UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Marketing strategic

Marketing strategic reprezintă un proces definit în care companiile aleg o anumită strategie cu ajutorul căreia doresc să se poziționeze cât mai bine pe piață. Modificările zilnice din mediu cer de la companii să facă planuri strategice pe termen lung și scurt, dar și să reacționeze din timp la provocări.

Importanța marketingului strategic se reflectă în analiza mediului macro și micro, analiza cererii potențiale și existente, posibilitatea de adaptare la schimbări și posibilitatea de inovație. Funcționarea cu succes a companiilor depinde de toate segmentele menționate, dar și de informații pe baza cercetării. Informațiile pentru sectorul de marketing sunt cruciale, deoarece cu ajutor lor se por evita probleme neplăcute și provocări de pe piață, se pot identifica posibilitățile și se poate implementa adecvat strategia dorită. 

Situația de pe piață impune companiilor provocări noi și influențează aplicarea strategiilor și poziția competitivă. Cele mai cunoscute poziții sunt lider de piață, provocator de piață, adept al pieței și selector de piață. Marile companii tind către rolul de lider de piață, dar situația de pe piață și reacția la schimbări permit licitația constantă de către companii. În funcție de situația de pe piață și aplicarea adecvată a strategiei, companiile trebuie să fie pregătite și pentru strategii alternative. Aplicarea strategiilor are două abordări, de sus în jos și de jos în sus, și este semnificativă în definirea a ceea ce face o companie mai bună și mai specifică pentru consumatori decât altele de pe piață. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program, International Business și Management.

Cursul Marketing strategic - descriere și scop

Marketing strategic abordează noțiunea, semnificația și obiectivele marketingului strategic, precum și procesul de marketing strategic și planificarea și poziționarea sa. Se va discuta despre numeroase strategii de marketing și cursanții vor afla cum se face controlul și revizia marketingului strategic pentru o prezentare cât mai eficientă și funcționarea organizației. Cursul se ocupă de analiza factorului de mediu care influențează succesul companiei pe piață și se pune accent deosebit pe analiza concurenței. 

Pentru o companiei marketingul strategic este important deoarece definește direcția unei companii. Compania poate formula trei strategii diferite de combinare a propriilor produse în cadrul programului de producție, și anume: expansiunea programului de producție, repoziționarea programului de producție, reducerea programului de producție. 

Datorită informațiilor de pe piață aduse de marketing, cu planificarea strategică concepută pe mai departe se doresc următoarele: evitarea surprizelor neplăcute pe piață ca și consecință a inadaptării companiei la mediul extern, se aplică o strategie aleasă, adecvat de a participa pe piață, se identifică posibilitățile mediului. 

Strategiile implementate depind în mare măsură de mărimea companiei și de poziția sa pe piață. O strategie aleasă corespunzător oferă companiei o poziție specifică pe piață. Pozițiile realizate pe piață ar trebui să fie menținute și monitorizate în permanență pe piață și să reacționeze în mod adecvat. Marketingul strategic permite companiilor să reacționeze în timp util pe baza informațiilor, dar și să învețe multe de la concurenții de pe piață. Informațiile de mare importanță pentru companie de pe piață oferă o perspectivă asupra punctelor slabe și a oportunităților, precum și avantajele și dezavantajele activităților de afaceri. Monitorizarea, analiza și cercetarea constantă permit crearea și realizarea acțiunilor care au un avantaj competitiv pe o anumită piață.

Scopul cursului este dobândirea cunoștințelor și a abilităților necesare pentru definirea calitativă a obiectivelor și strategiilor de marketing, pentru a se asigura o bună poziție pe piață și competitivitatea companiei pe termen lung. Cursanții ar trebui să învețe să identifice metodele și tehnicile adecvate folosite în marketingul strategic și să le aplice în situația reală.

Cursul Marketing strategic vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce presupune procesul de planificare strategică?

Planificarea strategică depinde în mare măsură de posibilitățile de adaptare la probleme și schimbările date pe piață. Cele mai bune rezultate de afaceri depind în mare măsură de cea mai bună utilizare a resurselor date și a potențialului companiilor și definiția celui mai bun sistem de planificare strategică. Stabilirea obiectivelor în acest proces poate fi pe termen lung, dacă se fac modificări structurale, și pe termen scurt dacă modificările sunt mai mici.  

Procesul de planificare strategică presupune trei faze: analiza strategică, selecția direcțiilor alternative și implementarea planurilor strategice. Importanța analizei strategice constă în faptul că aceasta indică pozițiile dorite pe piață. Selecția direcțiilor alternative oferă alegerea celor mai eficiente obiective strategice și implementarea lor pentru realizarea planurilor. Pentru ca implementarea să aibă succes, trebuie creat un sistem informațional de calitate pentru comunicare mai ușoară și pentru actualizarea frecventă a datelor.

Care este diferența dintre planificare strategică și planificarea produselor?

Planificarea strategică se referă la obiecte de marketing mai mari și strategia bazată pe analizele situației de piață curente și a posibilităților, iar planificarea produselor, pe care o putem numi și cu planificare tactică, cuprinde tactici de marketing specifice, inclusiv produsul, prețul, canale de distribuție și promovarea. 

