Mobbing

Descrierea cursului

Mobbing-ul este un tip de comportament la locul de muncă prin care una sau mai multe persoane abuzează psihologic şi umilesc sistematic o altă persoană, punându-i în pericol reputaţia, demnitatea umană şi integritatea, cu scopul de a o elimina de pe poziţia sa. Astăzi, mobbing-ul este un fenomen complex şi răspândit, cu consecinţe nocive pentru mediul de lucru, sănătatea fizică şi psihică a individului, mediul social al individului şi întreaga comunitate.

Din pricina importanţei acestui fenomen şi a problemelor pe care le cauzează, el trebuie înţeles din mai multe aspecte, iar cursanţii trebuie să înveţe cum să îl recunoască, fiindcă mobbing-ul poate fi prevenit prin prevenţie primară, şi anume prin informare, educare, însuşirea abilităţilor de comunicare importante, reguli de protecţie şi politica şi practica organizaţională.

Scopul cursului

Cursul Mobbing este destinat pentru oricine doreşte să recunoască mobbing-ul şi să înveţe cum să se simtă mai puţin neajutorat în circumstanţele mediului de lucru.