Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Limba germană – B2

Cursul Limba germană (Deutsche Sprache) - B2 vă va oferi posibilitatea de a vă perfecționa cunoștințele de limba germană, de a asimila un nou spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală, și de a vă îmbunătăți înțelegerea și utilizarea sa.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Entrepreneurship, Marketing and Marketing Management și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Limba germană – B2

Cursul este conceput astfel încât să pregătească treptat participanții pentru a obține certificatul lingvistic B2 al Institutului Goethe. Este împărțit în module care vă ghidează prin lecții către sarcini autentice pentru promovarea examenului de certificare B2. Fiecare lecție conține texte foarte actuale pe teme care le sunt familiare tinerilor: facultate, angajare, socializare, timp liber etc., dar și texte care țin în primul rând de cultura și limba germană, pe care avem ocazia să le experimentăm prin muzica populară (în materiale suplimentare) și versurile melodiilor oferite în lecții.

Ținând cont de necesitatea „cuvintelor vii”, alături de unele texte, ca material suplimentar sunt oferite videoclipuri și înregistrări audio, pe lângă imagini și exerciții de gramatică adecvate. Se pune un accent deosebit pe o gamă largă de subiecte interesante care sunt oferite participanților prin citirea de texte cu diferite nivele de dificultate, chiar și atunci când acestea nu se ocupă de curs în sine, deoarece subiectele sunt apropiate de tineri și au fost atent selectate pentru a fi pe placul tuturor. Întregul curs este însoțit de înregistrări multimedia care facilitează asimilarea materialului citit și exersat.

Acest curs își propune să îndrume și să încurajeze obținerea certificatului lingvistic B2. Pentru a realiza acest lucru, textele urmăresc extinderea și îmbogățirea progresivă a vocabularului fiecărui cursant la nivelul B2 și ca domeniile gramaticale să susțină și să faciliteze însuşirea expresiilor complexe și a regulilor de scriere, morfosintaxă și lexicologie ale limbii germane. O atenție deosebită este acordată dezvoltării paralele a competențelor (comprehensiune în citire, înțelegere auditivă și scris) care sunt necesare pentru asimilarea vocabularului B2.

Cursul evidențiază tehnici de scriere, direcționează către lucruri importante și mai puțin importante la citirea textului, astfel încât participanții să treacă examenul de nivel B2 cu cât mai puține probleme. Înregistrările multimedia vizează dezvoltarea cât mai bună a competenței de înțelegere auditivă și ajutor și sprijin în rezolvarea testelor de progres, prin sublinierea celor mai importante informații din lecțiile individuale.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări

Cum se învață o limbă străină?

Cunoașterea perfectă a limbii materne poate fi o limitare atunci când învățăm o limbă străină, deoarece suntem conștienți că nu putem fi la fel de comici, creativi, elocvenți ca atunci când vorbim limba maternă. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm asupra „noului eu” care apare atunci când reproducem ceea ce am învățat într-o limbă străină. A învăța o limbă înseamnă a-i cunoaște „sufletul” și asta prin utilizarea unor fraze întregi, nu doar cuvinte individuale, ceea ce iese cu adevărat în prim-plan la nivelul B2.

Frazele pot fi învățate nu numai la curs, ci și prin utilizarea altor resurse multimedia, cum ar fi filme, cărți audio, benzi desenate și chiar desene animate (care conțin foarte mult vocabular de bază). În acest fel, cel mai util este să „oprim” creierul și să nu încercăm prea mult să traducem „literal” fiecare cuvânt, ci să ne relaxăm și să ne bucurăm – creierul nostru este capabil să absoarbă informații de la sine dacă îl lăsăm.

Ce este nivelul lingvistic B2 conform CECRL?

Nivelul B2 este un nivel general acceptat de cunoaștere a unei limbi străine conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) publicat de Consiliul Europei în 2001 și destinat tuturor profesioniștilor lingviști, profesori sau studenți. Acest document definește obiectivele învățării unei limbi străine și determină nivelurile de progres în stăpânirea unei anumite limbi.

CECRL determină și recunoaște sistematic nivelurile de cunoaștere a unei limbi străine conform criteriilor precizate și astfel stabilește baza de reglementare pentru, de ex. crearea și dezvoltarea de manuale, manuale de predare, certificate lingvistice care sunt obținute în străinătate etc. Pentru nivelul B2, există un regulament special care prescrie competențele necesare pentru obținerea certificatului.

Care este nivelul B2 în ordine?

Nivelul B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi reprezintă un nivel mediu-avansat de cunoștințe lingvistice, al patrulea în ordine după A1A2 (nivel de bază) și B1 (intermediar) și înainte de C1 (nivel avansat sau competent) și C2 (aproape ca o limbă maternă).

Spre deosebire de nivelul A, care presupune înțelegerea vorbirii lente și utilizarea elementară a limbajului, nivelul B2 presupune utilizarea independentă a limbajului în comunicarea de zi cu zi cu conținut legat de subiecte generale precum muncă, studiu, planuri și obiceiuri etc., cu vocabularul aferent acestui subiect. Pentru a susține examenul pentru certificatul de nivel B2 nu este necesară susținerea examenelor pentru certificatele de bază de nivel A, fiecare certificat poate fi obținut independent de cele anterioare.

Ce sunt competențele lingvistice?

