Alătură-te generației 2023/24!

Project Financing

Cursul Finanțarea proiectelor oferă cursanților șansa de a se familiariza cu noțiunile de bază legate de finanțarea proiectelor, a modalităților și surselor de finanțare, precum și să afle care sunt principalii participanți care se pot afla în rolul finanțatorului de proiecte. De asemenea, se vor familiariza și cu anumite organizații internaționale, al căror rol principal este de a finanța proiecte cu a căror implementare se încurajează dezvoltarea unei țări. 

Finanțarea proiectului este un tip specific de finanțare în care instituțiile de credit analizează în primul rând venitul așteptat al proiectului, ca fiind singurul mijloc de plată a dobânzilor și de rambursare a datoriilor restante. Instituțiile de credit nu analizează multe portofolii de active și de obligații ale firmei când decid să ofere împrumutul. 

Dimpotrivă, ele analizează proiectul ca o entitate separată, cu active separate (fonduri), contracte legate de proiect și fluxurile financiare ale proiectului, care sunt separate semnificativ de către subiecții care au sponsorizat proiectul. Din acest motiv, finanțarea proiectului este cunoscută și ca finanțarea cu recurs limitat (creditorul are dreptul la o rambursare parțială) sau fără recurs (asigurat de o proprietate), deoarece creditorii de obicei nu au acces la subiecți (sponsori și acționari) care au inițiat proiectul, dacă acesta întâmpină probleme în deservirea datoriei. 

Cursul descrie și noțiunea de finanțare a proiectelor. Scopul cursului este înțelegerea procesului de colectare a mijloacelor financiare pentru realizarea proiectelor, a modului în care se planifică bugetul necesar pentru realizarea proiectului, dar și a modului în care alți participanți la proiect pot participa cu un credit sau alte forme de împrumut, precum și definirea rolurilor de bază pe care le au anumite organizații care se ocupă cu finanțarea proiectelor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, Executive Business Program și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Finanțarea proiectelor

Cursul este destinat cursanților care sunt interesați să se familiarizeze cu modalitățile de finanțare a proiectelor, sursele de finanțare, precum și cu participanții care pot avea rolul de finanțator de proiect. Cursul începe cu explicarea noțiunii de finanțare de proiect. Ne vom familiariza cu proiectul în sine, cu participanții la proiect și cu riscul cu care ne confruntăm. Vom aborda și toate elementele propunerii pentru proiect, care se creează pentru colectarea mijloacelor financiare pentru realizarea proiectului. 

Apoi trecem la asigurarea mijloacelor financiare și structura surselor de finanțare a proiectului. Vom analiza posibilitățile referitoare la modalitățile companiei de a ajunge la capitalul necesar pentru finanțarea proiectului. A treia lecție se ocupă cu definirea auto-finanțării ca cea mai importantă sursă de finanțare, apoi vom explica noțiunea de creditare, care se folosește cel mai des în scopul finanțării proiectului și, la final, vom aborda importanța investițiilor comune. 

A patra lecție se ocupă cu explicarea noțiunii de investiție. Pe lângă asta, vom explica investițiile de capital și emiterea și vânzarea titlurilor de valoare. Accentul va fi pus pe acțiuni și obligațiuni, ca titluri de valoare care se comercializează cel mai mult pe piața financiară. Vom prezenta și legile pe baza cărora funcționează piața de acțiuni. Ne vom ocupa și de leasing și rolul său în realizarea proiectelor. Pe lângă asta, vom prezenta și modelul BOT, care se aplică marilor proiecte de infrastructură. 

Încheiem cursul cu prezentarea organizațiilor financiare internaționale. Ne vom ocupa de organizațiile al căror rol principal este finanțarea proiectelor. Unele dintre aceste organizații sunt: IBRD, IFC, IDA și EBRD. Vom prezenta pe scurt și condițiile de finanțare, termenele de plată etc. 

Datorită acestui curs, participanții vor ști să explice și să înțeleagă ce este de fapt finanțarea proiectelor. Vor înțelege cum se aplică procesul de colectare a mijloacelor financiare pentru realizarea proiectelor. Vor înțelege modalitățile în care se planifică bugetul necesar pentru realizarea proiectelor, dar și modalitățile prin care pot participa și alții la proiect printr-un credit sau alte forme de împrumut. Pe lângă asta, se vor familiariza cu rolurile principale pe care le au organizațiile internaționale care se ocupă cu finanțarea proiectelor.

Cursul Finanțarea proiectelor vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este un proiect?

Proiectul reprezintă un domeniu care poate fi alcătuit din una sau mai multe activități pe care le gestionează. Scopul principal al fiecărui proiect este să se realizeze într-un mod planificat, respectând în același timp termenele, resursele și costurile. Pentru realizarea cu succes a unui proiect, compania trebuie să dispună de suficiente mijloace financiare pentru achitarea costurilor. În general, acesta nu poate fi făcut din surse proprii, așadar mijloacele financiare se plasează fie liber pe piața de capital, fie capitalul se obține prin alte mijloace. La realizarea proiectului se ține cont de profitabilitatea proiectului, respectiv pentru ca proiectul să fie implementat cu succes, trebuie achitate toate costurile de operare, trebuie returnate datoriile și obținut profit.

Ce instrumente se folosesc în finanțarea de proiect?

În momentul acceptării, în general, proiectele nu au mijloace de finanțare, iar valoarea proiectului este doar evaluarea. Pentru finanțarea proiectului se folosesc diferite instrumente financiare. Cele mai frecvente sunt:

 • emisia acțiunilor obișnuite, 
 • obligațiuni sau un contract de împrumut cu asigurarea unui colateral,
 • acțiuni preferențiale (preference stocks),
 • opțiuni și mandate (options, warrants),
 • împrumuturi subordonate (subordinated loans),
 • obligațiuni foarte riscante (junk bonds).

Fiecare dintre instrumentele menționate are rolul său. De exemplu, emisia acțiunilor obișnuite se folosește pentru colectarea capitalului de bază, iar obligațiunile se folosesc, în general, în cazul achitării datoriilor. Pentru ca investitorii să accepte riscul, compania oferă randamente ridicate, în principal, prin acțiuni preferențiale, opțiuni, mandate și obligațiuni cu risc ridicat.

Ce organizații internaționale se ocupă cu finanțarea proiectelor?

Organizațiile internaționale au un rol semnificativ în finanțarea proiectelor. Motivul este că proiectele, în general, solicită mijloace mari, care pot fi oferite în condiții favorabile doar de către instituțiile dezvoltate. Afacerea modernă a condiționat o importanță tot mai mare a instituțiilor internaționale în domeniul finanțării sectorului privat, deși, până de curând, organizațiile au finanțat în general proiectele sectorului public. 

Cele mai cunoscute organizații internaționale a căror rol principal este finanțarea proiectelor sunt:

 • Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
 • Corporația financiară internațională,
 • Asociația internațională pentru dezvoltare,
 • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Planul și programa cursului Finanțarea proiectelor

Modulul 1: Finanțare de proiect 

 1. Noțiunea de finanțare de proiect 
 2. Asigurarea mijloacelor financiare și structura resurselor de finanțare a proiectelor
 3. Auto-finanțarea și creditarea proiectelor și investiții comune cu parteneri străini
 4. Emiterea și vânzarea titlurilor de valoare, leasing și finanțarea concesionată a proiectelor
 5. Organizații internaționale pentru finanțarea proiectelor

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.