Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cum vă ajutăm în orientarea profesională

Cunoaşteţi unele dintre cele mai populare joburi Business pe care le puteţi efectua după şcolarizarea la BusinessAcademy

Cambridge Business Program

Project Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Economie / Management) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și flexibilitate în ceea ce privește modificarea cerințelor de proiect;
 • Gândire analitică și pozitivă, orientare spre rezultate, inițiativă.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea plan de proiect în care sunt incluse etapele și activitățile necesare derulării proiectului;
 • Identificarea membrilor potriviți ai echipei de proiect și alocarea de responsabilități individuale;
 • Coordonarea, monitorizarea, motivarea și evaluarea membrilor echipei de proiect;
 • Întocmirea, coordonarea și monitorizarea bugetului pentru întregul proiect;
 • Identificarea, evitarea și rezolvarea riscurilor și problemelor apărute în cadrul proiectului.

 

Business Development Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională ( Economie / Management) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare;
 • Gândire analitică.

Responsabilități generale:

 • Crearea de propuneri de afaceri bazate pe nevoile și cerințele clienților;
 • Generarea unui portofoliu de actuali și potențiali clienți;
 • Stabilirea de prețuri, oferte și pachete competitive;
 • Urmărirea și buna administrare a termenilor contractuali.

 

Human Resource Management


HR Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesionala și/sau experiență în domeniul Resurselor Umane;
 • Abilități bune de Microsoft Office (Excel, Word);
 • Excelente abilități de comunicare verbală/scrisă și interrelaționare;
 • Foarte bună atenție la detalii.

Responsabilități generale:

 • Gestionarea activităților curente ale Departamentului de Resurse Umane;
 • Verificarea întocmirii corecte a documentelor specifice;
 • Asigurarea calității și participarea activă în cadrul proceselor de recrutare și gestionare de personal;
 • Dezvoltarea unui plan de formare și coordonarea proceselor de instruire și management al performantelor.

 

HR Coordinator

Cerințele postului:

 • Certificare profesională și/sau experiență în domeniul Resurselor Umane;
 • Abilități bune de Microsoft Office (Excel, Word);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare.

Responsabilități generale:

 • Realizarea și implementarea strategiei de recrutare și selecție;
 • Identificarea nevoilor de formare și propunerea de planuri pentru realizarea acestora;
 • Executarea proceselor de instruire și management al performanței;
 • Gestionarea bugetelor de resurse umane și/sau a dosarelor de personal.

 

Management

General Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Management / Economie);
 • Abilitatea de a rezolva situații neprevăzute;
 • Gândire analitică și capacitate de anticipare și luare a măsurilor necesare în organizație.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea și gestionarea strategiilor de alocare bugetară în toate sediile companiei;
 • Planificarea obiectivelor de afaceri și dezvoltarea politicilor organizaționale;
 • Coordonarea diferitelor operațiuni departamentale și supravegherea executării cu succes a activităților cheie în companie;
 • Gestionarea de diferite rapoarte și statistici legate de prezența companiei la nivel internațional.

 

Country Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Management / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Disponibilitate pentru a călători și a participa la evenimente specifice industriei;
 • Abilități excelente de comunicare, rezolvare a problemelor și gestionare a oamenilor.

Responsabilități generale:

 • Supravegherea și gestionarea operațională a proceselor de business din cadrul companiei;
 • Elaborarea și gestionarea strategiilor de alocare bugetară în zona de jurisdicție;
 • Gestionarea de diferite rapoarte și statistici legate de prezența companiei la nivel național.

 

Marketing and Marketing Management

Marketing Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională în marketing / comunicare, cunostinte PC (Microsoft Office);
 • Cunoașterea principalelor tehnici de cercetare de marketing;
 • Capacitate de analiza a informației și de soluționare a problemelor.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea și supervizarea implementării strategiei de marketing;
 • Evaluarea și raportarea rezultatele acțiunilor din strategia de marketing;
 • Analiza și diseminarea informaţiilor relevante despre piața țintă;
 • Identificarea de noi modalități de creștere a vizibilității companiei pe piața și creșterea vânzărilor.

 

PR & Marketing Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională în marketing / comunicare, cunostinte PC (Microsoft Office);
 • Cunoașterea principalelor tehnici de cercetare de marketing;
 • Capacitate de analiza a informației și de soluționare a problemelor.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea strategiilor de PR & Marketing;
 • Gestionarea comunicatelor de presă și relației cu mass-media;
 • Controlarea producției de conținut (reclame, videoclipuri, social media);
 • Supervizarea cercetărilor de piață și evenimentelor la scară largă.

 

Sales and Sales Management

Key Account Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Vânzări / Economie) și cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Capacitate de analiză, sinteză și cunoștințe privind conceptele de piață;
 • Excelente abilități de comunicare, prezentare, negociere, planificare.

