Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Funcțiile managementului

Managementul reprezintă succesul dispunerii de resurse sau fonduri limitate, respectiv capacitatea de a îndeplini o anumită muncă. În sistemul de afaceri, scopul managementului este de a obține rezultate cât mai bune cu o investiție cât mai mică posibil în elemente de producție, iar aceste obiective pot fi atinse prin activitățile managementului eficient. Managementul, ca funcție specială în companie, este diferit de alte funcții de afaceri, deoarece activitățile le putem găsi în achiziție, producție, vânzări etc.

Funcțiile managementului sunt activități cheie care definesc procesul de management și acțiunile managerilor în procesul de afaceri și în mediul companiei. Fiecare manager de succes trebuie să știe cum să implementeze corect planificarea, organizarea, managementul resurselor umane, conducerea și controlul.

Planificarea adecvată stă la baza tuturor celorlalte funcții enumerate, dar asta nu înseamnă că acestea sunt mai puțin importante. Pentru organizație este esențial să aibă manageri capabili să stabilească relații bune între oamenii din cadrul organizației, să-i motiveze, să recunoască schimbările din mediu și, în consecință, să-și determine oamenii să se adapteze la acestea.

Însă, ceea ce este crucial în munca oricărui manager bun este luarea deciziilor. Aceasta trece prin fiecare proces de afaceri și prin fiecare nivel ierarhic. Deciziile sunt luate zilnic în conformitate cu nevoile organizației. Acest curs va ajuta participanții să înțeleagă mai bine acest proces și să învețe cum să-l implementeze cât mai bine posibil.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Financial Management, Sales and Sales Management și Entrepreneurship.

Descrierea și scopul cursului Funcțiile managementului

Cursul este alcătuit din două module. Primul modul este dedicat funcțiilor managementului din punct de vedere al managementului ca proces de administrare a organizației. În acest modul, lecțiile abordează planificarea, organizarea, gestionarea oamenilor, conducerea și controlul. Vom prezenta fazele procesului de planificare și tipurile de planuri pe care managerii le pot folosi.

Vom defini principiile de bază ale organizării care trebuie respectate de către angajați pentru ca sistemul organizațional să fie la un nivel înalt. De asemenea, vom spune mai multe despre tipurile de structură organizațională, cum ar fi de linie, de linie și funcțională, personal de linie, funcțională, divizională etc. 

La sfârșitul modulului, cursanții au sarcina de a se pune în rolul de manager, de a-și descrie activitățile, de a-și face planul de lucru și de a prezenta structura organizației. Al doilea modul discută despre luarea deciziilor manageriale și sistemele care susțin acest proces. Sunt descrise sisteme informatice de management și sunt date exemple de software care pot îmbunătăți afacerea. În acest modul, cursanții au sarcina de a defini deciziile pe care le iau, precum și sistemul informațional care va îmbunătăți acest proces.

Scopul cursului Funcțiile managementului este de a familiariza cursanții cu funcțiile de bază ale managementului prin exemple, și de a obține linii directoare pentru gestionarea cu succes a subproceselor de management. Cursanții se vor familiariza detaliat cu regulile de elaborare a unui plan, principii de organizare a afacerii și modalitățile de introducere a procesului de control în organizație. Vor fi prezentate modalitățile în care pot gestiona oamenii din organizație în calitate de manageri, cum îi pot motiva și cum pot fi lideri cu abilități de conducere.

Familiarizarea cu procesul decizional și cu sistemele care susțin acest proces este un alt obiectiv al cursului. După finalizarea cursului, participanții vor ști care sunt funcțiile de bază ale managementului și ce procese ar trebui să efectueze pentru a fi manageri de calitate. Cursanții care finalizează cu succes cursul vor putea crește calitatea managementului organizației lor (introducerea structurii organizaționale, a planurilor și a sistemelor informaționale). Cursanții vor putea crea un plan și o structură organizatorică pe baza fișelor postului și responsabilităților.

