UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Curs Managementul cunoștințelor

Trăim în era globalizării, schimbării rapide și constante. Dacă doresc să supraviețuiască în acest mediu dur, companiile trebuie să găsească noi surse de avantaj competitiv. Materiile prime și materialele nu mai sunt suficiente pentru a obține dominația pe piață. Prin urmare, cunoașterea apare ca un factor cheie în crearea unui avantaj competitiv în noua economie și management.

O companie de succes trebuie să aibă capacitatea de a învăța mai rapid și mai bine decât alții și de a implementa ceea ce a fost învățat în acțiuni, pentru a realiza avantajele dorite. Cunoștințele ei ar trebui oferite la momentul potrivit, la locul potrivit și oamenilor potriviți, care vor ști să folosească aceste cunoștințe și să ia cele mai bune decizii de afaceri. Tocmai aceste aspecte ale managementului cunoștințelor sunt tratate de disciplina numită managementul cunoștințelor.

Managementul cunoștințelor este un concept care permite unei companii să genereze valoarea proprietății sale intelectuale bazate pe cunoștințe, îmbunătățindu-și simultan performanța și eficacitatea. Pe lângă cele de mai sus, contribuie și la reducerea costurilor, la creșterea inovației, la îmbunătățirea reputației companiei etc. Beneficiile conceptului de management al cunoștințelor sunt numeroase, așa că nu există nicio îndoială că acest curs va fi de mare ajutor celor care doresc să profite de beneficiile pe care le oferă managementul cunoștințelor.

Cert este că teoria și practica managementului cunoștințelor vor căpăta importanță în viitor și că tot mai multe companii vor apela la această viziune a cunoașterii – ca resursă primară pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: International Business, HR Management și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Managementul cunoștințelor

Cursul Managementul cunoștințelor abordează conceptul de management al cunoștințelor, precum și importanța acestuia pentru afacerile de zi cu zi. În prezent, cunoștințele sunt cea mai importantă resursă, care oferă un avantaj competitiv organizației, prin urmare, vom dedica anumite părți ale cursului abordării zonei respective. În condițiile afacerilor moderne, organizațiile apelează la cunoștințele pe care le dețin pentru a îmbunătăți calitatea și a crește eficiența la cel mai înalt nivel posibil. De asemenea, în acest curs se acordă atenție managementului distribuit de cunoștințe, modelului ierarhic de management al cunoștințelor, partajării și transferului de cunoștințe.

Ceea ce este, de asemenea, cuprins în acest curs, iar în lumea modernă este foarte important pentru managementul cunoștințelor, sunt soluțiile software care sprijină gestionarea cunoștințelor, precum și intranetul și învățarea organizațională. Intranetul, ca rețea de calculatoare care utilizează tehnologia protocolului internet pentru schimbul de informații și servicii în cadrul organizației, are o importanță deosebită pentru managementul cunoștințelor. Tocmai de aceea întreaga lecție va fi dedicată acestui domeniu. În cadrul cursului, vom prezenta conceptul de management al cunoștințelor clienților și vom descrie importanța acestuia pentru afaceri.

De asemenea, vom preciza ce tipuri de cunoștințe despre clienți există în practică. Cursul va vorbi mai mult despre baza de cunoștințe ca instrument util pentru asigurarea accesului structurat și organizat la o bază de date mare de informații.

Scopul cursului Managementul cunoștințelor este cu siguranță acela de a aduce conceptul și importanța managementului cunoștințelor mai aproape de participanți și de a familiariza participanții cu modelele de management al cunoștințelor. Managementul cunoștințelor în companii duce la îmbunătățirea comunicării și a cooperării între oameni, prin urmare, participanții care parcurg cu succes acest curs vor ști cum să aplice acest concept în afacerea lor. Participanții vor fi capabili să definească și să recunoască diferențele dintre cunoștințele explicite și implicite. În cadrul cursului, vom explica ce instrumente și tehnici pot fi utilizate în procesul de aplicare a managementului cunoștințelor. În consecință, participanții le vor putea enumera pe cele mai populare.

Participanții vor afla despre beneficiile managementului cunoștințelor – flux rapid de idei, optimizarea timpului, îmbunătățirea serviciilor, reducerea costurilor, creșterea veniturilor etc. Participanții care parcurg cu succes acest curs vor ști să definească o bază de cunoștințe, să prezinte rolul acesteia și să enumere cu precizie informațiile care pot fi găsite în cadrul acesteia.

Cursul Managementul cunoștințelor vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum se definesc cunoștințele și ce tipuri de cunoștințe există?

Cunoașterea este o categorie care este înțeleasă ca totalitatea informațiilor, valorilor, stărilor acceptate și acumulate. Este semnificativă pentru că unește politici, obiective, practică, creând un întreg coerent. Cunoașterea oferă informații despre eficiența afacerii și îndeplinirea obiectivelor acesteia în conformitate cu oportunitățile din mediu. Există două tipuri de cunoștințe: explicite și implicite. Cunoștințele explicite pot fi exprimate în limbaj formal și pot fi schimbate între indivizi (pot fi folosite de toți cei care au acces la ele).

