Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Semnarea unui contract de muncă, negocierea și rezilierea

Cea mai importantă instituție a dreptului muncii este contractul de muncă. Fără muncă, ca produs al acțiunii conștiente a omului, dezvoltarea civilizației și a societății nu ar fi posibilă. Lista invențiilor care sunt rezultatul creativității umane și care au permis mediului nostru să ia forma în care trăim în prezent este prea lungă (busolă, electricitate, telefon, locomotivă, avion etc.). Munca este motorul de bază al progresului și dezvoltării umanității.

Munca este, de asemenea, strâns corelată cu viața. Unul dintre sloganurile cele mai populare ale filosofiei marxiste este că munca l-a creat pe om, dar adevărul este că fără om nu ar exista muncă. Munca a avut propriul său drum de transformare ca toate celelalte sfere – de la proprietatea sclavilor, unde muncitorii nu aveau drepturi decât dreptul la viață, prin feudalism, unde existau două categorii: feudali și iobagi, până la capitalism, care pentru prima dată a cerut să se legalizeze relațiile dintre angajatori și proprietari. Abia în capitalism apar muncitorii care își oferă doar forța de muncă în schimbul unei contravalori adecvate.

Astăzi, aceste relații sunt reglementate de lege și acte juridice, care subliniază clar drepturile angajaților, dar și obligațiile acestora, precum și drepturile și obligațiile celeilalte părți, adică angajatorii. Un contract de muncă reglementat legal este o relație care se stabilește în mod voluntar și liber între un angajator și un angajat. În acest curs se va discuta mai mult despre semnarea contractului de muncă, negocierea, dar și rezilierea.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, Business Administration și International Business.

Descrierea și scopul cursului Semnarea contractului de muncă, negocierea și rezilierea

În următoarele cinci lecții sunt prezentate semnarea unui contract de muncă, negocierea unui contract de muncă cu un salariat și rezilierea. Prima lecție, intitulată Procesul de semnare a unui contract de muncă, se concentrează pe perioada de probă, contractul de muncă și semnarea unui contract de muncă în Uniunea Europeană. Perioada de probă pentru un angajat reprezintă familiarizarea acestuia cu sistemul în care funcționează organizația. Contractul de muncă confirmă în mod oficial semnarea contractului de muncă între salariat și angajator. În continuarea lecției, se va discuta mai mult despre acest aspect prin prisma situației din Uniunea Europeană.

În a doua lecție sunt descrise tehnici de evaluare a unui angajat în momentul în care este necesar să se aprecieze dacă acesta a dat rezultate satisfăcătoare în perioada de probă. Pentru fiecare post este necesar să se stabilească obiective și așteptări în perioada de probă. Unul dintre cele mai importante lucruri este să transmiteți angajatului în mod corect. În lecția următoare, vom vorbi despre cele mai importante contracte care reglementează acest proces, în diferite țări. Reglementările legale diferă de la o țară la alta, așa că cursul acoperă câteva elemente specifice.

La finalul cursului se va discuta încetarea raportului de muncă, care este descrisă din punct de vedere juridic, cu accent pe motivele justificate și nejustificate ale încetării raportului de muncă. La încetarea unui contract de muncă, indiferent că este încetat de către angajat sau de către angajator, există anumite obligații pe care ambele părți trebuie să le îndeplinească și o procedură care trebuie urmată. De asemenea, există sancțiuni exacte pentru nerespectarea acestor proceduri și obligații și sunt reglementate de lege.

În acest curs, participanții vor afla despre procesul de semnare a unui contract de muncă cu un angajat și despre tipurile de contracte care pot reglementa acest proces. Participanții se vor familiariza cu tehnicile de evaluare și monitorizare a angajaților cu scopul de a decide cu privire la semnarea unui contract de muncă, precum și cu liniile directoare legale de bază în procesul de semnare și reziliere a unui contract de muncă. Diferitele tipuri de contracte care sunt prezentate vor permite participanților să se familiarizeze cu acestea și să le poată aplica în situații reale.

Cursul Semnarea unui contract de muncă, negocierea și rezilierea vă va răspunde la următoarele întrebări

1. Ce este un contract de muncă?

Contractul de muncă se poate încheia pe perioada determinată sau nedeterminată. Contractul se încheie în scris înainte de începerea lucrului angajatului și devine valabil numai atunci când este semnat de ambele părți, angajator și salariat. Contractul de muncă trebuie să fie în conformitate cu legile unei anumite țări și cu contractul colectiv din acea țară sau cu regulamentele interne ale organizației care încheie contractul cu noul angajat. Cele mai frecvente elemente care apar în contract sunt:

 • numele si sediul angajatorului;
 • numele și prenumele salariatului și alte date de bază;
 • descrierea activității de efectuat;
 • sediul;
 • durata contractului (determinată sau nedeterminată);
 • ziua începerii lucrului;
 • programul de muncă;
 • salariul și alte venituri;
 • data de încasare a salariului;
 • numărul orelor de lucru pe zi și săptămânale;
 • alte drepturi și obligații.

