Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Metodologia cercetării, colectării și analizei datelor

Înainte de a începe cu elaborarea subiectului cursului, vom explica conceptele de metodologie și cercetare pentru ca participanții să înțeleagă mai ușor despre ce vom vorbi pe parcursul celor cinci lecții.

Metodologia este știința cunoașterii științifice și reprezintă un cadru teoretic pentru efectuarea cercetării. Cercetarea poate fi privită ca un proces de căutare a informațiilor adecvate pe un anumit subiect. În acest sens, cu toții am avut mai mult sau mai puțin ocazia să efectuăm cercetări (în mod conștient sau nu). Pentru realizarea cercetării este necesară utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare. În literatura de specialitate găsim un număr mare de metode diferite, iar unele dintre cele mai cunoscute sunt: ​​ancheta, interviul, observația, case study, testele etc., în timp ce tehnicile includ simularea, brainstormingul etc.

La cursul Metodologia cercetării, colectării și analizei datelor, termenii menționați legați de cercetarea științifică sunt abordați în detaliu, iar importanța colectării și analizei datelor pentru afacerile moderne este explicată cu precizie.

Monitorizarea materialelor video, exercițiile, sarcinile pentru învățarea individuală și activă vă vor servi drept ghid în întregul proces de aplicare a cercetării, colectării și analizei datelor. În acest curs veți găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări din acest domeniu.

Participanții care asimilează cu succes materialul acoperit în curs vor dezvolta competențe pentru recunoașterea diferențelor dintre metodele experimentale și neexperimentale, vor înțelege modul în care prelucrarea și analiza datelor sunt efectuate în mod corespunzător și vor putea trage concluzii, de exemplu, ele aduc răspunsuri clare și extrem de concise la problema de cercetare stabilită.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Investment Management and Stock Exchange și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Metodologia cercetării, colectării și analizei datelor

Cercetarea, colectarea și analiza datelor ocupă un loc important în sfera afacerilor. Informațiile și datele exacte și fiabile sunt foarte importante pentru afacerile moderne. Datele reprezintă fapte care sunt prezentate într-o formă oficială și sunt cheia performanței de succes în afaceri, astfel încât oamenii se străduiesc din ce în ce mai mult pentru informații relevante și de înaltă calitate. Pentru ca datele să fie fiabile, trebuie să se definească scopul cercetării, apoi să se efectueze cercetarea, să se colecteze datele și să se analizeze și, în final, să se ajungă la o concluzie cuprinzătoare.

Cursul este format din cinci lecții. În prima lecție ne vom familiariza cu conceptul și importanța metodologiei în calitate de cadru teoretic de desfășurare a cercetării, care include ipoteze teoretice și filozofice pe care se bazează cercetarea. De asemenea, vom prezenta cele mai importante metode și tehnici de raționament și afaceri: metode inductive și deductive, analiză și sinteză, descriere, abstractizare și concretizare, metode statistice etc. În restul cursului, vom defini termenul de cercetare și vom enumera câteva dintre diviziile de cercetare.

Vom explica diferențele dintre eșantionarea aleatorie simplă, cotă, eșantionarea adecvată și voluntară în cercetare. Lecțiile a treia și a patra se ocupă de metodele neexperimentale și experimentale de colectare a datelor, dar și de importanța metodologiei de colectare a datelor. Ultima lecție abordează concepte legate de metodologia de prelucrare, de analiză a datelor și de tragere a concluziilor. Aici sunt explicate în detaliu conceptele de medie aritmetică și geometrică, varianță, abatere standard, mediană, mod etc.

Scopul principal al cursului este ca participanții să se familiarizeze cu metodologia în detaliu și să le permită să aplice metode și tehnici de cercetare, colectare și analiză a datelor. De asemenea, scopul cursului este de a învăța să colecteze și să organizeze o cantitate mare de date și să analizeze datele pentru a interpreta eficient rezultatele cercetării obținute. Participanții vor fi bine familiarizați cu conceptele de observare și testare ca metode neexperimentale de colectare a datelor, dar vor ști și ce tipuri de experimente pot fi folosite pentru a obține datele necesare.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este metodologia?

Metodologia provine din cuvintele grecești methodos – cale și logos – minte și reprezintă știința cunoașterii științifice. Este de fapt o teorie și un cadru teoretic pentru efectuarea cercetării care include ipotezele teoretice și filozofice pe care se bazează cercetarea. Scopul principal al metodologiei este de a înțelege esența cunoștințelor științifice și de a determina principiile de bază în dobândirea și revizuirea critică a acesteia.

