Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane este un subsistem de management al companiei. Managementul resurselor umane cuprinde politici, sisteme și practici care influențează atitudinile, comportamentul angajaților și succesul în muncă. Elementele cuprinse de către managementul resurselor umane sunt: strategie, viziune, flexibilitate, valorificare, valori, atitudini. Managementul resurselor umane, că și companie în condiții moderne de muncă, cuprinde multe conținuturi noi, atât din domeniul cercetării, dezvoltării, marketingului, producției și a finanțelor, cât și din sfera organizării activității, informatică, managementul potențialelor umane etc. 

Managementul este un proces foarte complex, deoarece cuprinde numeroase funcții: de la organizare și planificare până la control și managementul resurselor financiare, materiale și umane în organizație. Oamenii sunt cele mai importante resurse în companie, așadar, managementul resurselor umane este un proces foarte complex și multidimensional. Nu este simplu managementul resurselor umane, a potențialelor a comportamentului lor, deoarece comportamentul uman are caracter imprevizibil și variabil. 

La modele actuale de management a resurselor umane, în prim-plan se află valorile umane, dar și cele economice. Punând valorile umane în prim-plan, se stimulează motivația și satisfacția în procesul de muncă, acesta fiind unul dintre cele mai importante obiective la managementul resurselor umane. Dacă este inclusă și politica de recompensare și stimulare adecvată a unei fapte bune, putem concluziona cu ușurință că un angajat astfel de motivat și de recompensat este pregătit să de-a maximum la locul de muncă.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, Financial Management și Project Management.

Descrierea și scopul cursului Managementul resurselor umane

Poziția omului în societate din cele mai vechi timpuri se putea stabili cu ajutorul muncii și a modalității în care se desfășura. Odată cu dezvoltarea civilizațiilor, oamenii au trăit în comunități sociale, precum democrație, autocrație, oligarhie, monarhie, anarhie, republică, iar fiecare comunitate socială se distinge printr-o anumită autoritate organizațională. Pentru managementul eficient a resurselor umane în organizație, trebuie înțeleasă una dintre cele mai importante teorii, respectiv cea a lui Shane, „Teoria naturii umane”. 

În marile corporații, managementul resurselor umane se află în managementul de top, iar companiile mici și mijlocii nu au un manager pentru resurse umane. Resursele umane sunt specifice la fiecare organizație și acestea se pot copia. 

Două companii pot avea aceeași structură de gen, de calificare, de vârstă și același număr de angajați și, totuși, să nu aibă deloc aceleași resurse umane. 

Managementul resurselor umane influențează în mod direct dedicarea, motivația, angajamentul, cunoștințele, capacitatea și abilitatea angajaților în companie. Prin urmare, îmbunătățirea productivității și a calității poate influența suficient și îmbunătățirea performanțelor financiare ale organizației. Planificarea forței de muncă se bazează pe anticipate locurilor de muncă libere în organizație și decizia dacă pe aceste locuri vor veni candidați care sunt deja angajați în firmă sau din afara ei. Focusul managerului este orientat pe menținerea și atragerea angajaților de calitate și talentați. La găsirea celor mai buni candidați pentru anumite poziții, recrutorii se folosesc și de tehnici moderne, iar una dintre cele mai populare metode de atragere a candidaților este headhunting. 

Scopul cursului Managementul resurselor umane este familiarizarea cursanților cu sarcinile de bază ale sectorului de resurse umane într-o organizație. De asemenea, cursanții vor putea să monitorizeze întregul proces – începând de la apariția sa, apoi căutarea angajaților, evaluările lor, introducerea și pregătirea pentru sarcinile de muncă pe care le va efectua, până la motivație. Pe lângă asta, scopul cursului este și ca participanții să înțeleagă modul de funcționare a echipelor de muncă, a grupurilor, dar și de a se familiariza cu baza legală referitoare la resursele umane.

Cursul Managementul resurselor umane vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care este semnificația noțiunii de management al resurselor umane și care sunt sarcinile sale?

Managementul resurselor umane este foarte important pentru organizație și angajații ei. Importanța și rolul managementului resurselor umane este ca prin organizarea corectă a activității, organizația să permită angajarea persoanei potrivite la locul potrivit. Managementul resurselor umane este necesar pentru realizarea sarcinilor manageriale. Sarcinile sunt legate de întrebări personale, angajare, pregătire, evaluare și recompensare pentru angajații în companie. 

De asemenea, sarcinile managementului resurselor umane sunt: planificarea recrutării și administrarea, selecția candidaților, identificarea nevoilor de dezvoltare a angajaților, pregătirea și implementarea programului, sarcini administrative legate de procedură, administrare care se referă la beneficii și compensații, organizarea interviului cu angajații care părăsesc organizația, coordonarea activității pentru protejarea sănătății și a siguranței angajatului.

