Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Bazele economiei

Economia în Grecia Antică reprezenta legi şi reguli în conducerea gospodăriilor, a căror punere în aplicare a trebuit să contribuie la o conducere înţeleaptă a gospodăriei, oferind astfel progres şi supravieţuire. Deci, din cele menţionate mai sus, putem concluziona că sensul esenţial al cuvântului economie nu s-a schimbat până astăzi. Economia înseamnă în continuare un set de reguli care ar trebui să permită dezvoltarea şi bunăstarea gospodăriei, companiei, statului. Prin urmare, sarcina economiei este de a studia toate regulile şi activităţile care determină activitatea economică a oamenilor.

Așadar, în zilele noastre, putem defini conceptul de economie ca o știință care studiază modurile în care societatea își gestionează resursele limitate, adică rare. Lipsa resurselor poate fi reprezentată de faptul că, dacă anumite resurse sunt folosite într-un scop, acestea nu vor fi suficiente pentru altul, de aceea este necesar ca fiecare entitate economică să aleagă scopuri care să maximizeze beneficiul. Din cauza resurselor limitate, nici nevoile producătorilor, nici nevoile consumatorilor nu pot fi pe deplin satisfăcute. De aceea, economia ca știință are sarcina de a permite utilizarea cât mai eficientă a resurselor limitate. Din cauza celor de mai sus, se poate spune că economia reprezintă știința alegerii raționale.

De la apariția conceptului de economie, mulți teoreticieni și școli au participat la dezvoltarea lui, studiind funcționarea și esența sa. Tendințele contemporane de dezvoltare a economiei sunt din ce în ce mai îndreptate spre studiul unor domenii mai restrâns definite ale vieții economice, precum inflația, analiza pieței de capital, a pieței muncii etc.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Public Relations, Investment Management and Stock Exchange și HR Management.

Descrierea și scopul cursului Bazele economiei

Cursul Bazele economiei constă din trei module. În primul modul, numit „Economia ca ştiinţă", este vorba de noţiunea şi de evoluţia istorică a economiei, de la apariţia noţiunii până la economia modernă. De asemenea, sunt abordate şi legile economice care reprezintă, de fapt, legături interne ascunse şi interdependenţe, adică regularităţi care determină viaţa economică a oamenilor. Acest modul din cadrul cursului indică, de asemenea, principiile economice pe care s-a bazat cercetarea economiei, precum şi conceptul şi importanţa sistemului economic.

Cel de-al doilea modul al cursului, intitulat „Piaţa", abordează materia în legătură cu piaţa, noţiunile şi funcţiile sale. De asemenea, în acest modul este abordat şi un subiect foarte important al economiei, respectiv oferta şi cererea şi, prin urmare, mecanismul de stabilire a echilibrului pieţei.

Ultimul modul, intitulat „Participanţii la piaţă", abordează subiecte precum consumatorii, compania, statul şi concurenţa. Prin urmare, mai întâi este abordată materia legată de consumatori, definiţia lor, comportamentul, factorii care influențează comportamentul lor, urmate de limita bugetului, precum şi de curba de indiferenţă şi de volumul optim de consum. Compania, obiectivele sale de bază, tipurile, precum şi afacerile şi elementele sale de bază sunt, de asemenea, subiecte abordate în acest modul. Apariţia şi dezvoltarea statului, a formelor de stat şi importanţa intervenţiei statului, sunt segmente abordate în modulul menţionat. De asemenea, se vorbeşte despre un alt segment important, este vorba de concurenţa pe piaţă, apoi stările de piaţă, cum ar fi concurenţa completă, piaţa monopolului, dar sunt abordate şi caracteristicile pieţei moderne.

Scopul cursului este familiarizarea cu elementele de bază ale economiei, care, mai presus de toate, înseamnă înţelegerea apariţiei şi dezvoltării economiei în sine, ceea ce include o înţelegere completă a legilor şi principiilor economice care au însoţit şi reglementat dezvoltarea economiei, precum şi înţelegerea întregului sistem economic. Scopul celui de-al doilea modul este de a înţelege funcţionarea mecanismului de piaţă, înţelegerea situaţiei în care apare excesul de ofertă şi de cerere pentru stabilirea echilibrului pieţei. Scopul ultimului modul este înţelegerea participanţilor prezenţi pe piaţă, adică înţelegerea consumatorilor, companiilor, statului şi a concurenţei pe piaţă.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt principiile pe care se bazează economia?

