Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Psihologia organizației - Organizational Psychology

Cuvântul psihologie a apărut de la cuvântul psyha (suflet) și logos (știință), ceea ce în traducere înseamnă că psihologia este știința despre suflet. Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, psihologia a făcut parte din filozofie și se folosea pentru explicarea efectelor filozofice. O mare influență în dezvoltarea psihologiei au avut-o direcțiile filozofice – empirismul ș raționalismul.

Psihologia organizației apare în grupul de persoane care au anumite roluri și obiective comune, care sunt în interacțiune permanentă. Omul este un individ pentru sine, dar și parte componentă din grupul în care lucrează. Psihologia organizației se referă la tipuri de personalitate în organizații, la selecția profesională în selecția personalului și abilitățile lor de conducere, la atmosfera psihologică din organizație, la orientarea profesională, la elementele de inadaptare în muncă: absenteism și fluctuație. 

Rolul psihologiei muncii și a organizației (psihologia de afaceri) este de a studia diferiți factori psihici asupra succesului muncii, dar și influența condițiilor de muncă și a anumitor tipuri de activități asupra vieții psihice a celor care lucrează. Cunoscutul inginer Frederick W. Taylor a observat ineficiența la locul de muncă în ateliere, ceea ce l-a determinant să analizeze timpul petrecut la muncă. A considerat că trebuie să creeze condiții de muncă care vor permite colaborarea dintre manager și angajat, pentru a crește productivitatea. Cea mai dezvoltată parte a psihologiei este tocmai cea industrială. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, Executive Business Program și Management.

Cursul Psihologia organizației – descriere și scop

Psihologia organizației este parte din psihologia muncii și ca atare se aplică pe plan larg. Comportamentul organizațional, etica, cultura organizațională, personalitatea și moralul sunt domenii cheie ale acestui curs. Așa cum fiecare organizație este specială pentru sine, la fel este și fiecare individ pentru sine. 

Există multe definiții ale organizației, iar una dintre ele este:

Ca și categorie generală, o organizație este asocierea conștientă a oamenilor al căror scop este să îndeplinească anumite sarcini prin mijloace corespunzătoare cu cel mai mic efort posibil în orice domeniu din viața socială. – M. Nova 

Când spunem comportament organizațional, ne referim la comportamentul oamenilor în organizații și obiectivele realizate de către angajați prin muncă pentru a-și atinge obiectivele personale. 

Comportamentul organizațional se bazează pe management, dar multe concepte, teorii și idei provin și din alte științe umanistice, dar cel mai mult din psihologie. 

Comportamentul organizațional vorbește despre cum oamenii, respectiv grupele și indivizii se comportă în organizație. 

Comportamentul organizațional folosește cunoștințe din diferite științe umane, precum: 

 • psihologie, 
 • sociologie, 
 • științe politice,
 • antropologie, 
 • psihologie socială. 

Comportamentul organizațional cuprinde factori influenți și un spectru larg de teme, precum:

 • conștientizarea angajaților cu privire la etica muncii în cadrul organizației, dar și în afara ei;
 • responsabilitatea organizației ca unitate în afacere;
 • capacitatea organizației de a accepta schimbările care apar în cadrul sistemului organizațional și în mediu; 
 • caracteristicile angajaților ca personalități de care depinde în primul rând setul de caracteristici ale organizației ca unitate și culturile ei. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu noțiunea de psihologie a organizației. Pe lângă asta, vor învăța cauzele absenteismului și fluctuației, dar și cum ar trebui să rezolve aceste probleme. Unul dintre obiectivele acestui curs este indicarea cursanților privind importanța individului în organizație, și anume cât este de important fiecare individ în crearea tuturor elementelor organizaționale. Cursanții se vor familiariza cu fenomenele de oboseală și odihnă la locul de muncă, cu indicatorii de eficiență și cu principalele caracteristici ale personalității. 

