Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Întrebări adresate frecvent

1. Întrebare: Unde pot vedea preţurile serviciilor suplimentare la BusinessAcademy?

Răspuns: În lista oficială de preţuri a serviciilor BusinessAcademy, pe care o puteţi accesa prin intermediul platformei Distance Learning în secţiunea Documente/Instrucțiuni/Lista de preţuri a serviciilor suplimentare.

 

2. Întrebare: Am beneficiat de opţiunea pentru prelungirea gratuită a cursului, cum pot să prelungesc cursul contra cost?

Răspuns: Pentru a prelungi un curs, trebuie să trimiteţi o cerere la adresa de e-mail oficială a BusinessAcademy: office@business-academy.ro, unde veţi menționa denumirea cursului şi perioada pentru care vreţi să prelungiţi cursul (14 sau 28 de zile), precum şi data exactă de activare a cursului. După înregistrarea cererii voastre, vi se deschide cursul pentru lucru, iar compensarea financiară se realizează prin debitarea taxei corespunzătoare pentru prelungirea cursului. Prelungirea cursurilor online se face contra unei taxe definite în lista de preţuri a serviciilor suplimentare de la BusinessAcademy. 

 

3. Întrebare: Dacă la sfârşitul anului de studiu îmi mai rămâne un număr de cursuri nefinalizate, cum pot continua şcolarizarea?

Răspuns: Pentru cursanţii online care nu au reuşit pe parcursul anului de studiu să-și îndeplinească regulamentar toate obligaţiile educaţionale din majoritatea cursurilor online, există posibilitatea de a-şi reînnoi anul de studiu. Reînnoirea anului de studiu presupune reactivarea cursurilor rămase, pe baza planului definit de alocare a cursurilor online, în intervalul de timp definit iniţial, cu prezentarea cursurilor finalizate anterior. Reînnoirea anului de studiu se face din luna a 15-a, cu taxa definită în lista de preţuri a serviciilor suplimentare de la BusinessAcademy. 

 

4. Întrebare:  Ce presupune şi cum se efectuează punerea cursurilor pe pauză?

Răspuns: Cursantul are posibilitatea de a pune pe pauză fiecare curs alocat online, timp de cel puţin 24 de ore, de nenumărate ori, în termen de 1 an de zile de la începutul şcolarizării. În timpul pauzei cursantul are posibilitatea de a accesa consultaţiile online şi prelegerile prin live stream, însă nu i se permite accesul la materialele din cursul online.

 

5. Întrebare: Reînnoirea anului de studiu include dreptul la prelungirea gratuită a cursurilor online şi dreptul de a pune cursurile pe pauză?

Răspuns: Serviciile de reînnoire a anului de studiu nu includ dreptul cursantului la prelungirea gratuită a cursurilor online cu 30% din durata lor iniţială, precum şi dreptul de a pune cursurile pe pauză. Pentru reînnoirea anului de studiu se defineşte planul de alocare a cursurilor online rămase, pe care cursantul are obligaţia de a le finaliza pentru îndeplinirea condiţiilor privind obţinerea Certificatului de absolvire a programului la BusinessAcademy. Durata de reînnoire a anului de studiu se defineşte în funcţie de numărul cursurilor rămase. De obicei, se alocă un set de 10 cursuri online pe lună. Cursurile se pot prelungi doar după achitarea unei taxe.  

 

6. Întrebare: În perioada de reînnoire a anului de studiu sunt asigurate consultaţii online?

Răspuns: La reînnoirea anului de studiu nu sunt prevăzute consultaţiile online din partea coordonatorului cursului, deoarece se presupune că cursanţii au avut ocazia de a beneficia de acestea în perioada parcurgerii anului de studiu, însă se pot adresa întrebări coordonatorilor prin mesaje particulare.

 

7. Întrebare: În perioada reînnoirii anului de studiu se pot urmări cursuri prin live stream?

Răspuns: În perioada anului de studiu reînnoit, cursanţii pot urmări în arhiva video înregistrările cursurilor prevăzute pentru generaţia căreia îi aparţin, însă nu există posibilitatea de a urmări prin live stream cursuri prevăzute pentru generaţia actuală.

