Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Management ecologic

Managementul ecologic reprezintă procesul de gestionare a afacerii într-un mod durabil, cu scopul de a stabili un echilibru între obiectivele afacerii și conservarea resurselor naturale, minimizând impactul negativ asupra mediului și creând responsabilitatea socială a companiei. Acest concept este din ce în ce mai important în lumea afacerilor moderne, deoarece succesul în afaceri nu mai este legat doar de performanța financiară, ci și de o abordare durabilă a afacerilor și a protecției mediului.

Termenii cheie folosiți în managementul ecologic includ dezvoltarea durabilă, care reprezintă conceptul de afacere cu responsabilitate socială, care vizează menținerea pe termen lung a resurselor naturale și satisfacerea nevoilor atât ale generațiilor prezente, cât și ale celor viitoare.

Alte concepte cheie includ evaluarea ciclului de viață al produsului (LCA), care este un proces utilizat pentru a identifica și cuantifica impactul unui produs asupra mediului pe parcursul ciclului său de viață, inclusiv etapele de producție, utilizare și eliminare, așadar, Environmental Management System (EMS), care este utilizat pentru gestionarea performanței de mediu a organizației și îmbunătățirea continuă a proceselor, produselor și serviciilor în conformitate cu principiile dezvoltării durabile. De asemenea, reglementările legale sunt importante – diverse reglementări legale care se referă la protecția mediului și afectează operațiunile organizațiilor, inclusiv reglementările privind reciclarea, eliminarea deșeurilor, emisia de gaze nocive etc.

Managementul ecologic este important pentru lumea afacerilor, deoarece oferă organizațiilor strategii și instrumente care să le ajute să-și reducă impactul negativ asupra mediului, care la rândul său poate avea un impact pozitiv asupra reputației și performanței lor financiare. În acest context, managementul ecologic poate ajuta organizațiile să creeze un model de afaceri durabil care să răspundă nevoilor generațiilor de astăzi, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Financial Management, International Business și Management.

Descrierea și scopul cursului Management ecologic

Cursul Management ecologic începe cu o explicație a conceptului de ecologie și a conceptului și importanței managementului ecologic. Sunt explicate beneficiile pentru organizațiile care își armonizează operațiunile cu principiile managementului ecologic, care se reflectă în îmbunătățirea imaginii, reducerea costurilor de operare, operațiuni mai eficiente, precum și creșterea satisfacției utilizatorilor. Lecția se ocupă și de părțile mai puțin bune, adică de neajunsurile și provocările care apar la aplicarea principiilor managementului de mediu în afaceri.

Cursul abordează procesul de evaluare ecologică a produselor (Life Cycle Assessment – LCA) și etapele cheie ale acelui proces: definirea scopului și domeniului de aplicare, realizarea unui inventar, evaluarea și interpretarea impactului, precum și sistemul de management de mediu (Environmental Management System – EMS), care alcătuiesc mediul politicii de management, planificare, implementare și verificare și revizuire.

De asemenea, cursul acordă atenție dezvoltării durabile – conceptul, importanța și obiectivele dezvoltării durabile. Este explicată noțiunea de concept tridimensional de dezvoltare durabilă, care constă din elemente de economie, societate și mediu. Se referă la fiecare dintre dimensiuni, dar și la relația lor integrată. Accentul, atunci când se ocupă de conceptul de dezvoltare durabilă, este pus în contextul afacerilor, adică al modalităților în care afacerile pot contribui la dezvoltarea durabilă, în primul rând prin activități de durabilitate a mediului, responsabilitate socială și impact economic.

O parte specială a cursului este dedicată acordurilor internaționale privind protecția mediului: Convenția privind schimbările climatice, Convenția privind diversitatea biologică, Convenția privind protecția stratului de ozon și Convenția privind transportul transfrontalier al deșeurilor periculoase. În plus, cursul acoperă conceptele standardului internațional pentru managementul ecologic: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14031 și ISO 14064.

