Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Management de criză - Crisis Management

Cuvântul criză este unul dintre cele mai folosite cuvinte în viața de zi cu zi și se folosește foarte des pentru descrierea unei situații personale și private. Noțiunea de criză din aspectul sistemului politic, economic, cultural și social provine din literatura medicală, unde criza este definită ca o stare periculoasă a organismului, care nu se poate recupera fără o intervenție externă. 

Criza formează ciclul de viață al unei companii. Fiecare organizație, de-a lungul activității sale, a intrat într-o criză financiară sau de afaceri mai mare sau mai mică. Dacă există o atenție minimă a managerului, multe situații de criză ar putea fi evitate. 

Dacă este vorba de ciclul de viață al companiei, există diferite etape de dezvoltare – de la apariția ei până la încetarea activității. Companiile se confruntă adesea cu o situație de criză în timpul tranziției la următoarea etapă de dezvoltare, atunci când se adaptează la funcționarea în împrejurimi noi.

Dacă criza se observă la timp în cadrul organizației, consecințele vor fi de intensitate și durată mai reduse. Pentru ca o comanie să aplice anumite măsuri pentru depășirea crizei, trebuie acordată atenție la simptomele crizei, deoarece acestea reprezintă efectele vizibile ale cauzelor crizei. 

Primul semn al crizei se manifestă prin scăderea comenzilor din partea cumpărătorilor și a cotei de piață, iar după aceea se ajunge la scăderea vânzărilor, a lichidității și profitului companiei. Obiectivele principale ale organizației sunt: păstrarea lichidității, succesul și potențialul succesului. Dacă, de exemplu, organizația nu atinge obiectivul de lichiditate, intră în inslovență și nu își poate îndeplini obligațiile. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Executive Business Program și Public Relations.

Cursul Managementul crizei – descrierea și scopul

În prezent, cuvântul criză este unul dintre cele mai folosite din viața de zi cu zi. Criza face parte din ciclul de viață al unei companii. Nu există o organizație care de-a lungul activității sale să nu fi intrat într-o criză financiară sau de afaceri mai mare sau mai mică. Dacă vorbim despre ciclul de viață al companiei, se pot identifica diferite etape de dezvoltare – începând cu apariția organizației până la încetarea activității sale. 

Deseori, în timpul trecerii în etapa următoare de dezvoltare, compania poate ajunge într-o situație de criză în urma adaptării funcționării în împrejurimi noi. Pentru ca o companie să observe la timp apariția crizei și pentru a aplica anumite măsuri pentru depășirea ei, trebuie acordată atenție la simptomele crizei. Acestea reprezintă acțiuni vizibile ale cauzei crizei. Criza de afaceri se poate defini ca un proces neplanificat și nedorit cu durată limitată, cu posibilități limitate de influență, care are acțiune dăunătoare asupra obiectivelor organizaționale primare. 

Cauzele apariției crizei se pot defini ca și factori care duc la situația de criză. Dacă se consideră originea schimbărilor, cauzele crizei le putem clasifica în cauze interne și externe. Crizele care apar în companii, dar care au o cauză internă, sunt foarte periculoase pentru activitatea organizației. Cauzele externe se pot considera a fi schimbări tot mai mari care apar în împrejurimi. Schimbările care apar la nivelul unei economii, dar care pot avea un impact negativ asupra activitatea companiei, se pot împărți în două grupe: recesiune și criză a ramurii economice. 

La curs se va discuta despre noțiunea de criză în cadrul companiei și despre managementul de criză ca disciplină care se ocupă cu identificarea și depășirea situațiilor de criză în organizațiile care amenință activitatea sa. De asemenea, vor fi prezentate și tipurile managementului de criză, unde se va discuta în mod deosebit despre managementul de criză reactiv și activ. 

Va fi prezentat procesul de dezvoltare a echipei pentru gestionarea situațiilor de criză, precum și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și capacității pe care ar trebui să le aibă membrii de echipă, dar și despre anumiți factori care pot influența eficacitatea echipei. 

De asemenea, vor fi explicate și tipurile de risc, precum și cu ce riscuri se confruntă organizațiile. 

Obiectivele cursului sunt înțelegerea noțiunii de management de criză în rândul cursanților, înțelegerea procesului de apariție a situațiilor de criză în companii, înțelegerea modalității prin care companiile se confruntă cu situații de criză și modalitatea lor de soluționare, definirea rolurilor pe care le au membrii de echipă pentru gestionarea situației de criză. 