 

8. Întrebare:  Se pot îngheţa obligaţiile educaţionale la BusinessAcademy?

Răspuns: Cursanţii online ai anului de studiu curent au la dispoziţie serviciul de îngheţare a anului de studiu o dată pe an, care se acceptă pe parcursul a cel mult 3 luni şi presupune eliberarea cursantului de îndeplinirea obligaţiilor educaţionale în perioada statusului de îngheţare a anului de studiu. Serviciul menţionat este prestat exclusiv cursanţilor care îşi achită la timp obligaţiile financiare şi aceasta pe baza cererii trimise în scris la adresa oficială de e-mail a BusinessAcademy: office@business-academy.ro

 

9. Întrebare: Pe durata statusului de îngheţare se pot îndeplini obligaţiile educaţionale pentru cursurile alocate anterior? 

Răspuns: Serviciul de îngheţare a anului de studiu presupune amânarea următoarei alocări a cursurilor online pentru o perioadă de 3 luni, în timp ce durata cursurilor care sunt active în momentul acceptării statusului de îngheţare se mută, de asemenea, pentru aceeaşi perioadă.  

 

10. Întrebare: După utilizarea statusului de îngheţare, se mută, de asemenea, și termenul limită pentru utilizarea opţiunii de a prelungi gratuit cursurile?

Răspuns: Indiferent de statusul îngheţării anului şcolar, opţiunea pentru prelungirea gratuită a cursurilor online este disponibilă în termen de un an de zile de la începutul şcolarizării.

 

11. Întrebare: Ce este reînscrierea?

Răspuns: Serviciul de reînscriere include toate drepturile cursantului definite în Contractul de bază de studiu, este prevăzut pentru cursanţii din generaţiile precedente care nu au finalizat niciun curs şi presupune alocarea tuturor cursurilor prevăzute de planul şi programa pentru programul de pregătire de specialitate ales. Pentru cursanţii care trimit cererea pentru reînscriere până în februarie, serviciul de reînscriere se poate presta în anul de studiu curent, în timp ce serviciul de reînscriere solicitat prin cerere după luna februarie este prestat în următorul an de studiu.

 

12. Întrebare: Până când pot folosi dreptul de înscriere gratuită privind susţinerea examenelor internaţionale?

Răspuns: Dreptul de înscriere gratuită privind susţinerea examenelor internaţionale se poate folosi într-una dintre datele prevăzute în conformitate cu condiţiile definite în Contractul de studiu, în intervalul de un an de zile de la absolvirea anului de studiu.

 

13. Întrebare Până când pot folosi dreptul de înscriere gratuită privind susţinerea examenelor internaţionale?

Răspuns: Pe platforma DL în secţiunea Suport studiu/Orar  puteţi vedea toate cursurile online prevăzute conform planului şi programei pentru departamentul respectiv. Sunt marcate cursurile obligatorii şi opţionale, iar la finalul anului de studiu trebuie să aveţi finalizate toate cursurile obligatorii şi jumătate dintre cursurile opţionale.

 

14. Întrebare: Pentru cursanţii online este prevăzută elaborarea lucrării finale?

Răspuns: laborarea lucrării finale este prevăzută pentru cursanţii DL din cadrul departamentului Antreprenoriatul şi se referă la elaborarea unui plan de afaceri. Pe platforma DL, în secţiunea Suport studiu/Orar puteţi vedea data de alocare a acestui curs, durata acestuia, respectiv data finalizării. Acest curs este opţional pentru cursanţii de la celelalte departamente. Informaţii detaliate privind elaborarea planului de afaceri le puteți afla prin suport online  pentru cursanţi, în cadrul secţiunii „Instrucţiuni pentru cursul online”, în documentul „Instrucţiuni pentru elaborarea lucrării finale”. 

 

15. Întrebare: Cursul trebuie prelungit imediat după expirare?

