UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Recrutarea resurselor umane

Recrutarea resurselor umane este procesul de localizare, identificare și angajare a candidaților capabili pentru poziții date, adică căutarea, atragerea și securizarea unui grup de candidați care îndeplinește criteriile necesare pentru a efectua munca. Recrutarea oamenilor potriviți la momentul potrivit și pe primul loc nu este o sarcină ușoară.

Resursele umane de calitate stau la baza creșterii și progresului organizației, și deci realizarea unui avantaj competitiv pe piață. Depinde de ele dacă compania va atinge obiectivele stabilite sau nu. Recrutarea unor persoane care să justifice fondurile investite în angajamentul lor este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă în afacerea sa și la care trebuie să răspundă în timp util și în mod adecvat.

Tocmai de aceea, compania încearcă să atragă cât mai mulți candidați pentru postul vacant pentru a minimiza probabilitatea unei alegeri greșite și a crea astfel o bază favorabilă pentru continuarea procesului de selecție, adică selecția candidaților. Companiile trebuie să planifice cu atenție procesul de recrutare a resurselor umane și să formeze oamenii care vor fi implicați în acel proces, pentru a reprezenta organizația în cel mai bun mod. Una dintre sarcinile lor este să înfățișeze compania cât mai realist posibil, dar și să încurajeze candidații să se prezinte cu onestitate.

În acest curs, vom parcurge întregul proces de recrutare a resurselor umane. Participanții care parcurg cursul cu succes vor ști cum să găsească o persoană cu cunoștințele, abilitățile și caracteristicile personale potrivite pentru un post vacant.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, Entrepreneurship și Financial Management.

Descrierea și scopul cursului Recrutarea resurselor umane

Cursul „Recrutarea resurselor umane” explică întregul proces de recrutare și atragere de candidați pentru anumite posturi vacante sau posturi noi. Pe parcursul cursului, participanții se vor familiariza cu conceptul de recrutare, dar vor înțelege și importanța și rolul acelui proces pentru funcționarea eficientă a organizației și influența asupra atingerii obiectivelor acesteia. Vom discuta despre factori din cadrul organizației, dar și cei din afara acesteia, care pot influența semnificativ procesul de recrutare în sine. Vom discuta și despre forme de discriminare, adică importanța aplicării normelor legale prescrise, pe care este important să le respectați atunci când recrutați și atrageți potențiali angajați.

În plus, cursul va explica, de asemenea, pașii cheie ai procesului în sine – de la planificare, prin dezvoltarea strategiei, portarea candidaților, atragerea acestora și până la evaluarea întregului proces. O atenție deosebită va fi acordată surselor prin care se poate ajunge la candidat, adică surse interne și externe, respectiv recrutarea de candidați prin promovare, recomandări ale angajaților, rețele sociale, târguri de angajare, reclame etc. Vom elabora în detaliu avantajele și dezavantajele ambelor abordări și le vom analiza sub aspectul costurilor, al timpului necesar implementării, al riscurilor, al impactului asupra altor angajați, al timpului necesar introducerii, al impactului asupra procesului de lucru, al inovației, al schimbărilor etc.

Scopul cursului „Recrutarea resurselor umane” este familiarizarea participanților cu întregul proces de recrutare ca una dintre activitățile managementului resurselor umane. Scopul este ca participanții să înțeleagă importanța și impactul acestei activități asupra întregii afaceri, precum și importanța implementării calității acesteia. Participanții doresc să-și atragă atenția asupra factorilor care pot afecta procesul în sine, fie că sunt de natură internă sau externă, dar și asupra regulilor, adică reglementărilor legale, care sunt importante de urmat pentru a evita acțiunile discriminatorii.

Scopul cursului este ca participanții să înțeleagă pașii cheie ai procesului de căutare, astfel încât să îi poată implementa în practică. În plus, se urmărește înțelegerea modului în care candidații pot fi recrutați din surse interne și externe, dar și care sunt avantajele și dezavantajele uneia sau celeilalte selecții și în ce situații este de preferat să alegeți recrutarea internă sau externă a candidaților.

Cursul Recrutarea resurselor umane vă va răspunde la următoarele întrebări

1. Ce factori influențează recrutarea resurselor umane?

Factorii care vor influența procesul de recrutare a unei persoane potrivite pot fi împărțiți în interni și externi. Factorii interni sunt cei din cadrul organizației, iar aceasta are o anumită influență asupra lor.

 • Dimensiunea organizației – cu cât organizația este mai mare, cu atât este mai mare nevoia de angajați. Pe de altă parte, organizațiile mici sau organizațiile care abia își încep afacerea nu vor avea nevoie de un număr mare de angajați.
 • Structura salarială în organizație – o companie care își recompensează angajații în funcție de meritele lor, precum și una care are un sistem de recompensare adecvat, datorită bunei sale reputații, va atrage mai ușor candidați, adică potențiali angajați.
 • Condiții de lucru în organizație – posibilitatea de avansare, participarea la profituri, asigurarea de mese, mașina de serviciu, telefon și beneficiile similare sporesc atractivitatea organizației și o fac dezirabilă pentru muncă.
 • Rata de creștere a organizației – organizațiile care cresc într-un ritm alert într-o perioadă mai scurtă de timp vor căuta un anumit număr de angajați, astfel încât vor acorda mai multă atenție procesului de recrutare decât organizațiile mai mici.