Sunt ușor de partajat și transferat. Cunoștințele explicite sunt obținute prin procesul de educație. Cunoașterea implicită reprezintă cunoștințele personale, care sunt exprimate prin experiența și abilitățile individuale ale individului. Include abilități și factori intangibili de inovare, creativitate, valoare personală etc. Accesul la cunoștințele implicite este dificil, deoarece rezidă în mintea indivizilor și, în general, rămân nedescoperite și nefolosite. Importanța cunoașterii implicite se reflectă în faptul că toate inovațiile și procesele creative își găsesc baza în acest tip de cunoaștere.

2. Ce reprezintă managementul cunoștințelor?

Managementul cunoștințelor reprezintă managementul explicit și implicit al cunoștințelor în vederea atingerii obiectivelor de afaceri. Managementul cunoștințelor implică procesul de creare, organizare, diseminare și utilizare a cunoștințelor. Scopul acestui proces este de a satisface nevoile actuale și viitoare de afaceri, de a identifica, utiliza și dezvolta cunoștințele și de a crea noi oportunități.

Managementul cunoștințelor are sarcina de a se asigura că oamenii au cunoștințele de care au nevoie, unde au nevoie și când au nevoie de ele, de exemplu, cunoștințele potrivite, la locul potrivit și la momentul potrivit. Pe scurt, scopul managementului cunoștințelor este de a crește eficacitatea activităților organizaționale legate de cunoștințe.

3. Care sunt fazele ciclului de viață al procesului de management al cunoștințelor?

1. Crearea de cunoștințe (eng. creation) – implică crearea de cunoștințe de către oameni prin forma de învățare organizațională, folosind o varietate de instrumente și tehnologii de management al cunoștințelor.

2. Asimilarea cunoștințelor (eng. capture) – cunoștințele tacite sunt mult mai greu de adoptat, deoarece există doar în mintea indivizilor din organizație. Dobândirea cunoștințelor tacite și transformarea lor într-o formă explicită care este accesibilă tuturor este o muncă foarte complicată.

3. Stocarea cunoștințelor (eng. storing) – cunoștințele trebuie stocate sub formă de documente și sisteme expert. Stocarea cunoștințelor în baza de cunoștințe permite actualizarea regulată a acesteia.

4. Partajarea cunoștințelor cu ceilalți (eng. sharing) – cunoștințele pot fi împărtășite prin comunicare reciprocă între angajați sau printr-o formă de comunicare colectivă (de exemplu, seminare).

5. Aplicarea cunoștințelor (eng. application) – este scopul final al procesului de management al cunoștințelor. Dacă cunoștințele nu sunt utilizate în mod corespunzător, pașii anteriori ar fi lipsiți de sens.

Managementul cunoștințelor

Planul și programa cursului:

1. Conceptul și importanța managementului cunoștințelor

 • Conceptul de cunoaștere
 • Conceptul de management al cunoștințelor
 • Elemente de bază ale managementului cunoștințelor
 • Managementul cunoștințelor despre clienți
 • Importanța cunoașterii clienților
 • Tipuri de cunoaștere a clienților
 • Aplicații practice ale managementului cunoștințelor
 • Instrumente și tehnici de management al cunoștințelor
 • Factorii critici de succes ai managementului cunoștințelor
 • Beneficiile managementului cunoștințelor
 • Provocări ale conceptului de management al cunoștințelor
 • Ciclul de viață al managementului cunoștințelor

2. Avantajul competitiv al managementului cunoștințelor

 • Bază de cunoștințe
 • Conceptul de avantaj competitiv
 • Cunoștințe și avantaje competitive
 • Identificarea domeniilor critice de cunoaștere
 • Infrastructură pentru managementul cunoștințelor
 • Relația dintre domeniile critice de cunoaștere și avantajele competitive

3. Managementul cunoştinţelor distribuit

 • Fundamentele teoretice ale managementului cunoştinţelor distribuit
 • Principiile managementului cunoştinţelor distribuit
 • Definiția unui nod de cunoaștere
 • Metodologie pentru descoperirea nodurilor de cunoștințe în cadrul unei organizații complexe

4. Model ierarhic de management al cunoștințelor

 • Model ierarhic de management al cunoștințelor
 • Procese în modelul ierarhic de management al cunoștințelor

5. Schimbul de cunoștințe și transferul de cunoștințe

 • Partajarea cunoștințelor
 • Probleme legate de schimbul de cunoștințe
 • Cunoașterea ca bun public
 • Transfer de cunoștințe

6. Software de management al cunoștințelor

 • Sisteme bazate pe intranet
 • Sisteme de management al conținutului
 • Sisteme de lucru în grup
 • Fluxuri de lucru
 • Sisteme bazate pe inteligență artificială
 • Informații de afaceri
 • Sisteme de mapare a cunoștințelor
 • Instrumente de sprijinire a inovației
 • Portaluri de cunoaștere

7. Intranet și învățarea organizațională

 • Definirea unui intranet
 • Intranetul și învățarea organizațională
 • Trei dimensiuni ale influenței intranetului asupra învățării organizaționale

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te