Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Comportament organizațional

Comportamentul organizațional este important pentru succesul și funcționarea oricărei organizații. Comportamentul organizațional combină un anumit mod de a gândi, de a înțelege problemele, de a efectua cercetări și de a găsi soluții adecvate. Analiza comportamentului organizațional ar trebui să permită înțelegerea comportamentului oamenilor din organizație și să ofere companiei răspunsuri adecvate la schimbările din mediu.

Comportamentul organizațional poate fi privit ca o disciplină științifică care se ocupă cu cercetarea cauzelor, formelor și consecințelor comportamentului oamenilor într-o organizație. Scopul său este de a anticipa acești factori și, în măsura posibilului, de a influența comportamentul pentru a îmbunătăți performanța organizației și a crește satisfacția membrilor săi. Pentru ca managerii să fie siguri că un comportament dezirabil predomină în organizația lor, ei trebuie să-i ajute pe angajați să înțeleagă importanța comportamentului organizațional – tocmai pentru ca toți participanții care sunt implicați în viitorul companiei să poată înțelege și modela mai bine condițiile interne ale organizației. Managerii buni ar trebui să recunoască factorii la nivel individual, de grup și organizațional care influențează comportamentul angajaților lor.

Comportamentul organizațional sau comportamentul oamenilor din organizații este unul dintre domeniile de organizare și management care este în continuă creștere, așa că este foarte util ca participanții să se familiarizeze cu materialul acestui curs. Cursul va ajuta participanții să recunoască și să depășească obstacolele care pot apărea în comportamentul indivizilor din organizație. Doar depășind aceste obstacole se vor putea obține rezultate pozitive în afaceri.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, International Business și HR Management.

Descrierea și scopul cursului Comportament organizațional

La începutul cursului Comportament organizațional, participanții se vor familiariza cu conceptul de comportament organizațional și obiectivele acestuia privind explicarea, prezicerea și controlul comportamentului oamenilor. Cursul abordează conceptul de comportament în organizație din aspectele individuale, de grup și organizaționale, precum și caracteristicile și importanța acestuia pentru organizație.

Participanții se vor familiariza cu caracteristicile de personalitate care sunt importante de cunoscut pentru funcționarea organizației, cu motivația, percepția și învățarea individuală a angajaților din organizație. Vom explica sursele de bază care influențează dezvoltarea personalității, care sunt ereditatea și mediul. Cursul explică conceptul de grup și echipă, caracteristicile acestora, tipurile și modalitățile de funcționare. Vom efectua o prezentare comparativă a grupurilor formale (care pot fi de lucru și de comandă) și grupuri informale (care pot fi de interes și prietenie).

Vom sublinia importanța leadershipului și vom prezenta teoriile de bază legate de acesta: teoria caracteristicilor, teoria comportamentală, leadershipul tranzacțional, leadershipul transformațional, teoria contingenței. În cadrul cursului, vom explica conceptul de putere ca fiind capacitatea indivizilor dintr-o organizație de a se influența reciproc în relații și interacțiuni reciproce. În cadrul cursului a fost evidențiată importanța comportamentului organizațional pentru întreaga funcționare a organizației.

La curs, participanții vor cunoaște în detaliu modelul SOBC al comportamentului organizațional, care este folosit pentru a identifica principalele variabile ale comportamentului organizațional. Vom arăta legătura dintre antropologie, sociologie și psihologie cu comportamentul organizațional. Vom defini factorii care influențează comportamentul angajaților și îi vom împărți în interni (percepție, personalitate, motivație etc.) și externi (politica organizației, stilul de conducere, sistemul de recompensare organizațional etc.).

Scopul cursului Comportament organizațional este ca participanții să învețe să identifice factorii care influențează comportamentul oamenilor din organizații și să învețe cum să definească, să prezică și, dacă este posibil, să influențeze acel comportament pentru a îmbunătăți performanța organizației și a crește satisfacția membrilor săi. De asemenea, scopul cursului este ca participanții să stăpânească modurile în care pot gestiona cultura organizațională și o pot schimba în funcție de nevoi. Participanții care asimilează cu succes materialul acestui curs vor putea recunoaște cu ușurință diferențele dintre abordările cognitive, comportamentale și sociocognitive. Recunoașterea beneficiilor cheie ale comportamentului organizațional va fi facilitată prin parcurgerea acestui curs.