Care este importanța planificării resurselor umane?

Planificarea resurselor umane este o funcție importantă de management al resurselor umane, deoarece aceasta permite realizarea obiectivelor strategice ale organizației. Pentru ca strategiile să fie cât mai eficiente, în organizații trebuie să existe numărul corect de persoane care au cunoștințe, talent și abilități pentru realizarea strategiilor. 

Procesul de planificare a resurselor umane cuprinde întrebări legate de angajarea noilor angajați, dar și dezvoltarea celor existenți. 

Planurile sunt instrumente folosite pentru realizarea strategiilor, de asemenea, se folosesc pentru transpunerea lor în activități concrete și alte resurse necesare. Planificarea resurselor umane este etapa dintre scopuri strategice și acțiuni practice. Planificarea resurselor umane cuprinde obiective strategice (pe termen lung), obiective tactice (pe termen mediu) și planuri operative (pe termen scurt). 

Procesul de planificare este alcătuit din patru etape, și anume: 

  • anticiparea ofertei,
  • conformarea ofertei, 
  • colectarea datelor despre mediul intern și extern, 
  • monitorizarea, corectarea și evaluarea planului. 

Care este importanța planificării resurselor umane?

Procesul de găsire a resurselor umane începe cu luarea deciziei privind monitorizarea joburilor căutate și completarea posturilor libere. Găsirea resurselor umane cuprinde un procedeu bidirecțional, deoarece participă și organizația, și candidatul. Există două modalități de găsire a resurselor umane: recrutare internă și externă. 

Modul intern de recrutare reprezintă avansarea angajaților care deja lucrează în organizație. Recrutarea internă se poate face prin:

  • reorganizare, 
  • regrupare, 
  • avansare, 
  • anunț intern. 

Avantajele modului intern de recrutare: găsirea mai rapidă și mai ieftină a candidaților, prezentarea grijii mai mari față de angajații din organizație, candidatul deja cunoaște organizația și părțile ei bune și rele, o poartă deschisă pentru avansarea angajaților buni.

Dezavantajele modului intern de recrutare: posibilitatea avansării pe poziții unde nu își pot desfășura activitatea bine, ceea ce poate duce la blocarea ideilor și inovațiilor noi, conflictul privind avansarea poate influența negativ moralul angajaților. 

Modul extern de recrutare reprezintă completarea locurilor în organizație prin angajarea persoanelor din afara organizației, iar canalele de recrutare sunt anunțuri pentru job și centre de afaceri.

Avantajele modului extern de recrutare: alegere mai mare a candidaților și posibilitatea mai mare de a ajunge la cei mai buni candidați, se reduc conflictele și neînțelegerile interne, iar odată cu oamenii noi, vin și idei noi. 

Dezavantajele recrutării externe: este nevoie de mai mult timp pentru adaptare și orientare în cadrul organizației, există posibilitatea de a nu se alege oameni adecvați pentru job, contactarea cu candidații și atragerea lor este destul de scumpă și de grea.

Planul și programa cursului

1. Bazele managementului resurselor umane – Dezvoltarea managementului resurselor umane, Noțiunea și semnificația managementului resurselor umane, Teoria privind natura umană, Managementul resurselor umane în diferite organizații, Managementul resurselor umane și tehnologia

2. Planificarea, găsirea și selecția resurselor umane – Planificarea resurselor umane, Etapele planificării resurselor umane, Găsirea resurselor umane – intern și extern, Metode avansate de găsire a resurselor umane, Importanța analizei postului în găsirea resurselor umane, Selecția resurselor umane 

3. Pregătirea, dezvoltarea și monitorizarea resurselor umane – Orientarea noilor angajați, Pregătirea angajaților, Metode de pregătire a angajaților, Dezvoltarea angajaților, Monitorizarea rezultatelor angajaților, Estimarea rezultatelor angajaților

4. Motivarea angajaților – Noțiunea de motivație și motivație a muncii, Teoria de motivație a muncii, Motivatorii în procesul muncii, Motivația și performanța în muncă 

5. Legislația resurselor umane – Procesul de formare a relației de muncă, Alte tipuri de contract, Condiții speciale pentru formarea relației de muncă, Noțiunea și tipurile de discriminare, Discriminarea aparținătorilor unor grupuri minoritare, Încetarea relației de muncă 

6. Coaching – Stabilirea coachingului, Tipuri de coaching și rolurile în coaching, Structura organizatorică și coaching, Estimarea necesității de coaching a angajatului, Pregătirea pentru coaching

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te