Obțineți cel mai apeciat certificat de afaceri

Accounting

Descrierea cursului

În cadrul cursului de contabilitate, se studiază bazele acestei discipline ştiinţifice, de la noţiunile primare, realizarea inventarului, întocmirea bilanţului contabil, tipuri de bază ale modificărilor bilanţiere, până la pregătirea rapoartelor anuale şi de închidere.

Noţiunile de bază ale contabilităţii pe care le veţi învăţa sunt: scopurile raportului financiar anual, funcţiile şi structura bilanţului, mijloace, active, capital şi obligaţiuni, pasive, inventar, contul de profit şi pierdere, contabilitatea de angajamente, creanţele şi obligaţiunile faţă de furnizori şi creditori, dispoziţii pentru a acoperi cheltuielile de judecată şi cheltuielile neprevăzute, amortizarea, costul capitalului, fazele, calculul şi analiza contului de profit şi pierdere şi analiza rapoartelor financiare.  

Scopul cursului

Scopul cursului este de a învăţa să interpretaţi un raport financiar simplu şi pe baza acestuia să trageţi concluziile finale, să calculaţi profitul operaţional, profitul înainte de impozitare, profitul şi pierderile pentru anul în curs şi distribuirea profitului cu ajutorul formulelor de bază oferite. De asemenea, scopul este să dobândiţi cunoştinţe care să vă ajute să explicaţi consecinţele rezultatelor anuale în privinţa costurilor care trebuie capitalizate şi a costurilor care pot fi considerate pierderi. Cursul este menit începătorilor care doresc să înveţe bazele contabilităţii şi tuturor celor care doresc să dea examenul de contabilitate în cadrul programului EBCL*.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Sales and Sales Management, Public Relations și Financial Management.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2022/23 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.