Responsabilități generale:

 • Implementarea planurilor de vânzare și de activare a clienților;
 • Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu principalii clienți ai companiei;
 • Negocierea contractelor comerciale și a acordurilor scrise pentru a maximiza profiturile organizației;
 • Atingerea obiectivelor de vânzări, împreună cu monitorizarea și analiza activitățile competitorilor.

 

Sales Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Vânzări / Economie) și cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Abilități de comunicare, persuasiune și negociere;
 • Abilități de analiză şi conducere.

Responsabilități generale:

 • Organizarea activității echipei din subordine;
 • Supervizarea activității reprezentanților de vânzări (raportare, motivare, training);
 • Monitorizarea promoțiilor companiei și a materialelor de promovare;
 • Îmbunătățirea continua a proceselor de vânzări ce se desfășoară în companie.

 

Supply Chain Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Vânzări / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare;
 • Gândire analitică.

Responsabilități generale:

 • Planificarea, monitorizarea, evaluarea şi coordonarea activităţilor specifice departamentului;
 • Elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor de lucru în domeniul achiziţiilor şi logisticii;
 • Elaborarea şi implementarea strategiilor de îmbunătățire a relaţiilor cu furnizorii interni şi externi;
 • Reprezentarea intereselor comerciale ale companiei în relaţia cu furnizorii de materii prime (interni şi externi).

 

Financial Management

Financial Controller

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Financiar / Contabilitate / Economie) și cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Gândire analitică, atenție la detalii și atitudine orientată spre rezolvarea problemelor;
 • Abilități de comunicare, prezentare, planificare și organizare.

Responsabilități generale:

 • Gestionarea operațiunilor contabile, cum ar fi contabilitatea costurilor și administrarea veniturilor;
 • Elaborarea și documentarea proceselor de afaceri și a politicilor contabile pentru menținerea și consolidarea proceselor interne;
 • Analizarea variațiilor lunare ale elementelor din bilanțul contabil;
 • Identificarea diferitelor factori necesare pentru reducerea costurilor și maximizarea profiturilor.

 

Financial Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Financiar / Contabilitate / Economie) și cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Gândire analitică, atenție la detalii și atitudine orientată spre rezolvarea problemelor;
 • Abilități de comunicare, prezentare, planificare și organizare.

Responsabilități generale:

 • Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor și propunerea variantelor de optimizare financiară;
 • Coordonarea activităților financiare, elaborarea și propunerea spre aprobare a măsurilor de îmbunătățire a activității economico-financiare;
 • Participare la stabilirea unui plan de raportare periodică (lunar, trimestrial, bianual și anual) și la aplicarea lui întocmai pentru asigurarea furnizării datelor contabile la timp și cu acuratețe.

 

Project Management

Project Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Managementul proiectelor / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și flexibilitate în ceea ce privește modificarea cerințelor de proiect;
 • Gândire analitică și pozitivă, orientare spre rezultate, inițiativă.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea plan de proiect în care sunt incluse etapele și activitățile necesare derulării proiectului;
 • Identificarea membrilor potriviți ai echipei de proiect și alocarea de responsabilități individuale;
 • Coordonarea, monitorizarea, motivarea și evaluarea membrilor echipei de proiect;
 • Întocmirea, coordonarea și monitorizarea bugetului pentru întregul proiect;
 • Identificarea, evitarea și rezolvarea riscurilor și problemelor apărute în cadrul proiectului.

  

Operations Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Project Management / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Cunoștințe despre dinamica organizațională: relațiile și colaborarea într-o echipa;
 • Talent și instinct de comunicare.

Responsabilități generale:

 • Stabilirea obiectivelor de business și crearea strategiei pentru atingerea lor;
 • Organizarea personalul din firma și a proceselor interne;
 • Implementarea celor mai bune practici operaționale, împreună cu remodelarea proceselor și procedurilor de lucru;
 • Identificarea și obținerea resurselor necesare pentru realizarea operațiunilor zilnice cu marja de cost cat mai mica.

 

Business Administration

Business Development Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Administrarea afacerilor / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare;
 • Gândire analitică.


Responsabilități generale:

 • Crearea de propuneri de afaceri bazate pe nevoile și cerințele clienților;
 • Generarea unui portofoliu de actuali și potențiali clienți;
 • Stabilirea de prețuri, oferte și pachete competitive;
 • Urmărirea și buna administrare a termenilor contractuali.

 

Supply Chain Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Administrarea afacerilor / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare;
 • Gândire analitică.

