Resource Planning and Management

Descrierea cursului

Veţi învăţa despre modurile de planificare şi gestionare a resurselor financiare şi non-financiare, despre metodele de estimare a costurilor şi despre utilizarea diverselor metode şi tehnici.

Scopul cursului

Însuşirea modurilor de planificare şi gestionare a resurselor financiare şi non-financiare în scopul satisfacerii nevoilor consumatorilor şi ale pieţei.