Perioada de înscrieri este deschisă!

Cursul Managementul riscului

Managementul riscului  a apărut ca o nevoie de a recunoaște potențialul pericol sau posibilitatea companiei.  Luarea deciziilor de afaceri și activitățile de afaceri aduc un anumit risc. În sens larg, riscul reprezintă un potențial pericol, respectiv probabilitatea că pot apărea anumite obstacole în procesul de afaceri. Noțiunile de risc, pericol și hazard se pot confunda de multe ori, dar pot aduce daune serioase pentru companie. Afacerile moderne se confruntă de multe ori cu daune, care pot fi atât materiale, cât și non-materiale. 

Nevoia de management al riscului într-o companie apare ca o posibilitate de a anticipa pericolele, de a analiza opțiunile și modelul de comportament în perioada de criză și minimizarea efectelor negative posibile. Procesul de management al riscului presupune identificarea riscului, analiza riscului, controlul riscului și tratarea riscului. Efectele riscului pot pozitive (posibilitățile) și negative (pericole). În funcție de reacția companiei, riscurile pozitive pot trece în cele negative dacă reacționează inadecvat și nu se urmăresc reacțiile mediului și a situației de pe piață. Metode analitice corespunzătoare în estimarea riscului pregătesc o listă pentru valorificarea riscului. Metodele care pot ajuta la crearea listei sunt: chestionare, matricea riscului, interviurile, brainstorming-urile, analiza SWOT și arborele de decizie. 

Companiile care pregătesc adecvat strategiile de management al riscului au întotdeauna pregătite alternative în cazul unei situații de criză. Aplicarea controlului și a raportării privind riscul permite managerilor să dea informații celor care iau decizii pentru viitorul companiei din registrul riscului care se notează în baza de date. 

Sunteţi interesat de acest curs? Unele dintre programele BusinessAcademy unde îl puteți frecventa sunt: Public Relations, International Business și Financial Management.

Cursul Managementul riscului – descrierea și scopul cursului

Fiecare companie și organizație se confruntă cu riscul evenimentelor neașteptate, dăunătoare care pot produce cheltuieli companiei, chiar și să o închidă pe termen lung. Managementul riscului permite organizațiilor să se pregătească pentru evenimente neașteptate prin minimizarea riscului și a costurilor suplimentare. Managementul riscului este procesul de activitate și de abordare a managementului direcționat pe păstrarea activelor și puterea de randament a companiei și prevenirea riscului de pierdere, în special cel accidental și cel neprevăzut.

Riscul se poate micșora astfel încât se vor lua acțiuni preventive și măsuri de precauție, se vor pregăti fonduri pentru achitarea pierderilor sau riscul se va transfera asupra altcuiva, cum ar fi societățile de asigurare. În primele lecții va fi descris în detaliu riscul, ceea ce va influența apariția sa, care este legătura dintre riscuri, certitudine și incertitudine. Se va discuta mai mult despre riscul la care trebuie acordată atenția în fiecare situație, indiferent că are legătură cu viața de zi cu zi sau cu activitățile de afaceri

De asemenea, vor fi prezentate și modalitățile de soluționare a riscului. În curs va fi prezentat în detaliu procesul de management al riscului și cum se poate reduce pierderea într-o organizație dacă se asigură un management corect al riscului. Va fi prezentată importanța creării scenariilor posibile în cazul apariției unei situații de risc pentru companie, dar se va explica și cum abordează o companie soluționarea evenimentelor de risc. Apoi vă veți întâlni cu clasificarea riscului, se va explica fiecare tip de risc, precum și răspunsul la întrebarea: în ce măsură de răsfrânge asupra afacerii companiei. 

Simultan se va discuta și despre riscurile din industrie, precum incendiul, riscul de întrerupere a activității în urma incendiului și a altor pericole. Veți afla totul despre legătura dintre funcția de management al riscului cu alte funcții în companie precum finanțe, resurse umane, marketing, producție și de drept. Principalul scop al acestui curs este să învățați teorie și exemple din practică de management al riscului care vă va ajuta în formularea, analiza, dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru managementul cu succes al riscului. Scopul este de a învăța cum să creați un mediu de lucru sigur, să creșteți stabilitatea afacerii și cum să oferiți protecție împotriva evenimentelor care dăunează și companiei și mediului. 

Cursul Managementul riscului vă va răspunde la întrebările:

Care sunt etapele în procesul de management al riscului?

