Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Structura și designul organizației

Structura organizațională din companie este o unitate legată logic, alcătuită din unități organizaționale responsabile pentru efectuarea anumitor tipuri de activități. Designul organizațional este procesul în care se desfășoară activități manageriale pentru a crea un model de structură organizațională în conformitate cu contextul organizației.

Designul se poate reprezenta printr-o schemă sau printr-o imagine organizațională și o descriere a componentelor și a legăturilor organizației. La curs se abordează noțiunile de structură și design ale organizației. Se abordează și principalele tipuri ale structurii, conceptele de bază despre design și noile abordări.

Scopul principal al cursului este familiarizarea cursanților cu noțiunile de structură și design ale organizației. Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu principalele modele ale organizației și să învețe să aplice cunoștințele dobândite în exemple practice.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Public Relations și Marketing and Marketing Management.

Cursul Structura și designul organizației - descriere și scop

Cursul are 5 lecții care vorbesc despre proiectarea structurii organizaționale. În prima lecție vom defini organizația, structura organizațională și toate elementele de bază. Vom explica noțiunile: împărțirea activității, descentralizarea, departamentalizarea, coordonarea. A doua lecție se ocupă de metodele folosite pentru păstrarea stării în care se află organizația, pentru îmbunătățirea activității. 

Este explicată procedura metodelor generale de cercetare, și anume: analiza conținutului, observare de sistem, anchetă, interviu. Apoi, în a treia lecție ne vom familiariza cu proiectarea structurii organizaționale. Este un proces format din patru etape: analiza evenimentelor cheie, analiza beneficiilor, analiza relațională și sinteza modelului structurii organizaționale. Fiecare etapă este abordată în detaliu. A patra lecție reprezintă principalele modele ale structurii organizaționale, care reprezintă obiectivul acestui proces de proiectare. 

Modelele structurii organizaționale ale organizației explicate detaliat sunt: structura organizațională funcțională, structura organizațională productivă, structura organizațională de proces, structura organizațională teritorială, model de diviziune a organizației, model de proiect al organizației, model matriceal al organizației, model conform unităților de afaceri strategice. La final vom prezenta modelul de structură organizațională a lui Mintzberg, precum și factorii situaționali care influențează structura organizațională. Cursul se încheie cu cultura organizațională. Vom prezenta importanța structurii organizaționale și vom explica ce presupune fiecare tip de structură organizațională. Vom explica detaliat: cultura puterii, cultura rolurilor, cultura taskului și cultura suportului. Vom prezenta și modelul iceberg, pe baza căruia vom înțelege componentele ascunse și vizibile ale acestui model. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu metodologia de proiectare a structurii organizaționale. Pe lângă asta, se vor familiariza cu metodele de colectare a datelor care vor contribui la dezvoltarea carierei lor. Vor dobândi cunoștințe despre modele organizaționale și cultura organizațională a companiei. Prezentând câteva metode pentru analiza structurii organizaționale, se vor familiariza cu această metodologie. Vor fi capabili să recunoască cultura organizațională în care lucrează și să se adapteze mai ușor.

Cursul Structura și designul organizației vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este organizația?

Organizația este o parte componentă a societății. Aceasta este alcătuită dintr-un grup de persoane adunate pentru a atinge un scop comun. Ca să aibă succes, organizația trebuie să fie eficientă, dinamică și flexibilă. Toate acestea solicită condiții moderne de activitate și un mediu extrem de variabil. Organizația este gestionată de managementul companiei, care trebuie să anticipeze și să direcționeze organizația. 

Gestionarea corespunzătoare a organizației duce la atingerea obiectivelor și la satisfacerea membrilor organizației. O activitate foarte importantă a managementului este stabilirea structurii organizaționale astfel încât să corespundă taskurilor care trebuie rezolvate. Mintzberg a spus despre organizație: „Structura organizațională este suma modalităților prin care organizația împarte activitatea și taskurile și ajunge la coordonarea reacției lor”.

Ce metode specifice de cercetare putem aplica în organizație?

Metodele specifice se folosesc pentru un domeniu de cercetare mai restrâns. Acestea includ: PEST, SWOT, analiza influenței, metoda scenariului, analiza structurală, benchmarketing, metoda portofoliului, analiza de sistem, analiza sensibilității etc. Din metodele menționate, putem selecta PEST, ca metodă cea mai răspândită. Aceasta presupune analizarea factorilor politici, economici, sociali și tehnologici ai organizației. Pe lângă asta, foarte răspândit este și benchmarketing-ul. Acesta presupune învățarea de la cei mai buni, adică aplicarea anumitor soluții organizaționale finite. Analiza structurală presupune analizarea a cinci forțe care influențează activitatea companiei. Fiecare dintre acestea se poate analiza separat, dar esența progresului este analiza tuturor celor cinci forțe. Aici intră: concurenți, substituenți, bariere de intrare, puterea de negociere a cumpărătorului și cea a furnizorului.

Câte tipuri de cultură organizațională există?

Cultura organizațională este împărțită între mediu și organizație. Deosebim cultura puterii, cultura rolurilor, cultura taskului și cultura suportului. Clasificarea menționată a fost realizată în funcție de incertitudine și putere. 

Cultura puterii este caracterizată printr-un grad înalt de putere și un grad scăzut de incertitudine. Angajații nu pot influența cultura în organizație, ci doar acceptă regulile stabilite anterior. Cultura rolului se aplică asupra regulilor și a procedurii care trebuie să influențeze comportamentul fiecăruia în firmă. Influența liderului nu există. Sursa puterii este ierarhia, precum și controlul informațiilor. Cultura taskului – se referă la realizarea corespunzătoare a taskului. Persoanele care au autoritate sunt cele care îndeplinesc perfect taskurile. Cultura suportului își bazează succesele pe succesul membrilor săi.

Planul și programa cursului Structura și designul organizației

Modulul 1: Structura și designul organizației 

  • Organizația și dimensiunea organizației 
  • Metode de colectare a datelor 
  • Procedeul de proiectare a structurii organizaționale 
  • Modelele structurii organizaționale
  • Cultura organizațională 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.