Pe lângă aceștia, există și anumiți factori externi pe care compania îi poate influența.

 • De exemplu, aceștia sunt factorii demografici, care pot fi importanți în timpul angajării – structura de vârstă, nivelul de educație, ocupația, statutul economic etc.
 • Piața muncii este un alt factor care poate influența procesul de recrutare. De exemplu, dacă cererea pentru un anumit profil al angajaților (să zicem medicii) este mai mică decât oferta, căutarea și selecția vor fi mai ușoare, deoarece în timpul căutării vor fi disponibile mai multe persoane.
 • Rata șomajului – este clar că recrutarea resurselor umane va fi mai ușoară dacă mai mulți oameni sunt șomeri decât atunci când rata șomajului este scăzută.

2. Care sunt etapele procesului de recrutare?

1. Planificarea recrutării – planificarea recrutării este primul pas și implică activități precum identificarea unui post vacant, analiza postului, definirea unei fișe a postului și definirea unei specificații a postului.

2. Elaborarea strategiei de recrutare – după definirea fișei și specificației postului, se realizează pregătirea și dezvoltarea strategiei care va fi aplicată în procesul de recrutare. Este important să se determine dacă angajații vor fi recrutați din cadrul organizației sau din afara acesteia, care zonă geografică va fi acoperită etc. Așadar, aici alegeți abordarea care va fi aplicată atunci când căutați cel mai bun candidat.

3. Căutarea de candidați (atragerea) – există numeroși factori pe care candidatul îi va lua în considerare atunci când va lua decizia de a-și trimite CV-ul pentru o anumită poziție sau dacă va accepta oferta în cazul în care compania îl alege. Cu toate acestea, putem alege ca factori cheie: natura muncii, nivelul veniturilor, siguranța locului de muncă, posibilitatea de avansare, locația, recompensele etc.

4. Evaluarea și controlul procesului – scopul procesului de recrutare este de a recruta cei mai buni angajați cu cele mai mici costuri, care vor contribui la succesul afacerii. După finalizarea procesului de recrutare, este foarte important să se evalueze succesul acestei activități. Evaluarea succesului procesului de recrutare se poate face prin analiza mai multor factori, și anume: costurile totale, numărul total de candidați care au aplicat pentru un anumit post, rata de selecție, durata de păstrare a candidaților în organizație.

3. Care sunt avantajele utilizării unui software de recrutare?

Datorită cerințelor tot mai mari ale pieței și nevoii frecvente de a realiza procesul de recrutare a unui candidat potrivit în cel mai scurt timp posibil și pentru a se asigura că funcționarea organizației decurge fără probleme, au fost dezvoltate numeroase soluții software care contribuie la succesul procesului de recrutare.

Avantajele unui astfel de software sunt:

 • Economisirea de timp se reflectă în faptul că un anunț de angajare poate fi publicat în orice moment, cu condiția, desigur, să fie disponibilă o conexiune la internet. De asemenea, utilizarea software-ului elimină documentele, precum și necesitatea introducerii manuale a datelor.
 • Atunci când costurile procesului de recrutare sunt realizate într-un mod tradițional, acestea pot fi extrem de mari în ceea ce privește publicitatea, costurile de călătorie, comisioanele de agenție etc. Prin implementarea software-ului, costurile pot fi minimizate deoarece posturile vacante pot fi postate pe mai multe platforme sociale cu aproape un singur clic.
 • Ușurința de utilizare este un alt avantaj al majorității programelor software de recrutare, permițând tuturor managerilor de resurse umane să țină evidența procesului de angajare.

Dezavantaje:

 • Securitatea datelor candidaților este adesea pusă la îndoială din cauza posibilității de utilizare greșită a datelor lor de contact și a utilizării acestora în scopuri promoționale și de vânzare.
 • Având în vedere că un număr mare de companii decid să facă publicitate folosind serviciile online, anunțul poate deveni foarte rapid depășit, iar reclamele noi pot suprima complet postarea, astfel încât aceasta să nu fie întotdeauna vizibilă, adică ușor de observat.
 • Indiferent de faptul că se utilizează recrutarea online, pot lipsi date care arată succesul, adică unele date analitice ale anumitor servicii, deci monitorizarea rezultatelor nu este posibilă. Unele servicii oferă și aceste servicii, dar pot necesita unele resurse financiare semnificative.
Recrutarea resurselor umane

Planul și programa

Modulul 1 –  Concepte cheie ale procesului de recrutare

1. Introducere în recrutarea resurselor umane

 • Conceptul și importanța recrutării
 • Factorii care afectează achiziția de resurse umane
 • Reglementări legale la recrutarea resurselor umane

2. Procesul de recrutare

 • Planificarea recrutării
 • Dezvoltarea strategiei de recrutare
 • Recrutarea candidaților – atragere
 • Evaluarea și controlul procesului de recrutare
 • E-recrutare

3. Recrutarea internă a resurselor umane

 • Surse de recrutare internă a resurselor umane
 • Avantajele și dezavantajele recrutării interne

4. Recrutare externă a resurselor umane

 • Surse de recrutare externă a resurselor umane
 • Avantajele și dezavantajele recrutării resurselor umane

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te