UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Methods and Techniques of Project Management

Descrierea cursului

La acest curs, participanții se vor familiariza în detaliu cu metodele și tehnicile de bază care sunt cruciale în managementul de proiect. Printr-o prezentare amănunțită, participanții se vor familiariza cu caracteristicile esențiale ale acestor metode, aplicarea lor eficientă și o mulțime de avantaje pe care le aduc în planificarea și execuția proiectelor. 

O atenție deosebită va fi îndreptată către planificarea rețelei, care se remarcă ca un factor vital pentru obținerea eficienței în managementul de proiect și pentru depășirea provocărilor care apar în legătură cu nerespectarea termenelor și bugetelor. Ca parte a acestui subiect, participanților li se vor prezenta în detaliu două metode de bază - CPM (Critical Path Method) și PERT (Program Evaluation and Review Technique). Printr-o abordare sistematică, participanții vor descoperi liniile directoare cheie pentru crearea corectă a diagramelor de rețea care vor reflecta cu acuratețe realitatea proiectului și vor oferi informații utile. 

Se va face o prezentare și se va evidenția importanța analizării structurii în proiect, determinarea duratei activităților proiectului, dar se va discuta și despre costurile care apar pe parcursul implementării proiectelor, despre împărțirea acestora, precum si despre rolul pe care îl au pe parcursul realizării proiectului. 

Partea finală a cursului va fi dedicată metodelor suplimentare care sunt extrem de importante în planificarea și monitorizarea realizării proiectului: metoda evenimentelor cheie (metoda Milestone), diagrama Gantt și diagrama Ishikawa (diagrama fishbone). Caracteristicile fiecăreia dintre aceste metode, precum și modalitățile de aplicare efectivă a acestora, vor fi analizate în detaliu. Participanții vor fi ghidați în procesul de a crea cu succes aceste metode semnificative de management de proiect, asigurând aplicarea lor în situații reale. 

Scopul cursului

Scopul principal al cursului este de a descrie metodele și tehnicile de management de proiect, precum și înțelegerea și aplicarea metodelor și tehnicilor utilizate în planificarea proiectului. În plus, scopul cursului este de a familiariza participanții cu principiile de bază ale planificării rețelei, modul de construire și numerotare a unei diagrame de rețea. 

Participanții care parcurg cu succes acest curs vor fi capabili să distingă trei diagrame structurale utilizate în practică, și anume: PBS (Product Breakdown Structure), WBS (The Work Breakdown Structure) și diagrama OBS (Organization Breakdown Structure), precum și să definească principalele diferențe dintre ele și să știe să o folosească pe cea corespunzătoare în diferite situații. De asemenea, o înțelegere a matricei RACI, care permite o recunoaștere clară a rolurilor și responsabilităților tuturor participanților la proiect și facilitează comunicarea și coordonarea eficientă între aceștia. 

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări: 

1. Ce diagrame de structură sunt folosite în managementul de proiect?

În cadrul managementului de proiect sunt utilizate trei diagrame de structură:

 • PBS – structura de defalcare a produsului (Product Breakdown Structure);
 • WBS – structura de defalcare a muncii (Work Breakdown Structure);
 • OBS – structura de defalcare a organizației (Organization Breakdown Structure).

O diagramă PBS este o metodă de management de proiect utilizată pentru a descompune un proiect în părți mai mici, gestionabile. Această diagramă arată conexiunile dintre părți și sarcina generală după împărțirea acestora, ajutând astfel la organizarea proiectului și la înțelegerea structurii generale a produsului proiectului.
Tehnica WBS permite ca proiectul să fie împărțit în segmente mai mici, adică unități funcționale. Această tehnică definește activitățile și sarcinile care trebuie efectuate pentru a finaliza întreaga activitate. Proiectul este împărțit în sub-sarcini, pornind de la scopul final al proiectului și respectând criteriile de importanță. La cel mai jos nivel există elemente indivizibile, adică sarcini.
Tehnica OBS reprezintă o abordare a structurării organizației și a sistemului ei organizatoric pe baza unor locuri de muncă și sarcini specifice, precum și identificarea executanților responsabili ai respectivelor posturi și sarcini. În timp ce o diagramă WBS se concentrează pe afișarea unei liste de sarcini care trebuie efectuate în cadrul unui proiect, o diagramă OBS se concentrează pe identificarea persoanelor sau a echipelor capabile să îndeplinească acele sarcini.

