Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Managementul schimbărilor

Stilul modern de viață, stilul contemporan de afaceri, precum și schimbările rapide din societate, care au loc zilnic, au condiționat dezvoltarea managementului schimbării. Companiile trebuie să fie bine organizate și pregătite ca să gestioneze eficient schimbările care intervin deoarece doar așa pot supraviețui pe piață. Schimbările fac parte din dezvoltarea și creșterea unei organizații, scopul fiind adaptarea companiei și supraviețuirea în noile condiții.

Liderii care implementează schimbări dețin informațiile necesare pentru a le gestiona în organizație, iar dacă le lipsesc, se află în poziția de a ajunge la ele. Cum, când și cât sunt folosite aceste informații determină gradul în care schimbarea va fi gestionată eficient în ochii celor care îl urmează pe lider. 

În mod general, schimbările pot fi clasificate în interne (schimbări în companie) și externe (schimbări în mediu). Schimbările din mediul companiei pot fi împărțite mai departe în: politice, tehnologice, economice, sociale, financiare, chiar și ecologice. De exemplu, schimbările politice influențează foarte mult economia și activitatea companiei. Schimbările politice se referă la schimbarea relațiilor cu alte țări, schimbări în conducerea țării, adică schimbări în partidele de guvernământ. În prezent, când fiecare segment al vieții se bazează pe tehnologie, la fel și întreaga structură a organizației, este logic ca schimbările tehnologice să fie importante pentru organizație.

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management, Project Management și HR Management.

Descrierea și scopul cursului Managementul schimbărilor

Abilitatea de a gestiona schimbările devine din ce în ce mai importantă din cauza caracterului mediului de afaceri modern. În curs abordăm tipurile și nivelurile schimbărilor organizaționale, etapele managementului schimbărilor, precum și rolurile participanților în procesul de introducere a schimbărilor. Se pune accent pe rezistența la schimbare și pe modalitățile de a reduce rezistența, precum și pe strategiile și principiile fluxului de management al schimbărilor. Schimbările au legătură cu: inovațiile, condițiile de muncă modificate sau noi, situațiile de criză din organizație, evenimentele noi, atât în organizație, cât și în mediu, resursele noi etc. Prima lecție a abordat în detaliu noțiunea de schimbare și tipurile de schimbări. A doua lecție se concentrează pe procesele de management al schimbărilor: în curs sunt abordate în detaliu principalele procese de management al schimbărilor, precum planificarea schimbărilor, introducerea schimbărilor, controlul și introducerea managementului schimbărilor. 

Următoarea lecție se bazează pe strategiile și principiile de management al schimbărilor. A patra lecție abordează planul de prevenire a rezistenței la schimbări, deoarece rezistența este un fenomen frecvent în toate fazele managementului schimbărilor. De asemenea, în funcție de caracteristicile psihofizice, împrejurări, înțelegerea scopurilor și a obiectivelor schimbărilor, acestea sunt acceptate mai ușor sau mai greu, oamenii trecând prin diferite faze. Pe baza naturii sale, influențează poziția și siguranța membrilor organizației și, prin urmare, în rândul angajaților apare o rezistență importantă care, în primul rând, este o consecință a incertitudinii cu privire la soarta indivizilor, a organizației și a departamentelor sale în viitor. 

Ca să prevenim cu succes apariția rezistenței la schimbare, trebuie să dezvoltăm un plan de activități care să împiedice rezistența în cinci etape: managementul schimbărilor trebuie făcut bine, rezistența la schimbare este de așteptat, rezistența trebuie abordată în mod formal, trebuie identificate motivele principale ale apariției rezistenței, „adevărați” manageri trebuie să fie implicați. În ultima lecție se explică cine sunt participanții la managementul schimbărilor. 

Principalul scop al cursului este ca participanții să dobândească cunoștințe practice și experiență în domeniul managementului schimbărilor, să se familiarizeze cu noțiunile de bază ale schimbărilor și inițierea lor și să identifice principalii inițiatori care, de obicei, se află la rădăcina nevoii de schimbare, dar și a rezistenței.

Cursul Managementul schimbărilor vă răspunde la întrebări:

Concept și tipuri de schimbare?

