Aceasta este echipa responsabilă pentru succesul tău

Crisis Management

Cuvântul criză este unul din cel mai des folosite cuvinte în viața de zi cu zi pentru a descrie o situație personală și privată. Noțiunea de criză, din punct de vedere politic, economic, cultural și social, a fost preluată din literatura medicală unde criza este definită ca o stare precară a organismului, din care acesta nu se poate recupera fără o intervenție externă. Criza formează ciclul de viață al unei companii. Fiecare organizație, pe parcursul activității sale, a o avut parte de o criză financiară sau o criză de afaceri mai mică sau mai mare. 

Cu o minimă atenție din partea managerului, multe situații de criză ar putea fi evitate. Dacă este vorba despre ciclul de viață al unei companii, există diferite etape de dezvoltare – de la înființarea ei până la încetarea activității. Adesea, în timpul tranziției la următoarea etapă de dezvoltare, companiile se confruntă cu o situație de criză legată de adaptarea funcționării la noul mediu.  

Dacă criza este observată la timp, consecințele vor avea o intensitate mai mică și o durată mai scurtă. Pentru ca o companie să poată să implementeze anumite măsuri ca să depășească criza, trebuie să acorde atenție simptomelor crizei, deoarece acestea reprezintă efectele vizibile ale cauzelor crizei. Primul semn se manifestă prin scăderea comenzilor din partea cumpărătorilor și a cotei de piață, apoi se ajunge la scăderea vânzărilor, a lichidității și a venitului companiei.

Obiectivele principale ale organizației sunt: păstrarea lichidității, obținerea succesului și potențialul pentru succes. De exemplu, dacă organizația nu își atinge obiectivul lichidității, devine insolventă și nu își poate achita obligațiile.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Public Relations și Marketing and Marketing Management.

Cursul Managementul crizei – descrierea și scopul

În acest curs, participanții se vor familiariza cu noțiunea de criză și importanța sa în lumea modernă. Vor învăța mai multe despre apariția situației de criză, despre simptomele crizei și despre etapele managementului crizei. Vă vom prezenta în detaliu procesul de dezvoltare a unei echipe care să gestioneze situațiile de criză, precum și membrii echipei. Principiile unui management eficient al crizei vor fi descrise în detaliu. 

În același timp, ne vom familiariza și cu noțiunea de risc și cu rolul său în managementul crizei. Cursanții vor afla despre cel mai des întâlnite tipuri de risc care apar într-o organizație. Vă vom prezenta cinci etape ca reacție la o situație de criză în organizație. La curs vă vom prezenta acțiunile distructive și constructive ale crizei. Vom explica în detaliu etapele în care definim riscul, precum și opțiunile de abordare a riscului. Cursanții vor afla despre strategiile care pot fi aplicate pentru reducerea probabilității și a consecințelor riscului. 

Obiectivele cursului sunt: prezentarea noțiunii de criză în companie, descrierea noțiunii de management al crizei din punct de vedere instituțional și funcțional, înțelegerea procesului de apariție a situațiilor de criză în companii, înțelegerea modalității în care companiile se confruntă cu situații de criză, definirea rolurilor pe care le au membrii echipei pentru gestionarea situației de criză. 

De asemenea, cursanții vor învăța care sunt părțile pozitive și cele negative ale formării echipelor într-o organizație și care factori pot amenința eficacitatea echipei. Vor putea să observe diferența dintre gestionarea într-un mediu tradițional și gestionarea într-o situație de criză. Acest curs va învăța cursanții cum să recunoască cauzele apariției crizei, externe sau interne, cum să răspundă corect pentru a reduce sau pentru a elimina complet efectul crizei.

Cursanții vor afla cum să recunoască și să respecte problemele etice de care organizațiile trebuie să țină cont când apare o situație de criză. Vor înțelege importanța reacției la situația de criză în companie, precum și importanța potejării vieților umane în timpul crizei. Vor învăța cum să facă deosebirea între recesiune și criza ramurii economice și arta de a explica importanța procedurii metodologice în situația de criză.

