UN JOB FOARTE BINE PLĂTIT

Analiza financiară și de investiție

Deciziile financiare se referă la modul în care companiile, guvernele și entitățile individuale strâng și utilizează fonduri. Pentru a lua deciziile corecte, trebuie mai întâi să abordați analiza financiară și investițională. Deși structurile organizatorice se deosebesc de la o companie la alta, directorii financiari (chief financial officer – CFO), care deseori poartă titlul de vicepreședinte pentru finanțe, au aproape același scop și aceleași responsabilități referitoare la fluxurile de numerar din companie, inclusiv intrările și ieșirile. Finanțele sunt importante pentru toate tipurile de companii, indiferent dacă sunt private sau de stat, dacă se ocupă cu servicii financiare sau producție.

Tipurile de îndatorare întâlnite în finanțare variază de la decizia de extindere a capacității de producție existente până la alegerea tipului de instrument financiar care ar trebui emis pentru finanțarea unei astfel de extinderi. Prin analiza situațiilor financiare, poziția financiară actuală a companiei este evaluată pentru a determina puterea sau slăbiciunea actuală a acesteia și pentru a propune acțiuni concrete pentru a utiliza avantajul acestei puteri și a minimiza slăbiciunea. Pentru aplicarea analizei financiare, rapoartele financiare de bază sunt supuse examinării.

Acestea includ bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul despre schimbările la capital, note la rapoartele financiare (în acest curs vor fi abordate doar primele trei, considerate cele mai importante). Pe lângă rapoartele financiare, se atașează și două rapoarte de intenție, precum raportul de activitate și părerea auditorului autorizat. Cu ajutorul analizei, compania obține o prezentare detaliată asupra activității sale și poate să ia decizii relevante pe baza acestora.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Business Administration, Marketing and Marketing Management și Entrepreneurship.

Descrierea și scopul cursului Analiza financiară și de investiție

Cursul Analiza financiară și de investiție conține principalele definiții și clasificări ale metodelor de bază ale analizei financiare și de investiție. În primul modul se abordează noțiunea de analiză financiară, semnificația ei, precum și principalele tipuri de analiză financiară, dar și modalitățile de activitate a fiecărei analize în parte.

Analiza este un instrument necesar pentru o mai bună înțelegere a operațiunilor companiei. Dă un răspuns la întrebarea cum a funcționat compania în perioada anterioară, cum pot fi îmbunătățite afacerile și cum pot fi eliminate greșelile.

Sunt abordate în mod special următoarele tipuri de analize financiare: analiza generală, analiza raportului, analiza fondului de rulment net, precum și analiza fluxurilor de numerar.

În al doilea modul este abordată în detaliu analiza de investiție. Primele lecții studiază investiția și tipurile de investiție financiară, precum și evaluarea potențialului de investiție. Separat, sunt abordate analiza de investiție statică și dinamică, apoi, mai detaliat, metodele dinamice ale analizei de investiție după metoda valorii nete actuale și metoda ratei interne de rentabilitate. Finalul celui de-al doilea modul este rezervat pentru o revizuire a validității metodelor individuale și a metodei perioadei de returnare statică.

Scopul cursului Analiza financiară și de investiție este de a le prezenta cursanților baza și modalitatea de funcționare a analizei financiare și de investiție, tipurile acestor analize, precum și specificitățile metodelor separate. Cursanții vor dobândi cunoștințe despre cele mai importante rapoarte financiare și despre cum pot fi interpretate datele din acestea pentru realizarea cu succes a analizei de afaceri. Companiile au obligația de a întocmi cu regularitate rapoarte financiare, atât din interes personal, cât și pentru auditoril externi care au nevoie de informații despre afacerea lor.

Pentru ca o companie să poată lua decizii bune, aceasta trebuie să se bazeze pe informații precise și fiabile. Fără aceste informații, oferite de analiza financiară și de investiție, deciziile din sfera finanțelormanagementului și a contabilității pot fi dăunătoare pentru ei. Privind datele furnizate de analiză și interpretarea lor corectă, compania poate avea o imagine mai clară asupra afacerii și poziției pe care o ocupă în mediul de afaceri. Compania poate lua decizii corecte și poate reacționa la timp dacă apar lacune în afacere.

