UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Managementul marketingului

Companiile de succes tind spre aplicarea adecvată și fundamentală a fazelor de management al marketingului pentru ca produsul și serviciile plasate să aibă rezultate de afaceri bune. Etapele care preced procesul de management al marketingului sunt identificarea fundamentală a posibilităților de piață și realizarea avantajului competitiv. Dorința companiilor este de a ocupa o poziție bună pe piață, și pentru a reuși aceasta, trebuie să gestioneze cererea. În funcție de sectorul economiei, fiecare organizație găsește diferite forme de cerere și, după ce analizează nevoile consumatorilor săi și începe să le înțeleagă, compania se poate focusa pe activitățile de marketing. 

Competitivitatea de marketing depinde de activitățile de afaceri pe care le pot face companiile, așadar primul nivel de competitivitate presupune reacția la cererile și nevoile consumatorilor. Acest nivel de competitivitate se numește marketing responsive, sau de reacționare. Posibilitatea de adaptare a companiilor la evenimentele de pe piață este al doilea nivel, acesta numindu-se marketing anticipativ. Companiile care pot crea singure piața și creează produse sau servicii pentru care momentan nu există cerere, dar prin plasare obțin rezultate de afaceri foarte bune, fac parte din nivelul trei, care se numește marketing creativ. 

După definirea avantajului competitiv și a nevoilor consumatorilor, se aplică etapele de management al marketingului. Procesul de management al marketingului presupune trei etape: planificarea marketingului, organizarea marketingului și controlul marketingului. Principala sarcină a acestui proces este de a cerceta, analiza și confirma cauzele relației negative față de produs sau serviciu.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Marketing and Marketing Management.

Cursul Managementul marketingului – descriere și scop

Ca proces, managementul marketingului presupune etapa de gestionare, respectiv planificarea marketingului, organizarea marketingului și controlul marketingului. Lecțiile analizează în detaliu ocuparea poziției pe piață, păstrarea și progresul companiei, precum și crearea portofoliului de afaceri. 

Scopul cursului este de a familiariza cursanții cu etapele managementului marketingului, cu gestionarea pieței, planificarea, organizarea și controlul activităților de marketing și crearea portofoliului de afaceri. Planificarea marketingului prezintă o activitate complexă, precedată de targetarea consumatorilor. Un pas de targetare presupune că compania își definește propriul segment țintă și identifică dorințele și nevoilor consumatorilor săi finali. Scopul targetării este definirea segmentului de piață către care își direcționează toate activitățile de marketing, deoarece nu pot fi cuprinse toate segmentele într-o singură activitate de marketing. Cursanții se vor familiariza în detaliu cu elaborarea planului de marketing, cu introducerea modelelor de organizare a marketingului într-o organizație existentă și nouă, precum și cu definirea indicatorului de control și cu măsurarea sa. 

Structura planului de marketing este alcătuită din câteva elemente: introducere în planul de marketing, analiza situațională, piața țintă, probleme și șanse, obiective de marketing, strategia de marketing, tactici de marketing, aplicarea și controlul, și concluzia. Planificarea reprezintă doar o etapă în gestionarea marketingului și activitățile trebuie organizate adecvat, pentru a se aplica cât mai eficient și mai eficace. Pentru realizarea obiectivelor de afaceri, organizarea este o etapă foarte importantă și pentru companiile care apar pe piață, și pentru cele care deja sunt pe piață de mai mulți ani. 

Corectarea și metrica activităților de marketing presupun controlul acestui proces, dar etapele de control trebuie aplica în mod adecvat. Etapele de control sunt: confirmarea indicatorului și a criteriului, măsurarea efectelor obținute pe baza indicatorului și corectarea abaterilor de la situația dorită. După aplicarea activităților de marketing, companiile se pot poziționa pe patru poziții competitive. Cursanților li se va prezenta cum să definească portofoliul organizației și cum să aplice metrica BCG. În acest curs, cursanții se vor familiariza cu strategiile competitive pe care le pot aplica pentru a-și desfășura cu succes activitatea pe piață.

Cursul Managementul marketingului vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt etapele de management al marketingului?

Managementul marketingului este un proces care aplică activitățile de marketing pentru realizarea avantajului competitiv pe piață. Etapele procesului de management al marketingului sunt planificarea, organizarea și controlul. Planificarea reprezintă etapa procesului în care se definesc obiective, strategii și planuri, iar organizarea presupune realizarea structurii organizaționale a activităților de marketing în companie. În această etapă se definesc modelele de organizare a funcției de marketing. Există cinci modele: model obiectual, model funcțional, model geografic, modelul structurii organizaționale de marketing după cumpărători și model corporativ. Etapa controlului, deseori neglijată după campania de marketing, pentru respectarea procedurală, ar putea descrie problemele și provocările apărute în aplicarea activităților de marketing.

Care sunt pozițiile competitive pe piață?

Poziția competitivă pe piață este un segment foarte important în managementul marketingului. Există patru poziții competitive pe piață: lider de piață, contestator de piață, adept al pieței și selector de piață. Poziția liderului de piață reprezintă strategia în care compania aplică pe piață toate modificările în politica prețurilor, introduce noi modificări și aplică strategia promoțională. Poziția contestatorului de piață urmează liderul de piață, dar față de liderul de piață, trebuie să ofere un produs de calitate sau un preț mai mic. Adeptul pieței este orientat pe toate activitățile liderului de piață și urmează și aplică activitățile de marketing. Există trei tipuri de adept de piață: cloner, simulator și adaptor. Selectorul de piață este strategia aplicată cel mai des de companiile mici, care sunt limitate financiar privind alegerea uneia dintre strategiile precedente de piață.

Ce presupune crearea portofoliului de piață?

Crearea portofoliului de piață este etapa apărută în urma misiunii, viziunii și a obiectivelor definite, iar scopul elaborării portofoliului este recunoașterea direcției pe care vrea să meargă compania. Cea mai bună metodă pentru crearea portofoliului de afaceri este Boston Consulting Group, respectiv matricea BCG, care deosebește patru situații de afaceri posibile. Matricea BCG deosebește: produsele „semnul întrebării”, produsele „stea”, produsele „vaca de muls” și produsele „câini”. Fiecare dintre aceste situații de afaceri are cotă diferită de participare pe piață și este normal că toate companiile tind către cel mai bun rezultat pe piață, respectiv să ocupe poziția de „stea”. Pe lângă matricea BCG, pentru realizarea portofoliului se poate folosi și accesul General Electric, care oferă avantaj unităților strategice.

Planul și programa cursului

  1. Rolul marketingului în managementul strategil al organizației - Definirea activităților principale ale marketingului și definirea cererii 
  2. Planificarea marketingului - Definirea noțiunii și etapele elaborării planului de marketing 
  3. Organizarea marketingului - Prezentarea modelului de organizare 
  4. Controlul marketingului - Ultima etapă de gestionare a marketingului, care poate indica provocările prin aplicarea regulată 
  5. Poziția competitivă a organizației - Situația curentă a companiei față de liderii de piață, contestator de piață, adept al pieței și selector de piață.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te