Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Dezvoltarea unui plan de afaceri

În ultimii ani, cea mai populară categorie de management este planul de afaceri, deoarece el, în primul rând, este principalul act de negociere la asigurarea mijloacelor financiare suplimentare. Pe lângă motivul menționat, nevoia, precum și aplicarea sa în practică, este mult mai mare. De fapt, există numeroase exemple de plan de afaceri unde este important ca deschiderea firmei, investiția într-o fabrică nouă, reconstrucția celei existente, extinderea producției, precum și introducerea unui produs nou sau îmbunătățirea celui existent să se facă corect.

De asemenea, când compania caută un partener nou, se dezvoltă și planul de afaceri. El este necesar în situațiile în care afacerea întâmpină greutăți, precum și în cazul reorganizării complete a afacerii. Mulți parteneri ai planului de afaceri vorbesc despre importanța finanțării unui domeniu de afaceri nou, ceea ce va duce la vânzarea unei părți din companie, chiar și a întregii afaceri. De aceea se face un plan de fiecare dată când se testează o idee de afaceri, chiar și atunci când aceasta nu solicită investiții financiare. 

Pentru antreprenor planificarea afacerii este foarte importantă, deoarece pentru el este o direcție clară și cunoscută către linia trasată și ușurează luarea deciziilor importante. Aceasta va indica problemele la care trebuie acordată atenție și cum să se evite. Planul de afaceri reprezintă o idee de afaceri analizată în toate segmentele necesare care este prezentată în forma scrisă. Trebuie să ofere răspuns la următoarele întrebări: Cine lucrează? Ce lucrează? Pentru cine? Cum? Cu ce? Cât costă asta? Ce se obține prin acest lucru?

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Marketing and Marketing Management, HR Management și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Dezvoltarea planului de afaceri

Planul de afaceri este documentul cu care se definește afacerea, ceea ce antreprenorul vrea să facă și cum intenționează să o facă. În cadrul cursului veți învăța tot ce trebuie să conțină: structura activității, descrierea produselor sau a serviciilor, cum se câștigă utilizatorii, posibilitățile dezvoltării și surse de finanțare, apoi beneficiile interne și externe ale elaborării planului de afaceri, precum și presupunerile pe care trebuie să le urmărească elaborarea sa. De asemenea, vă veți familiariza și cu cererile formale de prezentare a conținutului planului respectiv. 

Cursul abordează unități tematice precum noțiunea și exemple de plan de afaceri, importanța sa pentru activitatea de succes a companiei moderne și abilități necesare pentru planificare strategică, apoi funcții și beneficiul creării sale și elementele sale cheie. Veți învăța despre termenul și importanța analizei pieței în scopul dezvoltării planului de afaceri, apoi despre crearea planului de marketing, planul de producție și de management, planul financiar ca element foarte important, dar și despre importanța și rolul analizei SWOT în aceste scopuri. De asemenea, veți învăța și despre importanța observațiilor finale în cadrul planului de investiție, unde toate concluziile trebuie să fie credibile și documentate. La curs veți afla care sunt cele mai eficiente exemple de planuri de afaceri și metodologii, precum și cum se elaborează. 

Principalul scop al acestui curs este elaborarea independentă a propriului planul de afaceri, respectiv asimilarea abilității de a-l crea. Simplu spus, scopul este să învățați ce este important pentru a transforma întregul domeniu de afaceri într-un plan de afaceri serios. Deci, scopul este înțelegerea bazei creării sale, situația pentru care se creează, înțelegerea diferenței dintre funcțiile sale interne și externe. De asemenea, scopul cursului este și familiarizarea cu diferite metode de elaborare a planurilor de afaceri și aplicarea lor în situații concrete. Apoi, scopul este și înțelegerea importanței tuturor părților planului de afaceri, precum și importanța includerii sale pentru planul de afaceri ca unitate. Aici se vede necesitatea definirii scopului planului de afaceri, precum și înțelegerea ideii de afaceri, respectiv a propriei afaceri cu toți factorii săi influenți.

Exemple de plan de afaceri - video

Cursul explică noțiunea de plan de afaceri și oferă exemple de planuri de afaceri, prezintă rolul acestuia în succesul afacerii unei companii moderne și abilitățile necesare pentru planificarea strategică. Apoi, funcțiile și beneficiile creării unui plan de afaceri și elementele sale cheie. Veți învăța să faceți singuri un plan de afaceri, respectiv veți învăța cum să-l creați. Scopul este să învățați tot ce aveți nevoie ca să transformați un proiect de afaceri într-un plan de afaceri serios.