2. Care sunt metodele de planificare a rețelei și care sunt avantajele acestora?

Metodele de planificare a rețelei au apărut la sfârșitul anilor '50 ca urmare a necesității unui management eficient al proiectelor și a depășirii problemelor legate de nerespectarea termenelor și bugetelor. Două dintre aceste metode sunt CPM (Critical Path Method) și PERT (Program Evaluation and Review Technique).
Metoda CPM este focusată pe identificarea activităților critice și a căii critice în proiect, adică pe acele părți ale proiectului care au cel mai mare impact asupra duratei totale a proiectului. PERT, pe de altă parte, se concentrează pe estimarea duratei activităților proiectului, luând în considerare incertitudinile și variațiile respectivelor estimări. Avantajul acestor metode constă în faptul că permit o analiză detaliată a structurii proiectului, adică separarea analizei structurii de analiza timpului. În acest fel, se pot identifica dependențele dintre activități și se poate determina durata optimă a fiecărei activități, precum și activitățile critice care au cel mai mare impact asupra timpului de finalizare a proiectului. De asemenea, metodele de planificare a rețelei oferă estimări precise ale costurilor proiectului.
Utilizarea tehnicilor de planificare a rețelei permite reducerea la minimum a timpului necesar pentru execuția proceselor de afaceri și maximizarea utilizării resurselor disponibile. Aceste metode sunt aplicate în toate fazele managementului de proiect, inclusiv planificarea, organizarea și controlul. Managementul proiectelor de natură mai complexă utilizează astăzi inevitabil metode de planificare a rețelei pentru a atinge obiectivele definite în termenele și bugetele stabilite.

3. Care sunt principalele caracteristici ale metodelor CPM, PERT și PDM?

O metodă de analiză a proiectelor folosită adesea pentru a anticipa durata totală și a planifica activitățile este metoda CPM, cunoscută și ca metoda căii critice. Metoda CPM se bazează în mare parte pe o abordare deterministă, ceea ce înseamnă că estimarea timpului pentru activități individuale poate fi determinată relativ ferm. Acest lucru este posibil deoarece metoda CPM utilizează datele disponibile și experiența anterioară pentru a determina timpul necesar pentru a finaliza fiecare activitate.
Metoda PERT este utilizată atunci când durata anumitor activități este incertă și nu poate fi determinată cu exactitate. Această metodă este utilizată în special în situațiile în care proiectele sunt realizate pentru prima dată, deoarece permite furnizarea de estimări privind durata activităților.
Metoda PDM s-a dezvoltat din cele două metode anterioare; celălalt nume al său este metoda nodurilor. PDM este un instrument util pentru planificarea proiectelor, deoarece facilitează observarea modului în care diferitele sarcini sunt legate între ele și în ce ordine ar trebui făcut. 

Kurs Metode i tehnike upravljanja projektima 

Cuprins 

Modulul 1 – Metode și tehnici de management de proiect  

 • Diagrame structurale
 • Planificarea rețelei
 • Metode de planificare a rețelei CPM, PERT și PDM
 • Analiza structurii, timpului și costurilor
 • Alte metode și tehnici de management de proiect

Competențe

Modulul 1 – Metode și tehnici de management de proiect

 • Abilitatea de a crea un proces de planificare a rețelei,
 • Abilitatea de a aplica reguli de bază la construirea diagramelor de rețea,
 • Abilitatea de a aplica metode de bază de management de proiect.

Software necesar și condiții tehnice

Cursul nu necesită niciun software suplimentar.

Cunoștințe necesare

Cursul este conceput astfel încât să nu fie necesare cunoștințe anterioare pentru înțelegere.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te