Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Finanțe internaționale

Procesul de globalizare se vede cel mai bine în domeniul finanțelor, mai precis în sfera instituțiilor financiare internaționale. Acest proces și procesul de liberalizare a economiei mondiale au condus la conectarea piețelor financiare naționale într-o singură piață globală unde volumul tranzacțiilor a oferit baza pentru o circulație internațională mai ușoară a capitalului. Aproape că nicio țară nu poate funcționa fără a coopera cu alta. Economiile de astăzi au un caracter deschis și adesea fac schimb de produse și servicii cu țări străine.

Varietatea tranzacțiilor și creșterea dinamică a acestora pe piața financiară, pe lângă faptul că oferă o bază financiară pentru o creștere economică mai rapidă, au ridicat și numeroase probleme cu privire la riscul crizelor financiare internaționale. Puteți găsi răspunsuri la unele dintre aceste întrebări în cursul nostru Finanțe internaționale. Acest curs va ajuta participanții să înțeleagă mai bine funcționarea conceptelor de bază ale finanțelor internaționale.

Finanțele internaționale includ bazele teoretice ale balanței de plăți și ale cursului de schimb valutar, precum și politica și practica monetară internațională, care se referă la dezvoltarea și funcționarea sistemului monetar internațional, rolul instituțiilor financiare internaționale, regimurile cursului de schimb valutar, integrarea monetară și mișcarea capitalului, precum și piețele financiare. Toate cele menționate vor fi abordate în lecții.

Cursul va oferi participanților posibilitatea de a dobândi cunoștințe funcționale în domeniul finanțelor internaționale și de a aplica cunoștințele dobândite în rezolvarea unor probleme specifice din acest domeniu. Ei vor învăța cum să evite potențialele riscuri care pândesc pe piața financiară internațională.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Financial Management, Executive Business Program și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Finanțe internaționale

Finanțele internaționale sunt o disciplină științifică care se ocupă de aspectele monetare ale relațiilor economice internaționale. Ca și alte discipline științifice, și finanțele internaționale își au baza lor teoretică și practică. La scrierea acestui curs, am încercat să acoperim toate problemele actuale legate de finanțele internaționale care pot servi drept literatură de bază pentru ca participanții să înțeleagă acest domeniu.

La începutul cursului vom defini conceptul de finanțe internaționale. Vom spune mai multe și despre mișcarea internațională a capitalului și formele acesteia, care includ capital internațional de împrumut, investiții de portofoliu și investiții directe. Vom prezenta factorii care au avut o influență puternică asupra dezvoltării comerțului internațional. În cadrul cursului, participanții vor afla mai multe despre valuta străină, cum ar fi o creanță exprimată într-o valută străină și diferența dintre valuta străină convertibilă și neconvertibilă. Ei vor ști, de asemenea, să recunoască diferența dintre ratele de schimb nominale și cele reale. Vom prezenta instituțiile financiare internaționale în detaliu, dintre care cele mai importante sunt Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fondată în 1994 la Bretton Woods.

Participanții care parcurg cu succes acest curs vor înțelege conceptul de finanțe internaționale. Ei vor ști ce sunt sistemul valutar, cursul de schimb valutar și piața valutară. Ei vor putea folosi exemple practice pentru a recunoaște modificările cursului de schimb valutar, cum ar fi aprecierea, deprecierea, devalorizarea și reevaluarea. Vor cunoaște foarte bine Sistemul Monetar Internațional, evenimentele din istorie care au avut impact asupra dezvoltării acestuia, precum stabilirea Standardului de Aur și semnarea Acordului de la Bretton Woods.

Înțelegerea activității organizațiilor financiare internaționale, cum ar fi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, Centrul Internațional de Soluționare a Disputelor de Investiții etc., va fi mult facilitată cu acest curs. Participanții vor afla structura balanței de plăți, ce tipuri de dezechilibre ale balanței de plăți există și cum pot fi corectate. Cei care asimilează materialul din curs vor ști ce este datoria externă și ce metode de împărțire a datoriei externe sunt aplicate în teorie și practică.