Cursul Funcțiile managementului vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt aspectele de bază ale managementului?

Putem privi managementul ca pe un proces, un grup de oameni și o disciplină științifică. Dacă privim managementul ca pe un proces de gestionare a anumitor joburi, proiecte sau sisteme organizaționale pentru a atinge mai eficient obiectivele stabilite, atunci putem identifica mai multe subprocese în acel proces, precum: planificare, organizare, managementul resurselor umane, leadership și control.

Managementul, ca grup de oameni, se ocupă cu executarea activităților și sarcinilor îndeplinite de angajații dintr-o organizație. În acest sens, managementul este abordat ca un grup de oameni cu permisiunea de a gestiona realizarea sarcinilor planificate în organizație. Un punct cheie în această abordare este identificarea și determinarea persoanelor care vor fi purtătorii de autoritate în managementul afacerilor.

Managementul, ca disciplină științifică, are un caracter multidisciplinar și principalul său subiect de cercetare este problema managementului afacerilor, proiectelor și sistemelor organizaționale și sociale. Managementul, ca disciplină științifică, se ocupă cu studiul managementului ca proces, dar și cu studiul managementului ca grup de oameni care gestionează, și studiul problemelor din procesul de management.

Care sunt principiile de bază ale organizării?

 • Principiul unității de comandă, care presupune ca fiecare angajat să primească ordine de la un singur manager și conform căruia există un singur șef pentru fiecare post. 
 • Principiul unității obiectivelor, care presupune că toți angajații ar trebui să lucreze la atingerea obiectivelor de același tip ale organizației.
 • Principiul intervalului de comandă, care presupune faptul că, este necesar să se determine un număr acceptabil de angajați care pot fi gestionați de un singur șef.
 • Principiul ierarhiei, care presupune că trebuie să existe o anumită ordine care să reglementeze competențele în organizație.
 • Principiul centralizării, care presupune că la fiecare nivel al scării ierarhice există un anumit lider care are toate drepturile în ceea ce privește conducerea.
 • Principiul autorității, care presupune că, caracteristica fiecărui manager ar trebui să fie autoritatea.

Ce este managementul resurselor umane și ce activități cuprinde?

Managementul resurselor umane este un proces de management în care angajații sunt plasați la posturile definite în structura organizațională pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite. Abia după introducerea resurselor umane în structura organizațională este permisă îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor planificate, deoarece fără oameni nu există nici management și, prin urmare, nici planificare, nici organizare. Managementul resurselor umane ca proces de management include următoarele activități de bază:

 • identificarea nevoilor de resurse umane
 • găsirea resurselor umane
 • selectarea și înregistrarea candidaților
 • pregătirea resurselor umane
 • evaluarea performanței și recompensarea angajaților
 • avansarea și dezvoltarea resurselor umane

Acest proces are loc, de obicei, atunci când se formează o nouă organizație și se creează nevoia de noi resurse umane sau când nevoia de noi resurse umane într-o organizație existentă este determinată din cauza introducerii de noi locuri de muncă sau a creșterii volumului de activitate.

Ce stiluri de conducere a angajaților există?

În literatura de specialitate sunt definite diferite stiluri de conducere, care pot fi clasificate în două grupuri de bază. Primul grup este reprezentat de stilurile tradiționale de conducere, în timp ce al doilea grup le include pe cele moderne.

Stilurile tradiționale de conducere sunt:

 • patriarhal – putere nelimitată a liderului pe de o parte și mare responsabilitate și grijă față -de colaboratori, pe de altă parte;
 • carismatic – calități carismatice deosebite ale managerului, putere nelimitată, grijă limitată pentru colaboratori;
 • autocratic – o ierarhie pronunțată în organizare, comunicare și decizie;
 • birocratic – este similar cu stilul autocratic, cu diferența că autocratul în acest stil este înlocuit de un sistem de reguli stricte.