Deoarece nivelul B2 implică independență în utilizarea limbii, competențele înseamnă disponibilitatea și capacitatea de a înțelege, recunoaște, distinge forme și construcții într-o limbă străină și de a reacţiona la ele în mod adecvat, adică „competent”. Aceasta include cunoștințe avansate de bază și intermediare atât a limbii scrise, cât și a limbii vorbite, a formelor sale gramaticale și a vocabularului însoțitor.

De exemplu, la nivelul B2, se presupune înțelegerea unor expresii mai complexe pe tema muncii și școlii, obiceiurilor și obligațiilor și stăpânirea vocabularului de care putem avea nevoie atunci când călătorim sau ne aflăm în anumite localități, precum și exprimarea propriilor noastre interese, experiențe, evenimente de viață, dorințe și obiective de viață, precum și oferirea de explicații pentru acestea.

Ce sunt abilitățile lingvistice?

Abilitățile lingvistice sunt tocmai scopul și tema principală a acestui curs, ele reprezintă cele patru părți ale testului pentru dobândirea certificatului lingvistic și sunt evaluate individual. Acestea sunt citirea și ascultarea (cu înțelegere), scrierea și vorbirea. Fiecare dintre aceste abilități este parte integrantă a cunoașterii limbii și se completează reciproc. Înțelegerea cititului implică înțelegerea globală, selectivă și înțelegerea detaliilor din text.

Ascultarea implică înțelegerea globală și selectivă a vorbirii standard la o viteză moderată. Scrierea presupune o scrisoare personală și formală compusă pe baza unor criterii date. Discursul include o conversație/discuție cu un partener (susținerea examenului este întotdeauna în perechi) și un monolog sau dialog pe o temă dată și pe o temă selectată, cu întrebări din partea examinatorului.

Ce este un certificat lingvistic?

Un certificat lingvistic este un tip de confirmare sau dovadă a cunoașterii unei limbi străine. Acesta este emis după ce un comitet de experți, format din examinatori autorizați, stabilește că cunoștințele unei limbi se află la un anumit nivel prescris de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL).

Certificatele se eliberează numai în centre de testare autorizate, iar în cazul limbii germane distingem: certificate Goethe Institute, certificate TestDaF, DSD, TELC și DSH. Candidații trebuie să aibă 12 ani sau mai mult pentru a obține certificatul Jugendliche, în timp ce vârsta minimă de 16 ani este stabilită pentru certificatul Erwachsene. Nu există limită superioară de vârstă pentru obținerea certificatului.

Cum arată examenul pentru certificatul B2?

Examenul Goethe-Zertifikat B2 constă din modulele Lesen, Hören, Schreiben și Sprechen. Aceste module pot fi preluate individual (modular) sau ca întreg. Fiecare examen Goethe Institute este conceptual la fel la nivel mondial. Pe exemplul nivelului B2, examenul presupune citirea postărilor de pe forumuri sau bloguri, reclame, instrucțiuni scrise etc., apoi ascultarea de anunțuri, discuții radio, conversații formale și informale.

Apoi, scrieți e-mailuri personale sau formale, scrisori și postări pe forum. În final, înseamnă a vorbi despre subiecte de actualitate, a răspunde la întrebări, a exprima opinii, a face propuneri și a armoniza poziții. De regulă, examenul în sine durează aproximativ 200 de minute (65 de minute de citit, 40 de minute de ascultare, 75 de minute de scris și 15 de minute de vorbit).

Planul și programa cursului Limba germană – B2

Modulul 1 – Sprache und Studium

 • Negation – Negația
 • Relativsätze mit wer, was und wo – Propoziții relative cu wer, was și wo
 • Der Text
 • Partizip I und II – Participiu I și II
 • Erweiterte Partizipien  Participii extinse
 • Der Text

Modulul 2 – Leben in Deutschland

 • Infinitiv mit und ohne zu – Infinitiv cu și fără zu 
 • Indefinitpronomen – Pronume nehotărât
 • Der Text
 • Indirekte Rede – Vorbire indirectă 
 • Passiversatzformen – Forme alternative de pasiv
 • Der Text

Modulul 3 – Arbeit und Freizeit

 • Rektion der Verben – Recțiunea verbală 
 • Nomen und Adjektive mit Präpositionen – Substantive și adjective cu prepoziții 
 • Der Text
 • Konditionalangaben – Conjuncții condiționale
 • Konzessivangaben – Conjuncții concesive
 • Der Text

Modul / Modulul 4 – Gesundheitsförderung

 • Konsekutivangaben – Conjuncții consecutive
 • Das Pronomen „es“ – Pronumele „es“
 • Der Text
 • Präpositionen mit Genitiv – Prepoziții cu genitiv
 • Funktionen von „werden“ – Utilizarea verbului „werden“
 • Der Text

Modulul 5 – Literaturwelten

 • Zweiteilige Konjunktionen – Conjuncții în două părți 
 • Der Text
 • Nomen-Verb-Verbindungen – Fraze verbale și nominale 
 • Fit für das Leseverstehen – Pregătire pentru testele de citire la nivelul B2
 • Fit für das Schreiben – Pregătire pentru scrierea textelor la nivelul B2
 • Fit für das Sprechen – Pregătire pentru examenul oral la nivelul B2

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te