Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Management strategic

Principala diferență dintre companiile de succes și concurenții lor mai puțin de succes constă în strategia adecvată. Strategia este o modalitate de a decide și de a implementa activitățile întreprinse de manageri pentru a atinge obiectivele stabilite ale organizației. Scopul poate fi definit ca starea în care compania vrea să fie, iar strategia, modalitatea de a ajunge la acea stare. Strategia este de fapt un „plan de joc” într-o competiție crudă pe piață. Prin urmare, nu putem decât să ne întrebăm care este conceptul de management strategic, care este legătura acestuia cu strategia și ce semnificație are pentru afacerile de zi cu zi.

Managementul strategic reprezintă o abordare a conducerii unei companii, care pleacă de la obiective clar definite, resurse adecvate pentru realizarea acestora, și de la căutarea și utilizarea oportunităților, care nu trebuie să fie legate de natura operațiunilor curente ale companiei. De fapt, se referă la luarea deciziilor asupra strategiilor și planificarea modului în care strategia aleasă ar trebui implementată. Această abordare se bazează pe utilizarea continuă a informațiilor despre mediu. Managementul strategic poate fi văzut ca un proces care include analiza strategică, alegerea strategică și implementarea strategiei.

Managerii de astăzi ar trebui să gândească strategic, sau mai degrabă să aibă o viziune mai largă și pe termen lung asupra viitorului, conștienți în același timp de obligațiile și responsabilitățile lor. Acesta este singurul mod în care pot obține rezultatele pe care și le doresc, iar acest curs vă va ajuta în acest sens. Cursul oferă o înțelegere a conceptului de management strategic și aplicarea acestuia în afacerile moderne. Cu acest curs, puteți afla ce strategii ar trebui să aplicați în funcție de modul în care faceți afaceri.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, Marketing and Marketing Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Management strategic

Cursul Management strategic constă din două module. Primul modul se intitulează „Rolul managementului strategic în afacerea modernă”, iar al doilea „Pregătirea și dezvoltarea conceptului de strategie”.

În introducerea cursului vom spune mai multe despre procesul de planificare în sine, dar din punct de vedere strategic. Se va evidenția diferența dintre planificarea strategică și cea pe termen lung, schimbările care apar în interiorul și în afara organizației și importanța acestora pentru procesul de planificare strategică. De asemenea, vor fi explicate diferite abordări în planificarea strategică, precum și modul în care planificarea strategică contribuie la eficacitatea companiei. Vom prezenta rolul managementului strategic în funcționarea companiei, precum și principalii stakeholderi (interni și externi) care pot influența operațiunile organizației.

O atenție specială va fi pusă pe utilizarea resurselor strategice, mai precis pe importanța resurselor umane pentru obținerea avantajului competitiv. Resursele umane sunt o parte integrantă a managementului strategic, prin urmare, strategia de afaceri a organizației le cere anumite cunoștințe, expertiză și abilități. Vom explica diferența dintre capitalul uman generic și specific. De asemenea, vom prezenta două strategii globale de creștere aplicate în organizații: strategia de diversificare și strategia de intensificare a efortului.

Ca parte a strategiei de diversificare, vom vorbi despre modurile în care compania își realizează creșterea prin introducerea de noi produse pe noi piețe. Cu strategia de intensificare a eforturilor, strategia de penetrare a pieței (strategia companiei care găsește surse de creștere în produsul sau serviciul existent și piața existentă), strategia de dezvoltare a pieței (apare ca o continuare logică a strategiei de penetrare a pieței, când se folosesc oportunitățile de creștere pe piața existentă) și strategia de dezvoltare a produsului (presupune creșterea realizată de companie pe baza introducerii de îmbunătățiri la produsele existente sau noi pe piața existentă) vor fi prezentate separat.

Participanții care parcurg cu succes acest curs vor fi capabili să definească cu ușurință conceptul de planificare strategică și management strategic. Aceștia vor fi introduși în diferența dintre atitudinea neactivistă, reactivă, pre-activistă și interactivă a companiei față de viitor. Participanții vor putea recunoaște principalele componente ale modelului de management strategic, și anume: analiza mediului, planificarea cursurilor de acțiune, strategiile de planificare și strategiile de implementare. Diferențierea termenilor viziune, misiune și obiective va fi facilitată prin finalizarea acestui curs.

Cursul Management strategic vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum sunt definite unitățile strategice de afaceri?

Unitățile strategice de afaceri (Strategic Business Units – SBU) reprezintă părți individuale ale afacerii care interacționează cu mediul extern într-un mod atât de unic și coeziv încât pot fi privite ca unități strategice independente.

