Înscrie-te la cea mai căutată școlară de afaceri din regiune

Cursul Managementul riscului

Managementul riscului  a apărut ca o nevoie de a recunoaște potențialul pericol sau posibilitatea companiei.  Luarea deciziilor de afaceri și activitățile de afaceri aduc un anumit risc. În sens larg, riscul reprezintă un potențial pericol, respectiv probabilitatea că pot apărea anumite obstacole în procesul de afaceri. Noțiunile de risc, pericol și hazard se pot confunda de multe ori, dar pot aduce daune serioase pentru companie. Afacerile moderne se confruntă de multe ori cu daune, care pot fi atât materiale, cât și non-materiale. 

Nevoia de management al riscului într-o companie apare ca o posibilitate de a anticipa pericolele, de a analiza opțiunile și modelul de comportament în perioada de criză și minimizarea efectelor negative posibile. Procesul de management al riscului presupune identificarea riscului, analiza riscului, controlul riscului și tratarea riscului. Efectele riscului pot pozitive (posibilitățile) și negative (pericole). În funcție de reacția companiei, riscurile pozitive pot trece în cele negative dacă reacționează inadecvat și nu se urmăresc reacțiile mediului și a situației de pe piață. Metode analitice corespunzătoare în estimarea riscului pregătesc o listă pentru valorificarea riscului. Metodele care pot ajuta la crearea listei sunt: chestionare, matricea riscului, interviurile, brainstorming-urile, analiza SWOT și arborele de decizie. 

Companiile care pregătesc adecvat strategiile de management al riscului au întotdeauna pregătite alternative în cazul unei situații de criză. Aplicarea controlului și a raportării privind riscul permite managerilor să dea informații celor care iau decizii pentru viitorul companiei din registrul riscului care se notează în baza de date. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Management.

Cursul Managementul riscului – descrierea și scopul cursului

În acest curs, participanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu termenii de bază legați de risc și procesul de gestionare a riscurilor dintr-o companie. Va fi prezentată clasificarea de bază a riscului în organizații, precum și metode de evaluare și de analiză a riscului pe care companiile le aplică cel mai des în activitatea lor. Vor fi prezentate mai multe informații despre riscul la care trebuie acordată atenție în fiecare situație, indiferent că este vorba de activitățile zilnice sau de afaceri. Vor fi prezentate modalitățile de rezolvare a riscului, precum și cele mai frecvente sinonime pentru risc. 

Vom descrie termenul de risc și vom prezenta trei tipuri de bază: fizic, moral și legal. La curs vă veți familiariza cu clasificarea riscului în afaceri, financiar, dinamic, static, fundamental, special, curat și speculativ. Se va explica fiecare tip de risc, precum și răspunsul explicat la întrebarea cât de mult afectează afacerea companiei. De asemenea, se va discuta și despre riscurile în industrie, precum riscul de incendiu și alte pericole, risc de spargere și alte pericole, risc de întrerupere a activității în urma incendiului și a altor pericole, risc de responsabilitate din domeniul de activitate și riscul de defecte ale produsului.

Vom prezenta legătura dintre funcția de management a riscului cu celelalte funcții din companie, precum finanțe, resurse umane, marketing, producția și funcția legală. De asemenea, se va discuta despre modalitatea de management a riscului cu ajutorul experților externi angajați de către organizație la nevoie. Vom defini diferite metode folosite la estimarea și analizarea riscului, precum metoda Delphi, metoda de analiză a sensibilității, metoda de analiză a probabilității, metoda influenței așteptate a riscului, arborele de decizie și metode de simulare. Fiecare metodă va fi explicată în mod special, așadar, vor fi prezentate câteva caracteristici ale sale, avantajele și modalitățile de folosire. 

Scopul acestui curs este înțelegerea importanței managementului riscului în companii. Cursanții vor putea să recunoască diferența dintre risc și incertitudine. De asemenea, vor învăța ce tipuri de risc o companie poate întâmpina în afaceri și vor ști să aplice modul reactiv și proactiv de soluționare a acestora. Cursanții vor avea posibilitatea și de a identifica părțile procesului de management al riscului și să le aplice într-un exemplu practic. Vor ști să definească rolurile riscului și să denumească departamentele care se ocupă cu managementul riscului în raport cu alte sectoare ale companiei. Vor putea să aplice foarte ușor diferite metode de evaluare și de analiză a riscului.

