Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Standarde internaționale de calitate

Standardul ISO, standardul HACCP etc. sunt etichete pe care le vedem zilnic pe diverse produse, broșuri ale companiei și reclame promoționale. V-ați întrebat vreodată ce reprezintă de fapt acele etichete? Indică ele o anumită calitate? Care este rolul lor în mediul competitiv modern? Ne garantează că produsul respectă anumite standarde, iar serviciul este la un nivel înalt? Puteți afla despre toate acestea în cursul Standarde internaționale de calitate.

Asigurarea calității în zilele noastre, care este supusă unor schimbări tehnologice constante, a devenit un proces dificil și riscant. Este necesar să se respecte un număr mare de condiții pentru ca consumatorul final să fie mulțumit și pentru ca cerințele acestuia să fie îndeplinite și tocmai asta ne permite să facem Standardele internaționale de calitate.

Acest curs vă va explica ce reguli trebuie să respecte companiile pentru a oferi clienților un produs sau un serviciu adecvat. Atunci când un client vede că compania voastră a primit certificarea de la un organism recunoscut, îi va crește automat încrederea că veți livra ceea ce ați promis inițial. La curs vom aborda în detaliu conceptul standardului internațional pentru managementul calității ISO 9000, care a fost publicat de Organizația Internațională de Standardizare. Vă vom explica modul în care compania voastră poate garanta că produsele și serviciile sale sunt fiabile, sigure și de bună calitate.

Cursul Standarde internaționale de calitate abundă de exemple care vor ajuta participanții să înțeleagă cât mai ușor și mai bine conținutul lecțiilor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Project Management și International Business.

Descrierea și scopul cursului Standarde internaționale de calitate

În condițiile moderne de afaceri, calitatea devine un factor din ce în ce mai important. Conceptul de calitate este o categorie universală și se manifestă în fiecare zi în toate sferele vieții. Desigur, conceptul de calitate poate fi definit ca acord cu specificațiile, adică îndeplinirea cerințelor clientului. Deoarece ați avut ocazia să aflați despre conceptul și rolul calității în afacerile moderne, în cadrul cursului vom aminti pe scurt cele mai importante aspecte ale acestui concept. Vom defini cinci etape în dezvoltarea calității, și anume: măsurarea și controlul,  managementul calității, asigurarea calității, managementul calității la nivel de management și managementul calității totale TQM.

La curs, participanții se familiarizează cu conceptul de standardizare, dezvoltarea acesteia și conceptul de standard, ca documente care definesc reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele acestora în vederea atingerii unui nivel optim de organizare. În cadrul cursului, va fi prezentată în detaliu funcționarea organizației internaționale de standardizare – ISO, ca cea mai mare instituție din lume pentru elaborarea standardelor. Vom prezenta tipurile de standarde internaționale care reglementează un anumit domeniu al activității umane. În plus, veți afla despre procesul de introducere a sistemului de standardizare în organizații, precum și despre procesul de recertificare. De asemenea, vom prezenta standardul pentru sistemul de management de mediu, precum și standardul care se ocupă de protecția sănătății și a securității în muncă.

Scopul acestui curs este de a familiariza participanții cu importanța standardizării și impactul acesteia asupra activității organizației. De asemenea, participanții vor afla ce impact și importanță are standardizarea pentru consumatorii de produse, adică utilizatorii de servicii. Participanții care parcurg acest curs vor putea declara care ar putea fi standardele în ceea ce privește aplicarea lor. Scopul cursului este de a introduce și explica participanților conceptele standardelor internaționale de calitate, în primul rând standardele: ISO 9000, ISO 18000 și ISO 14000. Participanții vor fi, de asemenea, introduși în alte subsisteme ale standardului ISO 9000, cum ar fi ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 și ISO 9004. Cei care parcurg cu succes acest curs vor ști cum funcționează întregul proces de certificare a sistemului calității, care începe cu faza pregătitoare și se termină cu eliberarea certificatului.

Cursul Standarde internaționale de calitate vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum este definit un standard?

