Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Ciclul de viață al organizației

Organizațiile au devenit o parte esențială a societății moderne. Organizațiile sunt grupuri de oameni care, sub supravegherea managerilor, lucrează în mod organizat pentru a atinge anumite obiective. De la ei se așteaptă să răspundă rapid și cu succes cerințelor pieței și să fie cu un pas înaintea concurenței.

Conducerea unei organizații este o muncă managerială. Organizația evoluează constant pentru a se menține și pentru a supraviețui. Peter Drucker a spus că baza managementului este de a face oamenii conștienți de oportunitățile comune, oferindu-le obiective comune, un sistem de valori, o structură organizațională adecvată și o oportunitate de dezvoltare pentru a răspunde schimbării.

Ciclul de viață al unei organizații este important pentru crearea unei imagini și a unui rezultat bun de afaceri. Ciclul de viață mai lung al organizației înseamnă că consumatorii sunt mulțumiți de calitate, s-a stabilit încrederea și de aceea compania își desfășoară activitatea în continuare. Modelul care arată ciclul de viață al companiei poate fi împărțit în patru faze: faza antreprenorială, când compania este încă în construcție, faza de creștere, faza de formare și faza de elaborare.

Fiecare fază a dezvoltării unei organizații are propriile sale specificități și necesită stiluri de conducere diferite și, adesea, abordări diferite pentru rezolvarea problemelor. Factorul-cheie pentru eficiență și un management bun este buna cunoaștere a dinamicii fazei în care se află firma la un moment dat.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: HR Management, International Business și Management.

Descrierea și obiectivul cursului Ciclul de viață al organizației

Cursul abordează conceptul de ciclu de viață al organizației și explică în detaliu fiecare fază a acestui ciclu, din punctul de vedere al diverselor teorii. Pentru fiecare fază sunt date trăsăturile de bază, problemele caracteristice, crizele, posibilele modalități de rezolvare a acestora, precum și stilurile de management recomandate. De asemenea, sunt descrise schimbări organizaționale, respectiv dezvoltarea organizațională, transformarea organizațională, reingineria, reorganizarea și reducerea companiei. Prima lecție le prezintă cursanților modele de dezvoltare a companiei conform diverșilor autori precum Churchill, Lewis și Kees van Montfort. Churchill și Lewis au dezvoltat un model de creștere, care se referă, în primul rând, la companiile mici și mijlocii.

Baza acestei teorii se fundamentează pe faptul că organizația trece prin cinci faze pe parcursul ciclului său de viață: crearea, supraviețuirea, succesul, preluarea și maturitatea. Kees van Montfort credea că modelele tradiționale de creștere nu prezintă într-un mod adecvat etapele din ciclul de viață al companiilor mici și mijlocii, precum și că nu acordă suficientă atenție antreprenorului însuși.

A doua lecție explică ciclul de viață al organizații conform lui Greiner, unde ciclul de viață al fiecărei organizații constă din cinci faze (faza de creativitate, faza de îndrumare, faza de delegare, faza de coordonare și faza de cooperare) și fiecare dintre ele este caracterizată de un anumit stil de management, precum și de un tip de criză cunoscut în avans. A treia lecție se ocupă cu ciclul de viață al organizației conform lui Adizes.

Această teorie descrie cum și de ce se schimbă structura organizațională a unei companii și ajută organizațiile să identifice diferite bariere interne care le împiedică să aibă mai mult succes. Fazele ciclului de viață al unei organizații conform teoriei moderne Adizes sunt: ​​faza de curte, faza copilăriei, faza go-go, faza de adolescență, forma de top, organizația stabilă, aristocrația, birocrația timpurie, birocrația și falimentul. A patra lecție se ocupă de deciziile de management, iar a cincea se ocupă de schimbările organizaționale prin modelul lui Levin.

Scopul acestui curs este familiarizarea participanților, descrierea fiecărei faze a ciclului de viață al organizației și deprinderea a diferite teorii și modele de dezvoltare ale companiei. De asemenea, scopul este de a pregăti cursanții cum să se comporte și să reacționeze în fiecare dintre faze, pentru a aduce compania într-o formă de top, iar apoi să o mențină acolo cât mai mult timp posibil. În plus, cursanții vor fi instruiți cu privire la metodele care pot preveni rezistența care, aproape întotdeauna, însoțește schimbările introduse.