2. Ce este modelul de evaluare a instruirii Kirkpatrick?

Donald Kirkpatrick a dezvoltat un model de evaluare care are patru niveluri:

 • Evaluarea participantului (reacție): La acest nivel, evaluarea măsoară reacțiile participantului în perioada de probă.
 • Evaluarea învățării: Acest nivel de evaluare oferă informații despre atingerea obiectivelor în perioada de probă, legate de învățarea angajatului. Scopul acestei evaluări este de a vedea cât de bine și-a stăpânit angajatul abilitățile, cunoștințele, capacitățile sau atitudinea.
 • Evaluarea comportamentului: Se evaluează schimbarea comportamentului angajatului după programul individual de pregătire, adică după revenirea în mediul de lucru, la locul de muncă. Întrebarea la care se răspunde la acest nivel este câte cunoștințe, abilități și competențe a transferat angajatul de la pregătire la locul de muncă. Acest lucru va fi evaluat mai eficient dacă nu este măsurat imediat, adică dacă angajatului i se acordă ceva timp după revenirea la locul de muncă pentru a se adapta la condiții.
 • Evaluarea rezultatelor: Acesta este nivelul final de evaluare și se referă la evaluarea beneficiilor în raport cu costurile formării. Scopul este de a determina valoarea pe care formarea individuală a adus-o organizației în raport cu valoarea pe care o avea organizația înainte de implementarea programului de formare. Pentru evaluare, trebuie să aveți informații despre stare înainte și după pregătirea individuală. Evaluarea rezultatelor este mai simplă dacă rezultatele pot fi cuantificate. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna ușor, deoarece unele rezultate sunt greu de cuantificat. Pentru evaluarea la acest nivel se folosește metoda ROI (Return Of Investment).

3. Din ce motive poate un angajator să rezilieze contractul de muncă al unui angajat?

angajator poate rezilia contractul de muncă al unui angajat dacă există motive justificate pentru a face acest lucru, legate de capacitatea salariatului de a lucra, comportamentul angajatului și schimbările la angajator. Motivele justificate de reziliere a contractului cu angajatorul sunt următoarele:

 • angajatul nu atinge rezultatele așteptate și planificate (nu are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua munca pe care o desfășoară);
 • angajatul nu respectă disciplina de muncă în organizație (comportamentul său este de așa natură încât nu poate continua să lucreze pentru angajator);
 • angajatul a comis o infracțiune la locul de muncă sau în legătură cu munca;
 • angajatul a abuzat de dreptul la concediu;
 • dacă, din cauza schimbărilor tehnologice, economice sau organizatorice, nevoia de a efectua anumite lucrări încetează sau se reduce volumul muncii.

Pentru a preveni abuzul de drepturi ale angajatului, sunt definite motive nejustificate de încetare a contractului de muncă:

 • incapacitate temporară de muncă din cauza unei boli, accident de muncă sau boală;
 • utilizarea concediului de maternitate și a concediului pentru îngrijirea copilului;
 • apartenența la o organizație politică, sex, limbă, naționalitate, origine socială, religie, convingeri politice sau de altă natură sau alte atribute personale ale angajatului.

Cursul Semnarea unui contract de muncă

Planul și programa cursului Semnarea unui contract de muncă, negocierea și rezilierea

1. Procesul de semnare a unui contract de muncă

 • Perioada de probă
 • Contract de muncă
 • Semnarea unui contract de muncă în Uniunea Europeană

2. Evaluarea si monitorizarea angajatului

 • Metode de monitorizare și evaluare a angajaților
 • Modelul de evaluare a pregătirii lui Kirkpatrick

3. Alte tipuri de contracte

 • Contract de servicii
 • Contract pe locuri de muncă temporare și ocazionale
 • Contract pentru lucrări suplimentare
 • Contract privind munca voluntară

4. Condiții speciale pentru semnarea unui contract de muncă

 • Condiții speciale de muncă pentru minori
 • Condiții speciale de muncă pentru anumite locuri de muncă
 • Condiții speciale de muncă pentru persoanele cu dizabilități

5. Rezilierea contractului de muncă

 • Rezilierea contractului de munca
 • Rezilierea de comun acord a contractului de muncă
 • Rezilierea contractului de muncă de către angajat
 • Rezilierea contractului de muncă de către angajator
 • Perioada de preaviz și compensație bănească
 • Concedierea ilegală
 • Surplus tehnologic

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te