Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Planul şi programa – Entrepreneurship

Programa din cadrul departamentului Entrepreneurship este dedicată atât persoanelor care se află la începutul carierei, cât şi celor care se ocupă deja de antreprenoriat, dar sunt pregătite să-şi îmbunătăţească abilităţile actuale, pentru a avea un succes şi mai mare.

Toate cursurile de specialitate din cadrul acestei programe au în vedere toate aspectele referitoare la antreprenoriat şi tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru a lua deciziile corecte şi pentru a face paşii importanţi în profesie. Aplicabilitatea practică a cunoştinţelor este caracteristica de bază a acestei programe.

Pe lângă o idee excelentă şi banii necesari, un sfat bun este de asemenea foarte util pentru a avea succes în afaceri. Cum să creaţi un plan de afaceri, cum să cercetaţi piaţa, cum să obţineţi mijloacele financiare necesare, sunt doar câteva din întrebările la care veţi primi răspuns în timpul acestei formări profesionale. Acest departament vă oferă o revizuire completă a tuturor întrebărilor relevante cu privire la înfiinţarea şi conducerea unei întreprinderi mici, de la concretizarea ideii de afaceri şi înfiinţarea noii întreprinderi, continuând cu managementul afacerii respective, creşterea şi dezvoltarea ei şi până la transformarea unei întreprinderi mici într-o întreprindere mare.

 
Aflaţi dacă aveţi trăsăturile unui antreprenor. Identificaţi aceste trăsături în personalitatea dvs. Devenţi o persoană de succes.
Pentru a afla mai multe despre fiecare obiect de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:
 

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Numărul de ore
 Obligatoriu / Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 3 Obligatoriu
Business Start-up / Inițierea unei afaceri  6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri  6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Obligatoriu
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Obligatoriu
International Business Law / Dreptul afacerilor internaționale 3 Obligatoriu
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Obligatoriu
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing 3 Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Strategic Marketing / Managementul strategic 6 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing 6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Branding 6 Opţional
Marketing in service activities, Services Marketing 6 Opţional
SALES    
Personal Sales / Vânzări personale 3 Opţional
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Sales Techniques / Tehnici de vânzări 3 Opţional
Sales Process / Procesul de vânzări 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
Telephone Sales / Vânzări prin telefon 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Basics of Economics / Bazele economiei  12 Obligatoriu
Financial Management / Managementul financiar  12 Opţional
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari  6 Opţional
Financial Institutions  12 Opţional
Accounting / Contabilitatea 12 Opţional
E-banking 3 Opţional
Financial and Investment Analysis / Analiza Financiara a Investitiilor 12 Opţional
Payments 3 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Inovation Management / Managementul inovațional 3 Opţional
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor 6 Opţional
Leadership 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri
6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Supply Chain Management / Managementul lanțului de aprovizionare 3 Opţional
Crisis Management / Managementul Situatiilor de Criza 3 Opţional
Conflict Management 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opțional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Reward System / Sistemul de recompensare 6 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Unionized and Non-unionized Work Environment /  3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
MS Project 6 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 3 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9 Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 3 Opţional
Sponsorship / Sponsorizare 3 Opţional
IT USER SKILLS    
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului 10 Opţional
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului 4 Opţional
Image processing/Prelucrarea fotografiilor 12 Opţional
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet 12 Opţional
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft PowerPoint 12 Opţional
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE*    
English (Starter/Elementary) 36 Obligatoriu
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) 36 Obligatoriu
Business English* 24 Opţional
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English CertificateVantage (BEC Vantage)** 36 Curs de pregătire
Limba germană (Nivel A1 / Nivel A2 )* 36 Bonus
Limba germană (Nivel B1 / Nivel B2)* 36 Bonus
Limba germană (Nivel C1)* 36 Bonus
Cursul Business Deutsch* 21 Opţional
LUCRARE FINALĂ, FINAL PAPER fond  Obligatoriu / Opţional
Lucrare finală – Plan de afaceri / Final Paper – Business Plan *** 15 Obligatoriu

 

+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Ca parte a pregătirii dvs. la Cambridge Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale – Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM    
TRANSVERSAL SKILLS    
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine 3 Opţional
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora 3 Opţional
Interpersonal skills/Abilități interpersonale 3 Opţional
Adaptation skills/Abilități de adaptare 3 Opţional
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică 3 Opţional
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică 3 Opţional
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training 3 Opţional
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune 3 Opţional
Team work/Muncă de echipă 3 Opţional
PERSONAL SKILLS    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 3 Opţional
Intelligence/Inteligența 3 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY    
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri  6 Opţional
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
CERTIFICATION 3 Opţional

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

*** Cursul Lucrare finală – Plan de afaceri îl frecventează doar cursanții DL.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te