendințele moderne precum globalizarea, un număr mare de naționalități diferite, precum și structura angajaților, afectează structura organizațională, toți pașii afacerii trebuie definiți. Organizațiile de afaceri diferă în funcție de forma de organizare și se împart în: companii, societăți comerciale și societăți afiliate, adică grupuri de companii. Desigur, afacerea este afectată de dimensiunea companiei.

Dreptul afacerilor trebuie reglementat și în întreprinderile mici, mari și mijlocii. Organizațiile de afaceri, indiferent de mărime și forma de organizare, trebuie să fie înscrise în registru. Toate informațiile care sunt înscrise în registru sunt importante pentru reglementarea legală a societății, așa că dacă societatea nu dorește să facă afaceri, organizația de afaceri va fi ștearsă din registru.

2. Ce înseamnă legea când faceți publicitate?

Tot mai multe companii se confruntă cu provocări și plângeri legale. Sectorul de marketing al unei companii poate afecta operațiunile companiei și poate amenința imaginea acesteia dacă nu respectă Legea publicității. Situațiile disputate în publicitate sunt: ​​utilizarea copiilor, compararea produselor cu concurenții, utilizarea conținutului ilegal care are un impact negativ asupra emoțiilor clientului, abuzul de droguri, substanțe ilegale etc.

Pe lângă sectorul de marketing, uneori, în afară de advertiseri, această lege este ignorată și de mass-media. Întrucât integrarea și globalizarea au influențat conectarea diferitelor piețe, a fost nevoie de o reglementare internațională a afacerilor. Sunt definite diverse acte internaționale, acorduri, organizații și asociații internaționale speciale, instituții care răspund în timp util la anunțuri, reclame sau conținut compromițător îndoielnic.

3. La ce se referă protecția datelor?

Societatea modernă de astăzi are cea mai dificilă problemă – protejarea datelor de diverse abuzuri sau utilizarea în scopuri ilegale. Datele sensibile care trebuie protejate astăzi sunt datele biometrice, adică datele personale. În acest sens, sunt definite prelucrarea datelor cu caracter personal, declarația de consimțământ și cine aparține grupului de utilizatori de date. Datele biometrice se referă la date care permit determinarea identității unei persoane, cum ar fi amprenta digitală sau semnătura.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă colectarea, clasificarea, stocarea, dezvăluirea, publicarea, diseminarea sau ștergerea datelor despre o anumită persoană. La efectuarea anumitor cercetări sau la completarea diverselor chestionare, companiile trebuie să avertizeze persoanele de scopul pentru care sunt preluate datele și să le ceară acordul. Consimțământul implică acordul persoanei pentru prelucrarea datelor, iar utilizatorul de date este o persoană fizică sau juridică care este autorizată prin lege sau este de acord cu utilizarea datelor.

Omul învață dreptul afacerilor

Planul și programa cursului

Modulul 1: Dreptul afacerilor

1. Interpretarea conceptuală a dreptului afacerilor

2. Tipuri și caracteristici ale entităților economice

3. Lege contractuală

4. Publicitate și legislație în acest domeniu

5. Importanța și protecția proprietății intelectuale

6. Protejarea datelor

7. Protecție împotriva discriminării

Competențe

Modulul 1: Dreptul afacerilor

  • Cunoașterea conceptului de drept al afacerilor și al mediului de afaceri în care își desfășoară activitatea entitățile de afaceri
  • Capacitatea de a înțelege dreptul contractual, de a aprecia valoarea protecției datelor cu caracter personal și de evaluare a proprietății intelectuale

Cunoștințe necesare

  • Nu sunt necesare cunoștințe anterioare pentru a înțelege acest curs.

Software-ul și cerințele tehnice necesare

  • Cursul nu necesită niciun software suplimentar.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te