Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Employee Performance Assessment

Evaluarea performanței angajaților este una dintre cele mai importante sarcini ale managementului resurselor umane. Aceasta vorbește despre succesul selecției, formării și instruirii și oferă direcțiuni pentru planificarea ulterioară a dezvoltării angajaților, a sistemului de recompense și a disciplinei. Cursul abordează performanțele care pot fi evaluate, rolul evaluatorului și obiectivele monitorizării. De asemenea, sunt descrise metodele și procesul de evaluare.

Performanța în muncă a angajaților este măsurabilă și recomandată pentru toate segmentele de afaceri. Dacă stabilim competențe, putem monitoriza performanța muncii în cel mai de succes mod - ceea ce nu este măsurabil, devine măsurabil. Scopul principal al cursului este ca participanții să descopere motivele evaluării și importanța performanței în muncă. Ei vor învăța cum să încurajeze membrii echipei să gândească și să elaboreze soluții cu privire la propria lor dezvoltare și cum să aibă o conversație pozitivă chiar și atunci când rezultatele muncii nu sunt cele mai bune.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, HR Management și Public Relations.

Descrierea și scopul cursului Evaluarea performanței angajaților

Acest curs indică temeinic conceptul de evaluare a performanței angajaților, dar și importanța pe care o are acest proces, nu doar pentru angajați, ci și pentru întreaga organizație în care este implementată evaluarea. Indică cine poate efectua evaluarea, dar și care sunt tipurile de evaluare, având în vedere perioada de timp în care se realizează. Cursul oferă o privire de ansamblu asupra etapelor cheie care sunt realizate în procesul de evaluare. Aceasta se referă, în primul rând, la crearea unui instrument adecvat și definirea măsurilor standard, apoi la efectuarea unei evaluări și oferirea de feedback.

Cursul oferă exemple de instrumente cheie care pot fi folosite pentru a evalua performanța angajaților – metoda de management prin obiective (Metod Management by Objective), metoda incidentelor critice, metoda listei de verificare, metoda 360 de grade, metoda de autoevaluare, scara de rating și sistemul de clasament. Pentru fiecare dintre aceste instrumente sunt prezentate avantajele și dezavantajele, precum și posibilitățile de aplicare. Având în vedere că fiecare proces, chiar și acesta, este supus greșelilor și omisiunilor într-o anumită măsură, vom enumera și descrie cele mai frecvente greșeli.

Vom vorbi despre erorile de părtinire, tendințele centrale, efectul de halo, efectul de timp, eroarea de poziție, tendința de comparare, dar și despre metodele prin care este posibilă depășirea acestor erori. În acest scop, se recurge la documente și rapoarte scrise, definirea clară a obiectivelor, reducerea ponderii evaluării bazate pe criterii calitative, formarea evaluatorilor, utilizarea software-ului etc.

Cursul aduce exemple reale care prezintă acest subiect mai aproape de cursanți și permit luarea în considerare a acestuia într-un mediu de afaceri modern.

Acest curs va familiariza participanții cu conceptul, dar și cu importanța pe care o are evaluarea performanței angajaților pentru business-ul organizației, dar și pentru fiecare angajat. Scopul este de a prezenta și de a descrie participanților etapele acestui proces, precum și de a arăta instrumentele care pot fi utilizate în acest scop. De asemenea, cursul încearcă să evidențieze participanților aplicarea acestor instrumente, avantajele și dezavantajele lor. Pentru a realiza procesul de evaluare într-un mod obiectiv, participanților li se pun în evidență cele mai frecvente greșeli care pot apărea în acest proces, dar și metodele prin care se pot minimiza aceste greșeli.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care este importanța evaluării angajaților?

Semnificativ asupra culturii unei organizații, moralului angajaților și nivelului de implicare – ceea ce poate contribui în mare măsură la starea bună a unei companii și la păstrarea talentelor cheie în organizație. Evaluările oferă o oportunitate de a identifica și recompensa angajații merituoși, dar și de a identifica nevoia de formare viitoare și de formare necesară. Evaluarea oferă o bază pentru îmbunătățirea procesului decizional în situațiile care necesită concedierea sau ocuparea internă a posturilor vacante. Evaluarea afectează, de asemenea, percepția în timp util a performanțelor slabe, care pot afecta negativ productivitatea afacerii.

Așadar, dacă se face într-un mod optim, evaluarea angajaților poate avea un impact pozitiv asupra organizației, dar și asupra angajatului.

Care sunt cele mai importante instrumente pentru evaluarea activității angajaților?

Există o mulțime de instrumente folosite pentru a evalua mai bine performanța angajaților. Fiecare dintre ele are avantajele și dezavantajele sale, precum și aplicații adecvate, în funcție de natura muncii și de caracteristicile angajaților care doresc să fie evaluați. Una dintre posibilități este evaluarea bazată pe obiective, așa-numitul Management by Objective, care evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor definite anterior.

Metoda incidentului critic înregistrează acțiuni extrem de eficiente sau ineficiente ale angajaților, în timp ce metoda listei de verificare indică acele caracteristici, adică calități, pe care angajatul le-a îndeplinit. Metoda 360 de grade este folosită pentru evaluarea unui angajat de către mai mulți evaluatori – superiori, subordonați, clienți, membrii echipei etc. Metoda de autoevaluare este adesea folosită pentru evaluare, prin care angajații își evaluează propriile realizări. În plus, se folosește și metoda scalei de evaluare, în care activitățile specifice sunt evaluate cu o anumită gamă de evaluări, dar și sistemul de clasare care folosește compararea angajaților.

Care sunt cele mai frecvente greșeli care apar în timpul evaluării performanței angajaților?

Există multe greșeli care pot apărea la evaluarea angajaților. Motivele pentru care apar greșeli sunt diferite, dar printre cele mai frecvente sunt –  prejudecățile, concepțiile greșite și caracteristicile de personalitate ale individului care efectuează evaluarea. Prejudecata reprezintă și una dintre greșelile frecvente, care presupune o tendință de strictețe sau o apropiere de ceea ce se evaluează, pe baza anumitor criterii – sex, vârstă, educație etc. Eroarea de tendință centrală se referă la omisiunea prin care majoritatea oamenilor sunt evaluați cu notă medie.

Efectul de halo indică tendința de a atribui note excelente altor caracteristici pe baza unei singure caracteristici. O eroare de eveniment recent apare atunci când un angajat este judecat doar pe baza realizărilor recente, în timp ce o eroare de poziție se referă la o situație în care angajații din poziții ierarhice superioare primesc note mai bune decât cei din poziții inferioare. Un caz frecvent este reprezentat de compararea angajaților, care afectează negativ și obiectivitatea comparației.

Planul și programa cursului:

Modulul 1 – Evaluarea performanței angajaților 

  1. Evaluarea performanței angajaților – conceptul și semnificația 
  2. Etapele evaluării performanței angajaților
  3. Instrumente pentru evaluarea performanței angajaților
  4. Greșeli la evaluarea performanței angajaților

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te