Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Marketing internațional

Multe organizații, pe lângă activitatea pe piața unei țări, cu timpul tinde să-și extindă afacerea și pe alte piețe din străinătate. La participarea pe alte piețe, organizațiile trebuie să studieze cu atenție mediul de afaceri pe piața propriu-zisă, totul cu scopul adaptării propriei activități la condițiile existente.  

Cursul Marketing internațional se concentrează pe explicarea activităților de marketing ale organizației care își transferă activitatea în afara granițelor pieței naționale. Atunci, compania trebuie să ia un șir de decizii importante, printre care este și alegerea uneia dintre cele două prezentări – globală, care reprezintă aceeași participare pe fiecare piață, sau internațională, care se bazează pe faptul că toate aspectele afacerii se adaptează la fiecare piață separată. 

De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată alegerii pieței unde se va continua activitatea. De aceea este important să se facă anumite cercetări fundamentale referitoare la estimarea economiei internaționale, adică a posibilităților de afaceri, cumpărătorilor și utilizatorilor. O atenție deosebită trebuie dedicată evaluării culturii pieței respective pentru a stabili atitudinile, credințele, valorile, dar și pentru a se adapta participarea sau pentru a se schimba în conformitate cu aceasta. 

Aceste cercetări sunt foarte importante pentru crearea unui mix de produse de marketing corespunzător care se plasează pe piață, respectiv trebuie formată o astfel de combinație a caracteristicilor de produse, preț, distribuție și promoție care va contribui la afacerea de succes pe piața unde activează.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, International Business și Entrepreneurship.

Descrierea și scopul cursului Marketing internațional

Cursul Marketing internațional vorbește despre realizarea activităților de marketing în afara unei țări, pe una sau mai multe piețe din străinătate. La începutul cursului, vom explica în detaliu noțiunea de marketing internațional, dar și principalele diferențe dintre marketingul internațional și național, având în vedere că cele două noțiuni sunt observate de multe ori ca sinonime.

Apoi, în curs vom discuta despre numeroase criterii și modalități prin care se pot analiza piețele străine unde se poate activa. O atenție deosebită vom dedica celor trei strategii pentru selecția segmentelor de piață – strategia de marketing nediferențiat, diferențiat și concentrat. Mai departe, la curs vom discuta despre strategia de participare pe piețe străine, adică despre strategia de export, strategia de alocare a licenței, strategia de investiție comună și directă.  

Un modul întreg va fi dedicat diferitor determinante de cultură – strategiilor materiale și nemateriale, dar și de adaptare (adaptarea participării) și standardizării (relație unică față de fiecare piață). Într-o lecție separată este explicat mixul de marketing internațional, respectiv toate cele patru elemente ale mixului de marketing sunt alcătuite într-un mediu internațional. În curs sunt date exemple pentru o înțelegere mai ușoară a materiei. 

Scopul cursului Marketing internațional este de a oferi participanților o mai bună înțelegere a activităților de marketing în afara țării, adică pe piețele externe. Se tinde către separarea noțiunilor de marketing internațional și global și evidențierea principalelor diferențe dintre cele două noțiuni. Scopul cursului este ca participanții să învețe cum să aleagă piața corespunzătoare unde se va extinde afacerea, precum și care sunt criteriile care se vor analiza pe aceasta. 

Cursanții se vor familiariza cu diferite aspecte ale culturii materiale și nemateriale, care vor avea influență asupra deciziei cu privire la tipul de participare pe piață unde se extinde afacerea. În acest context, o atenție deosebită se va dedica celor două strategii – strategia de adaptare și strategia de standardizare. De asemenea, scopul este și apropierea a patru elemente de bază ale mixului de marketing – produs, preț, distribuție și vânzare în mediu internațional, și monitorizarea semnificației și rolului lor.

Cursul Marketing internațional vă va răspunde la întrebările:

La ce se referă noțiunea de marketing internațional?

Fiecare companie într-o anumită perioadă din propria afacere, dar pe baza evaluărilor și a analizelor atente, tinde spre extinderea afacerii în afara granițelor țării în care a activat până atunci. Este frecvent cazul în care piața unde își desfășoară activitatea devine mică și că se tinde spre extinderea afacerii. Participând pe piața externă, compania poate realiza numeroase beneficii și să evite anumite limitări și bariere care sunt prezente pe piața națională unde activează. 

Modalitățile în care companiilor vor organiza afacerea internațională sunt multe, așadar ele decid dacă vor folosi structura de diviziune internațională, centre regionale, structura metrică… În funcție de cum va vizualiza compania fiecare țară în care apare individual sau ca o piață unică în afaceri internaționale, putem distinge marketingul internațional de cel global.

Ce strategii de particpare există pe piața internațională?

Companiile care activează pe mai multe piețe pot alege câteva modalități de participare. În primul rând, putem face o diferență între strategia de export, unde companiile estimează piața concretă și pe baza acestor analize se ia decizia privind vânzarea produselor sale. La export, aceasta poate folosi diferite canale de distribuție – directe, indirecte și de cooperare. Când extinderea afacerii se face prin licență, atunci compania atribuie drepturi de utilizare a mărcii înregistrare și/sau a procesului de producție, cu o oarecare compensare sau o cotă din profit. 

„Joint venture” este o altă opțiune de ieșire – când două companii independente se asociază pentru a obține un beneficiu special pentru afaceri. Dacă o companie estimează că o anumită piață este suficient de mare și are potențial semnificativ, va alege să investească în produsele sau capacitatea unei anumite țări, care este o altă strategie – o strategie de investiții directe.

Cum se creează mixul de marketing într-o afacere internațională?

Mixul de marketing (format din produs, promoție, preț și distribuție) este unul dintre cele mai importante concepte de marketing și importanța sa nu este deloc mai mică nici în mediul internațional. Cu ocazia extinderii internaționale a afacerii, produsul se poate adapta într-o anumită măsură, în totalitate sau, pe de altă parte, rămâne complet neschimbat. Aceasta va depinde de regulamentul legal, preferința consumatorilor, disponibilitatea resurselor sau a concurenței. 

De asemenea, prețul va fi influențat de numeroși factori – inflație, stabilitate economică și politică, puterea de cumpărare a populației, precum și numeroase alte condiții interne și externe. La distribuție, companiile pot folosi strategii locale, internaționale sau globale, iar în funcție de numărul de țări unde se extinde afacerea. În final, promovarea produsului și/sau a serviciului pe piața străină trebuie să fie creată în așa fel încât să corespundă auditoriului la care este destinată, iar aici ne referim, în primul rând, la limbă, obiceiuri, credințe, atitudini, sisteme generale de comunicare, tradiție, legi etc. 

Planul și programa cursului

1. Introducere în marketing internațional – noțiunea și organizarea marketingului internațional 

2. Alegerea piețelor țintă în marketingul internațional – modele de selecție a piețelor străine și strategii alternative pentru selecția segmentelor de piață 

3. Strategii internaționale de marketing – crearea strategiei internaționale: strategia exportului, oferirea licenței, investiție comună, investiție directă 

4. Mediu intercultural – culturi determinante, marketing internațional în mediu intercultural, strategii de standardizare și adaptare

5. Instrumentele mixului de marketing internațional – noțiunea de produs, preț, promovare și distribuire în marketingul internațional 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te