Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Motivația angajaților

Noțiunea de motivație o întâlnim zilnic. Motivația este strâns legată de comportament în toate segmentele și contextele muncii și ale  vieții. Când vine vorba de motivația angajaților, primele asocieri cele mai frecvente sunt motivația pentru muncă și motivația pentru studiu. Totuși, este important de menționat că motivația se reflectă atât asupra performanței individului cât și în diferite contexte în care acționează individul. 

Motivația se poate defini ca un grad în care munca grea este direcționată în sensul atingerii obiectivului și pe care o putem considera „motorul din noi”. Așadar, motivația se poate caracteriza ca un șir complex de motoare care se bazează pe efort, direcționare, persistență și obiectiv. Motivația angajaților este cel mai cercetat domeniu în lumea afacerilor. Motivația pentru muncă și motivarea sunt o enigmă pentru experți și cea mai mare provocare pentru manageri. 

Cheia supraviețuirii și succesul durabil al organizației nu se află numai în procedurile cantitative și raționale, ci și în angajamentul lucrătorilor de a se motiva pentru mucă. Angajații lucrează mai bine când sunt fericiți și când se simt apreciați de organizația lor. Angajații motivați sunt, de asemenea, mai productivi și mai creativi în rezolvarea problemelor și în găsirea soluțiilor corespunzătoare. 

Baza managementului modern de resurse umane este motivația angajaților, element necesar pentru un leadership de succes. Organizația își poate crește abilitatea competitivă și valoarea doar prin construirea unui sistem motivațional bun, deoarece angajații motivați sunt nerăbdători să fie dedicați obiectivului organizațional. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Project Management, International Business și Sales and Sales Management.

Descrierea și scopul cursului Motivația angajaților

Motivația pentru muncă și motivarea reprezintă o enigmă pentru experți și cea mai mare provocare pentru manageri. Angajații lucrează mai bine atunci când sunt fericiți și când se simt apreciați de organizația lor. Prin urmare, motivația pentru muncă, precum și importanța acesteia sunt descrise în detaliu în acest curs. Angajații motivați sunt, de asemenea, mai productivi și creativi în rezolvarea problemelor și găsirea soluțiilor adecvate.  Managementul potențialului uman și dezvoltarea acestuia devin din ce în ce mai importante. Acest curs vă va oferi un răspuns la întrebarea privind maximizarea motivației angajaților.

Cursul este alcătuit din patru lecții. În prima vom defini motivul și motivația pentru lucru. Motivul va fi împărțit în biologic și social, și se va explica caracteristicile lor. Procesul de motivație, alcătuit din cinci elemente, este prezentat în detaliu. Vom menționa și consecințele motivației reduse a angajaților, care pot apărea în companie sub diferite forme: schimbarea prea mare a angajaților, absenteism, clienți nemulțumiți etc. 

În a doua lecție vor fi prezentate diferite teorii ale motivație, precum teoriile X și Y ale lui McGregor, teoria nevoilor a lui Abraham Maslow, teoria bifactorială a lui Herzberg, teoria ERG a lui Alderfer, teoria realizărilor a lui McLelland, teoria motivației de roluri etc. Motivatorii în procesul de muncă sunt tema din lecția a treia. Vom explica foarte detaliat motivatorii materiali și nemateriali. 

Unii dintre motivatorii materiali sunt câștigurile, bonusurile, stimulentele, creșterile salariale etc., în timp ce, cel mai des utilizați motivatori nemateriali sunt participarea la luarea deciziilor, recompense și penalități, laude, proiectare a postului etc. În această lecție ne vom ocupa și de tehnica motivației integrale, care se bazează pe programul de îmbunătățire a calității vieții la muncă. În a patra lecție vom descrie relația dintre motivație și performanța în muncă.

Scopul cursului este pregătirea participanților  pentru a se dedica dezvoltării altora și pentru a crește productivitatea companiei la un nivel superior; pentru a învăța să creeze o atmosferă de echipă încurajatoare, productivă și distractivă. Vor învăța cum să creeze conceptul de management prin motivație în companie și vor analiza abordările și tehnicile de motivație. Cursanții care asimilează cu succes materia cursului vor putea să definească și să explice tehnica integrală de motivație, care are drept scop satisfacerea intereselor angajaților, ale managementului și ale societății în totalitate.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări

Ce este, de fapt, motivația?