Deși numeroși economiști s-au ocupat de tema principiilor economice de bază pe care să se sprijine studiul economiei, nicio soluție nu a fost la fel de larg acceptată ca cea oferită de economistul Gregory Mankiw. În opinia sa, principiile economiei sunt următoarele:

1. Oamenii se confruntă cu o alegere.

2. Costul unei anumite activități include profitul pierdut dintr-o activitate alternativă.

3. Oamenii raționali se gândesc la cazurile marginale (limită).

4. Oamenii răspund la stimulente.

5. Comerțul poate aduce beneficii tuturor.

6. Piețele sunt de obicei o modalitate bună de organizare a activităților economice.

7. Guvernele sunt uneori capabile să îmbunătățească rezultatele pieței.

8. Nivelul de trai al unei țări depinde de capacitatea acesteia de a produce bunuri și servicii.

9. Prețurile cresc atunci când se tipăresc prea mulți bani.

10. Pe termen scurt, societatea se confruntă cu o alegere între inflație și șomaj.

Care sunt funcțiile pieței?

Există un acord relativ între teoreticieni că piața îndeplinește patru funcții foarte importante. Acestea sunt:

 • funcție informativă: le furnizează atât producătorilor cât și consumatorilor informații esențiale despre cerere, adică oferta care este actuală în rândul lor;
 • funcție de alocare: orientează factorii de producție către producția de bunuri de care este nevoie;
 • funcție distributivă: venitul realizat este distribuit între subiecții pieței (companii) prin mecanismele care guvernează piața;
 • funcția selectivă: piața selectează entitățile economice, recompensându-i pe cei care au mai mult succes și pedepsindu-i pe cei care au mai puțin succes, adică cei cu mai mult succes vor face profituri și vor avansa pe piață, în timp ce, cei cu mai puțin succes vor avea pierderi.

Ce condiții de piață există?

Paul Samuelson, plecând de la criteriile puterii de influență a vânzătorilor, respectiv a cumpărătorilor, precum și de la criteriile de diferențiere a produselor, a definit trei condiții diferite de piață:

1. concurența perfectă - există un număr mare de producători care realizează un produs identic, niciunul dintre ei neputând exercita vreun control asupra prețului, prețul se adaptează la situația cererii și ofertei pieței;

2. concurența imperfectă – apare sub trei forme diferite, în funcție de numărul de producători care concurează între ei și de gradul de diferențiere a produsului; controlul parțial al prețurilor este posibil;

3. monopolul deplin – un producător care oferă un produs fără înlocuitori apropiați și care controlează complet prețul.

Cursul Bazele economiei

Planul și programa cursului

Modulul I – Economia ca știință

1. Noțiunea și dezvoltarea istorică

 • Conceptul, scopurile și obiectivele economiei ca știință
 • Dezvoltarea istorică a economiei
 • Economia contemporană

2. Legile economice

 • Conceptul de legi economice
 • Caracteristicile legilor economice
 • Clasificarea legilor economice
 • Cele mai importante legi economice

3. Principii economice

4. Sistem economic

 • Conceptul de sistem economic
 • Obiectivele sistemului economic 
 • Resurse valabile
 • Entități de afaceri
 • Activități de afaceri
 • Instituții economice

Modulul II – Piaţa

5. Piața - noțiune, clasificare și funcții

 • Noțiunea de piață
 • Clasificarea pieței
 • Funcțiile pieței

6. Oferta

 • Definiția ofertei 
 • Factori de ofertă 
 • Elasticitatea prețului ofertei

7. Cererea

 • Definirea cererii
 • Factorii cererii
 • Elasticitatea cererii

8. Echilibrul pieței

 • Conceptul de echilibru al pieței 
 • Excesul de cerere și excesul de ofertă
 • Schimbarea echilibrului pieței

Modulul III – Participanții pieței

9. Consumatori

 • Definirea consumului
 • Comportamentul consumatorului
 • Constrângerea bugetară
 • Curba de indiferență
 • Alegerea optimă a consumatorului

10. Compania

 • Definirea companiei și a obiectivelor acesteia
 • Tipuri de afaceri
 • Operațiuni de afaceri

11. Țara

 • Motivele intervenției statului
 • Forme de intervenție a statului

12. Concurența

 • Conceptul de concurență pe piață
 • Condițiile pieței
 • Concurență totală 
 • Piața monopolului 
 • Caracteristicile pieței moderne

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te