UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Bazele managementului de proiect

Disciplina și însuși conceptul de management de proiect au început să fie aplicate serios la mijlocul secolului XX. Deși conceptul de management de proiect a fost menționat pentru prima dată în urmă cu aproximativ cincizeci de ani, proiectele au fost implementate cu mulți ani înainte, dar atunci nu erau încă considerate o disciplină specială, care ia amploare în zilele noastre și care trebuie gestionată. Dacă ne uităm înapoi la trecut, construcția piramidelor, Marele Zid Chinezesc și clădirile similare din acea perioadă pot fi încadrate și în termenul de proiect, doar că atunci oamenii nici măcar nu erau conștienți că va deveni o profesie complet nouă.

De fapt, proiectele sunt peste tot în jurul nostru și noi, ca indivizi, participăm direct sau indirect la realizarea lor. În consecință, este esențial să se dezvolte capacitatea de a livra proiecte la termen, buget și obiective de afaceri. Respectarea punctelor de mai sus vă va permite să obțineți un avantaj în mediul de afaceri global extrem de competitiv de astăzi.

În cursul „Bazele managementului de proiect” vom discuta despre acest lucru. Acest curs îi va învăța pe participanți cum să aplice în mod adecvat cunoștințele, abilitățile, instrumentele și tehnicile pentru a îndeplini sarcinile proiectului. Managementul de proiect este un domeniu în continuă evoluție și, prin urmare, este esențial să-i recunoaștem importanța și să învățăm cum să depășim provocările pe care le aduce.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Investment Management and Stock Exchange, Sales and Sales Management și Project Management.

Descrierea și scopul cursului

Cursul „Bazele managementului de proiect” este format dintr-un modul și cinci lecții. La începutul cursului, ne vom familiariza cu conceptul de proiect și cu caracteristicile sale de bază, cum ar fi complexitatea, temporalitatea și unicitatea. Vom defini principalele diferențe dintre o operațiune în derulare și un proiect. Totodată, vom analiza toate elementele necesare (timp, costuri și resurse) care contribuie la finalizarea cu succes a proiectului. Vor fi prezentate principalele caracteristici ale conceptului de management de proiect, precum și managementul de proiect conform metodologiei PMI, în conformitate cu cele nouă domenii funcționale pentru managementul proiectelor.

De asemenea, vom mai spune câte ceva despre ciclul de viață al proiectului și funcțiile sale de bază. În cadrul cursului vom prezenta structurile organizatorice care trebuie formate pentru realizarea proiectului. Ne vom referi și la structuri organizaționale clasice pentru managementul proiectelor (organizare funcțională, de proiect și matrice) versus structuri organizaționale moderne (expeditor de proiect, coordonator de proiect, formă matriceală și formă de proiect).

Pentru fiecare organizație oferită vor fi definite caracteristicile și avantajele acesteia din punct de vedere al managementului proiectelor. Vom enumera caracteristicile echipelor de proiect, fie ele permanente sau temporare. Vom studia în detaliu împărțirea proiectelor, conform metodologiei IPMA, în proiecte de investiții, cercetare și dezvoltare, organizaționale și IT și vom oferi exemple adecvate pentru fiecare grup. Se va prezenta împărțirea proiectelor în proiecte de investiții și proiecte de afaceri, cu descrieri ale caracteristicilor de bază, avantajelor și dezavantajelor acestora.

Participanții care asimilează cu succes acest curs vor putea defini cu ușurință conceptul unui proiect și vor prezenta caracteristicile acestuia. Ei vor putea compara conceptele de proiect și management de proiect. De asemenea, ei vor putea recunoaște clar toate cele cinci faze ale ciclului de viață al proiectului (faza de inițializare, faza de planificare, faza de execuție, controlul și închiderea proiectului) și activitățile care au loc în cadrul acestora. Ei vor învăța cum să selecteze o structură organizatorică adecvată și manageri care să gestioneze proiectul avut în vedere. Scopul cursului este de a învăța să planifice, să implementeze și să aloce în mod independent sarcini și resurse, să coordoneze, să monitorizeze progresul întregului proiect, precum și să evalueze și să analizeze proiectul finalizat.

Cursul abundă de exemple care vor ajuta participanții să asimileze mai bine materialul acoperit.

Cursul Bazele managementului de proiect vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum este definit un proiect și care sunt principalele sale caracteristici?

Un proiect este un domeniu complex, temporar și unic, care are propriul început și sfârșit și care creează un rezultat unic. Complexitatea sa se bazează pe utilizarea unui număr mare de elemente materiale și nemateriale și, adesea, pe un număr mare de persoane angajate etc. Temporalitatea înseamnă că fiecare proiect are propriul său început și sfârșit, iar unicitatea înseamnă că fiecare proiect este specific în sine și nu poate fi repetat din cauza unicității existenței: diferite obiective, termene-limită, anvergură, costuri sau alte elemente care sunt specifice fiecărui proiect.