Cursul Analiza financiară și de investiție vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt principalele obiective ale companiei?

Pe lângă faptul că scopul fiecărei companii, indiferent de activitatea în care se desfășoară și de dimensiunea acesteia, este de a-și maximiza profitul, obiectivele principale ale companiei pot fi clasificate ca aspirația de a funcționa profitabil, lichid și solvabil, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

  • Rentabilitatea înseamnă aspirația companiei de a obține un profit cât mai mare cu cât mai puține resurse.
  • Lichiditatea reprezintă capacitatea companiei de a-și achita în orice moment obligațiile datorate față de creditori.
  • Solvabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei companii de a-și putea achita obligațiile cu toate activele sale dacă toate acestea ar fi datorate în același timp. Solvabilitatea reprezintă capacitatea pe termen lung a unei companii de a-și îndeplini obligațiile.

2. Cine sunt utilizatorii analizei financiare într-o companie?

Utilizatorii tipici ai analizei financiare și tipul de decizie pe care o adoptă pe baza acesteia sunt următorii:

  • Managementul – pe baza analizei, ia zilnic decizii cu privire la măsurile corective atunci când gestionează finanțele companiei.
  • Proprietarii – ajung la concluzia dacă compania are o perspectivă bună și dacă managementul financiar și de vârf au succes.
  • Creditorii – sunt interesați de situația financiară a companiei pentru a aprecia dacă creanțele lor vor fi încasate în termen sau dacă sunt riscante, de aceea este necesar să se ceară garanții solide pentru creanțe.
  • Creditorii bancari – prin analize financiare, ei obțin informațiile de care au nevoie atunci când iau în considerare decizia dacă aprobă un împrumut companiei și în ce condiții, adică cu ce garanție că datoria va fi stinsă.

3. Ce este bilanțul contabil și ce este contul de profit și pierdere?

Datele privind starea fondurilor și sursele de fonduri din punct de vedere al volumului, dinamicii și structurii într-o anumită zi (întocmite de obicei în fiecare zi de 31 decembrie a anului) sunt furnizate de bilanţul contabil. Bilanțul contabil are întotdeauna două părți, ceea ce îl caracterizează ca o imagine de ansamblu pe două fețe a activelor și pasivelor și trebuie să fie în echilibru. Bilanțul contabil poate fi afișat sub formă de: cont și listă. Contul de profit și pierdere este un raport financiar și contabil privind profitabilitatea companiei într-o anumită perioadă. Este alcătuit din cheltuieli și venituri. Un profit apare atunci când venitul este mai mare decât cheltuielile, iar în cazul unei pierderi, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. Poate fi afișat și în formularul de cont și formularul de listă.

Analiza financiară și de investiție

Planul și programa cursului:

Modulul 1 – Analiza financiară

1. Conceptul și obiectivele analizei financiare – criterii de împărțire a analizei financiare, ipoteze ale analizei financiare

2. Subiect de analiză financiară – bilanţ ca subiect de analiză, bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxului de numerar

3. Analiza generala a situațiilor financiare – analiza pe verticală a situațiilor financiare, analiza pe orizontală a situațiilor financiare, analiza grafică a structurii financiare

4. Analiza raporturilor situațiilor financiare – indicatori de lichiditate, indicatori de structură financiară, indicatori de activitate a afacerii, indicatori de profitabilitate

5. Analiza capitalului fondului de rulment

Modulul 2 – Analiza investițională

1. Analiza fluxului de numerar – metode de raportare a fluxului de numerar

2. Analiza potențialului investițional – calculul exprimării totale a succesului, analiza valorii adăugate

3. Politica investițională și finanțarea investițiilor – forfeiting, factoring, leasing, franciză

4. Abordare dinamică a analizei investiționale – valoarea actuală netă, indicele de profitabilitate, rata internă de rentabilitate

5. Abordare statică a analizei investițiilor – perioada de amortizare, alți indicatori statici

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te