Cursul Ciclul de viață al organizației vă va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt etapele ciclului de viață al unei organizații după Greiner?

Potrivit lui Greiner, ciclul de viață al fiecărei organizații constă din cinci faze (faza de creativitate, faza de direcție, faza de delegare, faza de coordonare și faza de colaborare), iar fiecare dintre ele este caracterizată printr-un anumit stil de management și un tip de criză. Dacă compania reușește să depășească criza și să se adapteze la schimbările pe care le impune, poate trece la următoarea fază de creștere. În caz contrar, compania se închide. Potrivit lui Greiner, durata fiecărei faze este determinată de viteza de dezvoltare a pieței în care își desfășoară activitatea compania. Cu cât durata unei anumite faze este mai lungă, cu atât este mai dificilă implementarea schimbărilor organizaționale. Rețineți că doar primele patru faze ale modelului sunt relevante pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Care sunt principalele caracteristici ale ciclului de viață al unei organizații după Adizes?

Etapele ciclului de viață al organizației conform teoriei moderne ale lui Adizes sunt: ​​etapa curte, etapa copilăria, etapa go-go, etapa adolescenței, top-form, organizare stabilă, aristocrația, birocrația timpurie, birocrația și falimentul. Etapele de la „curte” la top-form reprezintă etapele de creștere, în timp ce etapele de la stabilitate la faliment sunt etapele de îmbătrânire ale organizației. Potrivit lui Ichak, procesul de îmbătrânire nu trebuie să aibă loc în organizații, dar o organizație poate fi în top-form pentru totdeauna, cu condiția să fie întinerită constant.

Teoria sa descrie cum și de ce structura organizațională a unei companii se schimbă și ajută organizațiile să identifice diferite bariere interne care le împiedică să aibă mai mult succes. Spre deosebire de punctul de vedere al teoriilor clasice, Adizes subliniază că vârsta cronologică și dimensiunea companiei nu determină capacitatea sa de afaceri. Factorii care sunt mai semnificativi in ​​acest caz sunt: ​​flexibilitatea externă și internă a organizației și gradul de control al propriilor procese.

Care sunt principalele 4 roluri de management de bază?

P – rolul producătorului

Acest rol este caracterizat de orientarea către sarcini, iar viziunea și spiritul antreprenorial nu există aici. Problemele apar atunci când acest tip de manager ar trebui să coordonaeze mai multe persoane, deoarece nu este un integrator și este orientat în primul rând spre obținerea de rezultate. Adizes numește astfel de manageri „călăreți singuratici”.

A – rolul adminsitratorului 

Acest stil de conducere se bazează pe managementul organizației după unele reguli deja definite, adică toate activitățile trebuie să fie documentate. Se străduiește să creeze noi reguli, noi proceduri operaționale și politici ale organizației. Pe scurt, pentru acest tip de manager forma este mai importantă decât funcția. El este numit adesea birocrat.

E – rolul antreprenorului

Un antreprenor este o persoană care propune proiecte noi, le schimbă pe cele existente, este plină de idei noi și este gata să-și asume riscuri. Este orientat spre viitor și ajută organizația să facă față schimbării. Anticipează nevoile viitoare ale clienților/consumatorilor și pregătește organizația pentru a le satisface. Relațiile interpersonale, climatul organizațional și detaliile legate de îndeplinirea muncii sunt complet irelevante aici. Adizes numește acest stil de management „incendiar”.

I – rolul integratorului

Integratorul este orientat către oameni și relațiile lor reciproce. Astfel de personalități nu au propriile idei, ci urmează deciziile altora. Adizes le numește „urmăritori apropiați”. Integrarea presupune schimbarea culturii organizaționale dominată de valorile interdependenței.

Persoana studiază ciclul de viață al organizației

Planul și programa cursului

1. Introducere în ciclul de viață al organizației

  • modelele ciclului de viață al companiilor mici și medii 

2. Ciclul de viață al organizației potrivit lui Greiner

  • cum poate fi folosit modelul Greiner de fiecare companie

3. Ciclul de viață al organizației potrivit lui Ichak Adizes

  • toate fazele dezvoltării companiei

4. Roluri de conducere în organizație

  • funcții PAEI prin fazele ciclului de viață

5. Schimbări organizaționale

  • modelul lui Levin de management al schimbărilor

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te