Cursul Comportament organizațional vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum se definește comportamentul organizațional?

Comportamentul organizațional combină un anumit mod de a gândi, de a înțelege problemele, de a efectua cercetări și de a găsi soluții adecvate. Analiza comportamentului organizațional ar trebui să permită înțelegerea comportamentului oamenilor din organizație. Comportamentul organizațional este un domeniu al organizației care studiază comportamentul oamenilor dintr-o organizație, începând de la indivizi, prin grupuri de lucru și echipe, până la cel mai larg nivel al organizației. Dacă rezumăm definiția comportamentului organizațional, vedem că comportamentul organizațional reprezintă înțelegerea, predicția și controlul comportamentului uman în organizație. Scopul principal al comportamentului organizațional este de a oferi managerilor cunoștințe despre motivul pentru care oamenii se comportă într-un anumit mod, dar și despre modul în care acest comportament poate fi schimbat. Scopul principal al comportamentului organizațional este de a:

 • explica comportamentul oamenilor;
 • prezice comportamentul oamenilor;
 • controla comportamentul oamenilor.

2. Care este modelul SOBC de comportament organizațional?

Modelul utilizat pentru identificarea principalelor variabile ale comportamentului organizațional este modelul SOBC. În plus, acest model servește la determinarea relației dintre aceste variabile.

Modelul SOBC ne oferă o schiță a comportamentului organizațional. Acesta servește ca un cadru conceptual. Aplicarea acestui model depinde de capacitatea managerului de a recunoaște comportamentele ascunse și vizibile și de potențialele consecințe ale anumitor comportamente. La aplicarea acestui model, toți angajații ar trebui să fie implicați activ în proces și, împreună cu liderul, să se concentreze asupra propriului comportament, relațiilor reciproce și asupra tuturor evenimentelor din mediu.

Acronimul SOBC este format din:

 • S – (stimulus) – stimulent;
 • O – (organism) – organism;
 • B – (behaviour) – comportament;
 • C – (consequence) – consecințe.

3. Care sunt beneficiile cunoașterii comportamentului organizațional?

Există numeroase beneficii ale cunoașterii comportamentului organizațional, în special pentru managerii din orice organizație, iar trei beneficii sunt cheie.

 • Comportamentul organizațional implică studiul sistematic al oamenilor și al muncii lor într-o organizație. În primul rând, individul își poate înțelege comportamentul și va ajuta organizațiile să-și înțeleagă mai bine angajații și, prin urmare, munca lor va fi mai productivă.
 • Comportamentul organizațional ajută la managementul resurselor umane și la dezvoltarea mediului de lucru în organizație. Contribuie la crearea unei atmosfere de motivație pentru muncă în fiecare organizație. Pe lângă creșterea productivității și eficienței, ajută și la reducerea comportamentului disfuncțional la locul de muncă, cum ar fi nemulțumirea, întârzierea, absenteismul etc.
 • Comportamentul organizațional ajută la întărirea abilităților manageriale, la crearea de lideri. Ajută managerii să creeze o echipă care poate atinge obiectivele organizaționale.
Comportament organizațional

Planul și programa cursului Comportament organizațional

1. Conceptul de comportament organizațional

 • Comportament organizational
 • Abordări ale comportamentului organizațional
 • Modelul SOBC al comportamentului organizațional
 • Bazele științifice ale comportamentului organizațional

2. Importanța comportamentului organizațional

 • Subiectul comportamentului organizațional
 • Diferențele dintre oameni și influența lor asupra comportamentului organizațional
 • Niveluri de comportament organizațional

3. Factori ai comportamentului organizațional la nivel individual

 • Personalitate și caracteristici personale
 • Motivație
 • Percepţie
 • Diligență și satisfacție în muncă

4. Factori ai comportamentului organizațional la nivel de grup

 • Grupuri și echipe
 • Conducere
 • Putere

5. Factori ai comportamentului organizațional la nivel organizațional

 • Cultură organizațională
 • Influența culturii organizaționale asupra angajaților
 • Tipuri de cultură organizațională
 • Structură organizațională
 • Învățare organizațională
 • Tehnologie

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te