Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Curs Managementul problemelor de proiect

Managementul problemelor de proiect nu înseamnă doar găsirea și eliminarea incidentelor individuale, ci este un proces mai profund care implică identificarea și înțelegerea miezului problemei, precum și găsirea celei mai bune modalități de a elimina problema. Este extrem de important să analizați cauza problemei – inclusiv analiza tendințelor de comportament al problemei pentru a descoperi potențialele modele și evenimentele conexe care au cauzat problema – și apoi să dezvoltați cele mai bune soluții posibile pentru a preveni și elimina problema.

Managementul eficient al problemelor de proiect necesită cooperarea și comunicarea tuturor membrilor echipei pentru a identifica și rezolva problemele în cel mai bun mod posibil. Monitorizarea și raportarea continuă a stării de rezolvare a problemelor este cheia pentru managementul de succes al proiectului și atingerea obiectivelor.

Cursul Managementul problemelor de proiect acoperă toate problemele cu care se pot confrunta managerii de proiect, echipele de proiect și alți participanți la proiect în timpul implementării proiectului. Managerii sunt responsabili pentru gestionarea ciclului de viață al proiectului, care implică înțelegerea clară a problemei și luarea măsurilor adecvate. Managerii de proiect ar trebui să fie experți în managementul problemelor și familiarizați cu disciplinele și instrumentele de care au nevoie pentru a le rezolva cu succes.

Cursul abordează situații riscante, schimbări, inovații și situații conflictuale care pot apărea pe parcursul proiectului. De asemenea, sunt prezentate cele mai bune modalități de a gestiona problemele, inclusiv transformarea problemelor negative în oportunități pozitive pentru proiect.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Project Management și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Managementul problemelor de proiect

Cursul Managementul problemelor de proiect are un modul, care include cinci lecții. În prima dintre ele, Metode pentru identificarea și rezolvarea problemelor: brainstorming, arborele problemelor și arborele obiectivelor, veți avea ocazia să aflați mai multe despre metodele arborele problemelor, arborele obiectivelor și brainstormingul. Printr-o descriere detaliată, precum și o reprezentare grafică a problemei principale cu toate subproblemele, cauzele și consecințele ei, va fi prezentată metoda arborelui problemelor. De asemenea, soluțiile la problemele și subproblemele arborelui de probleme au fost reformulate în scopuri generale și specifice ale arborelui de obiective, care a fost și el descris și afișat grafic.

Situații de risc și managementul riscului de proiect este a doua lecție, unde vor fi descrise diferite gradații și definiții ale conceptelor de incertitudine și risc. De asemenea, vor fi prezentate etapele managementului riscului, în timp ce, la final, metodele de evaluare a riscului vor fi descrise și prezentate prin exemple practice. În a treia lecție, Schimbările și managementul schimbării de proiect, sunt prezentate modificările și tipurile de modificări ale proiectului. De asemenea, este prezentat managementul modificărilor de proiect prin fiecare fază. La final, este prezentat ciclul de viață al schimbărilor de proiect.

În lecția Apariția inovării și managementul inovării, veți citi mai multe despre inovație și conceptul de management al inovației. De asemenea, sunt descrise șapte surse de bază ale posibilităților inovatoare, adică surse pentru a ajunge la inovații, care pot fi aplicate proiectului în sine. Și, în final, în lecția Managementul situațiilor conflictuale de proiect, veți afla mai multe despre conflicte și managementul conflictelor din proiect. În plus, vor fi prezentate principalele surse ale conflictelor. La sfârșitul lecției sunt prezentate metodele de rezolvare a conflictelor care sunt cel mai des folosite în managementul proiectelor.

Scopul principal al acestui curs este ca participantul să recunoască toate problemele potențiale care pot apărea în timpul implementării proiectului. Cunoștințele pe care le veți dobândi în acest curs vă vor ajuta să gestionați cu succes toate problemele care pot apărea neplanificate în timpul planificării, organizării și implementării proiectului și să parcurgeți cu ușurință toate etapele acestora până la implementarea cu succes. De asemenea, unul dintre obiectivele acestui curs este de a dobândi cunoștințe despre evenimente riscante, schimbări, inovații și conflicte care pot apărea în timpul implementării proiectului.

Cursul Managementul problemelor de proiect vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce strategii include planificarea răspunsului la risc?

