Pripremite se za novo poslovno doba. Prijavite se!

Cursul Program management

Despre program management putem spune că a apărut ca o disciplină specială de management, ca un management de proiecte mai matur. Program management reprezintă un proces paralel care solicită abilități de management, adică priceperea de a gestiona mai multe proiecte care au aceleași obiective sau similare, precum și o metodologie de lucru stabilită în avans care va duce la atingerea obiectivului general. 

Aplicarea eficientă și eficace a proiectelor potrivite permite organizațiilor să-și atingă obiectivele de afaceri personale, iar managerii de program trebuie să fie pregătiți pentru gestionarea mai multor proiecte, și simultan, să ia decizii și rapide și informate despre ce proiecte trebuie preluate, respectiv abandonate, pentru asigurarea conformării cu rezultatele strategice. 

Pentru un program management de succes, de asemenea, trebuie practicate atât auto-evaluarea, cât și analiza comparativă, motiv pentru care posesia unei imagini clare despre propriile șanse, slăbiciuni și forțe sunt la fel de importante, dar este importantă și dezvoltarea și verificarea în mod regulat a planului pentru îmbunătățirea aplicării programului. 

Când vine vorba despre program management, este important să se administreze aspecte de management al programului, și anume planificarea, organizarea, influențarea și controlul, iar ciclul de viață a programului poate fi comprimat cel mai eficient prin cinci procese generice: formarea, organizarea, dezvoltarea, evaluarea și finalizarea. Prin utilizarea sa eficientă, program managementul aduce organizației numeroase beneficii, iar unele dintre ele sunt:

 • aplicarea eficientă a schimbărilor organizaționale 
 • focus asupra obiectivelor schimbărilor organizaționale
 • stimularea utilizării mai eficiente a resurselor
 • permiterea gestionării mai ușoare a riscului și o mai bună înțelegere a acestuia
 • îmbunătățirea controlului costurilor, a standardelor și a calității 
 • oferirea unui control mai eficient în activitățile proiectelor
 • definirea clară a rolului și responsabilității executantului 
Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Project Management și Executive Business Program.

Descrierea și scopul cursului Program management

Cursul Program management a fost creat pentru a oferi în mod concis informații despre noțiunea și importanța program managementului, a funcțiilor caracteristicilor și a elementelor sale. Programul reprezintă un proces paralel de gestionare a mai multor proiecte care au avut aceleași scopuri sau unele similare, și o metodologie de lucru determinată în avans, care va duce la atingerea obiectivului general. Așadar, la curs urmează analizarea rolului și a funcției concrete în cadrele afacerii, precum și a beneficiilor reale aduse de utilizarea program managementului.  

Noțiunile de program management și project management sunt deseori confundate sau sunt folosite greșit ca sinonime, așadar la acest curs, în cadrul unei lecții, se explică diferențele lor practice, dar și similaritățile. Program managementul este o formă de management structurată, cu rolul de a defini și implementa schimbările în organizații. 

La curs se va discuta despre rolurile esențiale și de altă natură ale program managementului. 

La curs ne vom ocupa de verificarea și analizarea caracteristicilor de bază ale conceptului de program management, iar o atenție deosebită va fi dedicată activităților operaționale cuprinse de procesul de program management, și va fi explicat fiecare din elementele menționate. Premisa unui program realizat cu succes este existența a patru elemente cheie dezvoltate și îndeplinite, care asigură managementul cu succes al programului, motiv pentru care, în curs vor fi prezentate, de asemenea, patru elemente de bază ale managementului de program, precum și trei elemente suplimentare care reprezintă factori importanți care susțin program managementul. 

Scopul cursului Program management este familiarizarea cursanților cu conceptul de program management, cu cele mai importante elemente și caracteristici ale sale. Cursanții vor avea posibilitatea de a învăța asemănările și deosebirile dintre program și project management, precum și să observe avantajele implementării managementului de program în organizație, prin aspecte teoretice, cu exemple practice. De asemenea, scopul cursului este familiarizarea cursanților cu elementele cheie ale managementului de program și cu ciclul de viață a managementului de program, care pot fi rezumate cel mai eficient prin cinci procese generice explicate în curs. 

Cursul Program management vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este program management?

Noțiunea de program are un sens larg, iar cel mai des se referă la utilizarea tuturor capacităților și resurselor organizaționale pentru realizarea unui obiectiv. Program management se poate defini și ca un proiect mare, alcătuit din câteva proiecte mai mici interdependente, iar proiectele și taskurile se împart între membrii de echipă. În general, proiectele sunt mai mici și deseori se ajunge la limitarea costurilor, a datei și resurselor. 

Concret, program management reprezintă un proces paralel de management al mai multor proiecte cu aceleași obiective sau unele similare, și o metodologie de lucru stabilită în avans care va duce la atingerea obiectivului general. Program management este, în primul rând, o funcție organizațională, care monitorizează un grup de proiecte individuale legate reciproc printr-un obiectiv organizațional sau un domeniu comun de influență.

Care este diferența dintre program management și project management?

Program management și project management sunt noțiuni care se confundă deseori. Adevărul este că, ambele termene sunt similare, așadar nici nu este de mirare că se ajunge la confuzia termenelor de proiect și program. Totuși, când vorbim despre program management (Programme Management) și project management, acestea presupun un conținut complet diferit. 

Project managementul este procesul de livrare a valorii, care avansează treptat programul. Program managementul presupune gestionarea programului cu mai multe proiecte corelate, iar diferența esențială și cea mai simplă este că proiectul produce produse, (outputs), iar programul produce rezultate (outcomes). Este important de menționat că produsele (outputs) pot apărea sub formă de rezultat de proiect al unui produs, iar rezultatele/schimbările (outcomes) reprezintă ceea ce s-a schimbat. 

Care sunt elementele program managementului?

Fiecare program management este alcătuit din câteva elemente cheie care determină și definesc abilitățile de management, iar premisa unui program de succes este existența a patru elemente dezvoltate. Cele patru elemente care reprezintă baza pentru realizarea de succes a programului sunt:

 • strategia adoptată
 • analiza situației 
 • aplicarea eficientă a programului 
 • organizarea și resursele 

Metoda adoptată presupune existența unei strategii pe termen lung referitoare la înțelegerea de cel mai înalt nivel. La dezvoltarea strategiei, analiza situației, adică a organizației și a mediului ei, un element esențial este atunci când gândim în termeni de dezvoltare privind viitorul organizației/firmei. Aplicarea eficientă a programului se referă la realizarea fiecărei părți individuale ale programului. Aplicarea cu succes a programului depinde în primul rând de buna organizare, precum și de resurse.

Planul și programa cursului

1. Ce este program management?

 • Cum a apărut program management?
 • Ce este program management?
 • Aspectele program managementului
 • Ciclul de viață a programului

2. Diferențele dintre program management și project management 

 • Program management și project management 
 • Principalele diferențe 
 • Rolul și funcția program managementului
 • Care este funcția program managementului?
 • De ce este bine să se folosească program management în organizație?
 • Ce simplifică controlul managementului de program?
 • Ce oferă program managementul cadrelor sale?
 • Program management în cadrul organizației 
 • Elementele dezvoltării organizaționale 

3. Caracteristicile și elementele gestionării programului 

 • Caracteristicile project managementului
 • Elementele program managementului 

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2023/24. este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.