Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Drept internațional al afacerilor - International Business Law

Odată cu dezvoltarea activităților de afaceri globale și a fluxului mai mare de mărfuri și servicii dintre țări, a apărut nevoia de a crea reguli care să reglementeze aceste relații care au dus la înființarea dreptului de afaceri internațional. Înainte, această disciplină se numea drept economic internațional, însă, în vremurile mai noi, termenul de „economic” a fost înlocuit cu noțiunile „de afaceri” și „comercial”, așadar, în prezent, avem denumirile „drept internațional al afacerilor” și „drept comercial internațional”. 

Dreptul internațional al afacerilor studiază regulile care reglementează relațiile de afaceri internaționale, dar care se folosesc la schimb de marfă și servicii între subiecți (comercianți, economiști), care vin din diferite țări. Relațiile care se dezvoltă între participanți la executarea acestor activități de afaceri internaționale se pot numi afaceri internaționale, de unde și setul de reguli legale după care se reglementează economia internațională se numește drept internațional al afacerilor. Această disciplină este legată de multe ramuri ale dreptului, precum: dreptul comercial, dreptul public internațional, dreptul privat internațional etc. 

Dreptul internațional al afacerilor este o disciplină juridică tânără care a devenit acceptată în prezent. Astfel, și părerile experților sunt împărțite: în timp ce unii consideră dreptul internațional al afacerilor că trebuie să fie o unitate separată, alții consideră că totuși nu se poate vorbi despre o ramură specială. Obiectul de studiu al dreptului de afaceri internațional constă din: relații economice internaționale care se referă la comerțul cu bunuri și servicii și contracte economice internaționale legate de aceste activități, plățile internaționale și sistemul judiciar, organizații economice internaționale – atât regionale, cât și globale. 

Sursele dreptului de afaceri internațional sunt: contracte internaționale, acte ale organizațiilor internaționale, drept comercial autonom internațional, drepturi codificate, practica juridică și de arbitraj. 

Cunoașterea dreptului de afaceri internațional ne ajută să înțelegem mai bine ce presupune dreptul internațional al afacerilor și dezvoltarea sa, precum și cum funcționează afacerile internaționale în lumea modernă. Cursantul dispune de cunoștințe despre segmentele cheie ale dreptului de afaceri internațional și va observa mai ușor diferențele și specificitățile celor mai importante relații contractuale în comerțul de afaceri internațional. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, Sales and Sales Management și Business Administration.

Descrierea și scopul cursului Drept internațional al afacerilor

Cursul Drept internațional al afacerilor va prezenta și va explica noțiunea de drept internațional al afacerilor, precum și ce cuprinde materia dreptului de afaceri internațional. Cursul are 5 lecții. Prima lecție se ocupă cu definiția noțiunii de drept internațional al afacerilor, precum și cu determinarea obiectului său de studiu. A doua lecție vorbește despre sursele dreptului de afaceri internațional. 

Cele mai importante surse ale dreptului de afaceri internațional sunt: contracte internaționale, acte ale organizațiilor internaționale, drept comercial autonom internațional, reguli codificate, practicile juridică și de arbitraj. A treia lecție studiază cele mai importante subiecte ale dreptului de afaceri internațional, din care fac parte: țara, organizațiile internaționale, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului (WTO), GATS (Acordul General privind Comerțul cu Servicii), TRIPS (Acord privind proprietatea intelectuală), OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). 

Penultima lecție vorbește detaliat despre sistemul relațiilor față de subiecții din dreptul internațional al afacerilor: despre sistemul celei mai autorizate națiuni, sistemul preferențial, sistemul reciprocității și sistemul tratamentului național. De fapt, în această lecție se va discuta despre principiile relațiilor internaționale care stau la baza sistemului comercial internațional. 

Scopul acestor principii este de a preveni discriminarea, inegalitatea în drepturi sau de a îmbunătăți poziția țărilor care sunt în dezvoltare. În ultima lecție se va discuta despre contractul din afacerile internaționale, deci este o tranzacție legală pe baza căreia o parte se angajează celeilalte părți să transfere proprietatea asupra bunurilor și să predea bunurile, în timp ce cealaltă parte se obligă să plătească prețul convenit și să preia marfa. Se va discuta despre Convenția de la Viena și arbitraj, care îmbunătățesc suplimentar acest domeniu. 

