Planul şi programa - Entrepreneurship

Programa din cadrul departamentului Entrepreneurship este dedicată atât persoanelor care se află la începutul carierei, cât şi celor care se ocupă deja de antreprenoriat, dar sunt pregătite să-şi îmbunătăţească abilităţile actuale, pentru a avea un succes şi mai mare.

Toate cursurile de specialitate din cadrul acestei programe au în vedere toate aspectele referitoare la antreprenoriat şi tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru a lua deciziile corecte şi pentru a face paşii importanţi în profesie. Aplicabilitatea practică a cunoştinţelor este caracteristica de bază a acestei programe.

Pe lângă o idee excelentă şi banii necesari, un sfat bun este de asemenea foarte util pentru a avea succes în afaceri. Cum să creaţi un plan de afaceri, cum să cercetaţi piaţa, cum să obţineţi mijloacele financiare necesare, sunt doar câteva din întrebările la care veţi primi răspuns în timpul acestei formări profesionale. Acest departament vă oferă o revizuire completă a tuturor întrebărilor relevante cu privire la înfiinţarea şi conducerea unei întreprinderi mici, de la concretizarea ideii de afaceri şi înfiinţarea noii întreprinderi, continuând cu managementul afacerii respective, creşterea şi dezvoltarea ei şi până la transformarea unei întreprinderi mici într-o întreprindere mare.

 
Aflaţi dacă aveţi trăsăturile unui antreprenor. Identificaţi aceste trăsături în personalitatea dvs. Devenţi o persoană de succes.
Pentru a afla mai multe despre fiecare obiect de studiu, daţi clic pe linkul corespunzător:
 

BUSINESS SKILLS

BUSINESS 
Fond
 Obligatoriu/Opţional
Entrepreneurship / Antreprenoriatul 6 Obligatoriu
Business Start-up / Inițierea unei afaceri  6 Obligatoriu
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri  6 Obligatoriu
Business Documentation / Documentația de afaceri 3 Obligatoriu
Business Law / Dreptul afacerilor 3 Obligatoriu
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă 3 Obligatoriu
MARKETING    
Marketing Basics / Bazele marketingului 6 Obligatoriu
SWOT Analysis / Analiza SWOT 3 Opţional
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing 3 Opţional
Market Planning and Segmentation / Planificarea și segmentarea pieței 3 Opţional
Strategic Marketing / Managementul strategic 3 Opţional
Marketing Management / Managementul marketingului 3 Opţional
Digital Marketing 6 Opţional
Consumer Behaviour / Comportamentul consumatorilor 6 Opţional
Marketing Planning / Planificarea de marketing 6 Opţional
Branding 6 Opţional
International Marketing / Marketingul internațional 6 Opţional
SALES    
Personal Sales / Vânzări personale 3 Opţional
Sales Management / Managementul vânzărilor 3 Obligatoriu
Customer Relationship Management / Managementul relațiilor cu clienții 3 Opţional
Sales Techniques / Tehnici de vânzări 3 Opţional
Sales Process / Procesul de vânzări 3 Opţional
Complaint Management / Gestionarea plângerilor și reclamațiilor 3 Opţional
Telephone Sales / Vânzări prin telefon 3 Opţional
FINANCE AND ACCOUNTING    
Corporate Finance 12 Opţional
Basics of Economics / Bazele economiei  12 Obligatoriu
Microeconomics / Microeconomia 12 Opţional
Macroeconomics / Macroeconomia 12 Opţional
Ratio Numbers / Indicatori financiari  6 Opţional
Stock Market / Operațiuni bursiere 6 Opţional
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 6 Opţional
Accounting / Contabilitatea 9 Opţional
International Economics / Economia internațională 6 Opţional
E-banking 3 Opţional
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION    
Inovation Management / Managementul inovațional 3 Opţional
Management Basics / Bazele managementului 6 Obligatoriu
Management Functions / Funcțiile managementului 3 Opţional
Organization Life Cycle / Ciclul de viață al organizației 3 Opţional
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației 3 Opţional
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor 6 Opţional
Leadership 3 Opţional
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri 6 Opţional
Quality Management Systems / Sisteme de management al calității 6 Opţional
Supply Chain Management / Managementul lanțului de aprovizionare 3 Opţional
Strategic Management / Managementul strategic 6 Opţional
Multinational Corporation /  Companii multinaționale 3 Opţional
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri 6 Opţional
Operations Management / Managementul operațional 6 Opţional
Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor 3 Opţional
Risk Management / Managementul riscului 3 Opțional
Power and Authority / Putere și autoritate 3 Opţional
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT    
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane 6 Obligatoriu
Human Resource Planning and Selection / Planificarea și selecția resurselor umane 3 Opţional
Human Resource Finding / Recrutarea resurselor umane 3 Opţional
Employment, Contracting and Termination of Employment / Întocmirea, semnarea și rezilierea contractului de muncă 6 Opţional
Workplace Integration, Training and Education / Integrarea, pregătirea şi educarea la locul de muncă 3 Opţional
Human Resource Monitoring and Development / Monitorizarea și dezvoltarea resurselor umane 3 Opţional
Employee Motivation / Motivarea angajaților  3 Opţional
Employee Performance Assessment / Evaluarea performanței angajaților 3 Opţional
Reward System / Sistemul de recompensare 6 Opţional
Personality Psychology / Psihologia personalității  6 Opţional
Workplace Safety / Siguranța la locul de muncă 3 Opţional
Mobbing 3 Opţional
Unionized and Non-unionized Work Environment /  3 Opţional
Human Resource Regulations / Legislația resurselor umane 3 Opţional
Job Analysis / Analiza postului 3 Opţional
PROJECT MANAGEMENT    
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect 6 Obligatoriu
Investment Management / Managementul investițiilor 6 Opţional
MS Project 6 Opţional
Project Management Methods and Techniques / Metode și tehnici în managementul proiectelor 3 Opţional
Team Management / Managementul echipelor în proiecte 3 Opţional
Project Financing / Finanțarea proiectelor 6 Opţional
IT IN BUSINESS    
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri  6 Opţional
E-business 6 Opţional
Blockchain Technologies 6 Opţional
PUBLIC RELATIONS    
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice 9 Obligatoriu
Event Management / Planificarea și organizarea evenimentelor corporative 3 Opţional
Corporate Communication / Comunicarea corporativă 3 Opţional

 

PERSONAL SKILLS

PERSONALITY    
Life and Career Planning / Planificarea carierei 3 Opţional
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal  3 Opţional
Business bon ton / Conduita în afaceri  3 Opţional
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului 3 Opţional
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului 6 Opţional
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație 3 Opţional
Research Methodology / Metodologia cercetării 3 Opţional
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY     
Time Management / Managementul timpului 3 Opţional
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare 3 Opţional
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri 9 Opţional
Information Mangement / Managementul informațiilor 3 Opţional
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor 3 Opţional
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere 3 Opţional
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor 3 Opţional
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere 6 Opţional
IT USER SKILLS    
Microsoft Word 14 Obligatoriu
Microsoft Excel 16 Obligatoriu
Microsoft Access 12 Opţional
Microsoft PowerPoint 6 Obligatoriu
Microsoft Outlook 4 Opţional
ENGLISH*    
English Starter 36 Obligatoriu
English Elementary 36 Obligatoriu
English Pre-Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Intermediate Level 36 Obligatoriu
English Upper Intermediate Level 36 Obligatoriu
Business English 24 Opţional
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)**
36 Curs de pregătire
German Language A1, Limba germană A1 36 Bonus
German Language A2, Limba germană A2 36 Bonus

*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.

**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2020/21 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.