Răspuns:Puteți beneficia de o prelungire gratuită pentru fiecare curs atunci când vă convine cel mai mult, dar pe durata anului de studiu. Următoarea prelungire individuală se poate face contra cost şi după finalizarea anului de studiu.

 

16. Întrebare: Pot să trimit lucrarea prin mesaj privat?

Răspuns: Trimiteţi lucrările exclusiv în locul prevăzut pentru încărcarea taskurilor şi assignment-urilor rezolvate. Când trimiteţi lucrarea prin mesaj privat, coordonatorii cursurilor nu au posibilitatea tehnică de lucru şi de evaluare. Opţiunea pentru trimiterea mesajelor către coordonatorii cursurilor se folosește exclusiv pentru adresarea de întrebări.

 

17. Întrebare: Cum se finalizează cursurile?

Răspuns: Pentru ca un curs să fie considerat finalizat, trebuie rezolvate toate testele pe modul prevăzute, de asemenea, trebuie ca toate temele să fie acceptate de către coordonatorul cursului, precum şi să se obțină peste 50% din credite. Deci, nu este suficient să dețineți peste 50% din credite, ci este obligatoriu să rezolvaţi şi temele şi testele prevăzute.

 

18. Întrebare: Cum aleg cursanţii online cursurile opţionale?

Răspuns: Pe platforma DL, pe parcursul anului de studiu, în fiecare lună vă vor fi alocate atât cursuri obligatorii, cât şi opţionale. În ceea ce priveşte cursurile opţionale, trebuie să alegeţi minimum jumătate din numărul total de cursuri opţionale alocate pe parcursul anului de studiu. Cursul opţional va fi considerat selectat dacă începeţi rezolvarea testelor, a assignment-urilor şi a taskurilor în cadrul cursului dat. De asemenea, urmărirea cursurilor opţionale prin live stream se va echivala cu rezolvarea testelor, assignment-urilor şi taskurilor. Nu se poate accesa live stream-ul pentru toate cursurile opţionale, ci doar pentru acele cursuri pentru care este prevăzută susţinerea tradiţională a cursului.

 

19. Întrebare: Ce sunt cursurile opţionale, dar cele obligatorii?

Răspuns: În cadrul planului şi programei fiecărui departament există cursuri obligatorii şi opţionale. Cursurile obligatorii sunt cursurile care trebuie finalizate în conformitate cu planul și programa didactică. În ce privește cursurile opţionale, cursantul nu are obligaţia de a parcurge toate cursurile prevăzute pentru departamentul său, ci doar pe cele selectate (minimum 50%).

 

20. Întrebare: Ce este testul pentru evaluarea cunoştinţelor de limba engleză?

Răspuns: Pentru a vă aloca cursuri corespunzătoare de limba engleză, pe baza cărora vă veţi îmbunătăţi cunoştinţele şi conversaţia, trebuie să dați un test de evaluare a cunoştinţelor de limba engleză. În acest scop, pe platforma DL mediat la începutul anului de studiu vă va fi alocat cursul Evaluarea cunoştinţelor de limbă engleză, care conţine testul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe de limba engleză. Termenul pentru rezolvarea testului în cadrul acestui curs îl puteţi vedea când plasați cursorul pe titlul fiecărui curs, dar recomandarea noastră este să îl dați cât mai repede.

 

21. Întrebare: La curs am obţinut peste 50% din credite, dar cursul este în continuare nefinalizat. De ce?

Răspuns: Pentru ca un curs să fie considerat finalizat, trebuie rezolvate toate testele pe modul prevăzute, de asemenea trebuie ca toate temele să fie acceptate de către coordonatorul cursului, precum şi să se obțină peste 50% din credite. Deci, nu este suficient doar să dețineți peste 50% din credite, ci este obligatoriu să rezolvați şi toate temele şi testele prevăzute.

 

22. Întrebare: Din ce materiale se pregătesc cursanţii tradiţionali pentru testarea trimestrială?

Răspuns: Cursanţii care parcurg cursul în mod tradiţional pot găsi materiale pentru pregătirea testelor trimestriale la suport online în secţiunea Materiale pentru studiu. În teste se va regăsi materia cuprinsă în prezentările din prelegerile cursurilor obligatorii.