Cursul Psihologia organizației vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce sunt etica și morala în afaceri?

Când spunem etica de afaceri, ne referim la cultura corporativă și organizațională. Etica de afaceri se referă la regulile comportamentului etic, principii etice, principalele sisteme de valori, reguli etice specifice pe care vrea să le aplice compania. 

Etica de afaceri presupune normele comportamentului etic și valorile comportamentului moral care au fost tanspuse în codul comportamentului de afaceri, așa-numita etichetă de afaceri. 

Moralul de afaceri face parte din etica de afaceri și formează un set de valori generale, nescrise, morale și norme cu care se determină comportamentul individului în toate timpurile și toate relațiile de afaceri. 

Caracteristicile moralului de afaceri se referă la respectarea personalității, încredere reciprocă și respect, depășirea diferențelor, respectarea diversității și respectarea intereselor altora, protejarea demnității, datoria și responsabilitatea față de alții, ajutor reciproc etc. 

Care sunt normele etice și regulile comportamentului profesional?

Managerii care sunt angajați în companii multinaționale cel mai des sunt educați în conformitate cu tradiția și moralul de valori din propriile țări. Adesea se confruntă cu dilema modului de a împăca diferențele dintre țara lor și cea în care lucrează. 

Richard D. George a definit unele reguli de morală care se aplică în afaceri internaționale. 

Prima regulă se numește minim de morală și presupune să nu se provoace daune directe sau intenționate. Acest minim de morală trebuie să-l respecte toate persoanele din toate corporațiile și la nivel global. 

Conform celei de-a doua reguli, companiile multinaționale care își desfășoară activitatea în țările slab dezvoltate trebuie să fie conștiente de diferențele dintre țara care importă și țara care exportă, respectiv activitățile companiei multinaționale trebuie să fie justificate moral și să aducă bine țării către care exportă.

A treia regulă se referă la respectarea drepturilor umane ale consumatorilor și angajaților. A patra regulă se referă la dezvoltarea și îmbunătățirea instituțiilor de bază din țară, dar și la nivel internațional. 

A cincea regulă cere de la companiile mutinaționale să respecte legile țării gazdă, valorile ei locale și cultura, să nu se impună legi nemorale și să nu se încalce drepturile omului. 

Ce este absenteismul?

Absenteismul reprezintă lipsa angajatului la muncă. Această problemă organizațională apare când există o adaptare slabă a angajatului la muncă, dar și a muncii cu angajatul. 

Din perspectiva individului, absențele nejustificate și frecvente pot indica insatisfacție la locul de muncă, integrare insuficientă cu organizația sau o reacție la condiții de muncă inadecvate și la locul de muncă.

Absenteismul are caracter temporar și în funcție de durată se poate clasifica în: 

 • absența în timpul programului de lucru (întârziere, absență în timpul lucrului, plecarea anticipată de la serviciu...);
 • absență o dată pe zi;
 • absență de mai multe ori pe zi. 

Cauzele apariției absenteismului pot fi legate de relațiile interumane slabe în organizație, salariile mici, condițiile rele de muncă, protecția slabă la locul de muncă, cerințele mari de la locul de muncă etc. 

Planul și programa cursului

1. Noțiunea și dezvoltarea organizației psihologice

 • dezvoltarea organizației, abordarea clasică a lui Taylor
 • umanizarea principiilor clasice
 • model social al organizației
 • tipuri de personalitate în organizație

2. Eficiența în muncă

 • oboseală la muncă
 • odihnă
 • motivația pentru lucru și productivitatea lucrului
 • satisfacția cu munca

3. Comportament organizațional

 • noțiunea de comportament organizațional
 • elementele comportamentului organizațional
 • calitatea vieții de muncă
 • nivelurile comportamentului organizațional

4. Cultura organizațională, moralul și etica în afaceri 

5. Absenteismul și fluctuația angajaților 

6. Organizația și personalitatea

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te