Alătură-te generației 2023/24!

Cursul Finanțe internaționale

Pentru fiecare expert din domeniul financiar, este foarte important să cunoască situația internațională în acest domeniu. Este importantă cunoașterea pieței financiare în cele mai dezvoltate țări din lume, care dispun de cei mai mulți bani. La curs, participanții se vor familiariza cu noțiunea de finanțe internaționale, sistemul monetar internațional și dezvoltarea sa. De asemenea, participanții vor afla mai multe despre cursul valutar, piața valutară, bilanțul de plată, datoria externă și organizațiile financiare internaționale. 

Cursul își propune să familiarizeze cursantul cu conceptele de bază ale finanțelor internaționale, cu piața valutară, cu sistemul valutar, cu mișcarea internațională de capital, bilanțul plății, datoria externă și modalitățile sale de achitare. Scopul este de a familiariza cursantul cu sistemul monetar internațional, cu înființarea acestuia, precum și cu organizațiile financiare internaționale. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, Marketing and Marketing Management și Financial Management.

Descrierea și scopul cursului Finanțe internaționale

Finanțele internaționale sunt disciplina științifică care se ocupă cu aspecte monetare ale relațiilor economice internaționale. Ca și alte discipline științifice, și finanțele internaționale au o bază teoretică și practică. La conceperea acestui curs, am încercat să abordăm toate întrebările actuale ale finanțelor internaționale, iar participanții pot folosi cursul ca literatură de bază pentru înțelegerea acestui domeniu. 

La începutul cursului, vom defini conceptul de finanțe internaționale. Vom discuta mai multe și despre mișcarea internațională a capitalului, despre formele mișcării internaționale a capitalului din care face parte capitalul de împrumut internațional, portofoliul de investiție și investițiile directe. Vom prezenta factorii care au avut un impact important asupra dezvoltării comerțului internațional. Cursanții vor învăța mai multe despre devize, ca și o cerere care este denumită într-o monedă străină, adică despre diferența dintre devize convertibile și neconvertibile.  

De asemenea, vor putea să recunoască diferența dintre cursul valutar nominal și cel real. Vom prezenta în detaliu instituțiile financiare internaționale, dintre care cele mai importante sunt Fondul Monetar Internațional și Banca internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, fondate în 1994 la Bretton Woods. 

Cursanții care finalizează cu succes acest curs vor înțelege noțiunea de finanțe internaționale. Vor ști ce este un sistem valutar, curs valutar și piață valutară. Vor putea să recunoască în exemple practice schimbările cursului valutar, precum aprecierea, deprecierea, devalorizarea și reevaluarea. Cursanții vor fi familiarizați în detaliu cu sistemul monetar internațional din istorie care au avut impact la dezvoltarea sa, precum stabilirea standardului de aur și semnarea acordului Bretton Woods. 

Înțelegerea activității organizațiilor financiare internaționale, precum Banca internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, Corporații financiare internaționale, Agenții multilaterale pentru garantarea investițiilor, Centru internațional pentru rezolvarea sporurilor de investiție etc., va fi esențială în cadrul acestui curs. Cursanții vor învăța care este structura bilanțului de plată, ce tipuri de dezechilibru există pentru bilanțul de plată și cum se pot corecta. Cursanții care asimilează materia cursului vor ști ce este o datorie externă și ce moduri de clasificare a datoriei externe se aplică în teorie și în practică. 

Cursul conține exemple care vor ajuta cursanții să înțeleagă  cât mai bine materia care se abordează în lecții.

Cursul Finanțe internaționale vă va răspunde la următoarele întrebări:

Cum se definește mișcarea internațională a capitalului și care sunt principalele sale forme?

Mișcarea internațională a capitalului presupune transferul de mijloace reale și financiare dintre subiecții diferitelor țări cu contratransferul amânat pentru o anumită perioadă de timp, pentru realizarea anumitor interese economice și politice ale participanților în transferul respectiv. Trei forme de bază ale mișcării internaționale a capitalului sunt:

  • mișcarea internațională a capitalului împrumutat – reprezintă o reflectare a celei mai clasice tranzacții financiare, în care se ajunge la intermedierea sectorului bancar în realizarea surplusurilor financiare ale unui sector în finanțarea nevoilor altui sector, pe plan internațional, 
  • portofoliul de investiție – se definește ca o investiție în diferite titluri de valoare, mai exact acțiuni sau obligațiuni,
  • părțile investiției directe sunt investiția în companie, datorită exercitării dreptului de proprietate asupra acelei companii, unde proprietarul de capital are control deplin asupra mijloacelor plasate.

Ce reprezintă bilanțul de plată?

Bilanțul de plată este o revizuire sistematică a tuturor tranzacțiilor pe care le fac rezidenții unei țări într-o anumită perioadă de timp (de obicei pe o perioadă de un an) cu rezidenții altor țări. Ei înregistrează toate tranzacțiile de marfă (exportul și importul mărfii, intrări și ieșiri valutare), nemateriale (servicii efectuate de persoane casnice în străinătate și servicii care se fac asupra persoanelor casnice în străinătate) și de capital (mișcarea capitalului financiar care este legată cu investiții din și în străinătate). 

Structura bilanțului de plată este alcătuită din cont curent, de capital și financiar. În bilanțul de plată apar și intrările, și ieșirile, iar în funcție de ce categorie este mai mare din cele menționate, facem diferența dintre deficitul și surplusul bilanțului de plată.

Care este rolul Fondului Monetar Internațional?

Fondul monetar internațional a fost înființat în 1994 în Bretton Woods în SUA, pentru a monitoriza politicile economice ale țărilor membre. Acesta monitorizează activitatea băncilor și a altor instituții financiare, reglementează munca lor, gestionează banii și creditele, aplică politica de buget, controlează politica cursului și politica sectorului financiar. 

FMI își sfătuiește membrii cu privire la modul cel mai eficient de realizare a obiectivelor precum nivelul ridicat de angajare, inflația redusă și menținerea dezvoltării economice. Scopul funcționării Fondului este reducerea dezechilibrelor bilanțului plății, îmbunătățirea colaborării internaționale, extinderea comerțului internațional, asigurarea mijloacelor financiare pentru ajutorarea țărilor membre în echilibrarea bilanțului de plată etc. FMI oferă țărilor membre diferite tipuri de credite, precum: împrumut de rezervă, acord de finanțare extinsă, fonduri de ajutor extinse, facilități de creditare rapidă...

Planul și programa cursului Finanțe internaționale

Modulul 1 –  Finanțe internaționale

  1. Noțiunea de finanțe internaționale
  2. Curs valutar
  3. Sistem monetar internațional
  4. Organizații financiare internaționale

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.