 

23. Întrebare: Dacă la curs nu am obţinut procente suficiente pentru a promova? Ce să fac în acest caz?

Răspuns: În cazul în care la curs nu aţi obținut procentul necesar de credite pentru a promova, trebuie să anunţaţi coordonatorului cursului pentru a găsi un mod de a recupera numărul necesar de credite.

 

24. Întrebare: Ce se întâmplă dacă o anumite prelegere se ţine după expirarea cursului?

Răspuns: Cursurile online conţin toate materialele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor cursanţilor online, în timp ce posibilitatea de urmărire a prelegerilor de la cursul tradiţional, prin live stream sau arhivă video, este doar un beneficiu suplimentar în vederea completării cunoştinţelor privind tema cursului. Deci, cursanţii DL îşi pot îndeplini obligaţiile educaţionale independent de cursurile care au loc în mod tradiţional. După expirarea cursului opţional online, urmărind prelegerile pentru acelaşi curs, cursul online se va finaliza, deşi este inactiv.

 

25. Întrebare: Rezumatul cursului este suficient pentru finalizarea sa cu succes?

Răspuns: Rezumatul cursului nu este suficient pentru asimilarea materiei cursului, acesta se foloseşte ca memento. Pentru a finaliza cursul online trebuie să parcurgeţi în detaliu şi să asimilaţi lecţiile, adică toate taskurile şi/sau asignment-urile să fie acceptate de către coordonatorul cursului, iar testele pe modul să fie rezolvate cu succes minimum 50%.

 

26. Întrebare: Unde pot discuta cu ceilalţi cursanţi despre o anumită temă?

Răspuns: UÎn vederea schimbului de cunoştințe şi de experienţe la anumite teme, care sunt în conformitate cu temele studiate la BusinessAcademy, există EduWall, care se poate accesa prin intermediul platformei DL  şi al secţiuniiSuport studiu / EduWall.

 

27. Întrebare: Care este diferenţa dintre testele de avansare şi testele pe modul la cursurile online?

Răspuns: Fiecare curs online are teste de avansare pentru fiecare unitate de învăţare, ca o formă de pregătire pentru rezolvarea testului pe modul. Testele de avansare le puteţi susține de nenumărate ori şi rezultatul obţinut nu se cuantifică în rezultatul final pentru cursul concret. Testele pe modul le puteţi deschide o singură dată. Întrebările din ambele testele sunt concepute după acelaşi principiu, dar nu se suprapun.

 

28. Întrebare: Este obligatorie prezenţa la consultaţiile prin chat?

Răspuns: Prezenţa la consultaţii nu este obligatorie şi nu va influenţa obţinerea certificatului, dar este bineînțeles recomandată. În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a participa la consultaţiile prin chat, nu este obligatoriu să anunțați coordonatorului cursului. Dacă aveţi vreo întrebare, întotdeauna o puteţi adresa coordonatorului cursului trimiţând un mesaj prin intermediul opţiunii Adresează o întrebare coordonatorului.

 

29. Întrebare: Ce ar trebui să fac dacă nu am posibilitatea de a urmări prelegerea când are loc? Există o posibilitate de a face aceasta ulterior?

Răspuns: Toate prelegerile le puteţi viziona şi ulterior, atunci când vă convine cel mai mult. Acestea se stochează pe platforma DL în secţiuneaSuport studiu/Arhiva video.

 

30. Întrebare: Se poate susţine din nou testul trimestrial la care nu s-a promovat?

Răspuns: Pentru cursanţii care susţin două teste trimestriale din trei, la sfârşitul anului de studiu se organizează încă o dată testarea trimestrială, când se susţine testul trimestrial pe care nu l-a promovat cursantul. 

 

31. Întrebare: Cum aleg cursanţii tradiţionali cursurile opţionale?