Cursul Management de criză vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este o criză, care sunt simptomele și cauzele apariției ei?

Criza face parte din ciclul de viață al unei companii și se referă la niște circumstanțe în care aceasta nu poate să funcționeze normal ca să-și atingă obiectivele. Criza poate să afecteze întreaga companie sau doar o parte din ea. 

Simptomele crizei sunt semnele pe baza cărora se poate identifica criza în cadrul unei companii. Primul semn al unei crize este scăderea cotei de piață a companiei și reducerea numărului de comenzi din partea cumpărătorilor. De aici rezultă scăderea vânzărilor și un câștig mai mic obținut de către companie, precum și scăderea nivelului de lichiditate. 

Cauzele apariției unei crize pot fi definite ca factorii care creează o situație de criză. Dacă analizăm originea schimbării, cauzele crizei pot fi împărțite în interne și externe. Cele interne includ locația organizației, lipsa de moralitate a conducerii, programe de producție prea largi sau prea înguste, obiective nerealiste, greșeli ale managementului companiei, organizarea slabă a activităților, comunicarea ineficientă, avansarea personalului insuficient de calificat, aprovizionare insuficientă cu capital propriu și personal motivat insuficient. Cauzele externe ale crizei sunt războaie, greve, sărăcia, concurența, politica de impozitare, catastrofele naturale, măsuri privind protecția mediului, schimbările cursului valutar, prețuri mari pe piața de aprovizionare și măsuri în domeniul politicii sociale.

Ce reprezintă noțiunea de management al crizei, care este obiectivul său și cum se clasifică managementul crizei?

Managementul crizei se poate defini ca o formă specială de gestionare a organizației cu scopul de a depăși toate procesele care pot amenința supraviețuirea acesteia. Companiile trebuie să perceapă managementul crizei ca pe o activitate importantă necesară pentru depășirea situațiilor care pot să amenințe foarte ușor existența companiei. 

Scopul managementului crizei este să ajute la menținerea pieței, să reducă riscurile din activitate, să creeze șanse și să păstreze o reputație de succes a companiei. Trebuie să estimeze și să analizeze tipurile de crize care pot fi un mare pericol pentru funcționarea normală a organizației. 

Managementul crizei se poate împărți în activ și reactiv. Managementul activ al crizei prespune activitățile efectuate pentru evitarea situației de criză și împiedicarea crizei. Managementul reactiv al crizei este orientat pe crizele deja apărute în cadrul companiei.

Cu ce riscuri se poate confrunta o companie în domeniul ei de activitate?

Riscul lichidității reprezintă probabilitatea ca o companie să nu aibă suficiente mijloace pentru a-și asigura funcționarea continuă. Acesta apare ca o consecință a întârzierii în colectarea creanțelor comerciale, creșterea costurilor de exploatare și altele.

  • Riscul financiar este influențat de structura surselor de finanțare a investițiilor și de tipul de rată a dobânzii convenite.
  • Riscul economic apare după încetareala sfârșitul investiției, când activitatea organizației începe să se desfășoare cu un în bugetul planificat, însă atunci apare pericolul ca cererea de marfăbunuri și de servicii să nu  asigurae fluxul financiar corespunzător în perioada următoare. 
  • Riscul valutar apare atunci când toate intrările sunt legate de o valută, iar ieșirile de alta. 
  • Riscul politic apare ca o consecință a schimbării deciziilor și a activității autorităților locale și regionale.
  • Riscul ecologic apare dacă afacerea companiei dăunează mediului. Adesea, schimbarea anumitor reglementări ecologice poate să influențeze creșterea costurilor pentru protejarea mediului. 
  • Riscul operațional apare din cauza procedurilor neadecvate și acest tip de risc se referă la riscul implicit gestionării unui sistem de afaceri.

Planul și programa cursului

Modulul 1: Gestionarea situațiilor de criză în organizații 

1. Noțiune de criză – simptome de criză și cauzele apariției crizei 

2. Noțiunea de management de criză – tipurile managementului de criză, etapele managementului de criză 

3. Formarea echipei pentru managementul de criză – dezvoltarea echipei pentru managementul de criză, întrebări etice ale echipei pentru managementul de criză 

4. Principiile managementului de criză eficient – confruntarea cu realitatea, acționarea rapidă în situația de criză, protejarea oamenilor, prezența liderului la locul evenimentului, comunicarea deschisă și efectele crizei

5. Management de criză și riscul – managementul riscului, tipuri de risc, obiectivele de management al riscului, procedura metodologică în situația de criză

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te