Alătură-te generației 2023/24!

Managing Stakeholder Expectations and Needs

Cursul Managementul nevoilor și așteptărilor părților interesate vă va prezenta conceptul de părți interesate și tipologia părților interesate. Tot aici, vă veți  familiariza cu conceptul de management al nevoilor și așteptărilor părților interesate și veți afla toate detaliile referitoare la procesul de identificare a părților interesate cheie.

Acest curs, printre altele, se ocupă atât cu abordările tradiționale, cât și cu cele moderne ale managementului părților interesate și importanța acestora.

Vă veți pregăti pentru identificarea eficientă a părților interesate cheie. Prin analiza și aplicarea teoriei de management al părților interesate, veți învăța cum să satisfaceți interesele părților interesate și cum să influențați în mod eficient întregul proces al sistemului de afaceri.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Entrepreneurship, International Business și Financial Management.

Descrierea și scopul cursului

Cursul „Managementul nevoilor și așteptărilor părților interesate” abordează în detaliu studiul termenilor de părți interesate și înțelegerea contextului în care apare acest termen. Cuvântul stakeholder / parte interesată provine din cuvintele englezești „stake”, care înseamnă interes, și „holder”, care înseamnă cel care deține ceva. Cu acest termen se definesc toate acele părți interesate influențate de activitatea unei companii.

Pentru o definiție mai clară a acestui concept, precum și o descriere a efectului asupra fiecăreia dintre părțile interesate, se vor explica etapele-cheie realizate prin procesul de management strategic - definirea misiunii, viziunii, a obiectivelor și a strategiei, analiza mediului extern și intern, formularea strategiei, implementarea strategiei și evaluarea rezultatului.

Cursul prezintă, de asemenea, două abordări ale teoriilor de management al părților interesate - tradițional, care susține că singurele părți interesate mai importante sunt acționarii, respectiv proprietarii, și - abordarea modernă, care susține teza că, pe lângă acționari, pentru companie sunt importante și multe alte părți interesate - angajații, concurența, furnizorii, comunitatea, organele de stat…

Cursul abordează în detaliu clasificarea diferitelor tipuri de părți interesate și explică părțile interesate interne și externe, primare și secundare, precum și directe și indirecte. Se pune accent pe analiza părților interesate, pornind de la modul de identificare a acestora, iar apoi și de la evaluarea interesului și puterii pe care o au asupra unui anumit proiect sau doar asupra afacerii companiei în sine. De aceea, stakeholderii sunt prezentați prin matricea influenței și a puterii și prin clasificarea părților interesate în patru grupe - jucători-cheie, jucători mai puțin cheie, jucători semnificativi, jucători critici.

Scopul cursului „Managementul nevoilor și așteptărilor părților interesate” este de a le prezenta cursanților cât mai exact posibil conceptul de părți interesate, precum și importanța și rolul acestora în activitatea fiecărei companii. De asemenea, în curs se va explica și procesul de management strategic ca unul de bază care tinde să definească relația cu fiecare dintre părțile interesate în vederea realizării unei afaceri de succes.

Scopul este de a privi părțile interesate în funcție de diferite criterii și de a explica rolul lor, totul în funcție de faptul dacă vorbim de părți interesate interne, externe, primare, secundare, directe sau indirecte. Cursanților li se va prezenta o comparație a două teorii ale managementului părților interesate, dar și posibilitatea de analiză a părților interesate, în primul rând prin intermediul unuia dintre cele mai frecvent utilizate modele - modelul matriceal al nivelurilor de interes și putere, cu care fiecare parte interesată se clasifică într-o anumită categorie, care apoi determină și modul, și nivelul de comunicare cu fiecare dintre ei.

Cursul Managementul nevoilor și așteptărilor părților interesate vă va răspunde la următoarele întrebări:

Cine sunt părțile interesate interne?

Părțile interesate interne sunt acele părți interesate care sunt implicate în mod direct în managementul afacerii și sunt formate din toți cei care lucrează pentru organizație - proprietari, investitori, angajați și manageri. Toți pot fi afectați de succesele sau de eșecurile unei afaceri. De asemenea, aceste părți interesate se numesc și părți interesate primare, sunt familiarizate cu toate problemele interne ale organizației și au un impact semnificativ asupra afacerii organizației. Toți iau decizii diferite în fiecare zi cu privire la numeroase activități de afaceri. Este foarte important de subliniat faptul că părțile interesate interne nu reprezintă grupuri omogene, dar cel mai adesea diferite forme și tipuri de coaliții de interese interne sunt grupate în continuare în cadrul părților interesate interne.

Cine sunt părțile interesate externe?

Părțile interesate externe sunt parteneri externi cu care companiile fac afaceri în moduri diferite, și includ - consumatori, adică clienți, furnizori, sindicate, concurență, guvern, mass-media, instituții financiare, intermediari, creditori... Deci, părțile interesate externe nu fac parte din management, dar totuși sunt  influențate de activitatea companiei, chiar și în mod indirect. Acestea sunt numite și părți interesate secundare.

Nu sunt familiarizate cu informațiile interne, dar sunt interesate de informațiile financiare disponibile public ale companiilor, pentru a dispune de informații despre rentabilitatea și lichiditatea acestora. Părțile interesate externe sunt de obicei semnificativ mai numeroase decât părțile interesate interne. Datorită importanței acestor părți interesate, este foarte important să le identificăm pe toate din timp, să le evaluăm importanța și impactul asupra afacerii și pe baza aceasta să planificăm modul de comunicare și raportare.

Cum pot fi analizate părțile interesate?

Primul pas în procesul de analiză a părților interesate este identificarea acestora, adică determinarea cine sunt părțile interesate din proiect, atât interne cât și externe. Unul dintre cele mai utilizate modele de analiză a părților interesate este matricea nivelurilor de interes și influență ale părților interesate. Interesul se referă la cât de curioasă este partea interesată de realizarea unui proiect specific și cât de mult pot influența părțile interesate succesul sau eșecul proiectului.

Ca rezultat al analizei și pe baza acestor criterii, fiecare parte interesată poate fi clasificată în una dintre cele patru categorii - jucători-cheie, jucători mai puțin cheie, jucători semnificativi, jucători critici. Datorită acestei analize, se poate vedea rolul fiecărui stakeholder și, pe baza acestuia, se pot determina activități și acțiuni viitoare față de fiecare dintre aceștia.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Managementul nevoilor și așteptărilor părților interesate 

  • Managementul strategic și părțile interesate 
  • Părțile interesate interne și externe
  • Teoria managementului părților interesate 
  • Analiza părților interesate

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.