UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Protecţia drepturilor de autor

Întregul material de pe site-ul www.business-academy.ro este protejat prin drepturi de autor.

Purtătorul exclusiv al dreptului de autor pe site-ul www.business-academy.ro este BusinessAcademy (din anul publicării şi în toţi următorii ani prevăzuţi de lege), dacă purtătorul dreptului de autor nu specifică altfel şi dacă acest lucru nu este indicat altfel pe paginile site-ului www.business-academy.ro.

Susţinem legătura între membrii noştri şi documentele de pe site.

Vă putem acorda aprobarea de a posta un articol întreg sau o parte dintr-un articol sau document pe propriul web site. În această privință, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail office@business-academy.ro.

Condiţiile de utilizare

Accesul la site-ul www.business-academy.ro şi la serviciile sale este permis tuturor utilizatorilor de Internet, în anumite limite. Prin utilizarea site-ului www.business-academy.ro utilizatorul acceptă în mod automat şi condiţiile de utilizare a acestui site. 

Utilizatorii Internetului pot utiliza liber site-ul www.business-academy.ro şi serviciile sale în cadrul privilegiilor obţinute care implică lipsa abuzului şi a oricărui tip de activităţi de hacking precum: acces la secțiuni nepermise ale site-ului, utilizarea formei online pentru interogare în orice alt mod şi cu orice alte intenţii, în afara celor susmenţionate, schimbarea forţată a conţinutului, acces forţat la secțiuni independente ale site-ului etc...

În cazul în care este indicat altfel, utilizatorul e liber să acceseze o anumită parte a site-ului. Locurile cu acces limitat sunt, de exemplu, paginile pentru clienţi. Utilizatorilor, care nu sunt clienţi şi nu au parole corespunzătoare de acces, le este interzis accesul la această parte a site-ului.

Cu ocazia planificării materialului şi a serviciului pe site-ul www.business-academy.ro, am depus eforturi maxime pentru ca informaţiile şi serviciile să fie utile, eficiente şi uşor de utilizat de către utilizatori. 

Corectitudinea tuturor informațiilor menționate pe site-ul www.business-academy.ro a fost verificată cu atenţie. În cazul în care utilizatorul observă un articol și are motive să creadă că nu este corect, este rugat să ne anunţe prin contact direct: prin mail, telefon, fax sau personal. 

Utilizarea materialelor şi a serviciilor de pe site-ul www.business-academy.ro se reduce la responsabilitatea personală a utilizatorului. Utilizatorul este de acord să aplice informaţiile de pe site-ul www.business-academy.ro în mod rezonabil sau cu ajutorul sfaturilor directe ale specialiştilor, iar orice rezultat obţinut ca urmare a utilizării site-ului www.business-academy.ro şi a serviciilor sale va fi responsabilitatea personală şi meritul utilizatorului.

Mărci și produse


Toate produsele şi mărcile de produs menţionate pe site-ul www.business-academy.ro sunt protejate de companiile respective.Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te