Planificarea strategică observă compania ca unitate, se ocupă de programul complet de producție, folosește sursele companiei și are orientare pe termen lung, pe când planificarea produselor se bazează pe venit, volum de vânzare și cota de piață. Planificarea produselor aplică strategia produselor separat pentru fiecare departament al companiei și are orientare pe termen scurt. Responsabilitatea celor două tipuri de planificare se deosebește prin faptul că partea de management se referă la responsabilitate pentru planificarea strategică, iar managementul mediu este responsabil pentru planificarea produselor.

Care sunt principalele poziții competitive pe piață?

Poziția curentă a companiei, realizarea obiectivelor și dimensiunea ei influențează în mare măsură aplicarea strategiilor de marketing. În funcție de poziție, companiile pot ocupa diferite poziții pe piață. Se deosebesc următoarele poziții competitive pe piață: lider de piață, challenger de piață, adept al pieței și selector de piață. Liderii de piață se impun în cadrul ramurii economice și au cea mai mare cotă de piață în privința prețului, produselor, distribuției, vânzării și promovării. 

Provocatorii pieței sunt, în general, companii puternice pe locul doi sau trei, iar această poziție și strategie pe care o urmăresc vizează atacarea poziției de lider de piață. Poziția unui adept al pieței nu intră într-o luptă competitivă cu alte companii, ci urmează mai degrabă urmele unui lider de piață și poate învăța foarte mult în această poziție. În loc să acopere întreaga piață, adeptul pieței alege să comercializeze pe segmente de nișă.

Marketing strategic

Ce face parte din strategiile de adaptare?

Compania poate afișa diferite reacții față de mediu, așadar, în acest sens, avem următoarele tipuri de companii: apărător, cercetător, analist și reactor. Rolul acestor tipuri este menținerea stabilă a structurii organizației comparativ cu mediul (apărător), face mediul dinamic din cauza activităților pe care le preia în structura sa, introduce în permanență noutăți prin găsirea de noi oportunități de afaceri (cercetător). 

Pe lângă apărător și cercetător, avem și strategii de confruntare cu dileme de diferențiere (analist) și strategiile de inexistență a planificării strategice diferă doar în reacția la împrejurările date. Tipurile menționate de companie fac parte din strategii de adaptare. Primele trei tipuri de companie sunt orientate proactiv asupra mediului. Este important de menționat și că strategia și structura companiei trebuie să fie în conformitate cu mediul. 

Ce tipuri de control strategic există?

Controlul marketingului strategic se poate face cu succes cu: metoda de comparație cu concurența, analiza costurilor de depozitare și de distribuție, compararea părții realizate cu cota de piața planificată și compararea vânzării realizate. De regulă, controlul este făcut de managementul de administrare și revizorul de marketing. Realizarea controlului se face la nivel de segment de piață care se vrea îmbunătățit, organizarea de marketing, informația care se distribuie.

Importanța controlului de succes se reflectă în implementarea activității marketingului strategic și aplicarea deciziilor corective în privința realizării unor rezultate mai bune pe piață. Mulți experți de marketing deosebesc patru tipuri de control de marketing: controlul planului anual, controlul profitabilității, controlul succesului și control strategic. Pe lângă succesul de afaceri, și controlul responsabilității sociale are un impact tot mai mare asupra controlului de marketing.

Ce repezintă analiza mediului?

Analiza mediului presupune analiza mediului macro și micro al unei organizații de afaceri. Factorii care se urmăresc cel mai des la analiza mediului sunt: mediul politico-legal, mediul economic, mediul tehnologic și mediul socio-cultural. Prin analiza mediului se ajunge la numeroase informații care influențează afacerea companiei. Dacă apar oferte noi pe piața care este superioară, prin valorile și costurile livrate, care duc la încălcarea regulilor valabile ale concursurilor, se numește punct de cotitură industrial. 

Pe piață se ajunge la două puncte de cotitură. Primul este condiționat de creșterea strictă a varietății de sortimente de ofertă și creând valori mai mari și mai diferite pentru consumatori, în timp ce al doilea element de cotitură se referă la rezultatele îmbunătățirii tehnologiei de producție, creșterea productivității și a costurilor reduse de producție.

Cum se face cel mai bine analiza concurenței?

Analiza concurenței este una dintre cele mai importante metode care oferă companiei un număr mare de informații. Presupune cercetarea companiilor competitive pentru ca planificatorul de marketing să poată planifica și dezvolta performanțe superioare și diferite ale produselor și organizațiilor. Pentru ca planificarea să fie făcută în mod corect, trebuie stabilit de unde vine concurența și până unde a putut să ajungă.

Pentru a se stabili cât mai bine avantajele și dezavantajele competitive, trebuie definit care sunt factorii critici de succes, ce forțe din mediul au influență pozitivă sau negativă asupra afacerii și care sunt principalii concurenți ai unei anumite companii. Realizarea cu succes a unei analize depinde de timpul investit în analiză, precum și abordarea detaliată. Factorii care influențează analiza sunt: dimensiunea pieței, oportunitățile de piață și rata de profit potențială. 

Planul și programa cursului

1. Procesul marketingului strategic presupune:

  • Noțiunea și obiectivele marketingului strategic 
  • Planificarea strategică a marketingului 
  • Poziționarea marketingului strategic 
  • Tipuri de strategii de marketing 
  • Controlul și revizia marketingului strategic 

2. Analiza factorilor influenți cuprinde:

  • Analiza mediului - factori controlati si necontrolati care afecteaza organizatia
  • Analiza concurenței – reprezintă matricea analizei de concurență în care se pot defini avantajele sau dezavantajele unei anumite organizații

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te