Răspuns: La suport online, în secţiunea Curs / Selectarea cursurilor tradiţionale puteţi vedea lista tuturor cursurilor susţinute în mod tradiţional. Este important să selectaţi dintre aceste cursuri opţionale minimum 50% din cele pe care vreţi să le parcurgeţi. Cursurile le alegeţi în aceeaşi secţiune, respectivCurs / Selectarea cursurilor tradiţionale.  După deschiderea opţiunii Selectarea cursurilor opţionale, se va afişa lista tuturor cursurilor opţionale prevăzute pentru departamentul frecventat, conform planului şi programei BusinessAcademy. Puteţi folosi opţiunea de selectare a cursului opţional concret abia după susţinerea lecţiilor din acest curs. Atunci puteţi lăsa bifat câmpul de lângă numele cursului sau să-l debifaţi. Cu clic pe opţiuneaSalvează, care se află în partea de jos a paginii, cursurile opţionale lăsate bifate vor fi luate în evidență în cadrul prezenţei la curs, în timp ce cele nebifate – nu.

 

32. Întrebare: Cum să-mi închei situația școlară dacă la finalul anului de studiu nu dețin procentul necesar de frecventare a cursurilor?

Răspuns:  Cursanţii tradiţionali care la finalul anului de studiu nu dețin procentul necesar de frecventare a cursurilor pot fi eliberaţi formal de această obligaţie cu trecere laProgram tradiţional + varianta de şcolarizare.Trecerea de la varianta Tradiţională de şcolarizare la Program tradiţional + variantă se realizează cu achitarea taxei definite în lista de preţuri a serviciilor suplimentare la BusinessAcademy.

 

33. Întrebare: De ce lângă unele cursuri se află semnul exclamării roşu?

Răspuns: Dacă un curs expiră în mai puţin de 10 zile, lângă denumirea sa va apărea un semn al exclamării ca avertisment.

 

34. Întrebare: Cum să văd durata unui anumit curs, respectiv perioada în care trebuie să-mi îndeplinesc obligaţiile educaţionale prevăzute?

Răspuns: Puteţi vedea durata fiecărui curs, precum şi data fiecărei alocări atunci când puneţi cursorul mouse-ului pe titlul fiecărui curs, precum şi în secţiuneaSuport învăţare / Orar. Dacă nu finalizați cursul pe durata acestuia, îl puteţi prelungi o dată gratuit, atunci când vă convine, dar pe durata anului de studiu. Următoarea prelungire se face contra cost.

 

35. Întrebare: Am urmărit înregistrarea prelegerii cursului opţional din arhivă, dar acesta nu figurează ca fiind finalizat. De ce?

Răspuns: Prelegerea pe care aţi urmărit-o este prelegerea din Arhivă, iar cursul nu se poate finaliza pe baza acesteia. Finalizarea cursurilor opţionale este prevăzută pentru acele cursuri a căror înregistrare a prelegerilor se află în secțiunea Arhivă video.

 

36. Întrebare: Care este bibliografia suplimentară necesară pentru finalizarea cu succes a cursurilor?

Răspuns: Întreaga bibliografie necesară pentru finalizarea cu succes a cursurilor se află pe platforma DL. Temele şi răspunsurile din testul pe modul sunt conţinute doar în materialul didactic al cursului.

 

37. Întrebare: Care este diferenţa dintre task şi assignment?

Răspuns: Nu există o diferenţă substanţială, singura observaţie pentru taskuri este că după acceptarea unui task de către un instructor, vă sunt vizibile şi taskurile acceptate de către instructor altor cursanţi.

 

38. Întrebare: Care este dinamica de alocare a cursurilor DL?

Răspuns: În fiecare lună pe platforma DL ă va fi alocat un anumit număr de cursuri. Ordinea de alocare a cursurilor o puteţi vedea pe platforma DL, în secţiunea Suport învăţare / Orar. Aici puteţi vedea şi data începerii cursului (respectiv alocările sale), precum şi data finalizării acestuia.

 

39. Întrebare: Care este diferenţa dintre testele de avansare şi testele trimestriale (pentru cursanţii tradiţionali)?

