Planul şi programa - Cambridge Business Program

Cambridge Business Program este destinat tuturor celor care doresc să-şi verifice sau să-şi îmbunătăţească abilităţile şi competenţele din domeniul business-ului, indiferent dacă doresc să înţeleagă procesele de afaceri în ansamblu, sau să-şi dezvolte aptitudinile în afaceri. Acest program se bazează pe cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la afaceri şi reprezintă alegerea potrivită pentru deschiderea drumului către calitatea de membru în diverse instituţii din întreaga lume.

Obţineţi diploma internaţională Cambridge!

Pentru a afla mai multe despre toate obiectele de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS fond  Obligatoriu/Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 6 Obligatoriu
Business Start-up / Inițierea unei afaceri 6 Opţional
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Opţional
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Opţional
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Obligatoriu
Marketing research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Obligatoriu
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Obligatoriu
Strategic Marketing / Marketing strategic 3 Obligatoriu
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing  6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Obligatoriu
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Obligatoriu
Branding  6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Obligatoriu
SALES    
Personal Sales / Vânzări personale 3 Opţional
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Opţional
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Sales Techniques / Tehnici de vânzări 3 Opţional
Sales Process / Procesul de vânzări 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
Marketing Techniques for Sales Improvement / Tehnici de marketing în scopul promovării vânzării 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
EU Economy / Economia Uniunii Europene 3 Opţional
Finance Management / Managementul financiar 12 Obligatoriu
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari  6 Obligatoriu
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Opţional
Foreign Trade / Comerț exterior 6 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Obligatoriu
Accounting / Contabilitatea  9 Obligatoriu
International Economics / Economia internațională 6 Opţional
International Finance  6 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Innovation Management / Managementul inovațional 3 Opţional
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Obligatoriu
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Obligatoriu
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor 6 Opţional
Leadership  3 Obligatoriu
Change Management / Managementul schimbării 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Obligatoriu
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Obligatoriu
Knowledge Management / Managementul cunoștințelor 3 Opţional
Supply Chain Management / Managementul lanțului de aprovizionare 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6  Obligatoriu
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Obligatoriu
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Obligatoriu
Operations Management / Managementul operațional 6 Obligatoriu
Managing Stakeholers Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Obligatoriu
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Obligatoriu
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Obligatoriu
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Obligatoriu
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajațiilor  3 Obligatoriu
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Opţional
Reward System / Sistemul de recompensare 6 Opţional
Coaching  3 Opţional
Personality Psychology Psihologia personalității  6 Opţional
Organization Psychology / Psihologia organizațională 6 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Interpersonal Relationships in an Organization / Relații interpersonale în organizație 6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Obligatoriu
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Obligatoriu
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Obligatoriu
PROJECT MANAGEMENT    
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Obligatoriu
MS Project 6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Obligatoriu
Team Management / Managementul echipelor în proiecte 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9 Obligatoriu
Event management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 3 Opţional
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional
Public Relations in Crisis Situations / Relații publice în situații de criză 6 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  9 Opţional
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access 12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook 4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.