Cursul Managementul crizei vă răspunde la întrebări:

Ce este o criză, care sunt simptomele și cauzele apariției ei?

Criza face parte din ciclul de viață al unei companii și se referă la niște circumstanțe în care aceasta nu poate să funcționeze normal ca să-și atingă obiectivele. Criza poate să afecteze întreaga companie sau doar o parte din ea. 

Simptomele crizei sunt semnele pe baza cărora se poate identifica criza în cadrul unei companii. Primul semn al unei crize este scăderea cotei de piață a companiei și reducerea numărului de comenzi din partea cumpărătorilor. De aici rezultă scăderea vânzărilor și un câștig mai mic obținut de către companie, precum și scăderea nivelului de lichiditate. 

Cauzele apariției unei crize pot fi definite ca factorii care creează o situație de criză. Dacă analizăm originea schimbării, cauzele crizei pot fi împărțite în interne și externe. Cele interne includ locația organizației, lipsa de moralitate a conducerii, programe de producție prea largi sau prea înguste, obiective nerealiste, greșeli ale managementului companiei, organizarea slabă a activităților, comunicarea ineficientă, avansarea personalului insuficient de calificat, aprovizionare insuficientă cu capital propriu și personal motivat insuficient. Cauzele externe ale crizei sunt războaie, greve, sărăcia, concurența, politica de impozitare, catastrofele naturale, măsuri privind protecția mediului, schimbările cursului valutar, prețuri mari pe piața de aprovizionare și măsuri în domeniul politicii sociale.

Ce reprezintă noțiunea de management al crizei, care este obiectivul său și cum se clasifică managementul crizei?

Managementul crizei se poate defini ca o formă specială de gestionare a organizației cu scopul de a depăși toate procesele care pot amenința supraviețuirea acesteia. Companiile trebuie să perceapă managementul crizei ca pe o activitate importantă necesară pentru depășirea situațiilor care pot să amenințe foarte ușor existența companiei. 

Scopul managementului crizei este să ajute la menținerea pieței, să reducă riscurile din activitate, să creeze șanse și să păstreze o reputație de succes a companiei. Trebuie să estimeze și să analizeze tipurile de crize care pot fi un mare pericol pentru funcționarea normală a organizației. 

Managementul crizei se poate împărți în activ și reactiv. Managementul activ al crizei prespune activitățile efectuate pentru evitarea situației de criză și împiedicarea crizei. Managementul reactiv al crizei este orientat pe crizele deja apărute în cadrul companiei.

Cu ce riscuri se poate confrunta o companie în domeniul ei de activitate?

Riscul lichidității reprezintă probabilitatea ca o companie să nu aibă suficiente mijloace pentru a-și asigura funcționarea continuă. Acesta apare ca o consecință a întârzierii în colectarea creanțelor comerciale, creșterea costurilor de exploatare și altele.

 • Riscul financiar este influențat de structura surselor de finanțare a investițiilor și de tipul de rată a dobânzii convenite.
 • Riscul economic apare după încetareala sfârșitul investiției, când activitatea organizației începe să se desfășoare cu un în bugetul planificat, însă atunci apare pericolul ca cererea de marfăbunuri și de servicii să nu  asigurae fluxul financiar corespunzător în perioada următoare. 
 • Riscul valutar apare atunci când toate intrările sunt legate de o valută, iar ieșirile de alta. 
 • Riscul politic apare ca o consecință a schimbării deciziilor și a activității autorităților locale și regionale.
 • Riscul ecologic apare dacă afacerea companiei dăunează mediului. Adesea, schimbarea anumitor reglementări ecologice poate să influențeze creșterea costurilor pentru protejarea mediului. 
 • Riscul operațional apare din cauza procedurilor neadecvate și acest tip de risc se referă la riscul implicit gestionării unui sistem de afaceri.

Planul și programa cursului

Modulul 1: Gestionarea situațiilor de criză în organizații 

 1. Noțiunea de criză 
 2. Noțiunea de management al crizei 
 3. Formarea echipei care gestionează criza
 4. Principiile unui management eficient al crizei 
 5. Managementul crizei și riscul

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2021/22 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.