În general, schimbarea este procesul de adaptare la situații sau condiții modificate sau noi. De asemenea, reprezintă o adaptare mai mică sau mai mare a organizației la evenimente și condiții noi atât în organizație, cât și în mediu. Managementul schimbărilor poate fi definit ca o căutare proactivă de noi modalități de îndeplinire a sarcinilor, comportament, fiabilitate și implementare a noilor strategii. Schimbarea are loc abia atunci când toți cei la care aceasta se referă o acceptă și când dobândește caracter permanent. Există diferite tipuri de schimbări, de exemplu planificate și neplanificate. Pe lângă asta, există și următoarea clasificare: schimbări alfa, beta și gama. Balogun și Hailey enumeră patru tipuri de schimbări: evoluție, revoluție, adaptare și reconstrucție.

Strategii și principii de management al schimbărilor?

După cum am văzut deja, managementul schimbărilor este un proces foarte complex a cărui implementare solicită crearea unei strategii complexe la toate nivelurile organizaționale și în toate departamentele organizației. Abordarea care constă în crearea unui cadru unic pentru aplicarea schimbărilor s-a dovedit a fi foarte ineficientă. Câteva dintre situațiile în care trebuie create strategii de management al schimbărilor pot fi: achiziționarea unei companii de aceeași dimensiune sau similară, pregătirea furnizorilor să lucreze cu o nouă versiune de proceduri și formulare, relocarea birourilor în aceeași clădire, implementarea soluțiilor CRM în cadrul organizației, reorientarea organizației de la forma de organizare funcțională la cea procesuală, lansarea unui nou produs pe piață. Când creăm o strategie de management al schimbărilor, trebuie să ținem cont de trei elemente foarte importante: cunoașterea faptică, structura de suport și analiza strategiei.

Rolurile în procesul de management al schimbărilor?

Participanții la managementul schimbărilor sunt: echipa de management al schimbărilor, managerii seniori și de nivel superior, managerii de nivel mediu și inferior, echipa de proiect, funcțiile de suport al implementării proiectului. Pentru a aplica procesul de management al schimbărilor în mod corect, trebuie analizată importanța fiecărui rol în parte, precum și sarcinile în timpul schimbărilor, ceea ce vom prezenta în continuarea lecției.

Echipa de management al schimbărilor joacă unul dintre cele mai importante roluri în acest proces. 

Responsabilitățile acestei echipe se extind la un număr mare de activități, dintre care cele mai importante sunt implementarea unei metodologii structurate de management al schimbărilor structurate, formularea strategiei, dezvoltarea planurilor și suport pentru alte roluri. 

Implementarea unei metodologii structurate de management al schimbărilor presupune ca în locul abordării funcționării conform principiului ad hoc, managementul schimbărilor este abordat cu o intenție clar definită și cu scopul implementării lor. 

Formularea strategiei presupune în primul rând estimarea dimensiunii schimbărilor și a tuturor indivizilor și a departamentelor organizației pe care le vor influența schimbările prevăzute. Dezvoltarea planurilor bazate pe strategia muncii presupune crearea unui set personalizat de planuri pentru direcționarea oamenilor în sensul schimbărilor. Aceste planuri includ și un plan de comunicare, o hartă a sponsorilor de schimbare. Suportul oferit altor roluri în procesul de schimbare vine din partea echipei de management al schimbărilor, a cărei sarcină este să ofere suport tuturor celorlalte roluri care apar. 

Planul și programa cursului

1. Noțiunea și tipurile de schimbări 

  • definirea și tipurile de schimbări, importanța lor pentru companie 

2. Procese de management al schimbărilor 

  • principalele procese ale schimbărilor, comunicarea despre introducerea schimbărilor, aplicarea lor, monitorizarea și controlul 

3. Strategii și principii de management al schimbărilor 

  • elementele strategiei de management al schimbărilor, familiarizarea cu starea de fapt, principii de management al schimbărilor 

4. Planul de evitare a rezistenței la schimbări 

  • reacția angajaților la schimbări, planul activității de împiedicare a rezistenței

5. Roluri în procesul de management al schimbărilor 

  • participanții la procesul de management al schimbărilor

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te