Răspuns: Testele de avansare (testele de pregătire) conţin întrebări din materia cursurilor obligatorii prevăzute în planul şi programa departamentului corespunzător, în cadrul lunii la care se referă testul de avansare. Testele de pregătire nu sunt obligatorii, dar este de preferat să le efectuați pentru verificarea cunoştinţelor şi pentru pregătirea adecvată pentru testarea trimestrială. Testele trimestriale conţin întrebări şi studii de caz din materia cursurilor obligatorii, prevăzute în planul şi programa departamentului parcurs, dar în cadrul trimestrului la care se referă testul trimestrial. Testele trimestriale sunt obligatorii şi reprezintă una dintre condiţiile pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului la BusinessAcademy. Cursanţii care obţin rezultate satisfăcătoare la toate cele trei teste trimestriale vor fi eliberaţi de obligaţiile privind realizarea lucrării finale, în timp ce cursanţii care nu promovează unul dintre teste vor avea ocazia de a susţine ulterior un test care le lipseşte.  

 

40. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului pentru cursanţii DL?

Răspuns: Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului la cursul online, trebuie să finalizați toate cursurile obligatorii şi minimum jumătate din cursurile opţionale şi să vă achitaţi toate obligaţiile financiare faţă de Academie.  

 

41. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru obţinerea Certificatului de frecventare pentru cursanţii DL? 

Răspuns: Pentru obţinerea Certificatului care atestă frecventarea programului, pe parcursul anului de studiu, în cadrul cursurilor online alocate, trebuie să parcurgeţi 75% din materialul didactic şi să vă achitaţi toate obligaţiile financiare faţă de Academie.

 

42. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru obţinerea Certificatului de absolvire a unui program la BusinessAcademy pentru cursanţii tradiţionali?

Răspuns: Certificatul de absolvire a unui anumit program în mod tradiţional la BusinessAcademy se emite dacă cursantul a fost prezent la cel puţin 75% din cursuri, a susţinut lucrarea finală sau a susţinut toate testele trimestriale pe parcursul şcolarizării, a finalizat toate cursurile online obligatorii şi și-a achitat în totalitate toate obligaţiile financiare faţă de Academie.

 

43. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru obţinerea certificatului de frecventare a unui program la BusinessAcademy pentru cursanţii tradiţionali?

Răspuns: Certificatul de frecventare în mod tradiţional a unui program la BusinessAcademy se emite dacă cursantul a fost prezent la cel puţin 75% din cursuri şi și-a achitat în totalitate obligaţiile financiare faţă de Academie.  

 

44. Întrebare: Care este procedura pentru susţinerea lucrărilor finale pentru cursanţii tradiţionali?

Răspuns: Coordonatorul cursului defineşte tema finală, precum şi termenul de susţinere a acesteia pe baza propunerii cursantului. Cursantul este responsabil ca după realizarea lucrării finale să o trimită în format electronic la adresa de e-mail: office@business-academy.ro, iar la susținerea ei să predea un exemplar în formă tipărită. Susţinerea lucrării finale se organizează în faţa unei comisii alcătuite din trei membri, la sediul BusinessAcademy.

Pentru toţi cursanţii BusinessAcademy, prima înscriere la susţinerea lucrării finale este gratuită, în timp ce pentru fiecare înscriere ulterioară se percepe o taxă definită în lista oficială de preţuri a BusinessAcademy. Susţinerea lucrării finale se consideră înregistrată când coordonatorul cursului acceptă în formă scrisă lucrarea realizată cu tema propusă şi defineşte termenul de susţinere.

 

45. Întrebare: Care este procedura de realizare a lucrării finale pentru cursanţii DL?

Răspuns: Realizarea lucrării finale reprezintă realizarea unui plan de afaceri, pentru cursanţii departamentului Antreprenoriatul este sub formă de curs obligatoriu, în timp ce pentru cursanţii de la toate celelalte departamente este sub formă de curs opţional. Pe platforma DL în secţiunea Suport învăţare / Orar puteţi vedea data alocării acestui curs, durata sa, respectiv data încheierii acestuia. Lucrarea finală trebuie depusă cu minimum 7 zile înainte de expirarea duratei iniţiale a cursului. Lucrarea finală se trimite în document Word, cu clic pe butonul Încarcă fişier nou în cadrul cursului alocat. Informaţiile detaliate despre realizarea planului de afaceri le puteţi afla prin intermediul suportului online pentru cursanţi, în cadrul secţiunii Instrucţiuni pentru cursul online, în documentul Instrucţiuni pentru elaborarea lucrării finale.