În planificarea reacțiilor (răspunsurilor) la risc, există patru strategii, și anume, ignorarea riscului, reducerea riscului, schimbarea riscului și planificarea de urgență. Ignorarea riscului este utilizată atunci când probabilitatea ca evenimentul riscant să se producă este foarte mică sau când luarea măsurilor ar fi prea costisitoare în comparație cu paguba așteptată. Atenuarea riscurilor se referă la luarea de măsuri specifice pentru a reduce probabilitatea sau impactul evenimentelor de risc asupra proiectului.

Transferarea riscului este utilizată atunci când nu este posibilă sau rentabilă pentru a reduce riscul, iar o parte din risc este transferată unei alte părți sau persoane. Planificarea contingentă se referă la pregătirea pentru incertitudine și evenimente neașteptate care pot afecta proiectul, prin anticiparea posibilelor scenarii de incertitudine și definirea unor planuri alternative de activități și reacții. Scopul acestor strategii este managementul adecvat al riscului pentru a minimiza efectele negative asupra proiectului.

2. Ce înseamnă monitorizarea și controlul introducerii modificărilor?

Având în vedere importanța fazei de introducere a modificărilor în proiect, este foarte importantă monitorizarea și controlul permanent al procesului de introducere a modificărilor și eliminarea obstacolelor și rezistențelor care pot apărea într-o manieră adecvată. Blocajele în introducerea schimbărilor se transformă adesea în întreruperi complete ale acestui proces, ceea ce oprește implementarea conceptului de management al schimbării, care poate avea un efect dezastruos asupra realizării proiectului. În această fază se realizează monitorizarea și controlul evoluției schimbărilor și analiza rezultatelor obținute prin dezvoltarea modificărilor de proiect.

Întrucât în ​​procesul de planificare a schimbării se definesc ce schimbări trebuie introduse în proiect pentru a-l implementa cu succes până la final cu atingerea tuturor obiectivelor, în faza de control este necesar să se determine dacă rezultatele planificate sunt atinse în cursul modificărilor, adică dacă modificările efectuate au eliminat problemele create în proiect sau au înlocuit cu succes unele elemente ale procesului care trebuiau schimbate. De asemenea, este necesar să se stabilească dacă scopul dorit definit prin introducerea modificărilor în proiect a fost atins și dacă unele modificări trebuie repetate sau efectuate noi modificări în zona în care nu s-au atins rezultatele dorite.

3. Ce metode de rezolvare a conflictelor sunt cele mai des folosite în managementul de proiect?

În managementul de proiect, există diferite modalități de rezolvare a conflictelor, dar cele mai frecvent utilizate sunt confruntarea, compromisul, netezirea, constrângerea, retragerea și cooperarea. Confruntarea este o metodă prin care conflictul este rezolvat prin confruntarea directă a opiniilor și ideilor tuturor participanților cu scopul de a găsi cea mai bună soluție la problemă. Compromisul este o metodă prin care fiecare parte câștigă și pierde ceva. Netezirea sau fixarea reduce diferența de opinie și subliniază nevoia de înțelegere.

Cu toate acestea, această metodă nu este folosită des deoarece nu duce la o soluție permanentă a problemei, ci la amânarea problemei. Constrângerea se bazează pe impunerea propriei opinii și forțarea celeilalte părți să o accepte. Retragerea este folosită atunci când o parte se retrage din conflict, dar această metodă este ineficientă deoarece nu rezolvă problema. Cooperarea combină confruntarea și compromisul, care pot duce la soluții pe termen lung la probleme. Există mai multe alte metode care contribuie la rezolvarea conflictelor pe proiecte, dar este important ca managerul de proiect să fie conștient de toate metodele pentru a putea rezolva corect conflictele în timpul proiectului.

Managementul problemelor de proiect

Planul și programa cursului Managementul problemelor de proiect

Modulul 1: Managementul problemelor de proiect

1. Metode pentru identificarea și rezolvarea problemelor: brainstorming, arborele problemelor și arborele obiectivelor

2. Situații de risc și managementul riscului de proiect

3. Schimbările și managementul schimbării de proiect

4. Apariția inovării și managementul inovării

5. Managementul situațiilor conflictuale de proiect

Competențe

  • După finalizarea cursului, participanții vor ști cum să aplice cunoștințele dobândite în procesul de management al riscului proiectelor lor, ceea ce va permite reducerea impactului negativ al riscurilor și creșterea șanselor de implementare cu succes a proiectelor.

Cunoștințe necesare

Nu sunt necesare cunoștințe anterioare pentru a înțelege acest curs.

Software necesar și condiții tehnice

Acest curs nu necesită niciun software, cu excepția platformei de învățare DL pe care o au participanții și a dispozitivului prin care vor urma cursul.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te