Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Munca în echipă

O echipă este un grup de indivizi care obțin împreună rezultate pe care nu le-ar putea obține lucrând individual, fără acord și coordonare. Companiile sunt conștiente că fiecare individ realizează mai multe într-o echipă decât ar putea el singur și tocmai de aceea se străduiesc să se formeze atunci când rezolvă niște sarcini complexe.

Munca în echipă este cheia succesului în afaceri și, pe lângă contribuția la succesul general al companiei, influențează și creșterea personală și dezvoltarea fiecărui individ din cadrul echipei. Munca în echipă este considerată în prezent cea mai bună modalitate de organizare a muncii, deoarece crește motivația membrilor din cadrul organizației, îmbunătățește relațiile interpersonale, contribuie la utilizarea rațională a resurselor etc.

Succesul echipei este în legătură directă cu înțelegerea rolurilor echipei, prin urmare, în curs vom acorda o atenție deosebită descrierii acestor roluri.

Munca în echipă poate fi o sursă de satisfacție datorită rezultatelor obținute, dar poate fi și o sursă de nemulțumire pentru toți membrii echipei. Tocmai de aceea este important rolul liderului de echipă ca principală verigă care îi direcționează pe ceilalți membri spre atingerea unui scop comun. Membrii echipei trebuie să fie persoane cu cunoștințe și abilități speciale pentru a reuși împreună să îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Mulți autori sunt de acord că importanța muncii în echipă va crește odată cu trecerea timpului, așa că în cadrul cursului vom încerca să explicăm importanța muncii în echipă, modalitățile de constituire și conducere adecvată a echipelor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, HR Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Munca în echipă

În cadrul cursului Munca în echipă, participanții se vor familiariza mai întâi cu conceptul de organizare și structură organizațională. Vom explica mai detaliat structura organizatorică birocratică și elementele din care constă. De asemenea, vom enumera avantajele sale față de alte forme de structură socială. În continuare, vom descrie structura organizatorică matricială, ca o soluție de tranziție între birocrația tradițională și noua structură flexibilă.

Participanților li se va prezenta mai detaliat structura organizatorică a echipei, caracteristicile și originea acesteia, care este legată de anii optzeci ai secolului trecut și de companii mari precum Volvo, General Foods etc. Vom defini avantajele și dezavantajele acestei structuri. Cursul va spune mai multe despre echipe și motivele înființării lor. Vom enumera criteriile de bază pentru selecția membrilor echipei din organizație, cum ar fi cunoștințele tehnice necesare, experiența în lucrul în echipă, disponibilitatea de a accepta responsabilitatea etc.

Aceste criterii sunt foarte importante pentru ca echipa să fie bine formată și capabilă să răspundă la sarcinile atribuite în cel mai bun mod. Vom prezenta tipurile de echipe care există într-o organizație, precum echipe de proiect, echipe de lucru, echipe de lucru autonome, echipe virtuale etc. Vom explica participanților ce este necesar pentru ca munca în echipă să fie eficientă și care sunt motivele pentru care echipa nu funcționează corespunzător. Ne propunem să explicăm în detaliu toate cele patru etape parcurse de echipă în timpul formării sale.

Participanții care parcurg cu succes acest curs vor ști care modele organizaționale prevalează în practică și vor recunoaște în mod adecvat diferența dintre o echipă, grupuri formale și informale. De asemenea, vor afla care sunt sarcinile liderului de echipă și ce abilități trebuie să aibă pentru a deveni o figură centrală în echipă. Participanții vor fi capabili să recunoască tipurile de echipe care există în practică și să identifice diferențele și asemănările dintre ele.

Scopul cursului este de a învăța participanții să fie capabili să recunoască diferite roluri între membrii echipei, cum ar fi rolul de vizionar, pragmatist, arbitru, coordonator, provocator, pacificator și instructor. De asemenea, la finalizarea cursului, participanții vor putea identifica simptome care arată că echipa trece printr-o criză, ceea ce poate fi foarte util în afacerile reale.