 

46. Întrebare: Care sunt termenele pentru susţinerea lucrării finale pentru cursanţii tradiţionali?

Răspuns: În conformitate cu regulile de şcolarizare la BusinessAcademy, lucrarea finală o puteţi prezenta în următoarele termene: iulie, septembrie (termene regulate), ianuarie, aprilie (termene speciale).

 

47. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru a susține examenele internaţionale?

Răspuns: Pentru susţinerea examenelor internaţionale, trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute, respectiv îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea Certificatului de frecventare a programului la BusinessAcademy sau a Certificatului de absolvire a programului la BusinessAcademy.  

 

48. Întrebare: Ce examene internaţionale am dreptul să susţin?

Răspuns: În Contractul vostru privind şcolarizarea puteţi verifica la ce examen internaţional aveţi posibilitatea unei înscrieri gratuite. Puteți afla mai multe informaţii despre certificatele internaţionale disponibile la BusinessAcademy prin intermediul suportului online, în cadrul secţiunii Certificare.

 

49. Întrebare: Cum să împrumutaţi o carte din bibliotecă?

Răspuns: Cărţile din bibliotecă se rezervă prin intermediul suportului online şi a secţiunii Bibliotecă – Verificarea bibliotecii. Cărţile se împrumută pe 15 zile. Puteţi solicita prelungirea termenului dacă nu sunt cursanţi interesaţi pe lista de aşteptare pentru aceeaşi carte. Depăşirea termenului pentru returnarea cărților la bibliotecă se taxează cu 5 EUR pe săptămână, sumă care este debitată automat din cont.

 

50. Întrebare: Cum se foloseşte biblioteca electronică?

Răspuns: După cum ştiţi, biblioteca Ebook Central se accesează prin intermediul DL platformei, în cadrul secţiuniiSuport învăţare, au prin intermediul suportului online în cadrul opţiunii Bibliotecă. Cărţile le puteţi împumuta în totalitate sau pe capitole, le puteţi copia, tipări, adăuga pe propriaetajeră cu cărţi, puteți nota ce este mai important, adăuga o notă sau marca prin intermediul bookmark-urilor. Le puteţi citi online, oriunde v-aţi afla, dar puteţi descărca în format pdf şi părţi din cărţi și să le citiți offline. Dacă doriţi, vă puteţi crea şi propriul cont Ebook Central şi să descărcaţi pdf-ul întregii cărţi. În felul acesta, puteţi împrumuta cărţi pe durata a 14 zile, astfel încât le veţi descărca pe PC sau tabletă şi să le citiţi în Adobe Digital Edition. Contul se creează ca şi majoritatea celorlalte conturi de pe platformă, lasându-vă numele, adresa de e-mail şi parola cu care veți beneficia pe viitor de contul vostru Ebook Central. Există trei paşi simpli pentru împrumutarea unei cărţi – în primul rând vi se va cere să stabiliţi dispozitivul pe care descărcaţi cartea, apoi să descărcaţi programul Adobe Digital Edition pentru a putea să deschideţi pdf-ul, dacă nu-l aveţi deja pe calculator şi, la final, să descărcaţi cartea şi să începeţi să citiţi.

 

51. Întrebare: Ce este timer-ul?

Răspuns: Pentru a deține un procent suficient din materia prevăzută pentru un curs concret, trebuie să rămâneţi în unităţile de învăţare pe durata prevăzută, pentru ca sistemul să înregistreze urmărirea de către voi a materiei. În unghiul din dreapta sus al fiecărei unităţi textuale există un timer care numără minutele şi abia după expirarea timpului prevăzut se evidenţiază procentul materiei parcurse.  

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te