Managementul riscului se referă la anticiparea și estimarea riscurilor financiare și de afaceri, precum și identificarea procedurilor și a măsurilor pentru evitarea sau minimizarea influenței lor posibile. Managementul riscului include înțelegerea și analiza riscului pentru a se asigura că organizațiile își ating obiectivele. 

În mediul de afaceri care se schimbă rapid, organizațiile și companiile au nevoie de profesioniști competenți, eficienți și responsabili pentru managementul riscului. Managementul riscului acoperă un spectru larg de disciplină. Managerii riscului identifică și iau măsuri împotriva riscurilor cu care se întâlnesc angajatorii săi. Managerii pot acoperi mai multe domenii diferite sau să se specializeze pe un singur domeniu. 

Care sunt subprocesele de management al riscului?

Incertitudinea se află în mijlocul riscului. Probabilitatea că se va întâmpla vreun eveniment și vor fi consecințe, respectiv rezultatul unui eveniment, sunt două componente care caracterizează dimensiunea riscului. Toate procesele de management al riscului urmăresc aceiași pași, respectiv au subprocese de management al riscului, care se folosesc des în combinație pentru a obține un proces simplu și eficient de management al riscului. Aceste subprocese sunt: identificarea riscului, analiza și estimarea riscului, planificarea și reacția la risc și controlul de aplicare a reacției la risc. Procesul de identificare începe cu găsirea și definirea evenimentelor de risc. 

Pentru a face acest lucru în mod concret, mai întâi trebuie să faceți o clasificare a riscului în sens larg, precum și categorii care duc la influențe sau evenimente dăunătoare. Odată cu identificarea riscurilor, trebuie stabilită probabilitatea și consecințele fiecărui risc. Analiza și estimarea vor ajuta să se înțeleagă natura riscului și care este potențialul său de a influența obiectivele companiei. După identificarea făcută și analiză se obțin informații despre ce tipuri de risc există, despre unde și când se pot aștepta, care este posibilitatea de apariție a riscului și care este gradul de expunere a riscului. 

Având în vedere că în acest fel se obține o imagine relativ clară cu privire la ce trebuie să se aștepte compania în vederea riscului, trebuie planificate și formulate anumite acțiuni defensive, respectiv trebuie pregătite în avans anumite activități cu care s-ar reduce probabilitatea de realizare a evenimentelor de risc și posibilitatea de apariție a consecințelor și rezultatelor dăunătoare și nedorite. Și la final, controlul de aplicare a reacției la risc preluate pentru a se stabili dacă răspunsurile planificate sunt adecvate și dacă trebuie introduse răspunsuri noi.

Care sunt metodele folosite în evaluarea riscului?

Metodele folosite în evaluarea riscului sunt: metoda delphi, metoda de analiză a sensibilității, metoda de analiză a probabilității, metoda impactului așteptat al riscului, arborele de decizie și metode de simulare. Importanța acestor metode se reflectă în alcătuirea listei de riscuri care pot produce o daună serioasă în cadrul companiilor. Una dintre cele mai răspândite și cele mai complete metode este metoda delphi. 

Această metodă presupune întregul proces de definire a problemelor și adunarea experților pentru a ajunge la rezolvările și recomandările despre care decide liderul de grup și, dacă se ajunge la un consens, se ia o anumită decizie. Anticiparea viitoarelor stări și a problemelor este definită cel mai bine de analiza sensibilității, iar analiza probabilității se aplică în procesul de analiză și de estimare a riscului în condiții de incertitudine. Arborele deciziei este metoda care oferă cele mai multe alternative la estimarea riscului, în timp ce metoda de impact al riscului definește și oferă soluții care pot reduce un anumit impact al riscului asupra afacerii.

Planul și programa cursului

1. Noțiunea de risc 

  • Definiția riscului 
  • Diferența dintre risc și incertitudine 
  • Modul de rezolvare a riscului 

2. Noțiunea de management al riscurilor 

  • Noțiunea de management al riscurilor 
  • Analiza și estimarea riscului
  • Planificarea reacției la risc 

3. Clasificarea riscului 

  • Clasificarea riscurilor în risc de afaceri, financiar, dinamic, static, fundamental, special, curat și de speculație

4. Rolul riscului în cadrul organizației 

  • Relația funcției de management al riscului față de alte funcții în organizații 

5.  Metode de estimare și analiză a riscului 

  • Metode folosite la estimarea și analiza riscului: metoda delphi, metoda de analiză a sensibilității, metoda de analiză a probabilității, metoda impactului așteptat asupra riscului, arborele de decizie și metoda de simulare

Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari

Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2021/22 este în curs

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.