Cursul Munca în echipă vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce sunt grupurile formale și ce sunt grupurile informale?

Prin grupuri formale înțelegem forma unor grupuri sociale clar vizibile, organizate ierarhic, reglementate legal (legalizate) cu sarcini, scopuri și funcții stabilite pe care le îndeplinesc. Exemple de grupuri formale din organizație sunt organizarea de bază a sindicatului, consiliul de administrație, comisiile, echipele, direcțiile și altele.

Pe de altă parte, un grup informal este acea parte a organizației care nu este reglementată legal, dar de facto există și funcționează în organizație. Baza creării lor este în primul rând interesul personal, deși poate fi și interesul unuia dintre managerii organizației, dacă este interesul său personal pe care dorește să-l realizeze printr-un grup informal. Un grup informal este un însoțitor obișnuit al unei organizații oficiale.

Care este rolul liderului de echipă?

Liderul este figura centrală a echipei. Este, fără îndoială, un factor de identificare și un instrument de satisfacere a obiectivelor grupului. Un lider îndeplinește un număr mare de roluri, precum organ executiv, strateg, planificator, ideolog, expert, organizator, controlor etc. Sarcinile principale ale liderului de echipă sunt să creeze standarde de lucru și comportament ale membrilor echipei împreună cu colegii săi, să-i asculte pe colegi despre problemele cu care se confruntă și despre ideile, sugestiile și propunerile pe care le oferă, să motiveze membrii echipei să se implice activ în găsirea de noi metode de atingere a obiectivelor stabilite, îmbunătățește constant climatul de lucru în echipă, permițând membrilor echipei să rezolve problemele din mers, recompensează fiecare succes în realizarea sarcinilor stabilite. Liderul este cel care încurajează membrii echipei pentru sarcinile viitoare și astfel le crește conștientizarea de sine.

Ce este necesar pentru un lucru în echipă de succes?

Pentru ca munca în echipă să aibă succes, sunt necesare:

 • spațiul și resursele tehnice și financiare necesare funcționării echipei;
 • educarea membrilor echipei pentru sarcinile atribuite, deoarece o echipă pregătită este o echipă motivată și de succes;
 • atribuirea de roluri, sarcini și responsabilități fiecărui membru al echipei, înțelegând că acceptarea rolurilor trebuie să fie pe bază de voluntariat;
 • stabilirea standardelor și regulilor de conduită și familiarizarea tuturor membrilor echipei cu acestea;
 • determinarea criteriilor de evaluare a rezultatelor obținute și metoda de recompensare;
 • atribuirea de sarcini fiecăruia în funcție de abilitățile lor de lucru;
 • monitorizarea permanentă a muncii fiecărui membru al echipei și încredințarea treptată a sarcinilor mai complexe;
 • anunțarea în public a rezultatelor obținute, ceea ce reprezintă o modalitate de motivare suplimentară;
 • recompensarea și sărbătorirea fiecărui succes al echipei;
 • organizarea întâlnirilor regulate, atât formale, cât și informale. Nu excludeți posibilitatea întâlnirilor telefonice, cu utilizarea calculatoarelor și a e-mailului.
Munca în echipă

Planul și programul cursului

1. Structura organizațională

 • Termenul de organizare
 • Structura organizatorică
 • Structura organizatorică birocratică
 • Autoritate
 • Birocraţie
 • Structura organizatorică a echipei

2. Formarea și organizarea echipelor

 • Echipa
 • Grup formal și informal

3. Tipuri de echipe și roluri în echipă

 • Managementul echipelor
 • Echipe de proiect
 • Echipe de lucru autonome
 • Cercuri de calitate
 • Echipe de lucru
 • Echipe virtuale
 • Rolurile echipei

4. Munca în echipă în organizație

 • Coeziunea grupului
 • Faza de formare a echipei
 • Faza de criza
 • Faza de normalizare
 • Faza de creativitate și eficacitate

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te