Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Bazele managementului

Pentru a înțelege mai bine bazele managementului, ne va ajuta determinarea sa conceptuală. Deci, cuvântul management provine din cuvântul din limba engleză management, care are rădăcina din cuvântul francez-englez manage, care în sensul original înseamnă liber (personal), a face ceva, a gestiona ceva, așadar, managementul se traduce cel mai bine ca gestionare și conducere. Managementul este necesar în toate afacerile și sistemele organizaționale. Managementul este orientat pe găsirea și aplicarea măsurilor și acțiunilor care se aplică pentru a realiza cu succes anumite activități, făcând astfel mai eficientă funcționarea diferitor sisteme economice sau sociale. 

Există mai multe definiții ale procesului de management, însă, comun tuturor este faptul că procesul de management este un proces continuu de efectuare a activităților de afaceri care se desfășoară prin intermediul funcțiilor manageriale de planificare, organizare, conducere și control. În primul rând, folosirea resurselor disponibile în mod efectiv și eficient este esența managementului. Eficiența și eficacitatea reprezintă măsurile succesului în afaceri și nu sunt sinonime. 

Eficiența în afaceri presupune realizarea lucrurilor corecte, prin urmare, managementul este orientat pe rezultat, iar eficacitatea presupune realizarea lucrurilor în mod corect, așadar acest segment se referă la procedura de operare corectă. Eficacitatea arată în ce măsură sunt bine folosite resursele aflate la dispoziția managementului, apoi arată timpul, efortul și costul pentru scopul prevăzut. Deci, eficacitatea se referă la abilitatea de realizare a unei anumite activități pentru a se obține un anumit rezultat cu minim de costuri. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management, Entrepreneurship și Investment Management and Stock Exchange.

Descrierea și scopul cursului Bazele managementului

Cursul Bazele managementului vă va ajuta să vă familiarizați cu noțiunile de bază din management, planificare, organizare, leadership, control, precum și cu principiile de bază ale activității managerului în afacerea modernă. Cursul este alcătuit din cinci lecții. În introducerea cursului, accentul se pune pe conceptul de management, principalele funcții ale managementului, aplicarea managementului, precum și pe noțiunile de management strategic și operațional. În cadrul unei lecții, este dedicată o atenție deosebită școlilor de management și evoluția managementului de-a lungul timpului. Aici sunt menționate școlile de management științific, apoi școlile de teorie clasică de organizare, școala behavioristă, precum și managementul de sistem. 

Pentru a se înțelege importanța și funcționarea managementului, în curs se discută despre mediul organizațional – astfel, sunt cuprinse analiza stakeholderilor, nevoile acestora și modalitățile de a le satisface, apoi dezvoltarea durabilă, precum și conceptul de responsabilitate socială. Domeniile funcționale în management sunt, de asemenea, ceva ce trebuie înțeles pentru asimilarea esențelor managementului, așadar, în curs sunt abordate domeniile funcționale: cercetare și dezvoltare, producție, finanțe, resurse umane și marketing. Pentru fiecare activitate există oameni cu funcții manageriale, sunt abordate și rolurile, și importanța managerului de prim nivel, nivel mediu, precum și managerul de top. 

Scopul cursului Bazele managementului este dobândirea de cunoștințe de bază din domeniul de management și organizarea de afaceri pentru a înțelege mai bine rolul managerului, mediul de lucru, realizând astfel o afacere de succes mult mai repede. Deci, scopul final este, în primul rând, înțelegerea managementului ca proces, rolul funcțiilor de bază, respectiv înțelegerea deplină a esenței, semnificației și realizării funcțiilor sale de bază cu rezultatul final a planificării de succes, organizării, conducerii și controlului afacerii în mediul de afaceri real din care faceți parte. 

Așadar, scopul este înțelegerea deplină a rolului și a importanței domeniilor funcționale ale managementului, alcătuite din cercetare și dezvoltare, producție, finanțe, resurse umane și marketingul mediului de afaceri de care aparțineți sau care este în focusul interesului vostru. De asemenea, materia cursului este orientată și pe înțelegerea importanței cruciale și a rolului de manager la toate nivelurile procesului managerial, precum și influența și importanța factorului din mediul intern și extern într-o afacere concretă. 

