Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Planul şi programa – Executive Business Program

Executive Business Program este destinat tuturor celor care doresc să-şi verifice sau să-şi îmbunătăţească abilităţile şi competenţele din domeniul business-ului, indiferent dacă doresc să înţeleagă procesele de afaceri în ansamblu, sau să-şi dezvolte aptitudinile în afaceri. Acest program se bazează pe cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la afaceri şi reprezintă alegerea potrivită pentru deschiderea drumului către calitatea de membru în diverse instituţii din întreaga lume.

Obţineţi diploma internaţională Cambridge!

Pentru a afla mai multe despre toate obiectele de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:

BUSINESS SKILLS

BUSINESS Numărul de ore  Obligatoriu / Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 6 Obligatoriu
Business Start-up / Inițierea unei afaceri 6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri 6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri
3 Opţional
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Opţional
International Business Law / Dreptul afacerilor internaționale 3 Obligatoriu
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing  3  Obligatoriu
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Obligatoriu
Strategic Marketing / Marketing strategic 6 Obligatoriu
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Obligatoriu
Digital Marketing  6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Obligatoriu
Advertising / Advertising 3 Opţional
Applied Marketing / Marketingul aplicat 3 Opţional
Direct Marketing / Direct Marketing 3 Opţional
Business Marketing / Business to Business Marketing 3 Opţional
Promotional Marketing / Promotional Marketing 3 Opţional
Integrated marketing activities, Integrated Marketing Communications /Activități de marketing integrat 6 Opţional
Marketing in service activities, Services Marketing /Marketingul în prestări de servicii 6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Obligatoriu
Branding  6 Opţional
SALES    
Sales Process / Procesul de vânzări 3 Opţional
Marketing Techniques for Sales Improvement / Tehnici de marketing în scopul promovării vânzării 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Finance Management / Managementul financiar 12 Obligatoriu
Basics of Economics / Bazele economiei 12 Obligatoriu
Ratio Numbers / Indicatori financiari  6 Obligatoriu
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Obligatoriu
Accounting / Contabilitatea  12 Obligatoriu
Financial and Investment Analysis  12 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Obligatoriu
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Obligatoriu
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor 6 Opţional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
Leadership  3 Obligatoriu
Change Management / Managementul schimbării 3 Obligatoriu
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Obligatoriu
Knowledge Management / Managementul cunoștințelor 3 Opţional
Crisis Management / Managementul situatiilor de criza 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6  Obligatoriu
Multinational Corporation / Companii multinaționale 3 Obligatoriu
Conflict Management / Conflict Management 3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Obligatoriu
Managing Stakeholers Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor
3 Obligatoriu
Corporate responsibility 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Obligatoriu
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Obligatoriu
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 3 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajațiilor  3 Obligatoriu
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Reward System / Sistemul de recompensare 6 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Obligatoriu
Unionized and Non-unionized Work Environment / Sindicatele și organizarea muncii 3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Program Management / Managementul programelor 3 Opţional
Project Management Quality* / Managementul calității proiectului 3 Opţional
Project Problem Management, Problem Management* / Managementul problemelor în proiecte 3 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Obligatoriu
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 3 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 6 Opţional
Event management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 6 Opţional
Intercultural Communications / Comunicare interculturală 3 Opţional
IT USER SKILLS    
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului 10 Opţional
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului 4 Opţional
Image processing/Prelucrarea fotografiilor 12 Opţional
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet 12 Opţional
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft PowerPoint 12 Opţional
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE*    
English (Starter/Elementary) 36 Obligatoriu
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) 36 Obligatoriu
Business English* 24 Opţional
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
Limba germană (Nivel A1Nivel A2 )* 36 Bonus
Limba germană ( Nivel B1  / Nivel B2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel C1)* 36 Bonus
Cursul Business Deutsch* 21 Opţional
LUCRARE FINALĂ, FINAL PAPER fond  Obligatoriu / Opţional
Lucrare finală – Plan de afaceri / Final Paper – Business Plan *** 15 Obligatoriu

 

+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Ca parte a pregătirii dvs. la Executive Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale - Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM    
TRANSVERSAL SKILLS    
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine 3 Opţional
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora 3 Opţional
Interpersonal skills/Abilități interpersonale 3 Opţional
Adaptation skills/Abilități de adaptare 3 Opţional
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică 3 Opţional
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică 3 Opţional
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training 3 Opţional
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune 3 Opţional
Team work/Muncă de echipă 3 Opţional
PERSONAL SKILLS    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 3 Opţional
Intelligence/Inteligența 3 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  6 Obligatoriu
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
CERTIFICATION 3 Opţional

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

*** Cursul Lucrare finală - Plan de afaceri îl frecventează doar cursanții DL.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te