Cursul Managementul riscului vă va răspunde la întrebări:

Cum se definesc certitudinea, riscul și incertitudinea?

Certitudinea este o situație în care toate faptele sunt legate de starea naturii cunoscute și pot fi determinate toate dimensiunile necesare și toate soluțiile posibile. 

Riscul este situația din viitor unde starea naturii este necunoscută, dar există o evidență obiectivă și empirică despre ea, adică există mai multe soluții alternative (stările viitorului) cu o probabilitate de apariție mai mare. 

De asemenea, incertitudinea este situația din viitor unde nu se știe starea naturii, precum și toate informațiile pe baza cărora s-ar putea aloca probabilități corespunzătoare de apariție a condițiilor individuale. Așadar, aceasta este o situație cu mai multe soluții, dar, în acest caz, nu știm care dintre ele se vor realiza. 

Ce tip de risc putem întâlni într-o companie?

Clasificarea generală a riscului cu care se pot întâlni companiile cuprinde următoarele categorii de risc:

 • Riscurile de afaceri sunt riscuri care apar în urma desfășurării activităților de afaceri.
 •  Riscul de piață apare din mișcările cotelor sau ale prețurilor pieței.
 • Riscul de credit apare la investiția mijloacelor financiare, prin care se ajunge la situația în care o parte din contract nu și-a îndeplinit parțial sau integral obligația.
 • Riscul de lichiditate reprezintă apariția efectelor negative asupra rezultatului financiar și a capitalului companiei, în urma incapacității companiei respective de a-și îndeplini obligațiile datorate.
 • Riscurile de operare apar în urma eșecului sistemelor de operare sau ale persoanelor care le gestionează. 
 • Riscurile legale sunt cele apărute din cauza incertitudinii procedurii legale sau a incertitudinii în aplicarea legilor, contractelor sau reglementărilor. 
 • Riscul financiar presupune pierderea financiară pe care compania o recuperează din fondul de asigurări. 
 • Riscurile dinamice apar în urma schimbărilor din economie care presupun schimbări de prețuri, venit, cheltuieli, tehnologie, care pot duce la pierderi financiare. 
 • Riscurile statice apar în urma nerespectării individului.
 • Riscurile fundamentale reprezintă un grup de riscuri apărute în urma aparițiilor economice, sociale și politice. 
 • Un risc special se leagă de casele și fondurile de asigurări.
 • Riscul curat apare în situațiile care cuprind numai posibilitatea influenței dăunătoare și realizarea pierderii.
 • Riscul speculativ reprezintă situația în care există posibilitatea de pierdere, dar în același timp există și posibilitatea de câștig.

Care metode de estimare și evaluare a riscului există?

În procesul de analiză și estimare a riscului, cel mai des se aplică următoarele metode:

 • Metoda Delphi – se bazează pe colectarea și conformarea sistematică a părerii mai multor experți, respectiv folosirea cunoștințelor acestora pentru anticiparea viitoarelor stări și evenimente.
 • Metoda de analiză a sensibilității  – reprezintă un procedeu complex de analizare a influenței modificării dimensiunilor de intrare la rezultatele unui model. 
 • Metoda de analiză a probabilității – ia în considerare posibilitatea de apariție a diferitelor rezultate pentru o problemă și faptul că se poate stabili probabilitatea de a apariție a fiecăruia din acest rezultate.
 • Metoda influenței de risc așteptate – această metodă se poate aplica individual sau în combinație cu o altă metodă pentru evaluarea și definirea viitoarelor activități în domeniul analizat sau pentru continuarea analizei în domeniu (proiect, task).
 • Arborele deciziei – tehnica folosită pentru rezolvarea problemelor și luarea deciziilor în condiții de incertitudine și risc.
 • Metode de simulare – se bazează pe folosirea calculatorului, deoarece solicită activarea unui număr mare de parametri, analiza lor și influența schimbării asupra comportamentului sistemelor de afaceri complexe.

Planul și programa cursului

Modulul 1: Managementul riscului

 • Noțiunea de risc
 • Noțiunea de management a riscului
 • Clasificarea riscului
 • Rolul riscului în organizație
 • Metode de estimare și de analiză a riscului

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te