Criteriile pentru formarea SBU sunt următoarele:

 • propriul produs pe o anumită piață;
 • concurență clar definită pe piață;
 • posibilitatea și capacitatea de a crea avantaje strategice de piață sub aspectul dobândirii unor poziții strategice mai bune;
 • posibilitatea de a determina în mod independent obiectivele de creștere și dezvoltare, precum și
 • strategii de determinare a rezultatelor afacerii și a profiturilor.

Este important de subliniat că termenul SBU, astăzi, nu se referă doar la un produs sau serviciu fizic și la piață, ci la tot ceea ce aduce profit și contribuie la creșterea companiei. Prin urmare, SBU-urile pot fi atât unități de afaceri de cercetare și dezvoltare, cât și unități de capital profit, care sunt create de proiecte de investiții de capital în proiecte de creare de capital. Se realizează astfel profituri care pot fi investite în dezvoltarea unităților strategice de afaceri existente sau în crearea altora noi.

2. Care sunt componentele modelului de management strategic?

În modelul managementului strategic se disting cele patru componente principale ale sale.

 • Analiza de mediu este investigarea atât a mediului intern, cât și extern și utilizarea rezultatelor obținute în vederea luării deciziilor. Examinând mediul intern, obținem o imagine a punctelor forte și a punctelor slabe ale organizației, și anume, starea resurselor, dezvoltarea anumitor funcții ale companiei, expertiza managerilor, starea punctelor forte generale ale companiei etc. Analiza mediului extern ar trebui să includă factori care ar putea afecta operațiunile companiei, unde cele mai importante sunt analiza concurenților și structura pieței.
 • A doua componentă a modelului de management strategic se referă la planificarea cursurilor de acţiune, care sunt determinate de o multitudine de variabile din mediu. În primul rând, se formulează misiunea organizației, care rezumă scopul existenței și filosofia organizației, precum și indicatorii mai largi pentru direcția acțiunii.
 • Planificarea strategiei se referă în esență la determinarea modului în care va fi urmat un curs planificat de acțiune. Ea presupune formularea de strategii alternative multiple, astfel încât să poată fi luate în considerare mai multe abordări diferite folosind anumite metode care să ajute în procesul de luare a deciziilor privind selecția strategiei. În acest sens, structura organizației, adică posibila acțiune a acesteia, este luată în considerare ca o limitare a strategiei.
 • Implementarea strategiei este reprezentată în modelul de management strategic prin trei aspecte: strategii operaționale, managementul resurselor umane și control și eficiență.

3. Ce categorii de resurse există în companie?

Când vine vorba de resursele folosite în companie, este posibil să le clasificăm în trei unități:

 1. Resurse tangibile (materiale) – Acest grup de resurse este ușor de evaluat și sunt adesea singurele resurse care apar în bilanțul contabil. Acest grup de resurse include: clădiri, echipamente, materii prime, materiale și altele.
 2. Resurse intangibile (nemateriale) – Acest grup de resurse include reputația companiei, marca, tehnologia, brevetele. Prin creșterea valorii acestor resurse se realizează avantajul competitiv al companiei. Ca exemplu, putem aminti firmele Coca-Cola, Mercedes și altele.
 3. Resurse umane – În prezent, resursele umane devin o sursă din ce în ce mai importantă a avantajului competitiv al unei companii. Oamenii, adică angajații companiei, sunt motoarele performanței viitoare a companiei.
Management strategic

Planul și programa

Modulul 1 – Rolul managementului strategic în afacerea modernă

1. Conceptul de planificare strategică

 • Planificare strategică și schimbări
 • Abordări ale planificării strategice
 • Eficacitatea planificării strategice

2. Conceptul de management strategic

 • Unități strategice de afaceri

3. Definirea viziunii, misiunii și obiectivelor companiei

 • Viziunea companiei
 • Misiunea companiei
 • Obiective organizaționale

4. Utilizarea resurselor strategice

 • Importanța resurselor umane în companie
 • Impactul schimbărilor asupra resurselor umane
 • Capital uman
 • Impactul strategiei de afaceri asupra strategiei resurselor umane

Modulul 2 – Aplicarea și dezvoltarea conceptului de strategie

1. Dezvoltarea conceptului de strategie

 • Alegerea strategiei
 • Implementarea și controlul strategiei

2. Strategia de creștere

 • Strategia de diversificare
 • Problema diversificării în contextul strategiei corporative
 • Strategii pentru intensificarea eforturilor

3. Strategia de stabilizare și retragere

 • Strategii de stabilizare
 • Strategii de retragere

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te