Stilurile moderne de conducere sunt:

 • democratic sau participativ – înseamnă implicarea tuturor angajaților în procesul de luare a deciziilor, planificare și alte procese de management;
 • laissez-fair – acest stil în traducere înseamnă „lăsați să meargă așa cum merge” și se aplică în domeniul echipelor de design și al altor echipe de lucru profesionale sau în comunicarea cu mediul în care realitatea se schimbă în orice moment, așa că echipa trebuie să se adapteze la aceste schimbări.

Care este scopul planificării în procesul de management și ce cuprinde acesta?

Scopul principal al procesului de planificare este reducerea incertitudinilor și riscurilor aduse de unele activități și evenimente viitoare. Planificarea este o funcție managerială prin care se realizează selecția, achiziția, utilizarea și schimbarea resurselor din organizație. Procesul de planificare se face în mod continuu și include luarea deciziilor de planificare și determinarea măsurilor de management pentru atingerea obiectivelor organizației. Permite managementului să vadă oportunitățile din mediu, în special pe piața în care își desfășoară activitatea.

Planificarea cuprinde două elemente esențiale. Primul este activitatea organizației, care include planificarea obiectivelor și sarcinilor, condițiile pentru realizarea acestora și determinarea executorilor sarcinilor individuale. Al doilea este timpul pentru care se iau deciziile de planificare și care reprezintă dimensiunea prin care este determinat viitorul afacerii. Poate fi previzibilă și imprevizibilă, și depinde de obiectivele organizației care sunt determinate pe termen scurt sau lung.

Ce reprezintă conceptul de măsurare echilibrată a performanței?

Conceptul de măsurare echilibrată a performanței (Balance Scorecard – BSC) se bazează pe ideea că strategia este singurul focus logic pentru programele de management al performanței.

Modelul BSC combină măsuri financiare și non-financiare într-un singur sistem pentru a oferi managerilor informații complete și relevante despre activitățile pe care le gestionează.

Caracteristica de bază a acestei metode este că e rațională și rentabilă, deoarece urmărește numărul optim de caracteristici cheie a căror alegere a rezultat din viziunea și strategia companiei. Avantajul acestui model se reflectă, în primul rând, în faptul că nu se pierde timp cu măsurarea a tot ceea ce se mișcă, ceea ce este caracteristic altor metode. BSC se asigură că viziunea și strategia sunt transpuse într-un sistem de obiective și măsuri specifice, a căror implementare este monitorizată și măsurată sistematic.

Cum pot fi împărțite deciziile în funcție de importanța lor?

 • Deciziile strategice – aduc efecte mari care sunt rezultatul unei singure decizii. Decizia de a construi o nouă fabrică sau o diversificare în programul de producție este o decizie strategică. Deciziile strategice definesc obiectivele și strategiile pe termen lung. Caracteristica acestor decizii este incertitudinea, deoarece sunt probleme de anvergură.
 • Decizii tactice – aduc mai puține rezultate, și anume printr-un șir de  decizii. O decizie tactică este o decizie privind alegerea planului de producție, o decizie privind introducerea unui nou sistem de planificare sau noi reglementări organizaționale. Astfel de decizii sunt luate de managementul de nivel mediu și sunt mai simple decât cele strategice.
 • Deciziile operaționale, la fel ca și cele tactice, aduc mai puține rezultate printr-un șir de decizii care au caracter repetitiv în procesul decizional. Deciziile zilnice de producție luate în implementarea planului operațional de producție sunt decizii operaționale. Ele se referă la probleme de rutină și sunt tratate în mare parte la un nivel inferior al ierarhiei.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Managementul ca proces 

 • Dezvoltarea funcției de management
 • Planificare
 • Organizare
 • Managementul resurselor umane 
 • Coordonare
 • Control 

Modulul 2 –Luarea deciziilor și suport decizional

 • Decizie 
 • Sisteme informatice de sprijin pentru decizii

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te