Cursul abundă de exemple care vor ajuta participanții să înțeleagă mai bine materialul cuprins în lecții.

Cursul Finanțe internaționale vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum este definită mișcarea internațională a capitalului și care sunt formele sale de bază?

Mișcarea internațională de capital presupune transferul de active reale și financiare între subiecți din diferite țări cu un contratransfer întârziat pentru o anumită perioadă de timp, în scopul realizării anumitor interese economice și politice ale participanților la acel transfer. Cele trei forme de bază ale mișcării internaționale de capital sunt:

 • Mișcarea internațională a capitalului de împrumut – reprezintă o reflectare a celei mai clasice tranzacții financiare, în care sectorul bancar intervine în realizarea excedentelor financiare ale unui sector în finanțarea nevoilor altui sector la nivel internațional.
 • Investiții de portofoliu – sunt definite ca investiții în diferite titluri de valoare, mai precis acțiuni sau obligațiuni.
 • Investiție străină directă – investiție într-o companie datorită realizării dreptului de proprietate asupra acesteia, unde proprietarul capitalului păstrează controlul deplin asupra fondurilor investite.

2. Ce este balanța de plăți?

Balanța de plăți este o revizuire sistematică a tuturor tranzacțiilor pe care rezidenții unei țări le fac într-o anumită perioadă de timp (cel mai adesea într-o perioadă de un an) cu rezidenții din alte țări. Înregistrează toate tranzacțiile de mărfuri (export și import de mărfuri, intrări și ieșiri de valută), nemărfuri (servicii efectuate de persoane interne în străinătate și servicii efectuate persoanelor interne în străinătate) și tranzacțiile de capital (mișcări ale capitalului monetar care sunt legate de investiții din străinătate şi în străinătate). Structura balanței de plăți este formată din conturi curente, de capital și financiare. Atât veniturile, cât și cheltuielile apar în balanța de plăți, iar în funcție de care dintre categoriile menționate este mai mare, distingem între deficitul și surplusul balanței de plăți.

3. Care este rolul Fondului Monetar Internațional?

Fondul Monetar Internațional a fost înființat în 1994 la Bretton Woods, în Statele Unite ale Americii, cu scopul de a monitoriza politicile economice ale țărilor sale membre. Reglementează și supraveghează activitatea băncilor și a altor instituții financiare, gestionează bani și împrumuturi, implementează politica bugetară, controlează politica cursului de schimb și politica sectorului financiar. FMI îi sfătuiește pe membrii săi cum să realizeze mai eficient obiective precum ocuparea forței de muncă ridicată, inflația scăzută și dezvoltarea economică durabilă.

Scopul funcționării Fondului este reducere a dezechilibrelor balanței de plăți, îmbunătățirea cooperării internaționale, extinderea comerțului internațional, furnizarea de resurse financiare pentru a ajuta țările membre să își echilibreze balanța de plăți etc. FMI oferă membrilor diverse tipuri de împrumuturi, cum ar fi: împrumut stand-by, acord de finanțare extinsă, fonduri de ajutor extinse, ajutor rapid de împrumut etc.

Finanțe internaționale

Planul și programa cursului Finanțe internaționale

1. Conceptul de finanțe internaționale

 • Finanțe internaționale
 • Mișcarea internațională a capitalului

2. Curs de schimb valutar

 • Legătura dintre cursul de schimb valutar real și nominal
 • Piața valutară

3. Sistem monetar internațional

 • Standardul de aur
 • Sistemul monetar Bretton Woods
 • Sistemul monetar european
 • Balanța de plăți
 • Tipuri de dezechilibre ale balanței de plăți
 • Modalități de corectare a balanței de plăți
 • Controlul schimburilor valutare
 • Datoria externă

4. Organizații financiare internaționale

 • Fondul Monetar Internațional
 • Tipuri de împrumuturi ale Fondului Monetar Internațional
 • Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
 • Alte organizații financiare internaționale

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te