Scopul cursului Drept internațional al afacerilor este familiarizarea cursantului cu noțiunea și obiectul de studiu al acestei discipline științifice, sursele dreptului de afaceri internațional, subiectele și principiile sale care se aplică acestora, precum și noțiunea de contract de vânzare internațională. Scopul general este familiarizarea cu dezvoltarea dreptului de afaceri internațional, dar și cu problemele de afaceri de bază ale comunității internaționale.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este noțiunea, dar obiectul dreptului de afaceri internațional?

Dreptul internațional al afacerilor cuprinde comerțul și vânzarea mărfii, a serviciilor și a proprietății intelectuale. Obiectul dreptului de afaceri internațional este în primul rând legat de relațiile economice internaționale în sens general, așadar un șir de legături de natură diferită: de la comerciale, financiare, până la productive etc. Subiecții dreptului de afaceri internațional fac parte, de asemenea, din sfera de interes a dreptului de afaceri internațional, precum și sporurile care apar în sistemul internațional. Organizațiile internaționale și plățile internaționale, ca și trăsături ale epocii moderne, sunt, de asemenea, reglementate de acest drept. 

Obiectul disciplinei care se numește drept internațional al afacerilor ar putea fi determinat prin norme legale și relații legale cu elementul de străinătate la desfășurarea unei activități economice. Așadar, dacă un raport juridic apare cu ocazia desfășurării unei activități economice în care apare un element de străinătate, atunci normele care îl reglementează, precum și raportul juridic în sine, aparțin disciplinei dreptului internațional al afacerilor.

Care sunt sursele dreptului internațional al afacerilor?

Dreptul internațional al afacerilor este caracterizat de sursele sale autentice, dar, pe lângă acestea, sursele care reglementează relațiile în acest domeniu fac parte din surse acceptate de mult pe plan general. În surse intră contracte internaționale, acte ale organizațiilor internaționale, drept comercial internațional autonom, care presupune obiceiuri, condiții generale de afaceri și contracte tip, apoi sursă sunt și actele organizațiilor internaționale, dar și practicile juridică și de arbitraj. 

Contractele internaționale sunt contracte semnate reciproc de către țări sau țări și organizații internaționale sau organizații internaționale între ele. Acestea sunt contracte care caracterizează subiecții ce îi încheie: aici intră contractele dintre două companii din țări diferite, astfel de contracte se consideră a fi contracte cu elementul de străinătate. Dacă la semnarea contractului participă organizații internaționale, aceste contracte se numesc convenții. 

Cine sunt subiecții dreptului internațional al afacerilor și ce sisteme de relații cu aceștia sunt prezente în dreptul internațional al afacerilor?

Unul dintre cei mai importanți subiecți ai dreptului internațional al afacerilor este țara, pe primul loc, care în mod tradițional este cel mai important subiect juridic, așadar, și pentru dreptul internațional al afacerilor. Doar prin intermediul țării sau cu acordul ei activează toți ceilalți subiecți în dreptul internațional al afacerilor. 

Apoi, subiecți importanți sunt și organizațiile internaționale, care pot fi guvernamentale sau non-guvernamentale și reprezintă subiecți derivați ai dreptului internațional al afacerilor. Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului și Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) , precum și organizații internaționale universale, au o influență largă și sunt la fel de importante în vederea dezvoltării economiei internaționale. 

GATS și TRIPS sunt anexe ale contractului Organizația Mondială a Comerțului care au extins suplimentar comerțul pe servicii comerciale și comerț și protejarea proprietății intelectuale. Principiile referitoare la subiecții dreptului internațional al afacerilor au, în primul rând, caracter facultativ, așadar țările decid dacă le vor accepta sau nu în contractele lor reciproce. Acestea sunt: principiul celei mai favorizate națiuni, sistem preferențial, sistem de reciprocitate și principiul tratamentului național.

Planul și programa cursului

1. Noțiunea și obiectul dreptului internațional al afacerilor

  • definiția dreptului internațional
  • legătura cu alte ramuri ale dreptului și apariția dreptului internațional al afacerilor 

2. Sursele dreptului internațional al afacerilor 

  • toate sursele dreptului internațional și definiția lor detaliată 

3. Subiectele dreptului internațional 

  • subiectele menționate ale dreptului internațional și descrierea
  • importanța lor etc. 

4. Sisteme de relații față de subiecte în dreptul internațional al afacerilor 

  • este vorba despre sistemele relațiilor subiecților în dreptul internațional al afacerilor 

5. Noțiunea de contract în vânzare internațională 

  • explicația noțiunii de contract în drept internațional

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te