Responsabilități generale:

 • Planificarea, monitorizarea, evaluarea şi coordonarea activităţilor specific departamentului Supply Chain;
 • Elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor de lucru în domeniul achiziţiilor şi logisticii;
 • Îndeplinirea indicațiilor cheie de performanţă în ceea ce priveşte ariile de achiziţii, management de stoc şi logistică;
 • Elaborarea și implementarea strategiilor de relaţii cu furnizorii interni şi externi;
 • Reprezentarea intereselor comerciale ale companiei în relaţia cu furnizorii de materii prime (interni și externi);
 • Negociază cu furnizorii preţurile;
 • Încheie contracte avantajoase pentru companie;
 • Coordonează activitatea logistică;
 • Organizează şi execută operaţiuni de transport international.

 

Entrepreneurship

Operations Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Antreprenoriat / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Cunoștințe despre dinamica organizațională: relațiile și colaborarea într-o echipa;
 • Talent și instinct de comunicare.

Osnovne odgovornosti:

 • Stabilirea obiectivelor de business și crearea strategiei pentru atingerea lor;
 • Organizarea personalul din firmă și a proceselor interne;
 • Implementarea celor mai bune practici operaționale, împreună cu remodelarea proceselor și procedurilor de lucru;
 • Identificarea și obținerea resurselor necesare pentru realizarea operațiunilor zilnice cu marja de cost cât mai mică.

 

Business Development Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Administrarea afacerilor / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare;
 • Gândire analitică.

Responsabilități generale:

 • Crearea de propuneri de afaceri bazate pe nevoile și cerințele clienților;
 • Generarea unui portofoliu de actuali și potențiali clienți;
 • Stabilirea de prețuri, oferte și pachete competitive;
 • Urmărirea și buna administrare a termenilor contractuali.

 

Public Relations

PR Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Relații publice / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Bunea abilități de comunicare, organizare și prioritizare;
 • Persoană dinamică cu inițiativă și cu capacitate de a lua decizii rapide.

Responsabilități generale:

 • Realizarea strategii de PR a companiei;
 • Propunerea de tactici de PR relevante pentru diferite evenimente;
 • Conectarea în permanență la sursele de informare, monitorizarea articolele apărute și atragerea atenției asupra subiectelor care pot deveni crize;
 • Propunerea rapidă de soluții în cazul unei crize;
 • Monitorizarea și analizarea impactul acțiunilor de PR asupra companiei.

 

International Business

Country Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Afaceri internationale / Management / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Disponibilitate pentru a călători și a participa la evenimente specifice industriei;
 • Abilități excelente de comunicare, rezolvare a problemelor și gestionare a oamenilor.

Responsabilități generale:

 • Supravegherea și gestionarea operațională a proceselor de business din cadrul companie;
 • Elaborarea și gestionarea strategiilor de alocare bugetară în zona de jurisdicție;
 • Gestionarea de diferite rapoarte și statistici legate de prezența companiei la nivel național.

 

General Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Afaceri internationale / Management / Economie);
 • Abilitatea de a rezolva situații neprevăzute;
 • Gândire analitică și capacitate de anticipare și luare a măsurilor necesare în organizație.

Responsabilități generale:

 • Elaborarea și gestionarea strategiilor de alocare bugetară în toate sediile companiei;
 • Planificarea obiectivelor de afaceri și dezvoltarea politicilor organizaționale;
 • Coordonarea diferitelor operațiuni departamentale și supravegherea executării cu succes a activităților cheie în companie;
 • Gestionarea de diferite rapoarte și statistici legate de prezența companiei la nivel internațional.

 

Investment Management and Stock Exchange

Risk Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Investment Management / Economie) și Cunoștințe PC (Microsoft Office);
 • Foarte bune capacități de analiză și sinteză și de planificare;
 • Abilități manageriale, organizatorice și de prioritizare;
 • Capacitatea de a lucra în echipă.

Responsabilități generale:

 • Dezvoltarea și actualizarea politicilor și procedurilor adecvate pentru identificarea, evaluarea, măsurarea, controlul și gestionarea riscurilor;
 • Întocmirea rapoartelor privind managementul riscului;
 • Stabilirea metodologii și modelelor adecvate pentru analiza, evaluarea riscurilor și limitarea expunerilor la riscuri;
 • Propunerea spre aprobare limite corespunzătoare privind expunerea la riscuri și monitorizarea periodica a încadrării în sistemul de limite de risc.

 

Underwriting Manager

Cerințele postului:

 • Certificare profesională (Investment Management / Insurance / Economie);
 • Bune abilități de comunicare și muncă în echipă;
 • Spirit de inițiativă, orientare către rezultat și către client;
 • Cunoștințe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Responsabilități generale:

 • Întocmește și actualizează documentația tehnică aferentă produselor de asigurare (condiții de asigurare, formularistică specifică, limite de subscriere automate);
 • Identifică oportunități de noi produse de asigurare și îmbunatățirea produselor existente;
 • Oferă consiliere și suport echipei de vânzări pentru subscrierea asigurărilor gestionate, aplicând normele/procedurile de subscriere pentru produsele.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te