Cursul Bazele managementului vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt principalele funcții ale managementului?

Setul de activități care formează baza managementului este împărțit în patru grupuri principale de activități. Principalele funcții ale managementului sunt planificarea, organizarea, conducerea și controlul. Planificarea, ca funcție a managementului, reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor, stabilirea termenelor și a fluxului pentru realizarea obiectivului de afaceri final. Organizarea ca funcție a managementului urmează după planificarea și prezentarea procesului de organizare și de împărțire a activităților pentru realizarea activităților planificate care duc la obiective de afaceri. 

Conducerea, ca funcție a managementului, se reflectă în procesul de coordonare a angajaților, a motivației și a influenței asupra lor pentru îndeplinirea cu succes a activităților planificate și de bază ale sistemului de afaceri. Controlul este o funcție a managementului foarte importantă și se aplică pentru monitorizarea realizării activităților planificate pe baza standardului și determinării abaterilor, toate acestea pentru aplicarea acțiunilor de corecție care duc la realizarea obiectivelor de afaceri stabilite. 

Care sunt principalele domenii funcționale ale managementului în organizație?

Domeniile funcționale ale managementului, de fapt, reprezintă funcții de afaceri ale organizației. Despre importanța domeniilor funcționale de management vorbește faptul că procesul de management al organizației este alcătuit din gestionarea domeniilor de afaceri. Cercetarea și dezvoltarea, producția, finanțele, resursele umane și marketingul reprezintă principalele funcționalități ale domeniului de management. Cercetarea și dezvoltarea este una dintre zonele funcționale de bază ale organizației, deoarece depinde de modul în care va continua funcționarea și dezvoltarea organizației. Funcția de producție a organizației se referă la setul de sarcini legate de producția directă, precum și sarcinile auxiliare și secundare legate de realizarea producției. 

Funcționalitatea financiară a conducerii organizației are sarcina de a efectua cu succes activitățile de strângere a resurselor financiare necesare pentru funcționarea normală a organizației, precum și utilizarea rațională a acestor fonduri. De asemenea, un domeniu funcțional important al managementului reprezintă și gestionarea resurselor umane, a căror sarcină este, în primul rând, de a determina nevoile angajaților și de a le asigura funcționarea și dezvoltarea normală a organizației.

Care este rolul managerului în procesul de management?

Rolul managerului în afacere este foarte important și poate fi multiplu. Principalul rol este asigurarea realizării obiectivelor stabilite ale companiei. În primul rând, managerul are rol de integrator, ceea ce presupune că el integrează eforturile tuturor angajaților și toate resursele pentru realizarea tuturor obiectivelor organizației. Rolul comunicatorului managerului se reflectă în primirea, analiza, selecția și distribuirea constantă a informațiilor pentru stabilirea legăturilor între anumiți angajați. 

De asemenea, îndeplinirea rolului de manager armonizează și coordonează resursele umane și de altă natură cu scopul conducerii eficiente și realizării sarcinilor. Prin executarea proceselor manageriale, managerul îndeplinește și rolul de factor de decizie, care rezultă din puterile sale sau din realizarea proceselor de management. De asemenea, rolul pe care îl îndeplinește este unul de creator de atmosferă și se reflectă în crearea unei atmosfere bune printre angajați și motivația acestora pentru a-și îndeplini cât mai bine sarcinile. 

Planul și programa cursului

1. Introducere în management

 • noțiunea de management
 • principalele funcții ale managementului
 • aplicarea managementului și managementul strategic și operațional

2. Evoluția managementului – școlile de management 

3. Mediu organizațional

 • analiza stakeholderilor (stakeholderi interni și externi)
 • elementele influenței directe
 • dezvoltarea durabilă
 • responsabilitatea socială

4. Domenii funcționale ale managementului

 • gestionarea cercetării și a dezvoltării
 • gestionarea producției
 • gestionarea finanțelor
 • managementul resurselor umane și managementul marketingului 

5. Manager ca titular al unei funcții manageriale

 • tipuri de poziții manageriale
 • rolul managerului
 • caracteristici
 • cunoștințe
 • abilități și selecția managerilor

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te