UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Cursul Program management

Putem spune că programul de management a apărut ca o disciplină specială de management, ca management de proiect mai matur. Program management reprezintă un proces paralel de gestionare a mai multor proiecte care au obiective identice sau similare, precum și o metodologie de lucru prestabilită care va duce la atingerea scopului general. Implementarea eficientă a proiectelor potrivite permite organizațiilor să-și atingă obiectivele de afaceri, iar managerii de programe ar trebui să fie instruiți să gestioneze mai multe proiecte, luând în același timp decizii rapide și informate cu privire la proiectele pe care să le întreprindă sau să abandoneze pentru a asigura conformarea cu rezultatele strategice.

Pentru a gestiona cu succes programul, de asemenea, trebuie practicate atât autoevaluarea, cât și analiza comparativă, unde este importantă o imagine clară a oportunităților, punctelor slabe și punctelor forte, dar este important să dezvoltați și să verificați cu regularitate un plan pentru a îmbunătăți implementarea programului.

Când vine vorba de program management, este important să gestionăm aspectele managementului programului, și anume, planificarea, organizarea, influența și controlul, în timp ce ciclul de viață al unui program poate fi rezumat cel mai eficient prin cinci procese generice: formare, organizare, dezvoltare, evaluare și încetare. Prin utilizarea sa eficientă, program management aduce numeroase beneficii organizației, dintre care unele sunt:

 • implementarea eficientă a schimbărilor organizaționale,
 • focus pe obiectivele schimbării organizaționale,
 • încurajarea utilizării mai eficiente a resurselor,
 • gestionarea mai ușoară a riscurilor și înțelegerea sa mai ușoară,
 • îmbunătățirea controlului costurilor, a standardelor și a calității,
 • asigurarea unui control mai eficient al activităților proiectelor,
 • definirea clară a rolului și responsabilitatea executorilor.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Executive Business Program și Project Management.

Descrierea și scopl cursului Program management

Cursul Program management este conceput pentru a oferi în mod concis informații despre conceptul și semnificația managementului programului, funcții, caracteristici și elementele sale. La începutul acestui curs este explicată originea și semnificația programului de management. Programul reprezintă un proces paralel de gestionare a mai multor proiecte care au obiective identice sau similare și o metodologie de lucru predeterminată care va duce la atingerea scopului general, iar în conformitate cu acesta, în curs urmează o discuție a rolului și funcției sale specifice în cadrul afacerilor, precum și beneficiile specifice pe care utilizarea programului de management le aduce cu el.

Termenii management de program și management de proiect sunt adesea echivalați sau folosiți incorect ca sinonime, astfel încât în ​​acest curs, în cadrul unei lecții, este explicată diferența lor practică, dar și asemănările pe care le dețin. Program management este o formă structurată de management, al cărei rol principal este de a defini și implementa schimbări în organizații. Rolurile-cheie și alte roluri ale managementului programului vor fi discutate în curs.

În cadrul cursului ne vom ocupa de verificarea și analiza caracteristicilor de bază pe care le presupune conceptul de management de program, iar o atenție deosebită este acordată activităților operaționale pe care le cuprinde procesul de management al programului, iar fiecare dintre elementele menționate va fi explicat. O condiție prealabilă pentru un program implementat cu succes este existența a patru elemente cheie dezvoltate și satisfăcute care asigură managementul de succes al programului, prin urmare, cursul va prezenta și patru elemente de bază ale managementului programului, precum și trei elemente suplimentare care reprezintă factori importanți de sprijin pentru program management.

Scopul cursului Program management este familiarizarea participanților cu conceptul de management de program, cele mai importante elemente și caracteristici ale acestuia. Participanții vor avea șansa să învețe asemănările și diferențele dintre program și project management, precum și să vadă avantajele implementării managementului programului într-o organizație prin aspecte teoretice susținute de exemple practice. De asemenea, scopul cursului este de a prezenta participanților elementele cheie ale managementului programului și ciclul de viață al managementului programului, care pot fi rezumate cel mai eficient prin cinci procese generice care sunt explicate în curs. 

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este program management?

Termenul de program are un înțeles larg și se referă cel mai adesea la utilizarea tuturor capacităților și resurselor organizaționale pentru atingerea unui scop. Program management se poate defini și ca un proiect mare, care constă din mai multe proiecte mai mici care sunt interdependente, iar proiectele și sarcinile sunt împărțite între membrii echipei. Proiectele sunt, în general, mai mici și adesea vin cu limitări de costuri, date și resurse.

Concret, program management reprezintă un proces paralel de gestionare a mai multor proiecte care au obiective identice sau similare și o anumită metodologie de lucru care va duce la atingerea scopului general. Program management este, în primul rând, o funcție organizațională, care supraveghează un grup de proiecte individuale legate între ele printr-un scop organizațional comun sau o zonă comună de influență.

2. Care este diferența dintre program management și project management?

Program management și project management sunt termeni care sunt adesea confundați și echivalați. Este adevărat că cei doi termeni sunt similari, așa că nu este de mirare că termenii project și program sunt confundați. Totuși, când vorbim despre Program Management și Project Management, acestea implică un conținut complet diferit. Project management este procesul de livrare a valorii, care avansează treptat programul. Program management implică gestionarea unui program cu mai multe proiecte înrudite, dar diferența cheie și cea mai simplă este că un proiect produce produse, adică rezultate (outputs), în timp ce un program produce rezultate (outcomes). Este important de menționat că rezultatele (outputs) pot apărea sub forma unui rezultat al unui proiect al unui produs, în timp ce rezultatele (outcomes) reprezintă ceea ce s-a schimbat.

3. Care sunt elementele managementului programului?

Fiecare management de program este alcătuit din mai multe elemente cheie care determină și definesc programul de management, iar condiția prealabilă a unui program de succes este existența a patru elemente dezvoltate. Cele patru elemente care reprezintă baza implementării cu succes a programului sunt:

 • strategia adoptată,
 • analiza situației,
 • implementarea eficientă a programului,
 • organizare si resurse.

Strategia adoptată presupune existența unei strategii clare pe termen lung, care vizează cea mai înaltă înțelegere posibilă. La elaborarea unei strategii, analiza situației, adică a organizației și a mediului ei, este unul dintre elementele cheie atunci când ne gândim la viitorul organizației/firmei în sens de dezvoltare. Implementarea eficientă a programului se referă la implementarea fiecărei părți individuale a programului. Implementarea cu succes a programului depinde în primul rând de o bună organizare și resurse.

Program management

Planul și programa cursului:

1. Ce este program management?

 • Cum a fost creat program management?
 • Ce este program management?
 • Aspecte ale managementului programului
 • Ciclul de viață al programului

2. Diferențele dintre program management și project management

 • Program management și project management
 • Diferențele cheie

3. Rolul și funcția managementului programelor

 • Care este funcția program managementului?
 • De ce este bine să se folosească program managementul în organizație?
 • Ce simplifică controlul program managementului?
 • Ce oferă program managementul personalului său?
 • Program management în cadrul organizației
 • Elemente de dezvoltare organizațională

4. Caracteristicile și elementele program managementului

 • Caracteristicile program managementului
 • Elementele program managementului

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te