Un standard este un document care definește reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele acestora (un produs sau serviciu poate fi rezultatul respectiv), pentru a atinge un nivel optim de organizare. Procesul de adoptare a standardelor începe cu adoptarea unei propuneri de adoptare a standardelor și se termină cu adoptarea unui act privind promulgarea acestuia. Standardul este stabilit prin consens și adoptat de un organism recunoscut. Este un document în care se stabilesc reguli, îndrumări sau caracteristici pentru anumite activități sau rezultatele acestora pentru uz general în vederea atingerii unui nivel optim de organizare (ordine) într-o anumită zonă. Cuvântul standard este preluat din limba engleză și este cel mai adesea interpretat ca orice măsură stabilită legal, criteriu; rata legală de bani etc., ceva care este valabil ca model. Standardele au apărut ca un efort de a determina cerințele pe care furnizorul ar trebui să le îndeplinească pentru ca clientul să-l considere potrivit pentru cooperare.

2. Care sunt etapele procesului de certificare a sistemului calității?

1. Faza pregătitoare – faza în care cererea de eliberare a unui certificat este transmisă organizației selectate. Organizația primește răspunsurile la chestionar legate de starea sistemului din companie și se dă o cerere detaliată. În cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplinește toate condițiile necesare, organizația de certificare informează clientul. În caz contrar, procesul trece la etapa următoare.

2. Verificarea documentației QA (Quality Assurance – asigurarea calității) – în această fază se verifică regulile de calitate și toate formele documentate ale sistemului și se realizează conformitatea acestora cu cerințele standardului stabilit. În cazul unei evaluări negative, raportul precizează deficiențele și oferă sugestii pentru acțiuni corective. O notă pozitivă permite trecerea la etapa următoare.

3. Verificarea sistemului QA – implică implementarea procedurilor în practică. Această fază este considerată cea mai importantă fază a certificării sistemului calității și se desfășoară în toate locurile în care se desfășoară operațiunile de asigurare a calității. În cazul în care în această etapă sunt identificate deficiențe, se întocmește un proces-verbal de nerespectare, iar societatea are obligația să le elimine în termenul stabilit.

4. Eliberarea unui certificat – certificatul care este emis durează o anumită perioadă de timp. Termenul de valabilitate al certificatului este de obicei de trei ani. Menținerea și îmbunătățirea calității obținute este controlată la fiecare trei ani de către organizația de certificare care a eliberat certificatul.

3. Ce este standardul de calitate ISO 9000?

ISO 9000 este un standard de asigurare a calității acceptat în toată Europa. Principiile pe care se bazează seria standardului ISO 9000 sunt destul de generale și se referă la modul în care sunt organizate procesele din cadrul unei organizații. Prin introducerea acestui sistem de afaceri se realizează numeroase beneficii pentru organizație. Și anume, aplicarea acestui standard duce la o creștere a profitului, dar și la o reducere a costurilor afacerii. Compania devine mai competitivă și înlătură barierele de intrare pe piața internațională. Standardele de calitate ISO 9000 nu prescriu modul în care fiecare companie ar trebui să funcționeze, ci indică principiile de bază și creează o bază adecvată pentru îmbunătățirea calității. Standardele ISO sunt definite pentru a ajuta organizațiile de toate tipurile să implementeze un sistem eficient de management al calității. Implementarea seriei de standarde ISO 9000 are funcția de a obține rezultate mai bune în afaceri și performanțe competitive pe piață. Se estimează că în lume există peste 550.000 de organizații din diverse domenii care și-au documentat determinarea de a menține și îmbunătăți calitatea cu certificatul ISO 9000.

Managerul pentru Standarde Internaționale de Calitate apasă butonul de pe ecran

Planul și programa cursului Standarde internaționale de calitate

Modulul 1 – Standarde internaționale de calitate

1. Conceptul și importanța calității

 • Etapele în dezvoltarea calității
 • Premii de calitate

2. Conceptul de standarde și standardizare

 • Standard
 • Standardizare
 • Organizația internațională de standardizare – ISO

3. Conceptul de certificat și certificare

 • Certificare
 • Procesul de certificare a sistemului de calitate
 • Principiile de afaceri ale organismelor de certificare

4. Standardele de calitate ISO 9000 și aplicarea acestora

 • ISO 9000
 • Standard SRPS ISO 9000:2007
 • Standard SRPS ISO 9001:2008
 • Standard SRPS ISO 9004:2009

5. Sisteme integrate de management

 • Conceptul PDCA
 • Standarde pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă
 • Dezavantajele sistemelor integrate de management
 • Strategii și modele de integrare

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te