Scopul cursului Management ecologic este evidențierea importanței protecției mediului și a ecologiei. De asemenea, conținutul indică participantului importanța dezvoltării durabile, precum și pericolele care amenință sistemul ecologic. Unul dintre scopurile acestui curs este de a prezenta sistemul de management ecologic și de a sublinia impactul afacerilor asupra ecologiei, adică modurile în care organizațiile pot influența conservarea mediului. Scopul este ca participanții să înțeleagă mai bine convențiile internaționale, precum și standardele al căror scop este definirea legală a activităților care ar afecta pozitiv reducerea efectelor negative atunci când vine vorba de impactul asupra mediului.

Cursul Management ecologic vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este ecologia?

Ecologia este știința mediului care a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Termenul de ecologie a fost folosit pentru prima dată de biologul german Ernst Haeckel, care în 1866 a propus ca o disciplină a biologiei, și anume zoologia, să fie numită ecologie. Sarcina ei a fost să investigheze relația dintre speciile de animale și mediul lor organic și anorganic. Numele de știință provine de la cuvintele grecești oikos – casă, gospodărie, și logosștiință, studiu. Din nume, putem concluziona că ecologia este știința relației dintre organisme și habitatul lor. Adesea, acest termen este folosit ca sinonim pentru termenul de protecție a mediului, ceea ce nu este corect, deoarece protecția mediului este doar unul dintre domeniile de care se ocupă ecologia.

2. Ce este dezvoltarea durabilă?

Dezvoltarea durabilă reprezintă o dezvoltare care nu duce la deteriorarea și epuizarea resurselor și este condiționată și însoțită de trezirea conștientizării necesității conservării și îmbunătățirii mediului, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică durabilă. Reprezintă dezvoltarea integrală economică, tehnologică, socială și culturală, toate acestea fiind aliniate cu nevoile de protecție și îmbunătățire a mediului și permit generațiilor actuale și viitoare să-și satisfacă nevoile și să îmbunătățească calitatea vieții. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care asigură satisfacerea nevoilor actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile. Pentru a realiza o dezvoltare durabilă, protecția mediului trebuie să devină o parte integrantă a procesului de dezvoltare. Toate statele și popoarele ar trebui să coopereze în sarcina importantă de eradicare a sărăciei, deoarece aceasta este o condiție necesară pentru dezvoltarea durabilă.

3. Ce reprezintă standardele ISO 14000?

ISO 14000 se referă la un grup de standarde și linii directoare voluntare care pot ajuta organizațiile să abordeze problemele de mediu. Acest grup de standarde include standarde pentru sistemele de management ecologic, protecția mediului și EMS auditing, etichetarea de mediu, valorificarea și evaluarea ciclului de viață. În cadrul Comitetului de dezvoltare a standardelor de mediu din seria 14000, sunt active șase subcomitete: Comitetul pentru Sistemul de Management al Mediului, Auditul de mediu, Etichetarea de mediu, Evaluarea performanței de mediu, Evaluarea ciclului de viață și Definiții și terminologie.

În timpul pregătirii standardelor, subcomitetele sunt organizate în grupuri de lucru compuse din experți pentru un domeniu specific. Standardele din seria ISO 14000 conțin standarde legate de aspectele de mediu ale organizației și un standard legat de produs. Grupele de standarde privind sistemul de management ecologic (14001–14004) și grupul de standarde pentru evaluarea performanței de mediu (14031–14032) se referă la societate, adică la introducerea de activități și revizuirea sistemului de management ecologic, adică la evaluarea performanței de mediu a unei anumite companii.

Managerul de management ecologic înregistrează note

Planul și programa cursului Management ecologic

1. Conceptul de ecologie și management ecologic

 • Conceptul de ecologie
 • Conceptul și importanța managementului ecologic
 • Dezavantajele managementului ecologic
 • Principii de bază ale managementului ecologic

2. Instrumentele managementului ecologic

 • Evaluarea ecologică a produsului (Life Cycle Assessment – LCA)
 • Sistem de management de mediu (Environmental Management System – EMS)
 • Formarea angajaților
 • Standarde de management de mediu

3. Dezvoltare durabilă

 • Conceptul, importanța și obiectivele dezvoltării durabile
 • Dezvoltare durabilă și afaceri

4. Cadrul legal al managementului ecologic

 • Acorduri internaționale privind protecția mediului
 • Standarde internaționale pentru managementul ecologic

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te