Rezultatul unui proiect în lumea afacerilor sunt de obicei produse sau servicii. Pentru ca o întreprindere să fie clasificată drept proiect, este necesar să existe un plan de implementare clar definit, să se organizeze implementarea acestuia, să efectueze controlul și să corecteze planul existent (dacă este necesar).

2. Ce este PMI și care sunt domeniile sale funcționale?

PMI (Project Management Institute) este cea mai importantă organizație nonprofit din lume în domeniul managementului de proiect. Metodologia de management de proiect conform standardelor PMI este împărțită în nouă domenii funcționale:

 1. Managementul integrării – managementul integrării înseamnă crearea planului de proiect, execuția proiectului și controlul integrat al schimbării.
 2. Managementul sferei proiectului – managementul sferei proiectului se referă la activitățile proiectului și la orientarea obiectivelor, de la faza inițială până la faza finală a implementării proiectului.
 3. Managementul costurilor – managementul costurilor este un domeniu care se concentrează pe factorii de cost ai proiectului, și anume, în partea de analiză, evaluare, bugetare, monitorizare și raportare asupra fluxului de costuri în timpul implementării proiectului.
 4. Managementul timpului – managementul timpului este o zonă cu scopul de bază de a gestiona eficient timpul, astfel încât proiectul să nu aibă abateri semnificative de la timpul planificat.
 5. Managementul calității – zona funcțională a managementului calității constă din două componente: managerială și tehnică. Componenta de management definește calitatea și asigurarea acesteia în partea de procedură administrativă, în timp ce componenta tehnică asigură implementarea proiectului în conformitate cu standardele existente, adică cerințele.
 6. Managementul resurselor umane – domeniul managementului resurselor umane se manifestă în coordonarea resurselor umane pe parcursul implementării proiectului, al cărui scop final este implementarea proiectului cu calitate și în termenul prevăzut.
 7. Managementul comunicarii – managementul comunicarii este zona care asigură cantitatea necesară de informații adecvate importante pentru implementarea proiectului.
 8. Managementul contractării – managementul contractării este zona care asigură resursele necesare tuturor categoriilor pentru realizarea proiectului planificat.
 9. Managementul riscului – managementul riscului este un proces prin care sunt identificate toate riscurile existente și sunt luate măsuri pentru a elimina aceste riscuri și a preveni obstrucțiile în timpul implementării proiectului.

3. Care sunt principalele caracteristici ale organizării funcționale, de proiect și matriceale?

Organizarea funcțională reprezintă o structură organizatorică care se bazează pe împărțirea sarcinilor și specializarea oamenilor pentru anumite grupuri de locuri de muncă similare. În structura organizatorică funcțională, care este considerată un tip tradițional de organizare în implementarea proiectelor, activitățile sunt grupate pe funcții: cercetare și dezvoltare, marketing, producție, personal și finanțe etc.

O organizație de proiect este un tip de organizație care se formează în sistemul de afaceri ca o unitate organizațională separată, responsabilă pentru implementarea anumitor proiecte. Se bazează pe formarea de echipe de proiect care, ca organizații speciale, sunt responsabile de lucrul exclusiv la implementarea proiectelor. De asemenea, este important de menționat că organizarea proiectului este cel mai adesea folosită pentru a gestiona implementarea atât a proiectelor pe termen lung, cât și a proiectelor complexe și costisitoare.

Organizarea matriceală reprezintă o combinație de formă organizațională funcțională și de proiect. S-a format cu ideea de a reduce deficiențele și de a profita de organizarea funcțională și de proiect. Într-o organizare matriceală se folosesc unitățile funcționale existente și se formează echipele de proiect în conformitate cu nevoile implementării anumitor proiecte.

Bazele managementului de proiect

Planul și programa cursului

Modulul 1 - Bazele managementului de proiect

1. Conceptul și caracteristicile proiectului

 • Proiect – concept și caracteristici
 • Proiect și operațiuni permanente

2. Concept de management de proiect

 • Portofoliu de proiect
 • Caracteristicile de bază ale conceptului de management de proiect
 • Management de proiect conform metodologiei PMI

3. Ciclul de viață al proiectului

 • Conceptul și fazele ciclului de viață al proiectului

4. Structura organizatorică și tipurile de organizare

 • Abordarea clasică
 • Abordarea contingentă

5. Clasificarea proiectelor

 • Investiții și proiecte de afaceri

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te