În plus, metodologia ne învață ce mijloace ar trebui să folosim pentru a ajunge la cunoștințe obiective. Metodologia este rezultatul unui răspuns pozitiv la întrebarea dacă este chiar posibil să cunoaștem lumea și dacă există cunoștințe științifice, după care este logic și justificat să ne punem întrebarea cum se pot obține cunoștințele științifice. De asemenea, este important de subliniat faptul că metodologia reprezintă:

 • calea predeterminată,
 • ordinea și
 • modul de cercetare, care ne conduce cu maximă certitudine spre aflarea adevărului despre ceea ce cercetăm.

2. Care sunt unele dintre cele mai importante metode de concluzionare?

 • Metoda inductivă reprezintă aplicarea modului inductiv de raționament. Modul inductiv de raționament, bazat pe analiza faptelor individuale, conduce la o concluzie despre judecata generală.
 • Metoda deductivă este o formă de raționament în care concluzia este derivată din alte poziții, pe care le numim presupuneri.
 • Metoda de analiză implică o procedură de cercetare care descompune conceptele mentale complexe, judecățile și concluziile în părți și elemente componente mai simple.
 • Metoda de sinteză presupune o procedură opusă analizei, adică procesul prin care părțile sau elementele sunt unite într-un întreg.
 • Metoda abstractizării este o procedură prin care ne formăm un concept dintr-o serie de elemente, lăsând deoparte elementele lor specifice și păstrând doar ceea ce au în comun.
 • Metoda concretizării reprezintă o procedură opusă abstractizării, adică implică mișcarea gândurilor și cunoștințelor de la general la special și individual, adică de la abstract la concret.
 • Metoda generalizării presupune un proces de generalizare prin care se ajunge de la un concept special la unul mai general, care este mai înalt ca grad decât celelalte concepte individuale.
 • Metoda specializării este un proces de gândire opus generalizării. Implică procedura prin care se folosește un termen general pentru a ajunge la un termen nou, mai mic ca sferă și mai mare ca conținut.
 • Metoda descrierii este o procedură de descriere simplă sau de citire a faptelor, proceselor și obiectelor.

3. Ce metode neexperimentale și experimentale de colectare a datelor cunoaștem?

Scopul cercetării neexperimentale este predicția, respectiv prezicerea, comportamentului oamenilor în anumite sfere ale vieții sociale. Metodele neexperimentale de colectare a datelor sunt ancheta și observarea. Sondajul este o metodă de colectare a datelor empirice prin declarații. Prin observație includem fiecare fapt înregistrat care se referă la o situație, fenomen sau caz, cu condiția ca acestea să nu poată fi modificate prin observație.

Un experiment reprezintă o procedură, adică o metodă de cercetare în care se studiază fenomenele în condiții strict controlate, se compară situații sau se testează ipoteze. De asemenea, experimentul reprezintă o modalitate de culegere a datelor prin percepție senzorială directă, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice auxiliare. Un experiment se caracterizează prin faptul că condițiile și fluxul procesului sunt, de regulă, induse artificial și controlate direct.

Metodologia cercetării, colectării și analizei datelor

Planul și programa:

Modulul 1 – Metodologia cercetării, colectării și analizei datelor

1. Termeni metodologici de bază

 • Conceptul de metodologie
 • Conceptul de metodă
 • Tehnici

2. Metodologia de cercetare

 • Conceptul general de cercetare
 • Procedura metodologică a cercetării științifice
 • Proiect de cercetare

3. Metode neexperimentale de colectare a datelor

 • Conceptul și importanța metodologiei de colectare a datelor
 • Cercetarea neexperimentală
 • Examinarea
 • Observarea

4. Metode experimentale și operaționale de colectare a datelor

 • Cercetarea experimentală
 • Împărțirea experimentelor
 • Metode operaționale de colectare a datelor
 • Metoda studiului de caz
 • Analiza conținutului documentului
 • Testarea
 • Metoda biografică

5. Metodologia de prelucrare, de analiză a datelor și de tragere a concluziilor

 • Procesarea datelor
 • Prelucrarea datelor statistice
 • Analiza datelor
 • Analiza descriptivă a datelor
 • Analiza datelor relaționale
 • Analiza datelor temporale
 • Tragerea concluziilor

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te