Cuvântul motivația provine din cuvântul latin „movere”, care în traducere înseamnă „a se deplasa”. Astfel, se poate concluziona că este vorba de o inițiativă pentru o anumită acțiune. Este vorba despre un fenomen complex care nu se poate determina fără ambiguitate. Motivația se poate observa și ca un proces conștient de deplasare și de direcționare a activității umane pentru atingerea unui anumit obiectiv. 

Aceasta este o forță motrice a individului care este trezită de anumite nevoi, dorințe, aspirații, îndemnuri sau motive. Procesul motivării începe cu anumite nevoi și este finalizat după satisfacerea acestora. Acest proces influențează indivizii și pregătirea și hotărârea lor, atunci când vine vorba de depunerea unui efort imens în atingerea obiectivelor organizaționale. 

Ce este performanța de muncă și cum se poate mări?

Performanța de muncă este rezultatul muncii, dar și a activităților care duc la anumite costuri. Efectul muncii poate fi productiv, ceea ce apare ca rezultat al activității procesului direct de producție, și neproductiv, ceea ce presupune rezultatele activităţilor neproductive care se fac în afara procesului de producție, și care reprezintă servicii. Pentru ca angajații să atingă performanța de muncă, este nevoie de funcționarea cu succes a următorilor trei factori: 

 • capacitatea angajaților de a obține performanță de muncă;
 • șansele angajaților de a obține performanță de muncă;
 • motivația angajaților de a obține peformanță de muncă. 

Performanța în muncă crește prin motivație, educație, inovația cunoștințelor, folosirea noilor tehnologii, comunicare mai clară privind așteptările, un feedback regulat și constructiv din partea managerului, o bună organizare a activităților, câștigarea încrederii etc. 

Care sunt motivațiile materiale și nemateriale pentru lucru?

Motivațiile materiale pentru lucru pot fi clasificate în:

 • Recompensare în acțiuni – un pachet de acțiuni pe care angajatorul le oferă cadou sau le dă la prețuri rezonabile managerilor sau angajaților.
 • Stimulări – această formă de motivație a angajaților se oferă pentru o anumită perioadă de timp și un tip de muncă determinate cu exactitate, și nu face parte din salariul angajaților pe termen lung.
 • Mărire – implică salariul total al angajatului, care este salariul de bază, iar la acesta se adaugă un spor ca recompensă pentru performanța obținută.

Motivațiile nemateriale pentru lucru pot fi clasificate în:

 • Participarea la luarea deciziilor  – consultarea activă a angajaților cu privire la lucrurile care se încadrează în sfera muncii lor.
 • Premii și sancțiuni – se acordă prioritate recompenselor, iar sancțiunea este ultimul mijloc de motivare a angajaților.
 • Lauda – are cel mai mare efect motivant dacă vine de la un manager de top.
 • Proiectarea muncii – înseamnă organizarea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților în cadrul unității de muncă.
 • Formele flexibile ale timpului de lucru – sunt folosite pentru a crește motivația angajaților și scopul principal este utilizarea diferitelor variante de timp de lucru, pentru a concilia viața privată și obligațiile de muncă ale angajaților, pe cât posibil.

Există diferite modalități de organizare flexibilă a programului de muncă, și anume:

 • Împărțirea sarcinii – înseamnă că două sau mai multe persoane împart o săptămână de lucru de 40 de ore, respectiv doi sau mai mulți angajați fac o muncă care necesită normă întreagă.
 • Program de lucru flexibil – angajații sunt obligați să lucreze un anumit număr de ore pe săptămână și sunt liberi să aleagă ora de începere și de sfârșit a muncii, totul în conformitate cu regulamentul sistemului de afaceri.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Motivația angajaților

 • Noțiunea de motiv și motivație 
 • Teoriile motivației pentru muncă
 • Motivatorii în procesul muncii 
 • Motivația și performanța în muncă 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te