Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Metode cantitative în afacere

Cursul Metode cantitative în afacere vă va prezenta toate cercetările operaționale în afacere, metodele numerice în finanțe, precum și modelele statistice în finanțe. Pe lângă asta, cursul vă va prezenta și metodele statistice în marketing, elementele de analiză dinamică și modelele matematice de eficiență. 

Pe măsură ce cursul progresează, vă veți întâlni cu lecții tot mai complexe care vor fi focusate pe teoria jocurilor, metode de optimizare, dar și pe fiabilitatea și disponibilitatea sistemelor de calcul. Pe lângă asta, la curs veți afla și care sunt metodele formale pentru sistemele inteligente. 

Unitățile metodice inițiale cuprind analiza cererii și ofertei, precum și a costurilor, veniturilor ca principali parametri ai afacerii. Apoi urmează familiarizarea cu datele și bazele interpretării lor. Apoi se analizează bazele procesului deciziei de afaceri, precum și importanța cercetării de marketing pentru luarea deciziilor, cu exemple de aplicare în practică. La final, se studiază și teoria jocurilor, care este foarte importantă în analiza, formularea și aplicarea strategiei de afaceri. 

Scopul acestui curs este ca toți participanții, după ce au participat cu succes la cursuri, să se familiarizeze în detaliu cu metodele și tehnicile pe care le vor putea aplica în afacerea lor. Având în vedere că o parte din materie analizează cercetarea ca mod de colectare a datelor, cursanții vor avea șansa de a se familiariza cu modalitățile de prezentare a datelor (tabelar și grafic) în funcție de nevoile analizei. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program și Management.

Cursul Metode cantitative în afacere – descriere și scopuri

Cursul este alcătuit din două module. Primul modul se ocupă de procesul de decizie. Aici, accentul este pus pe colectarea datelor și pe analiza lor ca puncte cheie pentru luarea unei decizii optime. În primul modul este definit procesul de decizie, sunt definite modalitățile de colectare a datelor în cercetarea de marketing, precum și modalitățile lor de prezentare. Nicio decizie nu poate fi luată dacă nu este bazată pe datele care vor stimula acțiunea care trebuie întreprinsă.

Datele colectate sunt foarte importante, deoarece de calitatea datelor colectate va depinde și calitatea deciziei specifice referitoare la acestea. Pentru interpretarea datelor într-un mod mai simplu și pentru a facilita studiul, acestea sunt, de obicei, prezentate grafic. Al doilea modul prezintă metodele și tehnicile necesare fiecărei afaceri pentru o desfășurare de succes. 

Aici sunt descrise jocurile cu matrice, metoda Delphi, precum și teoria probabilității. În jocurile matriceale se va discuta despre dilema prizonierului, care a făcut celebrele jocuri cu matrice. Metoda Delphi este un exemplu de metodă calitativă care se aplică în afacere și reprezintă o paralelă în raport cu metodele cantitative. 

Scopul cursului este familiarizarea cursantului cu principalele etape ale procesului de decizie și metodele folosite în acest scop. Cursanții se vor familiariza cu metode și tehnici pe care le vor putea aplica în afacerea lor. Având în vedere că în primul modul este definită cercetarea ca mod de colectare a datelor, cursanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu modalitățile de prezentare a datelor (tabel și grafic), în funcție de nevoile analizei. 

Activitatea organizației depinde, în primul rând, de deciziile luate de managementul ei. Deoarece mediul în care își desfășoară activitatea organizațiile din prezent este destul de incert și de imprevizibil din cauza tendinței de creștere a tehnologiilor și a sistemului informatic, a globalizării și a multor altor factori, luarea deciziilor a devenit abilitatea experților de top de a reacționa la situații neprevăzute, luând decizii care plasează organizațiile în top. 

Cursul Metode cantitative în afacere vă va răspunde la întrebări:

Ce este un recensământ?

Datele despre elementele adunării principale, adică cauzele, pot fi colectate cu ajutorul unui recensământ. Dacă sunt incluse toate elementele din acest set, ancheta se numește recensământ. Având în vedere că principalul set este deseori foarte mare, fiind nevoie de sume mari de bani și o perioadă mai lungă pentru colectarea datelor, în practică, recensământul se aplică doar în anumite situații. Ca exemplu de listă, putem enumera recensământul populației care se face la fiecare 10 ani în SUA, pentru a aduna date despre caracteristicile geografice, demografice, socio-economice, etno-culturale etc. de la toate unitățile de recensământ de bază. Recensământul necesită mult timp și mijloace financiare pentru a se aplica.

Ce este cauza?

Din cauza costurilor mari și a faptului că necesită mult timp pentru a se aplica, de cele mai multe ori, ancheta se aplică pe baza unei anumite cauze. Această formă de anchetă se numește anchetă de cauză. Ca exemplu de anchetă de cauză, în loc de anchetarea populației întregi, în SUA se aleg doar 1.000 de locuitori care vor participa la anchetă. Scopul anchetei de cauză este de a ajunge la o concluzie despre caracteristicile setului de bază din care provine cauza.  

Rezultatele la care s-a ajuns cu ancheta de cauză ar trebui să semene cu rezultatele care s-ar obține dacă s-ar face un recensământ. De exemplu, dacă printr-o anchetă de cauză s-ar dori obținerea datelor despre educația populației în SUA, atunci ar trebui să se cuprindă populația din diferite categorii educaționale în aproape aceeași proporție cu care sunt reprezentate în setul de bază, adică la nivel de stat. 

Cum se pot afișa datele în mod grafic?

Prezentarea seriilor statistice printr-un grafic, respectiv diagrame, este foarte populară datorită clarității, sugestivității și informativității. Există multe moduri de prezentare grafică a seriilor de date statistice. Modul în care o anumită serie statică va fi prezentată, respectiv tipul de prezentare grafică care va fi folosit, depinde cel mai mult de natura apariției prezentată de seria statistică. 

Reprezentările grafice în sistemul de coordonate se folosesc pentru prezentarea și analizarea datelor cuprinse de orarul de frecvență și seriile de timp. Există mai multe modalități de prezentare a datelor, iar unele dintre cel mai des folosite sunt:

 • diagramă de împrăștiere,
 • diagramă liniară,
 • diagramă de bare,
 •  diagramă de bare cu două notificări,
 • histogramă,
 • pie chart,
 • diagrama cumulativă a dinamicii,
 •  diagrama polară etc. 

Planul și programa cursului Metode cantitative în afacere

Modulul 1 – Decizia și cercetarea

 • Procesul de decizie și incertitudinea
 • Cercetarea de marketing
 • Scări de măsurare, serii și notificări 
 • Prezentarea grafică a datelor 

Modulul 2 – Metode și teorii pentru o afacere eficientă 

 • Teoria jocurilor 
 • Teoria probabilității 
 • Metoda Delphi 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te