Cursul Dezvoltarea planului de afaceri vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt funcțiile externe și interne ale planului de afaceri?

Când avem în vedere criteriul utilizatorului planului de afaceri și scopul creării sale, în general privind, există o diferență dintre planul de afaceri intern și cel extern. Cel intern se pregătește cu scopul de a satisface nevoile utilizatorilor interni, respectiv pentru managementul companiei. Atunci este vorba despre documentul sub formă de „buget”, „plan de vânzare și financiar” și „plan de operare”. Atunci, principalele sale funcții sunt măsurarea eficienței companiei, precum și crearea cadrului pentru luarea deciziilor. Pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor externi, respectiv a partenerilor, strategici, a băncilor, fonurilor de investiție etc., documentul apare cu funcția de „plan de investiție”, „cerere de credit” etc. Planul de afaceri extern este baza pentru cunoașterea mai bună a colaboratorilor externi cu obiective, structura afacerii, specificități și performanțele companiei. Acest lucru este deosebit de important când este nevoie de suportul stakeholderilor externi. De asemenea, este important și când este nevoie de mijloace financiare suplimentare, precum și la exprimarea intenției companiei cu scopul de a împiedica sau neutraliza acțiunile concurenților sau a factorilor de politică economică.

Care sunt elementele planului de afaceri?

Planul de afaceri este alcătuit din elementele sale care trebuie efectuate pentru îndeplinirea scopului. De fapt, de la început, în această parte, sunt menționate principalele date despre companie și conținutul planului de afaceri. Apoi se descrie activitatea de afaceri, apoi se estimează poziția pe piață pe baza analizei de piață în cadrul planului de marketing. Imediat după se prezintă planul de producție, care cuprinde planul volumului fizic și a structurii de producție, analiza locației, precum și factorii care influențează nevoile producției, alegerea furnizorilor, forța de muncă, costuri, proiecții de investiții de capital, cercetarea rezultatelor tehnice și ajutorul suplimentar. Planul de management este unul dintre cele mai importante elemente deoarece în această parte ne prezentăm pe noi și pe oamenii cu care lucrăm. Analiza SWOT este un elemen

t important deoarece rezultă ca în planul de afaceri să se prezinte elementele care au cea mai mare influență asupra afacerii. Planul financiar, care este la fel de important, dar care se prezintă la final sub formă de unitate financiară, cuprinde și sintetizează toate planurile materiale prezentate neutral din segmentele precedente. La final, sub formă de atașament, se adaugă statisticile, liste de prețuri, rezultatele cercetării, cataloage și materiale publicitare etc. 

Care sunt greșelile în scrierea planului de afaceri?

La pregătirea planului de afaceri, o mare greșeală se poate face dacă confundați noțiunile de numerar și profit. Trebuie acordată atenție la diferențierea noțiunilor precum fluxuri de numerar și profit, deoarece dacă nu avem numerar, chiar și o afacere profitabilă poate ajunge la faliment. De asemenea, dacă se exagerează cu prioritățile, planul de afaceri nu-și mai are rostul, așadar la elaborarea sa trebuie ținut cont de prioritățile în afacere. Nu trebuie supraapreciată ideea de afaceri. Aceasta poate aduce profit doar pe baza afacerii care se poate face pe seama ei. Confundarea conceptelor de plan și planificare este, de asemenea, una dintre greșeli care se poate face. Deci, în afacere trebuie urmat conceptul de planificare care nu se termină când se scrie un plan de afaceri. Irealitatea în exprimarea valorii poate costa mult afacerea, așadar trebuie să fie reală la prezentarea cifrelor, deoarece acest lucru nu va fi util nici pentru firmă și nici pentru investitor, dar se și descoperă repede.

Planul și programa cursului

  1. Termenul de plan de afaceri – privirea înainte și înapoi, cui este destinat și utilizarea sa în rolul instrumentului financiar 
  2. Funcții, beneficii și dezvoltarea planului de afaceri – după criteriul scopului de pregătire și a utilizatorilor săi 
  3. Elementele planului de afaceri 
  4. Analiza pieței
  5. Planul de marketing 
  6. Planul de producție și de management 
  7. Planul financiar 
  8. Analiza SWOT
  9. Observații finale –elaborarea unui plan de afaceri concret, greșeli la pregătirea sa, controlul și estimarea producției. 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te